PORR S.A.

2.6 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady PORR S.A.

Miniaturka
Agnieszka Stańczyk
Dyrektor Biura Personalnego PORR S.A.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła kierunki: socjologia i informatyka. W przeszłości związana z Polimex-Mostostal, gdzie była kierownikiem działu kadr oraz dyrektorem biura spraw osobowych.

PORR S.A.

PORR S.A. Spółka powstała w wyniku połączenia ( w kwietniu 2017 roku) dwóch niezależnych spółek operacyjnych: PORR Polska Construction S.A., koncentrującej się na projektach budownictwa kubaturowego i kolejowego oraz PORR Polska Infrastructure S.A. , specjalizującej się w dziedzinie infrastruktury, budownictwa energetycznego, hydrotechnicznego a także inżynierii. Dzięki temu połączeniu PORR w Polsce oferuje kompleksowy zakres usług. Dzięki naszym lokalizacjom w Warszawie, Gdyni, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu, spełniamy wymagania rynku lokalnego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu rynkowemu i doskonałym know-how, staliśmy się jednym z głównym dostawców usług w zakresie inżynierii budowlanej, kolejowej, budowy mostów i dróg. PORR S.A. dysponuje najwyższej jakości doświadczeniem w każdej dziedzinie nowoczesnego budownictwa. Ciągłe dążenie do perfekcji czyni nas dynamiczną firmą z silnym potencjałem wzrostu. Są to kolejne kluczowe czynniki, które towarzyszą naszej strategii inteligentnego rozwoju w celu osiągnięcia trwałego sukcesu.

Jesteście firmą realizującą inwestycje budowlane. Wejdźmy w szczegóły, czym dokładnie zajmuje się Państwa przedsiębiorstwo?

Głównym polem naszych działań jest szeroko pojęte budownictwo komunikacyjne. Wchodzimy w skład uznanej na świecie grupy budowlanej PORR, dzięki czemu mamy  nieograniczony dostęp do najnowocześniejszych technologii. Wiedza i doświadczenie  pozwalają nam dostarczać klientom kompleksowe usługi i rozwiązania. Nastawienie na rozwój i utrzymywanie najwyższych standardów pozwoliło nam stać się liderem w branży budownictwa komunikacyjnego. Fundament PORR Polska Infrastructure stanowią oddziały: Mostowy, Drogowy, Inżynieryjny, Fundamentowania, Energetyczny, a także Baza Techniczna i Laboratorium Technologiczne. Nasza spółka działa głównie na terenie Polski, prowadzi również projekty budowlane w Norwegii.

Jakimi inwestycjami w Polsce możecie się pochwalić?

W zakresie projektów mostowych jesteśmy wykonawcą m.in.: mostu przez Wartę w Koninie, węzła drogowego Błędnik w Gdańsku, Mostu im. Tadeusza Mazowieckiego w Rzeszowie oraz mostów przez Wisłę w: Chełmnie, Fordonie i Warszawie (Łazienkowski). W zakresie projektów inżynieryjnych wykonaliśmy stołeczne biurowce: Zebra Tower, Reform Plaza, Wolf Żurawia oraz Dom Towarowy Bracka i część południową kompleksu Złote Tarasy. W Warszawie wybudowaliśmy również trzy stacje metra: Plac Wilsona, Świętokrzyska i Centrum. Z inwestycji drogowych wykonaliśmy: tunel Wisłostrada, Trasę AK i Drogę Ekspresowa S−8.

Na jakie stanowiska rekrutujecie najczęściej i gdzie należy szukać waszych ofert pracy?

Najczęściej rekrutujemy na stanowiska nadzoru na budowach tj kierownika projektu; kierownika budowy; kierownika robót. Mamy też nietypową dla rynku potrzebę specjalistów ds. handlowych, którzy na naszych projektach zajmują się rozliczaniem robót, monitorowaniem kosztów i przychodów, krótko mówiąc biznesową efektywnością projektu budowlanego.

Proszę opowiedzieć, jak przebiega proces rekrutacyjny w państwa firmie?

Rekrutacja jest równolegle procesem wewnętrznym i zewnętrznym. W naszej branży i specyfice pracy projektowej, ważne jest doświadczenie w różnych miejscach struktury. Stąd zarówno staże jak ścieżki rozwoju pracowników są pomyślane jako przechodzenie przez różne miejsca w firmie, związane z różnymi etapami procesu budowy. Pracownicy mogą rozpoczynać pracę w biurze centrali, np. pomagając w procesie ofertowania, potem uczestniczyć w procesach realizacyjnych na budowach, a wreszcie pracować w procesach centralnych takich jak controlling lub zarządzanie ryzykiem. Wszystkie te elementy mogą się przeplatać. Takie doświadczenia bardzo wzbogacają o wielopłaszczyznowy obraz realizowanych usług, a w efekcie skuteczność w tworzeniu wyniku wzrasta, a także zrozumienie wszystkich procesów w organizacji.

Jak to wygląda w przypadku rekrutacji zewnętrznej?

W zakresie rekrutacji zewnętrznej posiłkujemy się standardowymi narzędziami rekrutacyjnymi takimi jak ogłoszenia i agencje rekrutacyjne. W stosunku do bardzo specyficznych stanowisk i/lub wysokiego szczebla zarządzania, korzystamy z usług headhunterów. W tej chwili najtrudniejsze procesy rekrutacji dotyczą Norwegii, gdzie oprócz kwalifikacji technicznych, potrzebujemy podstaw lokalnego języka albo znajomości rynku, np. materiałów i dostawców usług.

Czego oczekujecie od kandydatów do pracy, a czego od swoich pracowników?

Nie różnicujemy w sposób szczególny oczekiwań w stosunku do kandydatów i od pracowników. Mamy zdefiniowane oczekiwania na stanowisku (opis stanowiska) i przełożony komunikuje stopień spełnienia oczekiwań pracownikowi, który je zajmuje.

Rekrutujecie głównie specjalistów w zakresie budownictwa. W jaki sposób weryfikujecie ich wiedzę i kompetencje?

Proces budowlany jest dość precyzyjnie ustrukturyzowany. Co więcej, kwalifikacje do nadzorowania robót budowlanych są kwalifikowane i certyfikowane w postaci nadawania uprawnień budowlanych. Ponadto zajmowanie przez pracownika w przeszłości określonego (w miarę znormalizowanego) stanowiska, np. kierownika budowy na budowie o określonej branży i parametrach gabarytowych, daje nam obraz kwalifikacji kandydata. Korzystamy również z referencji. Od kilku lat artykułowane są potrzeby tzw. kompetencji miękkich wśród pracowników nadzoru projektów budowlanych.

W jaki sposób sprawdzacie te umiejętności?

Musimy posiłkować się testami rozpoznającymi takie umiejętności, jak komunikacja, praca zespołowa, otwartość i elastyczność. Dodam jeszcze, że jeśli chodzi o rekrutację, możemy się pochwalić tym, że pracownicy stosunkowo często do nas wracają po jakimś czasie pracy u innych pracodawców. Jesteśmy dumni, że mimo oczywistej konieczności minimalizacji retencji, rozumiemy potrzeby rozwojowe naszych pracowników poza naszą organizacją. W efekcie rozstajemy się tak, że chętnie do nas wracają.

Dlaczego warto dla was pracować?

Dajemy możliwość rozwoju zawodowego, nieźle płacimy i dbamy o demokratyczną kulturę organizacyjną.

Jakie świadczenia pozapłacowe oferujecie swoim pracownikom?

Mamy system wynagradzania, dający solidną bazę oraz część związaną z osiąganiem zakładanych wyników. Oferujemy stabilne zatrudnienie z pełnym pakietem zabezpieczenia prawnego, ubezpieczeniowego i socjalnego. Pracownicy są objęci prywatną opieką medyczną, mogą również dodatkowo objąć nią swoją rodzinę (w tym dorosłe dzieci i rodziców). Jest grupowe ubezpieczenie, fundusz socjalny, możliwość skorzystania z pakietów sportowych. Pracownikom pełniącym funkcje kierownicze na budowach dofinansowujemy utrzymanie czynnych uprawnień budowlanych.

Pracownicy na rozmowach kwalifikacyjnych często podkreślają, że oprócz dobrej płacy, ważna jest dla nich możliwość rozwoju zawodowego. W jaki sposób dbacie o rozwój swoich pracowników?

Jak wspominaliśmy wcześniej, pracownicy pracują w różnych miejscach organizacji, co w sposób znaczący wpływa na ich rozwój zawodowy. Specyfika naszej branży jest też taka, że realizujemy różne (pod katem wielkości, stopnia złożoności technicznej, finansowej, terminowej itp.) projekty. Pełnienie różnych funkcji na różnych kontraktach wzbogaca doświadczenie zawodowe. Oprócz rozwoju praktycznego oferujemy różne szkolenia. Roczny plan szkoleniowy powstaje w oparciu o strategię firmy. Dotyczy wszystkich szczebli pracowników czy to chodzi o uprawnienia do kierowania określonymi maszynami budowlanymi czy uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych na budowach czy znajomości prawa. W sposób szczególny zajmujemy się kompetencjami zarządzania projektami. Co roku szkolimy i poddajemy certyfikacji wg standardów IPMA (International Project Management Association) grupę ok 15 osób.

Budownictwo to dziedzina zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn, czy wśród waszych pracowników są też kobiety?

Nie zaobserwowaliśmy szczególnie wyraźnego trendu zwiększającego udział kobiet w naszej organizacji. Od dawna jest on u nas dość wysoki: 35% wśród pracowników umysłowych stanowią kobiety i to nie tylko w procesach centralnych. W naszej ocenie kobiety radzą sobie bardzo dobrze również na projektach. Stereotypowo warunki pracy na budowach kojarzone były ze szczególną presja czasu i stresu, w skomplikowanym technicznym środowisku, które miało być domeną mężczyzn. Tak nie jest, różnorodność sprzyja efektywności.

Wasza firma współpracuje z uczelniami. Na czym ona polega?

Współpracujemy bardzo ściśle z politechnikami, w sposób szczególnie bliski z Politechniką Warszawską i Gdańską. Obecność pracowników PORR Infrastructure S.A. w różnych gremiach uczelnianych jest naszym wkładem, jako reprezentanta biznesu budowlanego w praktyczną naukę zawodu inżyniera. Współpracujemy z Biurami Karier, szczególnie w zakresie oferowanych staży i praktyk. W naszej firmie mamy wdrożony „Program dla Młodych Kadr”, który co roku umożliwia młodym osobom przybliżanie się do wybranego zawodu. Co do zasady przyjmujemy studentów po ukończeniu 3-go roku studiów, na bezpłatne praktyki w wymiarze minimum 1 miesiąca oraz absolwentów na płatne staże w wymiarze 6 miesięcy. Zwłaszcza staże w naszych jednostkach operacyjnych (Oddziały Inżynieryjny, Drogowy, Energetyki, Fundamentowania, Mostowy oraz Norwegia) pomyślane są jako wieloetapowe poznawanie specyfiki branżowej: od prac przygotowawczych, w tym ofertowania, poprzez techniczne wykonawstwo robót budowlanych, po rozliczanie ekonomiczne kontraktów. Chcemy, aby stażyści mogli zapoznać się z wszystkimi tymi etapami. Od 3 lat przyjmujemy co najmniej 30 młodych ludzi w ww programie i liczba ta sukcesywnie wzrasta, zwłaszcza w zakresie staży.

Jakie cele i zadania zamierzacie jako pracodawca zamierza zrealizować w najbliższych latach?

Chcemy mieć kadrę najwyższej jakości tzn. o najwyższych kompetencjach w naszej branży i na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Do najbardziej cenionych kompetencji należą: wiedza i doświadczenie w zakresie prowadzenia trudnych projektów w reprezentowanej branży. Chcielibyśmy, aby były to osoby zaangażowane, lojalne i utożsamiające się z naszą spółką. Naszym celem jest wypracowanie kultury organizacyjnej, w której wspierany jest rozwój młodych pracowników poprzez udział w realizacji projektów z mentoringiem bardziej doświadczonych, dzielenie się wiedzą. Oznacza to w praktyce bardzo umiejętne budowanie zespołów, w których poprzez współpracę młodych i bardziej doświadczonych oraz łączenie różnych doświadczeń projektowych buduje się różnorodność sprzyjającą efektywności i rozwojowi.

Dziękuję za rozmowę.

 

PORR S.A.