MZA

Adres: Włościańska 52, 01-710 Warszawa

NIP: 5252256730 KRS: 0000146125

MZA
2 676 5663 5 1

Opinie o MZA

Filtruj opinie po kryteriach:

Pasażer z Bielan
 Opinia

Nie wiem ile ale nie trzeba mieć specjalizacji w zakresie księgowości że kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt nowych autobusów to duże pieniążki. Dlaczego w 90% tych nowych składach nie działa klimatyzacja!!!!!!! Przeszło 30 °Ć w cieniu a Klima nie włączona bo kierowca nie wie jak uruchomić lub mówi że nie dziala!!!!

Pomocna?
TakNie6
Woda gorąca
 Opinia

Pozdrawiam ze słonecznej Teneryfy przesyłam kierowca

Pomocna?
Tak6Nie
Stary Man
 Opinia
@Woda gorąca 25.06.2019 16:13

Pozdrawiamy ze słonecznej Warszawy.

Pomocna?
Tak3Nie
yoyo
 Opinia

Co w końcu ze Stalową??. Jeden Rabin mówi likwidują, drugi Rabin mówi że zostaje jeszcze. Czy są jakieś plany na tę zajezdnie?? ktoś coś wie??, będą likwidować, co z taborem i pracownikami?? Gdzie to przeniosą??. czy może zostanie i będzie to jedyna zajezdnia z metrem, super na popołudniowe zmiany i schodzenie z rannych po zmianie na mieście :). Dużo inwestują, dużo odnawiają, dużo montują i ciągle coś nowego się pojawia, czy to pranie kasy przed końcem czy inwestycje na lata???

Pomocna?
TakNie
3 cytryny
 Opinia
@yoyo 20.06.2019 00:26

Wydaje mi sie ze Stalowa jest do likwidacji bo to za drogi teren na zajezdnie A deweloperka już się tym zajmie zresztą już zajmuje bo powstają nowe budowle wokół. Plany pewnie juz są tylko na razie w gabinecie na biurku. Gdzie przeniosą? Prywatni przewoźnicy część lini do likwidacji gdy powstanie metro . Inwestycje to nic innego jak podnoszenie wartości najprawdopodobniej przed sprzedażą.

Pomocna?
TakNie
Stary Man
 Opinia
@3 cytryny 20.06.2019 09:54

Z tego co pamiętam to jakiś procent przewożników musi być miasta. Może ktoś sie orientuje jak to teraz wygląda to będziemy wiedzieli ile taboru mza może być zlikwidowany.

Pomocna?
TakNie
t34
 Opinia
@yoyo 20.06.2019 00:26

Weź sobie logicznie pomyśl. Na Stalowej są zbiorniki paliwa? są. Obok przebiega metro? Kto zgodzi się na to jeżeli ma możliwość, a jest to spółka miejska by trzymać bombę zegarową w postaci paliwa nad Metrem? Są trzy możliwości' 1/ Przeniesienie Zajezdni( tylko teren trzeba kupić lub wydzierżawić) 2/ Wystawić kilkanaście ładowarek indukcyjnych i Zajezdnia obsługuje tylko tabor elektryczny(zaje..ste koszty) 3/ Stalowa zostaje zlikwidowana. Teren pod budowę bloków, a sprzęt i infrastruktura idzie po innych zajezdniach. Zanosi się na to że kosztem MZA zostaną wzmocnieni Ajenci. Oni przejmą większa część linii po Stalowej. Nie będzie problemów z utrzymaniem infrastruktury oraz terenów inwestycyjnych przez Ratusz. Z Ajentami gra jest wiele prostsza . Miasto płaci miasto wymaga. Miasta nie interesują ZZ ani też kto i za ile jeździ i czy są przestrzegane zasady BHP. Od tego są służby. To jak z posiłkami w przedszkolach, po co kuchnie i kucharki? Catering wszystko załatwi. A że raz na jakiś czas dzieci maja sensacje żołądkowe? trochę węgla i przeżyją. To samo będzie z KM. Po co Miastu problem? Wystarczy że będzie ZTM trochę linii się sprywatyzuje i będzie super. ZTM czuwa , a że będzie trochę wpadek, są przecież kary w kontraktach więc się je będzie egzekwowało.

Pomocna?
Tak5Nie
heheszek
 Opinia
@yoyo 20.06.2019 00:26

To jak to jest z tą „Stalową”? 30 października 2018, Opublikowano w Numer 152 / 2018 Przeczytaj to to się dowiesz że nie tak prędko, jeśli w ogóle to nastąpi W poprzednim wydaniu „Rozdroży” podjęliśmy temat różnych obietnic wyborczych kandydatów na prezydenta Warszawy. Tych mniej poważnych, budzących uśmiech na ustach wyborców i tych niestety poważniejszych, z których skwapliwie chcą skorzystać developerzy licząc, że po wyborach będzie łatwiej „skołować” nowych, niekompetentnych jeszcze radnych jak i nowego również niezbyt „oblatanego” w sprawach miasta prezydenta. Jedną z takich obietnic kandydatów, która budzi nasze obawy, iż mogą, co nieco „namieszać” w sprawach autobusów – są obietnice likwidacji m. in. zajezdni autobusowej przy Stalowej. A w jej miejscu postawienia osiedla z tanimi, dostępnymi dla wszystkich mieszkaniami. Trzeba powiedzieć, że idea bardzo wzniosła i pożyteczna, żeby nie powiedzieć bardzo chwytliwa i nośna w kampanii. Tylko jej realizacja może natrafić na jeden maluteńki szkopulik, małą drobnostkę. Otóż teren, na którym jest zajezdnia nie ma jeszcze aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Dopiero powstaje i zapewne jeszcze z 5 lat będzie powstawał. W chwili obecnej są tylko „Ustalenia wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania terenu” z 2001 roku[1]. Ustalenia, które obligują i zobowiązują sporządzających plany, aby pewne elementy z poprzednich planów przyjęli w nowych planach. Niektóre muszą być zachowane, gdyż stanowią podstawę obsługi centralnej strefy miasta, jaką jest ścisłe centrum. Jedną z nich jest system transportu autobusowego będący podstawą szybkiej komunikacji miejskiej. Równie ważny i stanowiący o jakości życia mieszkańców miasta, jak np., wodociągi, kanalizacja, itd.

Pomocna?
TakNie
heheszek
 Opinia
@heheszek 20.06.2019 16:51

Skuteczna i wydajna obsługa transportem autobusowym musi opierać się na pewnych stałych i nie zmiennych podstawach. Jedną z nich jest zaplecze techniczne, czyli zajezdnie, które muszą być rozmieszczone jak najbliżej strefy, gdyż taka lokalizacja nie tylko skraca czas dojazdu pojazdów na trasy np. w przypadku awarii, katastrofy komunikacyjnej innych systemów transportowych (tramwaj, metro), ale również stanowi zmniejszenie kosztów eksploatacji taboru czy nawet zmniejsza zatłoczenie ulic. Nie mówiąc o zadymieniu ulic w innych, poza centrum obszarach miasta. „Ustalenia” z 2001 roku stały się jedną z podstaw powstania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy” w 2003 roku sporządzonego w oparciu o przepisy ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z późn. zm.). Co ciekawe, niektóre zapisy i ustalenia znalazły się także w poprawionym i uzupełnionym „Studium” z 2013 roku. Co prawda „Studium” nie jest dokumentem stanowiącym przepisy prawa miejscowego, ale pełni role koordynującą w programowaniu rozwoju miasta ustalonym w Strategii Rozwoju Miasta. Jest dokumentem planistycznym i zawiera wytyczne dla planowania miejscowego nie tylko dla władz miasta, ale również dla władz dzielnic. Jest równie pomocny przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej służącej realizacji inwestycji celu publicznego. Wreszcie jest ważnym dokumentem przy staraniu się o fundusze europejskie. Ale zacznijmy od 2001 roku.

Pomocna?
TakNie
heheszek
 Opinia
@heheszek 20.06.2019 16:53

Otóż na stronie 45 „Ustaleń wiążących…” jest ciekawy zapis: „Ustalenie nr 20 dotyczące zaplecza miejskiego systemu transportu autobusowego. „A” – Ustala się przeznaczenie terenu dla następujących urządzeń komunikacji autobusowej, istniejących: zajezdnie „Kleszczowa”, „Woronicza”, „Ostrobramska”, „Stalowa” i „Redutowa”. „B – Ustala się przeznaczenie terenu dla następujących urządzeń komunikacji autobusowej – do czasu wybudowania urządzeń o ekwiwalentnej pojemności: zajezdnia „Wólczyńska” (lokalizacja alternatywna za zajezdnię „Inflancka”, zajezdnia „Na zaporze” (lokalizacja alternatywnie za zajezdnię „Chełmska”), zakłady naprawcze autobusów „Włościańska”. Warto zwrócić uwagę na zapis: – do czasu wybudowania urządzeń… (nowych zajezdni). Zatem według zapisu można domniemywać, że skoro „miasto” ma pomysł na likwidację zajezdni przy Chełmskiej czy Inflanckiej winno najpierw wybudować nową zajezdnię i dopiero potem zlikwidować starą zajezdnię celem np. odsprzedaży terenu. Niestety, stało się inaczej. Dwie zajezdnie zlikwidowano a nowych zajezdni nie postawiono. Zatem, ktoś nie dotrzymał ustaleń, mimo, że obligowały go do tego uchwały Rady Warszawy. W tym „Ustalenia” z 2001 roku przynajmniej do 2006 roku, kiedy to powstało pierwsze „Studium”. Zajezdnię „Inflancka” została sprzedana przez miasto w 2003 roku, a „Chełmska” w 2006 roku. Choć z „Chełmską” właściwie to nie wiadomo jak jest, bo nadal w kolejnych wersjach „Studium” z lat późniejszych figuruje w planach, jako istniejąca zajezdnia. I co chyba najciekawsze figuruje do dziś nie tylko na mapie, ale i w zapisach „Studium” zatwierdzonego przez Radę Warszawy w dniu 1 marca 2018 roku – Uchwała nr LXII/1667/2018: „Komunikacja autobusowa – Modernizacja i rozwój systemu komunikacji zbiorowej wymaga także uwzględnienia potrzeb komunikacji autobusowej. Poprawa warunków funkcjonowania miejskiej komunikacji autobusowej, oprócz wymiany taboru oraz usprawnienia węzłów przesiadkowych i zarządzania dyspozytorskiego, będzie realizowana poprzez: – budowę, w miarę potrzeb ruchowo – eksploatacyjnych, nowych zajezdni autobusowych: na Woli, w rejonie ul. Olbrachta (w wypadku z rezygnacji z istniejącej zajezdni Redutowa), w rejonie Oczyszczalni Ścieków Południe przy Trasie na Zaporze (w wypadku rezygnacji z istniejącej zajezdni „Chełmska”), oraz w rejonie ul. Wólczyńskiej w zamian za zajezdnię Inflancka; lokalizacje istniejących zajezdni: „Kleszczowa”, „Woronicza”, „Ostrobramska”, „Stalowa”, oraz Zakłady Naprawcze Autobusów „Włościańska” – pozostają według stanu istniejącego.”[2]

Pomocna?
Tak1Nie
heheszek
 Opinia
@heheszek 20.06.2019 16:55

Ten z pozoru luźny zapis, wydawać by się mogło, jakby nikogo niezobowiązujący jednak zobowiązuje władze miasta i radnych do zabezpieczenia odpowiednich kwot pieniędzy na ich wykonanie w prognozach finansowych na kilka lat naprzód. Zobowiązuje także do dbania o tereny, gdzie mają zostać zlokalizowane przyszłe zajezdnie, czyli m. in. nie wydawania pozwoleń na budowę, nawet tych warunkowych innym podmiotom niż miejskim spółkom komunikacyjnym, w tym MZA. Inną sprawą jest pewne zaniechanie radnych i władz miasta, aby to odpowiednio zabezpieczyć prawnie, ale to już inna droga, która wymaga znalezienia sojusznika na przeprowadzenie odpowiedniej procedury w Radzie Warszawy. Na planach zatwierdzonego w 2018 roku „Studium” jest zaznaczona obok wyliczonych także zajezdnia umownie nazwa „Płytowa” (od nazwy ulicy), która by miała powstać ew. na terenie obecnej giełdy samochodowej. Obok poszerzenia ulicy Płytowej i Kupieckiej „Studium” przewiduje wybudowanie nawet linii tramwajowej łączącej linie kończące obecnie na „Żeraniu Wsch.” z linią biegnącą z Marek do Huty poprzez most. Wróćmy jednak do „Stalowej”. Jak już wcześniej było wspomniane „Studium” zatwierdzone w marcu 2018 roku nie przewiduje likwidacji zajezdni a wręcz zaleca jej pozostawienie i modernizację, np. pod autobusy gazowe, chociaż ma dobre warunki, aby stacjonowały na niej autobusy elektryczne, ze względu na bliskość przebiegających w pobliżu linii wysokiego napięcia. Innym atutem jest jej położenie w pobliżu planowanej obwodnicy Śródmieścia, jak i innych szybkich tras dojazdowych do centrum czy inne rejony miasta. Pozostaje tylko dokończenie przy okazji budowy obwodnicy planowanego już przed wojną przebicia przejazdu pod nasypem kolei obwodowej. Jak zatem widać, tylko nierozważni i bez zasobu pewnej wiedzy o komunikacji mogą zdecydować, aby zlikwidować zajezdnię przy „Stalowej”. Jeśli nawet taka decyzja zapadnie, będzie to decyzja nierozważna, która pociągnie za sobą duże koszty dodatkowe dla funkcjonowania komunikacji autobusowej w mieście (m. in. podniesienie kosztów dojazdów autobusów z zajezdni do linii), a chyba nie o to chodzi, aby zwiększać koszty. Chyba najważniejsze jest zmniejszać koszty i o tym powinni myśleć nie tylko radni, w tym również władze miasta czy kandydaci na prezydenta. Do tematu wrócimy w następnym artykule przedstawiając plany miasta dotyczące komunikacji przedstawione w „Studium” z 2018 roku. Bo temat jest ciekawy i nie jest to tylko rysowanie kredkami na mapie, jak robią to niektórzy kandydaci. Niektóre lokalizacje, trasy są naprawdę przemyślane i poparte wieloletnimi badaniami i analizami. Warto włączyć się w ich realizację, m. in. poprzez zgłaszanie swoich wniosków i poparcia. Jakby choćby ten artykuł.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@heheszek 20.06.2019 16:56

Ładnie "lekcje" odrobiłeś, ale ..... "Studium" wykonane przez ekspertów nic nie da plan rozwoju spółki jest inny podział na 3 typy zajezdni zasilania autobusów, o tym przez ostatnie lata mówi Prezes na konferencjach, a nie jak to podane jest przez fachowców.

Pomocna?
TakNie
Smerf Maruda
 Opinia
@heheszek 20.06.2019 16:56

Całe to studium można sobie w kiblu powiesić, bo żadnego z władców ono nie interesuje. W tej firmie rządzi jedna zasada "Forsa misiu, forsa". Jeśli ktoś uzna, że Stalową dziś zamknąć się opłaca, to zamkną i to praktycznie z dnia na dzień, jak Redutową. I nie będzie, że blisko sieć energetyczna i korzystne położenie. A późniejsze koszty? Tak daleko władze miasta i spółki myślą nie sięgają. Liczy się tu i teraz.

Pomocna?
Tak5Nie
Tomek86
 Opinia
@Smerf Maruda 21.06.2019 11:48

Coś jest na rzeczy, ale chyba nie tak odrazu. Narazie na Stalowej trwa wyprzedaż Jelczy, 28szt, co raz zjeżdżają i wszystkie idą do Lubelskiego MPK, oni tam wniebowzięci, że zrobili złoty interes, i wszystkie mastero będą przelakierowane na ichniejsze barwy ????

Pomocna?
TakNie
heheszek
 Opinia
@Tomek86 22.06.2019 14:35

Oczywiście że są wniebowzięci bo Lublinowi wypowiedziała umowę firma wykonująca przewozy, więc dla nich to zabezpieczenie przed paraliżem komunikacyjnym i argument przeciw firmie War*us na podwyższenie opłaty za wozokm. A Jelcze są zastępowane gazowymi Manami, tabor mza się nie zwiększa tylko odmładza i nie ma nic wspólnego z zamykaniem stalowej!!!!

Pomocna?
Tak1Nie
Tomek86
 Opinia
@heheszek 23.06.2019 14:57

Wypowiedziała bo sama w h. sobie leciała, na paliwo nie miała, na naprawy, kierowcy nie dostawali na czas wypłaty, pozatym tam nie było setek, w Nd i święta stawka jak za pon czy wt, to niech sobie jezdza ale na kocie. Pozatym mpk lublin nie lepsze wiecie jakie tam są zarobki?, śmiech na sali!, (usunięte przez administratora) na gołej pensji bez setek nawet 2000netto nie wychodzi, a wcale lepiej się nie jeździ jak w stolicy,. Ciekawe kto im te Jelcze obsadzi ????. Gazowe Many ok ciekawe czy przy tylnych lampach nie odpadają odblaski i czy klosze nie paruja, bo to jest mi znana wada mana ze Starachowic, są i inne fuszerki które wychodzą w dieslach przy przebiegach do 60-70 tys km od nowości o zgrozo. MZA najwięcej płaci czy Gait ale to nadal nie jest to co powinno być.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Tomek86 23.06.2019 17:48

Z Twojego wpisu wynika że lamala prawo pracy. I to jest to z czym pracownik sobie nie da rady dopuki instytucje odpowiedzialne za przestrzegania prawa pracy pracowników nie wezmą się za pracodawców stałe tak będzie..... Nic się nie stało pracownicy nie wnoszą sprzeciwu.

Pomocna?
TakNie
Obywatel
 Opinia
@3 cytryny 20.06.2019 09:54

była informacja w jakimś programie w tv że ma być przeniesiona gdzieś na Tarchomin. Z polfą mi się skojarzyło, gdzieś blisko.

Pomocna?
TakNie
System pracy
 Opinia

Zgodnie z Kodeksem Pracy przerywany system pracy nie stosuje się z systemem pracy: równoważnym, ruchu ciągłym, skróconym tygodniowym, pracy weekendowej. Jednak w Ustawie o Czasie Prace Kierowcy art.19 mamy zapis: „W uzasadnionych przypadkach w ramach systemu równoważnego czasu pracy, o którym mowa w art. 15 system równoważnego czasu pracy, dopuszcza się stosowanie przerywanego czasu pracy określonego w art. 16 system przerywanego czasu pracy, według z góry ustalonego rozkładu czasu pracy oraz z uwzględnieniem przepisów o obowiązkowym dobowym odpoczynku; rozkład czasu pracy powinien obejmować okres, co najmniej miesiąca.” Mam pytanie, który przepis jest nadrzędny, który podrzędny?. Posiadamy w ustawach dwa sprzeczne sobie przepisy.

Pomocna?
Tak1Nie
Aaaa
 Opinia
@System pracy 24.06.2019 09:21

Pytanie zadaję ponieważ jest to obejście przez pracodawców przepisu 10 godzin pracy w porze nocnej. Przykład: Kierowca rozpoczyna pracę o godz. 18 do 23, przerwa w pracy od 23 do 1, następnie zaczyna po raz drugi pracę od godziny 1 do 6. Pomimo że w porze nocnej kierowca pracę wykonywał 10 godzin, faktycznie od godziny 18 do 6 był w pracy.

Pomocna?
Tak2Nie
Piotrek
 Opinia
@System pracy 24.06.2019 09:21

Takich bubli jest więcej. Generalnie cała Uocpk powinna być zaskarżona do TSUE.

Pomocna?
TakNie
Gostek
 Opinia

Dzwoni kierownik oddziału do przewodniczącego związku zawodowego. - Panie przewodniczący. Czy przyjdzie pan w sobotę na 192/4 od 14:25 do 23:28? Zmiana na Wilanowskiej. - Panie kierowniku. Ja jestem przewodniczącym związku zawodowego. Ja pracuję od poniedziałku do piątku. Ja byle jakich linii nie jeżdżę. Jeżdżę tylko autobusem przegubowym na 504, 189 czy 709. Niech nowi kierowcy to jeżdżą. Kierownik na to: - W MZA jest jak w wojsku, tu się nie odmawia.

Pomocna?
Tak5Nie
t34
 Opinia
@Gostek 23.06.2019 00:54

I kużwa Kierownik miał rację. Ponieważ Związkowiec jest takim samym Pracownikiem jak -młody, stary i emeryt. Skoro ma się przywileje to ma się i obowiązki raczej nie powinien odmawiać ani też się dziwić. Jeżeli na Woronicza nie ma ludzi i trzeba gonić plan dzwoni się nawet do ,,nietykalnych,, . Wiem że człek przyzwyczaja się do dobrego ale czasem trzeba też iść na rękę jak robi to duża część z Kierowców. Nie można SIĘ OBRUSZAĆ. Widać że Kolega związkowiec z niewielu piecy chleb jadał.

Pomocna?
Tak2Nie1
Elektryczny
 Opinia

Już niebawem będziemy mieli 130 nowych autobusów elektrycznych. Obecnie na R-1 trwają inwestycje których celem jest ulokowania 30 nowych autobusów. Co z pozostałą 100? Gdzie będzie garażowana?

Pomocna?
TakNie4
heheszek
 Opinia
@Elektryczny 14.06.2019 11:22

Na kleszczową, z kleszczowej spalinowe na stalową za stare MANy, innej opcji nie ma.

Pomocna?
TakNie3
Bek
 Opinia
@Elektryczny 14.06.2019 11:22

REDUTOWA ?

Pomocna?
Tak1Nie2
Elektryczny
 Opinia
@heheszek 14.06.2019 12:07

Kleszczowa i Ostrobramska odpada te zajezdnie są zarezerwowane na "gazowce", Stalowa idzie pod "młotek" , a wszystko to trzeba wykonać do końca 2020 roku. Są jeszcze jakieś propozycje?

Pomocna?
Tak2Nie2
Elektryczny
 Opinia
@Bek 14.06.2019 12:10

tez odpada biuro projektowe przestało zajmować się tym projektem.

Pomocna?
TakNie1
Zyga
 Opinia
@Elektryczny 14.06.2019 11:22

Widzę że dla części fanatyków z misją ważny jest tabor i jego ulokowanie na zakładach aniżeli warunki pracy i wysokość wynagrodzenia. Ważne żeby na fejsie wrzucić kilka fotek z opisem jaka to zajefajna robota z misją. Jeszcze nie zapomnijcie dopisać panie prezesie melduję wykonanie zadania. Ehh dzieci pasujecie rynek.

Pomocna?
Tak24Nie
Elektryczny
 Opinia
@Zyga 14.06.2019 14:00

I co zrobisz kiedy wynagrodzenia większego nie będzie co?, a tu mamy być lub nie być MZA za 18 miesięcy. GASPROM i PGiN już wykonały podział na które zajezdni będą dostarczał gas. Inwestycja w elektryki przekracza dwukrotnosc zaplanowanych kosztów możesz liczyć ale na ogłoszenie bankructwa.

Pomocna?
TakNie3
Smerf Maruda
 Opinia
@Elektryczny 14.06.2019 11:22

Kłamstwo pod którym podpisał się Adam Stawicki w Klaksonie z marca 2019 strona 2 brzmi: Elektryczne przegubowce mają być ulokowane w trzech zajezdniach: „Woronicza”,„Ostrobramska” i „Stalowa”. Docelowo ich bazą stanie się nowa zajezdnia przy ulicy Redutowej. Przetarg na jej budowę może ruszyć jeszcze w tym roku.

Pomocna?
Tak1Nie
Smerf Maruda
 Opinia
@Smerf Maruda 14.06.2019 20:56

Strona 3. Przepraszam za błąd.

Pomocna?
TakNie
Elektryczny
 Opinia
@Smerf Maruda 14.06.2019 21:01

Zapraszam na stronę MZA i zapoznać się z ogłoszonym przetargami. Stanowiska do ładowania autobusów do końca roku zaplanowane są tylko na R1 w ilości 30 nigdzie nie ogłoszono przetargu na pozostałe 100 ładowarek i gdzie mają być postawione choć termin realizacji projektu upływa z końcem 2020 roku. To samo dotyczy infrastruktury ładowania na mieście ma ona obejmować lewobrzezna stronę Warszawy tylko tam nie ma zajezdni autobusowej gdzie można garażowac autobusy elektryczne. Koszt inwestycji autobusów elektrycznych miał zmieścić się w 500 mil zł, obecnie przekroczy 1 miliard, ale ze inwestycja infrastruktury jest nie zaczeta będzie więcej.

Pomocna?
TakNie1
Smerf Maruda
 Opinia
@Elektryczny 14.06.2019 22:37

I dlatego napisałem ,,KŁAMSTWO"

Pomocna?
Tak1Nie
Aaaa
 Opinia
@Smerf Maruda 14.06.2019 23:57

Już dziś można śmiało powiedzieć, MZA będzie posiadało 3 zajezdnie autobusowe, „Ostrobramska”, gdzie uzależnia dostawy gazu od PGiN, „Kleszczowa”, gdzie uzależnia dostawy gazu od Gazprom, „Woronicza” baza autobusów elektrycznych wraz z budynkami administracyjnymi spółki. MZA się kurczy w zastraszającym tępię.

Pomocna?
Tak1Nie
Piotrek
 Opinia
@Aaaa 15.06.2019 10:58

Ajenci dostaną więcej zleceń. Wszystko możliwe ,ze Stalowa może za kilka lat przestań istnieć i żadnych przenosin nie będzie. Ajenci przejmą zlecenia po Stalowej. Na konferencji mobilisu przecież szef tej firmy przedstawiał wizje podziału zleceń. Ajenci tabor hybrydowy/gazowy .MZA tabor elektryczny/gazowy. Mówił też ,że aby MZA skupiało się raczej na pojazdach elektrycznych których zakup jest bardzo drogi, a ajenci bez problemu zakupią tabor hybrydowy i gazowy przejmując zadania od MZA. Samorząd będzie zadowolony bo dla miasta będzie to wielka oszczędność. Krok po kroku Mobilis i Arriva przejmą nawet połowę zadań od MZA. Kierowców zatrudnią z Indii czy Bangladeszu tak jak robią to w Poznaniu. Nie trzeba znajomości języka bo wystarczy translator w komórce. Czarne chmury nad zawodem kierowcy w Warszawie nadciagają nieuchronnie. W Izraelu oficjalnie mówią ,że w Warszawie to oni zarządzają komunikacja miejską, a niebawem przejmą całą Polskę. Zapewne przy rządach żydopisu ten scenariusz nie będzie miał żadnych problemów w jego realizacji.

Pomocna?
Tak4Nie
WARD
 Opinia
@Piotrek 15.06.2019 14:53

Zgoda miasta na funkcjonowanie Stalowej jest do 2024 roku. A w przetargu w zeszłym roku była informacja o montażu ładowarek na Woronicza, Ostrobramskiej i Stalowej.

Pomocna?
Tak1Nie
Aaaa
 Opinia
@WARD 15.06.2019 16:05

Wiesz jakie są koszty instalacji ładowarki, ładowarki nie stawia się tymczasowo na postawienie jej trzeba wykonać ekspertyzy. Nic dodać nic ująć o czym pisze Piotrek KM Warszawy jest powoli przejmowania przez ajentow i możemy tylko się przyglądać jak MZA znika z mapy Warszawy.

Pomocna?
Tak2Nie1
Nick
 Opinia
@Piotrek 15.06.2019 14:53

Wszystko prawda..tyle ze zdecydowana wiekszosc na prawdę reaguje(jeszcze) głupawym usmieszkiem.. ewentualnie ''a co to ma do nas'' itp podobnie jak pare lat wstecz wiekszosc reagowala na wiesc ze i w MZA będą u-kraińcy..dzisiaj głupawy usmieszek w tym temacie zniknal, jeszcze im cukrują, koleżków sobie zrobili ..to samo w temacie przejmowania rynku przez wiadomo kogo(kawalek tortu rowno podzielony)..jeszcze będą sie zabijac jeden z drugim zeby u tego czy tamtego mogli zasilac jak od 10 do 10 z tej komuny nawet na oplaty, rachunki i zycie nie starczy.

Pomocna?
Tak6Nie
Norbert
 Opinia

Pracuje w instytucji MZA ponad 13 lat, najniższa stawka. Jestem w 3/5 już wrakiem człowieka jeśli chodzi o zdrowie. Czasami mam krwotok z nosa w bardziej nerwowych sytuacjach i drgawki w rękach. Przeraża mnie to a mam dopiero 43 lata!!! Po pracy staram się aktywnie spędzać czas na tyle na ile mogę ale zdrowia mi to nie poprawia. Jednak praca w ciągłym stresie mocno bije. Od miesiąca mam solidne bóle prawego stawu kolanowego. Pracuję tak długo tu bo to lubię, po części jestem miłośnikiem km. Zastanawiam się czy jest sens przejść tylko na dodatki albo rzucić to wszystko w cholerę i poszukać czegoś w innej branży.

Pomocna?
Tak24Nie1
?
 Opinia
@Norbert 06.06.2019 19:59

Ze zniszconym zdrowiem i umiejetnosciami przyciskanie guzika to w jakiej branzy?

Pomocna?
Tak1Nie13
Nick
 Opinia
@0 07.06.2019 07:02

Dlatego tym bardziej..wszystkim ''mlodym'' orajacym w tej komunie i reszcie firm krzakow(i wiazacym z tym przyszlosc) za, nie wspolmierne grosze..marne grosze co do odpowiedzialnosci, specyfiki tej pracy i zarobkow oraz bedacych nad nimi darmozjadow z ZTM, pseudo kierownikow, dyrektorow, odsztapirowanych bab z hr, finansow i tak dalej, i tak dalej mozna by wymieniac..a jeszcze liczacym przeciez ze umowa o prace to profit bo będzie jakas(a o tym ze będzie godziwa to juz nawet nie ma co wspominac) emerytura..wszystkim im G R A T U L A C J E.

Pomocna?
Tak10Nie
Rysiek
 Opinia
@Nick 07.06.2019 11:01

Konieczna jest natychmiastowa podwyzka wynagrodzenia dla kierowcow, nie powinno byc tak zeby kierowca zarabial najmniej w tej firmie.

Pomocna?
Tak14Nie
Aaaa
 Opinia
@Rysiek 07.06.2019 12:35

Najniższe krajowe zarobki gonią nasze pensje, a kiedy je przescigna zgasi się światło i zacznie jeździć hulajnoga.

Pomocna?
Tak7Nie
3 cytryny
 Opinia
@Norbert 06.06.2019 19:59

To orajcie dalej i jeździjcie w koło za te marne grosze licząc że to ktoś doceni. Niestety tylko możecie się rozczarować ale wtedy to już będzie za późno.

Pomocna?
Tak3Nie
Baggio
 Opinia
@3 cytryny 07.06.2019 15:17

Ktoś tu chyba został wyjebany za pijaństwo, bo aż taki jad leci :)

Pomocna?
Tak2Nie8
1
3 cytryny
 Opinia
@Baggio 07.06.2019 17:53

Realna ocena rzeczywistości

Pomocna?
Tak2Nie
Baggio
 Opinia
@3 cytryny 07.06.2019 22:15

To może po prostu pochwal się gdzie Ty pracujesz, gdzie tak dobrze Ci jest

Pomocna?
Tak2Nie
Stary Man
 Opinia
@Norbert 06.06.2019 19:59

Kolego, a kiedy robiłeś psychotechnike. Stwarzasz zagrożenie dla siebie i innych. Czas zadbać o zdrowie. Przeciesz wszędzie potrzebują ludzi do pracy. Krwawienie z nosa to poważna sprawa. Pozdrawiam.

Pomocna?
Tak4Nie4
1
Norbert
 Opinia
@Stary Man 08.06.2019 11:07

Robiłem badania ogólne i psychotechnike dwa lata temu. Problemy ze zdrowiem zaczęły się już po roku pracy w MZA. Napady krwawienia i trzęsiawek również, lekarz stwierdził, że tak mogę reagować na stres. Wyniki badań były bardzo ok mimo wszystko ale nie zmienia to faktu, że boję się o swoje zdrowie bo co będzie powiedzmy po kolejnych 10 latach pracy i jazdy po 10 godzin z wyjętymi z gardła dwoma 15 i ciągłą presją ze strony pasażerów. Mam już znieczulicę ale jak dwie osoby mówią do Ciebie ty (usunięte przez administratora) albo (usunięte przez administratora) bądź chamie to coś pęka czasami psychicznie. Ostatnio na linii 710 naskoczyło na mnie tak 5 osób tylko dlatego, że przyjechałem opóźniony 6 minut po odjeździe. Do tego dochodzą jeszcze najgorsze linie co drugi miesiąc wrzucone w cały grafik, zdarzało się, że do domu wracałem po 2 godzinach bo zmiana była na jakimś pipidówie. Co ja będą pisał, wiadomo jak jest. Od lipca zaczynam rozglądać się za nową pracą.

Pomocna?
Tak13Nie4
Jaro
 Opinia
@Stary Man 08.06.2019 11:07

Mi się wydaje że dużym zagrożeniem dla siebie i pasażerów są chore rozkłady jazdy pisane równie przez chorych ludzi. Gdzie niby jest to bezpieczeństwo przewozów w komunikacji miejskiej jak kierowcy mają przerwę po 6 godzinach ciągłej jazdy w miejskim kociole a później ciułają koło w koło do zmiany. Czasami przydałby się przycisk teleportu między przystankami. Np. Rakowiec i do fortu.itd...

Pomocna?
Tak8Nie1
Stary Man
 Opinia
@Norbert 09.06.2019 09:43

Słuchaj. A może Ty rentę sobie załatw. Dorobisz na pół etatu w kiosku ruchu i będziesz wiódł spokojne życie. Do warzywnego sie nie pchaj bo tam trzeba worki z ziemniakami nosić to ciężko.

Pomocna?
Tak5Nie9
1
Nowy
 Opinia
@Stary Man 10.06.2019 11:20

Kozak jestes Stary Man i co teraz radzisz mlodemu ? , jak wytrzymac 40 C w kabinie- sikac na recznik i robic oklady?

Pomocna?
Tak8Nie3
Stary Man
 Opinia
@Nowy 11.06.2019 13:39

Taki mamy klimat.????

Pomocna?
Tak1Nie5
1
Aaaa
 Opinia
@Stary Man 11.06.2019 21:51

lepiej by brzmiało wysokie temperatury nie dotyczą Kierowców Komunikacji Miejskiej. Jest tragedia z temperaturą woda mineralizowana musi wystarczyć, chyba ze padniesz wtedy pojedziesz do szpitala.

Pomocna?
Tak3Nie1
Bus
 Opinia
@0 07.06.2019 07:02

Moze z umiejętnością klepania w klawiaturę jak i ty potrafisz cos się znajdzie kretynie

Pomocna?
TakNie1
3 cytryny
 Opinia
@Baggio 07.06.2019 17:53

Jad to leci od niektórych kiero smigajacych jak murzyni a odnoszący się do pasażerów jak prostaki. A praca każda dobra byle nie być w niej prostakiem i murzynem

Pomocna?
Tak4Nie1
Norbert
 Opinia

Na R-1 znowu zrywają wewnętrzne oklejenia kabin. Nie rozumiem komu to przeszkadza? są zrobione w wozach schludnie, czarne nie rzucające się w oczy a i kontakt z pasażerem przecież jest. Nie widziałem wozu by był aż tak oklejony by nic nie było widać od strony pasażera, na ogół są to minimalne oklejenia przy lewej stronie szyby od kabiny więc o bezpieczeństwie też nie ma co gadać. Trzeba będzie nosić prowizoryczną osłonę by nie siedzieć w centrum uwagi jak na szpicy i mieć chociaż namiastkę prywatności jedząc kanapkę albo pracując ciężko za kółkiem. Włodarze instytucji mimo solidnych braków ludzi do pracy dalej realizują "swój" program by tylko dowalić pracownikom "do pieca". Te braki ludzi... kilku znajomych ze zmiany B ma przymusowo wrzucone w czerwcu grafikowo noce. Brak słów. L4 i wywalone.

Pomocna?
Tak11Nie
Smerf Maruda
 Opinia
@Norbert 15.06.2019 17:37

Z oklejaniem to nawet nie chodzi o prywatność, ale o bezpieczeństwo. Są w tym mieście i okolicach miejsca gdzie prowadzę na słuch, bo na przedniej szybie widzę wnętrze autobusu a ulicy nie widzę. Czas aby władze ZTM i MZA nareszcie to zrozumiały. Potrzebny jest kompromisowy projekt oklejenia kabiny jednakowy dla danego typu autobusu, który nie utrudnia kontaktu z pasażerem, a jednocześnie ułatwi pracę kierowcy. Chociaż w moim przypadku pasażer niewiele ma z tego, że mnie widzi, bo od czasu słynnej wypowiedzi prezesa o wiedzy i inteligencji kierowcy nie wiem nic (wiedza i inteligencja odpoczywają w domu gdy pracuję) i informacji nie udzielam odsyłając pod 19115.

Pomocna?
Tak10Nie
t34
 Opinia
@Smerf Maruda 15.06.2019 22:45

Proste niech ZTM w zamówieniach postawi warunek że szyby kabiny winny być takie jak w tramwajach czyli ala weneckie lustro.

Pomocna?
Tak4Nie
Nowy
 Opinia
@Norbert 15.06.2019 17:37

Ja spożywam posiłki zawsze bez pasażerów. Zamykam lub i wychodzę. Nie ma. Poczekalnia zamknięta. Moja przerwa!

Pomocna?
Tak4Nie
Aaaa
 Opinia
@Nowy 16.06.2019 14:28

Jesteś przykładem łamania przepisów BiHP. Pracodawca może zezwolić na posiłki w miejscu pracy (w naszym przypadku miejscem pracy jest kabina autobusu). Jest możliwość przyzwolenia na spożywanie tzw. „posiłków lekkich” (np. kanapki, paluszki). Uwarunkowuje to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Jednak owo rozporządzenie nakłada obowiązek na pracodawcę zatrudniającego powyżej 20 osób na , stworzenia odseparowanego miejsca do spożywania posiłków - jadalni. Mam pytanie świadomie łamiesz przepisy BiHP?

Pomocna?
Tak1Nie1
zachod zdycha a my za nim
 Opinia
@Norbert 15.06.2019 17:37

w ztm pracuja lewackie zjeeeeeby tak jak w ratuszu te samo towarzystwo wzajemnej adoracji. Jest dokladnie tak samo jak na zachodzie i w skandynawii. W Norwegii to nawet autobusy zaczynaja na rozowo oklejac tragedia (niedlugi pewnie w kolorach teczy) a w relamach aplikacji do biletow wystepuja pedaly. To sa ludzie organiczeni umyslowo bez wiedzy ale za to z idealami (oczywiscie wlasnymi teczowymi). Zniszcza oni komunikacje w Warszawie (jedna z lepszych w Europie) tym swoim lewacko socjalistyczno komuszym podejsciem tak jak na zachodzie gdzie w wielu miejscach brak jest zupelnie kierowcow bo tylko nakazy i zakazy a placa to wielkie G . Acha lewactwo nie cierpi bialych mezczyzn takze typowy kierowca autobusu to wrog numer 1. Wedlug lewactwa bialy mezczyzna jest od roboty i placenia na teczowy raj ktory tworza ma takze wszytko tolerowac i siedziec cicho bo jak nie to krzyczymy rasista homofob antysemita itd Wielu kierowcow znosi te obelgi i ponizanie ze strony kierownictwa (teczowi platformersi) bo troche brauje im do emerytury ale mlodzi nie pojda tam zeby ktos ich smacil za 3500 zl a praca bardzo ciezka meczaca i odpowiedzialna takze katastrfoa zbliza sie coraz szybciej. Panowie podziwiam was ze wam sie jeszcze chce ja to rzucilem w cholere a zaliczylem i mzetkowo i zachod i mam dosc. Pozdrawiam i szerokosci

Pomocna?
Tak5Nie1
3 cytryny
 Opinia
@Norbert 15.06.2019 17:37

Zrywali zrywają i będą zrywać. Jeśli my sami z tym nic nie zrobimy każdy kiero z osobna to dalej będą zrywać.

Pomocna?
TakNie
franek
 Opinia

Patrząc na pracę kierowcy autobusu "z boku" można by powiedzieć że to "złota robota". Niestety to tylko pozory. Nawet Prezes tej spółki nie zna specyfiki tej pracy, skoro mówi, że od kierowcy nie wymaga się inteligencji, i dlatego w tej firmie nigdy dobrze nie będzie. Ciągły stres, odpowiedzialność, presja ze strony ludzi, źle dobrane czasy przejazdów, dziwne wymogi w sprawie umundurowania - (dostajesz jedną koszulkę polo na sezon letni!!!), jeżeli nie będziesz miał ich ciuchów, to kara za brak umundurowania. Praca w tej firmie stała się nie do zniesienia. Ostatnio doszły plakietki z numerem służbowym, wpisywanie liczników co rusz, trzy linie na zmianie itp... Dalej idąc trzeba by wspomnieć jaką koncentrację trzeba mieć w tej pracy i to praktycznie średnio przez 8 godzin. Wjeżdzające hulajnogi na przejścia, rowerki itp... Człowiek po tej pracy przychodzi do domu padnięty, i nie dlatego że musi rozwiązywać zadania matematyczne, a dlatego że musi naprawiać błędy innych uczestników ruchu, bo inaczej nie jeden zostałby kaleką. I Ty Panie Prezes śmiesz powiedzieć, że od kierowcy nie wymaga się inteligencji?! Ja się dziwie, że taki człowiek nadal reprezentuje tą firmę.

Pomocna?
Tak20Nie
Aaaa
 Opinia
@franek 11.06.2019 21:22

Nie wiesz ze innych mierzy się własną miarką?

Pomocna?
Tak2Nie
Aaaa
 Opinia
@Aaaa 12.06.2019 08:15

…. A tak w ogóle jest dobrze, brakuje kierowców, nastąpiła utrata panowania nad rozpoczętymi inwestycjami ( koszt rozpoczętych inwestycji których zakończenie musi być wykonane do końca 2020r przekracza 1 miliard zł) nie muszę o nic martwić komunikacja miejska była i będzie.

Pomocna?
TakNie
jThaddeus
 Opinia
@franek 11.06.2019 21:22

Nie byłoby tak źle jak piszesz, gdyby nie wysokość pensyji. Praca ciężka to fakt, 4k do ręki - to zdecydowanie za mało. Zycie prywatne podporządkowujesz grafikom, a przy tym wiesz, że nie możesz zapić poprzedniego dnia. To fakt. Ale Kolegów masz w ciul. Ja osobiście mam same dobre skojarzenia, mało kto przeklina, większość traktuje swoją pracę jak misję (w końcu tysiące ludzi wozisz każdego dnia). I full świeżego powietrza, chyba żeś alergik. Koledzy z dodatków może inaczej patrzą na to wszystko - ale to ich prawo. Nota bene, któś - cóś kręci z czasami, bo na niektórych liniach (np. 143, 111, 131) pomimo szaleńczej jazdy i tak mam w plecy do 10 min. Kiedyś na dojazd do przystanka miałeś ok. 1 min. teraz wychodzi, że 45 sek. To robi się już mało fajne. Więcej jazdy - mniej odpoczynku. Pozdrawiam.

Pomocna?
Tak5Nie1
Aaaa
 Opinia
@jThaddeus 12.06.2019 10:18

Już przesiąkłeś korporacyjnymi sloganami, jakimi w Nas wpaja spółka?. Praca to praca a nie misja!!!!!!!. Praca polega na tym, że obie strony podpisują umowę i ją respektują. A ze respektowanie umowy jest tylko jednostronne to wmawia się Nam, że to jest misja

Pomocna?
Tak5Nie
Smerf Maruda
 Opinia
@jThaddeus 12.06.2019 10:18

Misja??? Uśmiałem się. Tobie chyba to świeże powietrze z warszawskich korków zaszkodziło, tylko jeszcze o tym nie wiesz.

Pomocna?
Tak8Nie
jThaddeus
 Opinia
@Aaaa 12.06.2019 11:08

Jeszcze nie zdążyłem przesiąknąć, pracuję dopiero pół roku. Być może jest to kwestia wychowania, wartości lub tego, co się z domu wynosi ... Nie ze wszystkiego jestem zadowolony, z wieloma krytycznymi uwagami podnoszonymi na forum się zgadzam, ale Nie traktuję pracy jak pańszczyznę, ponieważ wtedy pewnie wracałbym do domu bardziej zmęczony i sfrustrowany. Czytając posty - pewnie stanowię ułamek traktujących pracę jak misję :-)

Pomocna?
Tak2Nie3
Aaaa
 Opinia
@jThaddeus 14.06.2019 08:50

Zasady formułowania misji – Zwięzłość, Elastyczność, Oryginalność. Te zasady pasują wyłącznie dla przedsiębiorstw. Pracownik kierując się tymi zasadami staje się niewolnikiem. Misja jest kierunkiem, który wyznacza sobie przedsiębiorstwo, pracownik powinien wykonywać pracę zgodnie z podpisaną umową.

Pomocna?
Tak4Nie
Aaaa
 Opinia
@Aaaa 14.06.2019 09:50

..... są pewne zwroty, zdania których nie używa "szeregowy" pracownik, jak już chcesz udawać "szeregowego"pracownika choć tych zwrotów unikaj :)

Pomocna?
Tak1Nie
Norbert
 Opinia

Wczoraj na pewnej linii termometr w kabinie w klimatyzowanym wozie z odpaloną klimatyzacją dla pasażerów i kierowcy czyli mnie pokazywał 38C jadąc w kierunku słońca i 33C jadąc w drugą stronę w cieniu. Gorąco, bez klimy byłby dramat i grubo powyżej 40C. Masakryczne warunki pracy a zmiana długa na 9 godzin i 50 minut. Klimatyzacja ustawiona na 16C czyli max wydajność a kilka osób podeszło z pretensjami, że klimatyzacja jest mało wydajna i oni napiszą do ztm, po usłyszeniu odpowiedziałem, że mają do tego prawo więc droga wolna. Po czym wróciłem do kręcenia fajerą a z fotela oddając zmianę wstałem mokry razem z mokrym jak ręcznik prysznicowy pokrowcem. Zmiennik wietrzył fotel :)

Pomocna?
Tak10Nie
Temp.
 Opinia
@Norbert 13.06.2019 12:07

Policjanci czyli ludzie maja skrocony czas pracy do 6 godzin ze wzgledu na temperatury.

Pomocna?
Tak4Nie
Aaaa
 Opinia
@Temp. 13.06.2019 14:54

Robole czyli kierowcy mza pracują 10 godzin lub aż padną

Pomocna?
Tak5Nie1
Aaa
 Opinia

Aktualne temperatury moga powodowac bezplodnosc u mezczyzn! Siedzący tryb pracy/życia – liczne badania wykazały, że pozycja siedząca powoduje wzrost temperatury moszny, w stosunku do temperatury mierzonej u mężczyzny spacerującego. Co prawda wykazanie zależności pomiędzy długością czasu spędzaną na siedząco, a parametrami nasienia jest dużo trudniejsze, jednak wyżej opisany związek pomiędzy temperaturą moszny, a jakością nasienia sugeruje, że taka zależność istnieje. Jedną z grup zawodowych ze zwiększonym ryzykiem męskiej niepłodności z powodu siedzącego trybu pracy są zawodowi kierowcy. Udowodniono, że mają oni znacząco podwyższoną temperaturę moszny. Co ciekawe wykazano także, że średni czas do uzyskania ciąży u partnerek kierowców jest dłuższy niż u partnerek reprezentantów innych zawodów. I teraz Panowie wypadałoby zgłosić się po szkodliwe za zmiany wykonywane na pojazdach bez klimatyzacji lub z niesprawnym układem. Należy nam się jak psu buda! http://badanie-nasienia.pl/artykuly-i-opracowania/temperatura/

Pomocna?
Tak43Nie
Nowy
 Opinia

Co mówi kodeks pracy i czasie pracy w duży upał? Ci co jeżdżą bez klimy Max. 6 godzin? Kto to przestrzega?

Pomocna?
Tak6Nie
K2
 Opinia
@Nowy 12.06.2019 11:59

Jak ugotowac jaja na twardo bez wody...... zostan kierowca autobusu miejskiego w stolicy.

Pomocna?
Tak6Nie
yo
 Opinia
@Nowy 12.06.2019 11:59

najlepsze Jelcze, klima wali prosto w łeb i kark, 30 min i jesteś następnego dnia połamany. Chłodzi ci górę głowy i nic więcej, ten kto to wymyślił powinien na jajach wisieć a ten który to odebrał powinien je stracić.

Pomocna?
Tak5Nie
Ff
 Opinia

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

Pomocna?
Tak1Nie1
joannaPanna
 Opinia

Nie ma żadnego przepisu prawnego na to ,by pracownik miał obowiązek informować pracodawcę o dodatkowym zatrudniemiu. Te papierki co dają do podpisywania na dyspozytorniach nie mają prawnego poparcia. Podpisując im to, zgadzacie się na pełną inwigilację. Niedługo dadzą testament do podpisania z dobrowolnym oddaniem mienia na rzecz tej firmy.

Pomocna?
Tak8Nie5
1
Aaaa
 Opinia
@joannaPanna 29.03.2019 02:19

Jestes w błędzie ...... Osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy pracodawca musi rozliczać ich czas pracy biorąc pod uwagę czas pracy z umowy o prace wykonywanej na rzecz innego pracodawcy. W niektórych przypadkach inne zatrudnienie może niekiedy byc wręcz uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, czy tez wykonywaniem działalności szkodzącej pracodawcy. Podstawa prawna: Art. 22, 29, 100 Kodeks pracy, Art. 22, 24 Ustawa o czasie pracy kierowców.

Pomocna?
Tak6Nie2
barbapapa
 Opinia
@Aaaa 29.03.2019 08:35

Tak tylko tego rodzaju oświadczenie można sobie wysłać w kosmos. Ma moc prawną czyli zwolnienia tylko wtedy gdy kolega zakabluje i trzeba będzie iść na dywanik. Tzw hak. Bo co ja robię po pracy to moja prywatna sprawa, oczywiście poza jazdą autobusem. Mogę być zatrudniony na warzywniaku u żony i nie muszę się zwierzać nikomu poza Urzędem Skarbowym. To jak z dmuchankiem u dyspo, przepis wewnętrzny wymyślony przez jakiegoś wolnomyśliciela do obalenia oczywiście po zwolnieniu w SP

Pomocna?
Tak6Nie2
Aaaa
 Opinia
@barbapapa 29.03.2019 09:42

Znowu jestes w błędzie ...... ustawa o czasie pracy kierowcy jasno określa, jeżeli podlega się przepisa ustawy odnośnie czasu pracy i czasu odpoczynku, wykonywanie innej pracy nie związanej z prowadzeniem pojazdu nie może naruszyć ustalonych czasów pracy i przerw zawartych w ustawie. Możesz pracować w warzywniaku, ale norm czasu pracy ustalonych w ustawie musisz przestrzegać tak samo jak to musi wykonać pracodawca który Ciebie zatrudnia.

Pomocna?
Tak4Nie1
barbapapa
 Opinia
@Aaaa 29.03.2019 10:41

Kochanie wczytaj sie napisalem ze nie dotyczy jazdy ,tylko innego prowadzenia dzialalnosci

Pomocna?
Tak1Nie
Aaaa
 Opinia
@barbapapa 29.03.2019 19:31

Polecam zapoznać się z Ustawa o Czasie Pracy Kierowcy

Pomocna?
TakNie
Bilbo
 Opinia
@joannaPanna 29.03.2019 02:19

A jo Bilbo kawaler

Pomocna?
TakNie
jaNie
 Opinia
@Aaaa 29.03.2019 08:35

Nie pracodawca odpowiada za czas prowadzenia, a kierowca. Czy mza pilnuje w korkach czy ty robisz regulaminowe przerwy? Ty masz kod 95 i to ty odpowiadasz za wszystko. Większość kierowców nie robi wymaganych przerw, bo nie zna przepisów. Nie 15 minut a 30 minut powinnien zrobic kierowca przed szóstą godziną prowadzenia, 15 min ciągiem i 15 min dowolnie. Czy ktoś to sprawdza? No nie. Dopiero ITD to sprawdzi i nałoży kary. Jeżeli chcą oświadczenie że nie łamiesz zasad konkurencji, to powinni inaczej sformułować to oświadczenie.

Pomocna?
Tak4Nie
Aaaa
 Opinia
@jaNie 30.03.2019 22:44

Jestes typowym przykładem kierowcy który nie zna przepisów dotyczących przewozu do 50 km. W skrócie byś zapamiętał!!!!!!!! Kiedy praca wynosi mniej niż 6 godzin nie należy się żadna przerwa. Kiedy praca wynosi do 8 godzini, przed 6 godzina pracy musisz wykonać 15 minutowa nieprzerywania przerw w pracy, suma przerw musi wynosić minimum 30 minut. Kiedy praca wynosi ponad 8 godzin pracy, przed 6 godzina pracy musi wykonać 15 minutowa nieprzerywania przerwę, suma przerw musi wynosić minimum 45 minut. Tak mówi ustawa i nie komentuj ze to dotyczy jazdy, bo ze względu na nasza specyfikę pracy dotyczy to pracy!!!!!!. Do tego dochodzi tez 15 minutowa przerwa w pracy zgodnie z KP dla wszystkich pracowników którzy sa zatrudnieni w zakładzie na umowę o prace.

Pomocna?
Tak1Nie6
jaNie
 Opinia
@Aaaa 31.03.2019 09:58

Przecież napisałem że przed szóstą godziną prowadzenia musisz zrobić przerwę. Może nie napisałem, że czas prowadzenia musi wynosić 6 godzin, ale sądziłem że to jest zbyt oczywiste. To ty jesteś typowym kierowcą tej firmy, który próbuje pokazać, że zna prawo, a w rzeczywistości opowiadasz banialuki. Idź do prawnika, a nie czytasz bzdury na forach i myślisz że jesteś mądry. Nie ma prawnego obowiązku informowania pracodawcy o dodatkowym zatrudnieniu, i koniec kropka!!!

Pomocna?
Tak2Nie
jaNie
 Opinia
@Aaaa 31.03.2019 09:58

W czasie pracy kierowcy liczy się czas prowadzenia a nie czas pracy i z tego rozliczy cię ITD. Czas pracy to już zupełnie inna sprawa. Piszesz bzdury dlatego szkoda czasu na dyskusję z tobą. Pozdrawiam.

Pomocna?
Tak3Nie
Aaaa
 Opinia
@jaNie 31.03.2019 13:07

Zapraszam zapoznanie się z ustawa a w szczególności z Art. 6 i naszym regulaminem pracy. Nas kierowców MZA dotyczą przepisy ustawy dotyczace przewozów do 50 km. Cały czas omowiasz przepisy ustawy dotyczące przewozów powyżej 50 km. Wiec swoimi wpisami nie wprowadzaj innych w blad tylko ucz się.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Aaaa 31.03.2019 20:59

....... jeżeli nadal sadzisz ze nie jestem stosownym partnerem do dyskusji na temat czasu pracy kierowcy, zapraszam na stronę Rzecznika Praw Obywatelskich, poszukanie działu Kierowcy i tam tematu „ Kierowcy komunikacj miejskiej nie maja przerw w pracy”, dokładnie dowiesz się jak powinno wykonywac się przerwy w pracy dla przewozów do 50 km.

Pomocna?
TakNie
Piotrek
 Opinia
@Aaaa 31.03.2019 09:58

Nie rozpędzaj się tak z tym rozdawnictwem kwadransów. Ustalmy fakty. Jak jazda to ustawa o czasie pracy kierowcy, jak dyspozycja, nie mylić z dyżurem, to Kodeks Pracy.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Piotrek 01.04.2019 20:43

Wszystko zależy jaka umowę ma podpisany pracownik jeżeli pracuje na umowę zlecenie nie podlega KP tylko ustawie.

Pomocna?
TakNie
Piotrek
 Opinia
@Aaaa 01.04.2019 21:08

Zgadza się. Masz rację. Nie wziąłem pod uwagę ajencji. Z drugiej strony jest fajna ustawa o zapobieganiu zatrudniania na umowy-zlecenia, jeżeli dana praca wykazuje cechy umowy o pracę np. codzienne wydawanie poleceń przez przełożonego. Aktualnie jest kilka pozwów w sądzie pracy (o tylu wiem), o ustalenie stosunku pracy, kolegów od ajentów. Co do Kodeksu Pracy i Uocpk, to sprawa jest jasna. Na terenie zakładu KP. Na drodze publicznej Uocpk. Ponieważ jest dużo szumu wokół czasu pracy vel. jazdy to wyjaśniam, że Dyrektywa UE 2003/88 mówi wprost o czasie pracy. Nie wiem, jakim cudem i komu, udało się przeforsować tłumaczenie, że chodzi o czas jazdy.

Pomocna?
Tak1Nie
terefere
 Opinia
@Piotrek 02.04.2019 00:09

Tylko szanowny panie, dyrektywa nie jest wymagalnym prawem miejscowym jedynie nakazem jego wprowadzenia przez system prawny państwa członka UE. Sprawdź jakie jest vacatio legis jeżeli ów przepis został wprowadzony do naszego systemu prawnego. Pamiętaj że dyrektywa nie staje się z automatu prawem to tak byś wiedział na przyszłość. Faktem jest że z czasem gdy ją zatwierdzi Parlament stanie się prawem. Czy UE ma Konstytucję? mądralo. Nie , ustawę zasadniczą mają kraje członkowskie a prawodawstwo musi zgadzać się z ustawą zasadniczą oraz prawem miejscowym.

Pomocna?
Tak1Nie
Aaaa
 Opinia
@Piotrek 01.04.2019 20:43

w związku z rozdawnictwem kwadransów ....... Kierowcy zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy wykonującemu przejazdy, o których mowa w rozdziale 4a ustawy, przysługuje zarówno 15-minutowa przerwa z art. 6 ust. 3, jak i przerwa z art. 31b.Przerwy z art. 6 ust. 1ustawynie wlicza się do przerw wynikających z art. 31bustawy,a co za tym idzie -są one udzielane niezależnie. Pracownikowi przysługuje zatem jedna przerwa 15-minutowa (wynikająca z art. 6) oraz jedna przerwa 30-lub 45-minutowa (wynikająca z art. 31b). Z uwagi na to, że przerwy z art. 31bustawy mogą być dzielone na krótsze odcinki czasu, z których co najmniej jeden powinien obejmować nie mniej niż 15 minut, kierowcy-pracownikowi, który korzysta z takich dzielonych przerw, przysługują co najmniej dwie przerwy obejmujące nie mniej niż 15 minut (jedna z art. 6, druga z art. 31b ust. 2ustawy) oraz przerwy stanowiące "dopełnienie" 15-minutowej przerwy wynikającej zart. 31b ust. 2ustawy -odpowiednio do 30 lub do 45 minut.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Piotrek 02.04.2019 00:09

odnośnie skrótu myślowego " Na terenie zakładu KP. Na drodze publicznej Uocpk." ..... Jeżeli kierowca - pracownik na terenie zakładu wykonuje czynności zawarte w Atr.6 ustawy dotyczy go KP i Uocpk, tak samo na drodze publicznej dotyczą go przepisy KP i Uocpk.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@terefere 02.04.2019 08:37

Masz racje wymaga to, odpowiedniej zmiany regulacji ustawowej, która zapewni możliwość faktycznego korzystania z przerw przez kierowców wykonujących przewozy regularne w pełnej zgodzie z zasadami stosowania norm dotyczących okresów prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerw w prowadzeniu i gwarantowanych okresów odpoczynku, określonych rozporządzeniem(WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz z Umowąeuropejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzoną w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087 oraz z 2008 r. Nr 190, poz. 1479). Jest "dziura" w ustawie gdzie pracodawca zasłaniając się ustawą udaje że nie widzi problemu.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Piotrek 02.04.2019 00:09

Rozchodzenie się o czas jazdy ....... Czas jazdy i czas pracy nie są mylnymi pojęciami, mogą stać się tylko pułapką dla kierowcy jak i pracodawcy. W dobie pracowniczej można zaplanować pracownikowi pracę do 12 godzin. Kierowca w dobie pracowniczej może wykonać 10 godzin jazdy. Jeżeli pracownikowi w dobie pracowniczej 12 godz. Zostanie zaplanowane 10 godzin jazdy, 1 godz. pozostaje na czas wykonania obowiązkowych przerw w pracy i pozostaje 1 godzina pracy, która np. z powodu korków została przeznaczona na jazdę. Takim sposobem w zaplanowanych 12 godzinach pracy kierowca przekracza dozwolone 10 godzin jazdy. Dlatego trzeba tez uważać na ilość zaplanowanych godzin jazdy w dobie pracowniczej.

Pomocna?
TakNie
Tomek
 Opinia
@Aaaa 02.04.2019 12:30

Dlaczego mam wrażenie że rozmawiasz sam ze sobą? Kiedyś miałem "przyjemność" rozmawiać z byłym już szefem S w mza (LG) i jak czytam twoje wpisy to jak bym z nim rozmawiał.

Pomocna?
Tak1Nie
Aaaa
 Opinia
@Tomek 02.04.2019 12:57

długo myślałeś nad zadaniem pytania?. Szkoda ze nie jest to pytanie z KP lub Uocpk bym odpowiedział

Pomocna?
Tak1Nie
,i am sorry,takimamyklimat
 Opinia
@Tomek 02.04.2019 12:57

Teraz jak masz nowego szefa S to lepiej. Lepiej to niech się zajmie stażowym dodatkiem za wysługę lat. Nie musi pięknie mówić lepiej by zaczął działać. Nie musi być piękny jak kaziuk musi być s k u t e c z n y.

Pomocna?
Tak1Nie
witold
 Opinia
@Aaaa 31.03.2019 09:58

A gdzie tą przerwę chcesz wykonać? Infrastruktura na pętlach nie pozwala na wykonanie ustawowych przerw,nie ma przystanków technicznych a przerwa z otwartymi drzwiami autobusu jest wykonywaniem innych prac a nie przerwą...Trzeba jeszcze powiedzieć że debile w pisali wewnętrzny Regulamin nakaz udostępnienia autobusu pasażerom czyli o przerwie nie ma mowy.Ja o to walczę a ty?

Pomocna?
Tak1Nie
Piotrek
 Opinia
@Aaaa 02.04.2019 12:30

Wiesz, ja nadal upieram się przy stwierdzeniu, że Uocpk to bubel (usunięte przez administratora) Jakaś "grupa trzymająca władzę" stwierdziła, że praca kierowcy komunikacji miejskiej to to samo, co przewóz rzeczy. Po 15 latach jednoznacznie stwierdzam, że oprócz fajery przed sobą, to zupełnie inne zawody. Kierowca w komunikacji miejskiej nie powinien mieć wpisane w ustawie, że może prowadzić 6h. To narażanie siebie, pasażerów i innych uczestników ruchu. Spadek efektywności przewozu osób spada w zastraszającym tempie w stosunku do upływającego czasu. Pewnie znasz z autopsji, jak czuje się kierowca w 9-10 h pracy. Przecież to koszmar bezpieczeństwa. Nie mówię tu o tym, że nie dajemy rady. Dla pasażera jest to niezauważalne. Mówię o tym, jak kierowca określa swoje samopoczucie, odrętwienie, skrócenie i ograniczenie perspektywy widzenia. Jednym zdaniem, kierowca-zombi. Ktoś, kto pisał tę ustawę, nawet nie dotknął kierownicy autobusu. Wspomniałeś, że Uocpk obowiązuje na terenie zakładu. W art.1 jest mowa o wykonywaniu przewozów. Jaki przewóz wykonujesz na terenie zakładu? Wpisywanie czasu jazdy na sztywno w karcie drogowej tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że na terenie oddziału obowiązuje, w kwestii czasu pracy, KP. Mnie bardzo interesują i chciałbym je poznać statystyki kolizji i wypadków w poszczególnych godzinach pracy. Coś czuję, że byłoby co analizować. Pozdrawiam.

Pomocna?
Tak4Nie
Aaaa
 Opinia
@witold 03.04.2019 09:21

Mamy obowiązek ustawowy wykonać obowiązkowe przerwy!!!!!! Bez względu czy infrastruktura i czas rozkładu jazdy pozwala na wykonanie ich. Ten problem rozwiązał pracodawca (MZA). W kartach drogowych mamy zapisany czas postojów, według informacji uzyskanych od pracodawcy cytat: „ MZA nie zabrania wykonywania obowiązkowych przerw w pracy podczas postoju, to kierowca decyduje, kiedy taką przerwę w pracy wykona ”. ZTM też rozwiązało ten problem podając informacje, „obsługa przystanków nie dotyczy, kiedy kierowca wykonuje obowiązkową przerwę w pracy”, problem dzielenia przerw w pracy ZTM też rozwiązało podając informację, „ pomimo opóźnionego przyjazdu na kraniec pod względem planowanego odjazdu kierujący na prawo wykonać postój trwający nie dłużej niż 5 minut”. ( Przypominam to kierowca w czasie postoju decyduje, kiedy wykona ustawową przerwę w pracy). Pod względem prawnym sytuacja wykonywania obowiązkowych przerw w pracy została rozwiązana. Wychodzi, że to My kierowcy nie wykonujemy obowiązkowych przerw w pracy, pomimo że pracodawca i ZTM stworzył prawne warunki na wykonywanie ich. Osobiście nie mam problemu z wykonaniem obowiązkowych przerw w pracy, informuje dyspozytora lub CR o konieczności wykonania przerwy i ją wykonuje.

Pomocna?
TakNie1
3 cytryny
 Opinia
@Piotrek 03.04.2019 10:13

Napisałeś że ustawa o czasie pracy kierowcy to bubel prawny i pewnie wiele rzeczy w niej i jest do poprawy ale po pierwsze to dzięki tej ustawie mamy prawo ubiegać się o przerwę 30 lub 45 minut. Zobacz co dzieje się na pętlach gdy idziesz do ekspedytora czy zgłaszasz się na cr by zrobić przerwę to słyszy się że przysługuje tylko jedna 15 minuta przerwa w trakcie której mam udostępnić autobus dla pasażerów podjechać do przodu i zameldować się na ekspedycje. To nie ustawa jest zła tylko ludzie pracujący w ztm i mza i tylko dzięki tej ustawie możemy ubiegać się o przerwę i gdy by nie ta ustawa to jeździli byśmy w koło.

Pomocna?
Tak1Nie
3 cytryny
 Opinia
@Aaaa 03.04.2019 10:44

A co powiesz na sytuację gdy korki przewyższają postoje zaplanowane w karcie i Ty wykonując jeszcze przerwę powiekszasz jeszcze opóźnienie do tego nie chcą Ciebie skrócić i zjeżdżasz na zakład po czasie i jeszcze stoisz w korku przed bramą. Czy możemy tak zgodnie z prawem kończyć pracę po czasie i być zmuszanym do nadgodzin ?

Pomocna?
Tak1Nie
Aaaa
 Opinia
@3 cytryny 03.04.2019 11:23

Jak sadze masz na mysli kiedy jest zaplanowany czas pracy 12 godzin, a czas jazdy przekroczy 10 godzin. Tutaj powołał bym się na Nasz regulamin wewnętrzny „ o wszelkich niespodziewanych sytuacjach powiadamy Centrale Ruchu”. To CR podejmie decyzje czy złamie przepusy ustawy, należy tez pamietac ze przełożony nie może wydac polecenia niezgodnego z przepisami.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Piotrek 03.04.2019 10:13

Uocpk dotyczy wszystkich kierowców bez względu na rodzaj zatrudnienia. Przed wejściem ustawy kierowcy samozatrudniający się nie podlegali żadnym przepisa prawa pracy mogli jezdzic 24 godz na dobę. Ustawa przepisy pracy kierowcy sprecyzowała, nie jest bublem tylko cwaniacy szukaja luk w ustawie żeby ja obchodzić.

Pomocna?
TakNie
Smerf Maruda
 Opinia
@Aaaa 03.04.2019 10:44

"Pracodawca i ZTM stworzył prawne warunki na wykonywanie ich". Pomyśl nad tym co napisałeś. Ani MZA, ani ZTM nie stwarzają warunków prawnych, bo nie oni stanowią prawo. MZA i ZTM mają obowiązek się do prawa stosować, tymczasem wielka łaska na 5 min. przerwy mimo opóźnienia to żadne warunki, gdy przerwy nie ma gdzie wykonać. "Pod względem prawnym sytuacja wykonywania obowiązkowych przerw w pracy została rozwiązana". Gdzie i kiedy? Zadanie ZTM to przebudować krańce i nie wpychać kilku linii na jeden przystanek. Spróbuj zrobić przerwę np. przy Centralnym to zakorkujesz wszystko. Osobiście nie informuję CR o przerwach. Jeśli nie ma ekspedycji, a jest zagrożenie, że do drugiego krańca nie zdążę przed szóstą godziną prowadzenia, to robię 15 i jedynym śladem jest wpis w karcie drogowej. Jeśli ja decyduję i tylko ja odpowiadam za zrobienie przerwy, to żadne zezwolenie nie jest mi potrzebne. Co do przymusowych godzin nadliczbowych przy opóźnieniach, to przykład dał kierowca linii 200. Jeśli nie chcesz, nie musisz, z tym, że wtedy CR musisz powiadomić.

Pomocna?
TakNie
3 cytryny
 Opinia
@Smerf Maruda 03.04.2019 12:12

co masz na myśli jeśli nie chcesz to nie musisz? jaki dał przykład kierowca lini 200 ? odpiszesz sytuację?

Pomocna?
TakNie
3 cytryny
 Opinia
@Aaaa 03.04.2019 11:50

nie tylko chodzi mi o 12 pracy 10 jazdy bo to jest max i jak wiadomo maxa nie możemy przekroczyć bo za to możemy odpowiedzieć życiem jeśli coś się stanie i sam pracodawca może nas ukarać za nieprzestrzeganie przepisów i możemy powołać się na przepis po prostu. Chodzi mi o to czy to mam w grafiku 5 godzin pracy czy 8 i czy to kończę o 13.00 czy 22.00 to czy naprawdę mogę być zmuszanym by zostać w pracy po godzinach i skończyć pracę np. 10 minut później ? Jednemu kier8wcy pasuje pracować dłużej innemu nie A temu co nie pasuje zostać dłużej bo np. ma wizytę u lekarza czy idzie na imprezę czy ma ważne spotkanie na konkretną godzinę i nie może się spóźnić albo ostatni autobus A następny za 2 godziny to czy naprawdę nie mam na to wpływu i muszę zostać czy to 5 czy 10 czy 20 minut dłużej?

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Smerf Maruda 03.04.2019 12:12

Masz racje realne warunki na wykonanie przerwy w pracy posiadają tylko dwa krańce w Warszawie. Celowo napisałem „prawnie” w razie sporu sądowego z ZTM lub MZA ze nie stwarza warunków do wykonania ustawowej przerwy w pracy od razu przegrywamy sprawę, dlatego sami musimy wykonywac przerwy w pracy zgodnie z ustawa.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@3 cytryny 03.04.2019 12:45

Przy pracy w godzinach nadliczbowych pracodawca stosuje prosta definicje „ jeżeli pracownik nie wnosi sprzeciwu do pracy w godzinach nadliczbowych przyjmuje się ze pracownik wyraził zgodę na prace w godzinach nadliczbowych”. Jak widać to pracownik musi zglosic pracodawcy ze nie wyraża zgody na prace w godzinach nadliczbowych.

Pomocna?
TakNie
3 cytryny
 Opinia
@Aaaa 03.04.2019 13:00

to co mam zrobić mając czy to zmianę A czy B czy C i jadąc z opóźnieniem 15 minut czy 20 i jadąc do zmiany kończącej pracę na zmianie A czy na zmianie B jadąc ostatnim kursem do pętli A później do zajezdni z takim opóźnieniem co mam zrobić by skończyć pracę o czasie jak mam 20 minut czy 10 opóźnienia?

Pomocna?
TakNie1
Aaaa
 Opinia
@3 cytryny 03.04.2019 13:08

Wszelkie nieprzewidziane sytuacje zgłasza się CR i to ona ustali co zrobisz. Podobne pytania zadawałem PIP z serii czy pracownik może odmówić wykonania polecenia, nigdy nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi zawsze kończyło się ze obowiązkiem pracownika jest sumiennie i starannie wykonywac prace,a przełożony nie może wydac polecenia pracownikowi niezgodnego z przepisami.

Pomocna?
TakNie
Smerf Maruda
 Opinia
@3 cytryny 03.04.2019 12:31

"Kierowca autobusu linii 200 na przystanku Metro Wilanowska wyłączył silnik i wyprosił pasażerów z pojazdu. Powiedział, że właśnie skończył pracę. Pasażerowie byli zdumieni, ale kierowca zachował się zgodnie z poleceniem dyspozytora". Taka sytuacja miała miejsce w styczniu informowała o tym tvn i wyborcza. Dałbym linka ale nie przejdzie, więc musisz sam poszukać.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Smerf Maruda 04.04.2019 00:24

Jest to przykład ze pod względem „prawnym” nie można nic zarzucić MZA i ZTM. Nie jest opisana dokładnie sytuacja, jakie znamiona prawne nie pozwoliły na wydanie polecenia kontynuowania kierowcy dalszej jazdy, można jedynie się domyśleć, że były to czynniki. Centrala Ruchu nie mogła wydać polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, KP zabrania planowanie pracy pracownikowi pracy w godzinach nadliczbowych bez zgody pracownika, jeżeli nie są spełnione określone ustawą uwarunkowania gdzie zgoda pracownika nie jest wymagana. Aspekty przekroczenia norm czasu pracy: przekroczenie 10 godzin prowadzenia pojazdu, przekroczenie12 godzin czasu pracy ( Kierowca może wykonywać pracę do 13 godzin, zaplanować pracę kierowcy można do 12 godzin.). Dlatego nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że MZA i ZTM nie przestrzega przepisów prawa, przestrzega tylko My kierowcy nie znamy ich i nie wiemy jak z nich korzystać.

Pomocna?
TakNie1
ooops
 Opinia
@Aaaa 29.03.2019 08:35

Mogą skoczyć mi na bata i tak będę zasilał gdzie będę chciał

Pomocna?
Tak2Nie
3 cytryny
 Opinia
@Smerf Maruda 04.04.2019 00:24

No właśnie i chodzi o to że nie jest nigdzie opisana czy podana do wiadomości sytuacja tylko że czas pracy się skończył. Nikt tu z kierowców nie wie o co dokładnie chodziło z tym przekroczeniem czasu ?

Pomocna?
TakNie
chichot
 Opinia
@Aaaa 03.04.2019 10:44

i słusznie. Ja informuję CR że robię sobie przerwę - po 4 godzinach pracy. Informuję a nie proszę.

Pomocna?
TakNie
Piotrek
 Opinia
@chichot 01.06.2019 10:40

To tak nie działa. Samo stwierdzenie, że robisz przerwę to zbyt mało, aby usankcjonować twoją decyzję. W przyszłości może mieć to swoje konsekwencje. Lepszym wyjściem jest dać C.R. możliwość wyboru, czyli alternatywny czas przerwy. Nie stawiaj ludzi pod murem, bo zaczną gryźć. Osobiście zawsze daję wybór C.R. na miejsce wykonywania przerwy. Malo tego, nawet doradzam, gdzie lepiej będzie z punktu widzenia kierowcy odbyć tą przerwę.

Pomocna?
TakNie2
Aaaa
 Opinia
@Piotrek 02.06.2019 00:34

W MZA praca kierowców polega na wykonywaniu procedur, a nie samodzielnym myśleniu, (dlatego padły słowa ”kierowca nie musi być inteligentny”). Odnośnie wykonywania przerw w pracy MZA nie wprowadziło żadnych procedur, dlatego MY kierowcy wykonujemy przerwy w pracy tak, jak kto rozumie wykonanie przerw zgodnie z obowiązującymi przepisami, fakt jest w tym trochę bałaganu, ale tak długo jak MZA nie wprowadzi procedur każdy będzie inaczej wykonywał przerwę w pracy by była ona wykona zgodzie z obowiązującymi przepisami. Jak do tej pory żaden kierowca w MZA nie został ukarany na wykonanie regulaminowych przerw w pracy pomimo że mógł ją wykonać wcześniej niż zobowiązuje go ustawa, ważne jest że kierowca wykonał regulaminową przerwę.

Pomocna?
Tak1Nie
Aaaa
 Opinia
@chichot 01.06.2019 10:40

Jesteś typowym przykładem kierowcy, który wykonuje przerwę w pracy niezgodnie z ustawą, ale dla zakładu liczy się ze ja wykonujesz. W karcie drogowej masz podane dwa czasy, czas pracy i czas jazdy. Jeżeli czas pracy przekracza 6h należy się 15 minut nieprzerywanej przerwy w pracy, tą przerwę nie można wykonać w pierwszej i ostatniej godzinie (z mocy czasu pracy należy nam się tylko jedna 15 minutowa przerwa bez względu jak długo będzie trwał czas pracy). Druga pozycja w karcie drogowej to czas jazdy. Jeżeli czas jazdy wynosi więcej niż 6h a mniej niż 8 h wykonujesz, 15 minut nieprzerywanej przerwy i 15 minut sumę przerywanych przerw w pracy. Jeżeli czas jazdy wynosi więcej niż 8 h a mniej niż 10 h wykonujesz 15 minut nieprzerywanej przerwy i 30 minut przerywanych przerw. Wszystkie te przerwy musisz wykonać przed 6h jazdy. Przerwy w pracy należą się Man z mocy czasu pracy i czasu jazdy. Piszac, że wykonujesz przerwę po 4 godzinach pracy od razu wiadomo, że wykonujesz ją z mocy paragrafu 4a z którego są wyłączeni kierowcy komunikacji miejskiej.

Pomocna?
Tak1Nie
Piotrek
 Opinia
@Aaaa 03.06.2019 07:52

Nie wydaje mi się, że przerwę z KP należy natychmiast wykonać po 6 godzinie pracy. Z tego co wiem, to w regulaminie pracy jest wskazana pora śniadaniowa. Dotyczy ona nie tylko zaplecza, ale wszystkich pracowników, w tym kierowców.

Pomocna?
TakNie
Aaaa
 Opinia
@Piotrek 03.06.2019 09:11

Wykonujesz ten sam błąd, który ja wykonywałem, choć to nie jest błędem. Żeby nie mieszać pojęć, KP i UOCPK, Art. 7 ustawy i artykuły KP odnośnie wykonywania przerw w pracy są to jedne i te same przepisy ich się nie sumuje. W ustawie i KP odnośnie wykonywania przerw w pracy odnośnie nie jest podany czas, kiedy tą przerwę należy wykonać jest tylko podany czas jak długo ma trwać przerwa w pracy. Dopiero Biuro Legislacyjne Rządu wypowiedziało się „ustawodawca nie przewiduje wykonania tej przerwy w pierwszej i ostatniej godzinie pracy”. To, co podajesz są to stare przepisy, które straciły moc prawną.

Pomocna?
TakNie
Spoko
 Opinia
@Aaaa 29.03.2019 10:41

a jak w domu malije lub remont czy sprzatam lub gotuje albo pije to tez łamie sie regulamin bzdury wszystko dajcie godnie zarobic to nikt nie bedzie dorabiał czy na warzywniaku czy na zmywaku

Pomocna?
TakNie
anonim
 Opinia

(usunięte przez administratora)

Pomocna?
Tak2Nie2
2
Raf
 Opinia

Z przytupem

Pomocna?
Tak1Nie
K2
 Opinia

Miasto to bedzie inwestowac w szyny a nie w autobusy. Stolica tak zakorkowana ze jezdzi sie juz non stop, nie wypisujcie madrosci o przerwach dla kierowcy bo w praktyce to ich juz niema.

Pomocna?
Tak2Nie2
t34
 Opinia

Z innej beczki. Nie ma stażowego.Czym to skutkuje ? Osoba która przychodzi do pracy ma takie same pieniądze jak i ta która pracuje dobre kilka lat i wie na czym robota polega. Zatem ten młodszy by odreagować coś na co się nie pisał(stres jak po wojnie), szybko udaje się na L-4 lub zwalnia się pracy mając w papierach praktykę/ Znów brakuje Kierowców. Stażowe by nieco pomogło, ale jak się ma węża w kieszeni to trzeba będzie zakasać rękaw i jeździć samemu lub zatrudnić ,specjalistów,, z Bangladeszu, Tera się wprawiają w miasto jeżdżąc w uberze z hamburgerami, kto wie? Taka kariera? Oddajcie stażowe!!!

Pomocna?
Tak5Nie1
?
 Opinia
@t34 05.06.2019 14:03

Zapomnij chlopie, zapomnij.

Pomocna?
TakNie
Muza
 Opinia

Będzie muzyka to i będzie kasa - na dniach będzie wszystko jasne [ zdziwicie się ]

Pomocna?
Tak2Nie
Ddffg
 Opinia
@Muza 06.06.2019 14:11

Co masz na myśli?

Pomocna?
TakNie
R12
 Opinia
@Muza 06.06.2019 14:11

Rozumiem, że wszystko w MZA jest co najmniej tajne, bo uważają chyba że są lepsi od tajnych służb, ale że forumowicze przejęli taką narrację to się dziwię. Jak coś wiecie to pisać a nie cedzić przez zęby. Co z Wami zrobili?

Pomocna?
Tak1Nie
Smerf Maruda
 Opinia
@Muza 06.06.2019 14:11

Jak zarząd przestanie kłamać w sprawie odbudowy Redutowej, to rzeczywiście będę zdziwiony.

Pomocna?
Tak2Nie
SZCZYRKOWIEC 212
 Opinia

WYSŁUGA kiedy ?

Pomocna?
Tak6Nie
t34
 Opinia
@SZCZYRKOWIEC 212 06.06.2019 15:28

Wysługa jest to prawo Pracownika do godnego uszanowania jego stażu pracy. Po kilku latach w każdej branży ceni się fachowca z praktyką. Wiedza jeżeli pracownik ma narzędzie za wiele milionów jest podstawą. ZATEM STAŻOWE powinno być płacone by trzymać fachowca firmie, Młody musi przepracować przynajmniej dwa lata by ogarnąć niuanse zawodu. Młody również widząc jak traktuje się weterana zaczyna się utożsamiać z etosem zawodu i mimo że trochę poczeka na to stażowe to jednak sobie to skalkuluje. Druga sprawa rotacja prowadzi do szybkiego zużycia taboru czyli koszty napraw, koszty leasingu, ubezpieczenia. Nie rozumiem czemu nikt nie robi rachunku kosztu względem zysku BCG. Rozumiem może nie ma kadry zarządzającej po Ekonomii nie mówiąc już o MBA.

Pomocna?
Tak2Nie
AntyMZA
 Opinia

My kierowcy MZA za te pieniądze które obecnie oferuje firma kategorycznie ŻĄDAMY odbywania postojów na krańcach BEZ OBECNOŚĆI pasażerów

Pomocna?
Tak26Nie1
0 perspektyw
 Opinia
@AntyMZA 28.05.2019 12:48

Jak wierzysz w Mikolaja to mozesz do niego napisac.

Pomocna?
TakNie3
Baggio
 Opinia
@AntyMZA 28.05.2019 12:48

A co Ci ludzie przeszkadzają ?

Pomocna?
Tak2Nie3
heheszek
 Opinia
@AntyMZA 28.05.2019 12:48

Jedno z drugim nic wspólnego nie ma. To Ty decydujesz czy otworzyć drzwi a nie MZA. A w razie skargi nic Ci nie zrobią bo wiedzą że masz do tego prawo, to samo dotyczy podciągania wozu na pętlach.

Pomocna?
Tak6Nie
1282
 Opinia
@AntyMZA 28.05.2019 12:48

Kierowcy z r3 dochodzi do kumoterstwa przy UKładaniu grafików Kazik załatwia swoim związkowcom lajtowe linie i zjazdy do godziny 22. Trzeba coś z tym zrobić podejrzewam ze jest zgoda kierownictwa aby był spokój wśród związku.

Pomocna?
Tak6Nie
Aaaa
 Opinia
@AntyMZA 28.05.2019 12:48

Po 12 latach od wprowadzenia Ustawy o czasie pracy kierowcy w MZA nie ma tematu, że kierowca nie może wykonać w prawidłowy sposób obowiązkowych przerw w pracy!!!! i proszę nie pisz głupot ze tak jest!!!!. Mylisz określenia „postój” jest to czynność, kiedy następuje przemieszczenie się pasażerów do i z autobusu. Jeżeli chcesz już zabłysnąć jakimś tematem możesz zapytać się, dlaczego nie wykonuje się dziennych zaplanowanych kursów? lub kiedy przestanie planować się pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym dwa razy rozpoczynanie pracy w dobie pracowniczej, co jest niezgodne z KP (czynność ta zgodna jest z UOCPK).

Pomocna?
Tak1Nie3
t34
 Opinia
@1282 29.05.2019 09:36

Nie sądzę by tak było gdyż raczej ta osoba raczej nie jest partnerem dla kancelistów do czegokolwiek. Może ewentualnie polecieć po kawę.

Pomocna?
Tak3Nie
Aaaa
 Opinia
@Aaaa 29.05.2019 09:47

..... już niedługo najniższa stawka godzinowa wyniesie 16,00 zł/h. Nasza stawka wynosi około 30,00 zł/h, osiągamy zarobki mniej niż dwukrotność najniższej krajowej brawoooooo !!!!!

Pomocna?
Tak1Nie
NOWY
 Opinia
@Aaaa 29.05.2019 11:47

Kierowca to prosta bez wyksztalcenia osoba wykonujaca proste nie wymagajace inteligencji czynnosci.

Pomocna?
Tak4Nie8
1282
 Opinia
@t34 29.05.2019 10:09

Kolegą mylisz się znam osoby które mają po 7. 8 Lini 7.....co miesiąc i są że zwiazku

Pomocna?
TakNie2
Bingo
 Opinia

Jeśli prawdą jest tekst rzucony do pasażerki to kolega jest zwykłym (usunięte przez administratora) Często zdarza się że otworzysz drzwi drugi raz i osoba taka wchodząc pierwszymi drzwiami nawet nie podziękuję, zawsze sobie mówię że to ostatni raz. Ale taka jest teraz kultura a raczej jej brak, ale czy musimy równać do nich? Bycie kulturalnym i uprzejmym to nie to samo co bycie sługusem. Trzeba się nauczyć odróżniać te pojęcia.

Pomocna?
Tak3Nie
Kolo
 Opinia
@Bingo 31.05.2019 09:34

Nie usprawiedliwiam ale stres w tej pracy ogromny i nerwy puszczaja, takich sytuacji jest co chwile na miescie a stolica to trudne miasto.

Pomocna?
Tak2Nie
Anty Kazik
 Opinia
@1282 29.05.2019 09:36

Dokładnie, kiedy ktoś się tym zainteresuje? Trzeba nagłośnić ten temat.

Pomocna?
TakNie
1142
 Opinia
@Anty Kazik 31.05.2019 16:30

Myślę że należało by powiadomić prezesa co się wyrabia na r3 z grafikami

Pomocna?
Tak5Nie
zarobiony
 Opinia

Za miesiąc kwiecień na pasku widnieje kwota 3.500 złotych netto. Zastanawiam się nad dalszą współpracą z tą firmą. Czy macie Państwo podobne wynagrodzenia? Przecież za taką kwotę nie da się wyżyć w tym mieście. Ceny za czynsz są wysokie, o wynajmie już nie wspomnę. Ceny żywności szybują w górę w zastraszającym tempie. Prace mamy odpowiedzialną, jesteśmy narażenia na ciągły stres ze strony pasażerów, presja czasu itp... i to wszystko za 3,5 tys??? Żarty jakieś???

Pomocna?
Tak28Nie3
Pracownik
 Opinia
@zarobiony 19.05.2019 18:20

Nie wiem jak żyć za takie pieniądze. Może trzeba zapytać się na przykład nauczycieli, który zarabiają mniej jak dają radę.

Pomocna?
Tak1Nie12
Aaaa
 Opinia
@Pracownik 19.05.2019 19:46

nie bądz taki chop do przodu dobrze?. Może lepiej zapytaj się Dyrekcji? Do puki była możliwość pracy w nadgodzinach nie było widać jak faktycznie mało zarabiamy, teraz jest to dokładnie widać na pasku. Kiedy niskie wynagrodzenie nie daje perspektyw przetrwania do następnego 10 następuje frustracja i tego nam właśnie jest potrzebne desperacja pracowników, teraz tylko pytanie kiedy desperacja osiągnie zenitu?

Pomocna?
Tak6Nie
Pracownik
 Opinia
@Aaaa 19.05.2019 20:04

Stary o czym Ty gadasz. Popytaj się ludzi wykształconych, w instytucjach kultury typu biblioteki, muzea itd, którzy pracują za 2500 zł netto i jakoś dają radę, nie głodują a Ty mówisz że 3500 netto nie daje Ci perspektywy przeżycia do 10 dnia miesiąca. Fakt, pensje kierowców mogłyby być wyższe, ale rozejrzyj się w około na zarobki innych ludzi, innych zawodów. Nikt w dzisiejszej Polsce nie ma różowo, oprócz stanowisk specjalistycznych, IT itp.

Pomocna?
Tak2Nie12
Aaaa
 Opinia
@Pracownik 19.05.2019 20:51

o czym gadasz? znam zawody gdzie nie podejmie się pracy za mniej niż 6 tyś na rękę, ale nie interesują mnie inne zawody interesuje nie MZA. Doskonale wiem ze jako pracownik nie mam wpływu na politykę finansową zakładu, tak samo jak zakład nie ma wpływu jak zachowa się pracownik kiedy nie starczy mu do 10.

Pomocna?
Tak4Nie
Pracownik
 Opinia
@Aaaa 19.05.2019 21:33

To idz do tych zawodów w których się nie zarabia mniej niż 6 tyś zł na rękę. Proste. I przestań marudzić.

Pomocna?
Tak4Nie6
Aaaa
 Opinia
@Pracownik 19.05.2019 21:54

Właśnie pracuje w zawodzie i zakładzie gdzie powinienem zarabiać 6 tys na rękę !!!! . Dla przypomnienia kiedy powstała spółka MZK zostawiło Układ Ponad Zbiorowy Pracy gdyby jednostronnie ten układ nie był by zerwany przez spółkę zarabiał bym dziś 6 tys na rękę. Nie podoba się moje pisanie to znajdz sobie inne forum.

Pomocna?
Tak9Nie1
Barakuda
 Opinia
@zarobiony 19.05.2019 18:20

To ty musiał się opindalac ze masz 3500 chichot bierze 4300 a bingowi to nawet 4700 wyszlo

Pomocna?
TakNie3
Bingo
 Opinia
@Barakuda 19.05.2019 22:56

Tak wyszło, jak chcę zarobić w tej firmie więcej niż 3,5 tysia to zarobię, nie wiem jak na innych zajezdniach ale na stalowej nie odmawiają. Pierniczenie że nie starcza do 10 jest przesadą, no chyba że macie raty w bankach... to tym bardziej zasuwać a nie biadolić. To prawda że na tle Polski nie zarabiamy najgorzej a kto chce zarabiać 6000 to niech zmieni, znam ludzi w budżetówkach zarabiających po 2,5 klocka z kilkuletnim stażem. Przekonanie że nam się należy to nie argument, choć sam wam i sobie tego życzę.

Pomocna?
Tak1Nie8
zarobiony
 Opinia
@Pracownik 19.05.2019 19:46

Wiesz ile nauczyciel pracuje godzin w miesiącu? Poza tym ma możliwość dorobienia sobie na korepetycjach itp... Jako kierowca autobusu nie wolno ci przekroczyć 45 godzin w tygodniu tzn. że możesz dorobić ale bardzo niewiele. Czyli jesteś zdany tylko na etat w tej firmie i na tym koniec. I to jest ok według ciebie? Czynsz wynosi średnio 700 złotych, a gdzie opłaty itp...

Pomocna?
Tak10Nie
r3
 Opinia
@zarobiony 19.05.2019 18:20

Zgodze się z Tobą. Ceny usług, żywności w zastraszającym tempie szybują w górę. No ale cóż poradzić skoro rządzący tym miastem niewiele dbają o swoich pracowników. Na R3 kierownictwo każe używać ustników do alkomatów wiele razy. Wszystko byłoby ok ale nie w takich warunkach, gdzie nawet nie ma gdzie rąk umyć. Na R3 nie ma mydła w toaletach!!!

Pomocna?
Tak3Nie
waldi
 Opinia
@zarobiony 19.05.2019 18:20

A w Mobilisie pracują za 2700 i babki kioskarki którym Mobilis życie uratował są bardzo zadowolone a jakie maja parcie na szkło. Normalnie celebrytki.