Maximus Broker

3.6 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady Maximus Broker

Miniaturka
Remigiusz Breński
Prezes Zarządu Maximus Broker

-Powstanie firmy Maximus Broker Sp. z o.o.

Firma Maximus Broker Sp. z o.o. powstała w 2001 r. W ciągu tych 13 lat z małej stawała się jedną z większych w Polsce, a na pewno największą pod względem obsługi podmiotów podlegających prawu zamówień publicznych. Firma posiada stabilny portfel klientów, który stale powiększamy dzięki rozbudowanej strukturze organizacyjnej. 

-Jakie są główne cele firmy?

Głównym celem firmy jest niezmiennie zapewnienie kompleksowej obsługi oraz poczucia bezpieczeństwa naszym klientom. Rozwijamy się wraz z rynkiem. Stale poszerzamy gamę usług brokerskich, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.Działamy w przekonaniu, że firma to ludzie. Głównym celem naszej polityki personalnej jest dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez rozbudowany system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, a także przejrzyste zasady awansu.

-Jakie są największe osiągnięcia firmy?

Największym sukcesem firmy Maximus Broker jest stałe poszerzanie portfela klientów. Firma otrzymuje wiele nagród. Rok 2014 przyniósł kolejne sukcesy. Otrzymaliśmy tytuł Odpowiedzialny Pracodawca Lider HR 2014, tytuł Złote Godło za Usługi Brokerskie Najwyższej Jakości pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, certyfikat Dynamicznej Firmy 2013, a także zostaliśmy uznani Przedsiębiorstwem Przyszłości.Dodatkowo Kapituła Lidera Rynku po raz czwarty przyznała firmie tytuł Najlepszego w Polsce Brokera Ubezpieczeniowego obsługującego jednostki samorządu terytorialnego. Nagrody są potwierdzeniem aktywnego rozwoju firmy, cieszą nas i motywują nas do dalszego działania.

-Jak wygląda proces rekrutacji? Ilu jest etapowy?

Proces rekrutacji składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to rozmowa z Pełnomocnikiem ds. rekrutacji i krótki test, badający kompetencje twarde. Drugi etap to zwykle rozmowa kwalifikacyjna z Dyrektor Generalną i Dyrektorem Biura, dla którego prowadzona jest rekrutacja.  

-Czy zatrudniacie Państwo młodych ludzi od razu po szkole?

Zatrudniamy brokerów z wieloletnim stażem, ale w większości przypadków staramy się przyciągać do naszej firmy ludzi młodych, często zaraz po studiach, którzy swoją energią wzbogacają naszą kreatywność. Młodych ludzi zatrudniamy na stanowisku asystenta brokera, zapewniamy system szkoleń, które przygotowują do egzaminu państwowego oraz do objęcia samodzielnego stanowiska.

-Maximus Broker Sp. z o.o. uczestniczy w targach pracy, organizuje praktyki?

Firma Maximus Broker organizuje praktyki dla studentów, a także płatne, półroczne staże. Dopasowujemy grafik pracy stażysty do planu zajęć na uczelni. 

-Maximus Broker Sp. z o.o. organizuje imprezy integracyjne dla pracowników?

Praca jest dla Nas pasją, lecz odrobina relaksu jest potrzebna każdemu. Organizujemy wyjazdy integracyjne, cykliczne turnieje bowlingowe oraz spotkania poza pracą.
Maximus Broker