Decora S.A.

2.4 Dodaj merytoryczną opinię

Wywiady Decora S.A.

Miniaturka
Barbara Bojarczuk
Dyrektor Personalny i Administracji Decora S.A.
Zaintersowania - psychologia społeczna, motywacja w środowisku zawodowym

Decora S.A.

Decora S.A. Decora S.A. to LIDER na rynku akcesoriów do wykończenia oraz dekoracji wnętrz. Od 25 LAT inwestujemy w wiedzę, najnowszą technologię i know-how. Tworzymy i dostarczamy produkty dla najbardziej wymagających konsumentów. Dzielimy się doświadczeniem i wyznaczamy trendy. Jesteśmy EXPERTAMI w tym co robimy.

Jaki był kluczowy moment w firmie i kiedy nastąpił?

Kluczowym momentem w rozwoju firmy Decora S.A był debiut w 2005 roku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dzięki emisji akcji pozyskaliśmy środki  na rozwój terytorialny i stworzyliśmy Grupę Kapitałową w skład której wchodzi  13 podmiotów z 10 krajów, m. in.: Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Czech, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii oraz Niemiec. W wyniku tych działań staliśmy się liczącym producentem i dystrybutorem artykułów przeznaczonych do wykończenia wnętrz, eksportującym swoje produkty do ponad 40 krajów na całym świecie. Z punktu widzenia rozwoju naszej kultury organizacyjnej nie do przecenienia był okres, w którym pracowaliśmy nad wdrożeniem w firmie zarządzania poprzez wartości. Od kilku lat nasza firma ma zdefiniowaną Misję i Wizję – a my Pracownicy w oparciu o nie, zdefiniowaliśmy Wartości, które stanowią podstawę naszego działania i naszych zachowań.  Ten zbiór najważniejszych dla Nas wartości to: Efektywność, Współpraca, Szacunek, Uczciwość, Elastyczność, Odwaga oraz Zaufanie. My ze strony HR dużą wagę przywiązujemy do tego, aby wartości które dostarczamy naszym pracownikom, motywowały ich do rozwoju, pracy w zespole oraz wyznaczania sobie ambitnych celów.

Jakie są topowe produkty, usługi Państwa firmy?

Jesteśmy wiodącym producentem i dystrybutorem artykułów przeznaczonych do wykończenia i dekoracji wnętrz, który oferuje innowacyjne produkty kreujące trendy rynkowe w wielu kategoriach oraz gwarantuje najwyższą jakość obsługi. Bazując na swoim wieloletnim eksperckim doświadczeniu stworzyliśmy markę Arbiton Floor Expert, która jest liderem na rynku akcesoriów podłogowych, nie tylko w Polsce, ale i na wielu rynkach w Europie.  Arbiton jako Floor Expert, promuje rozwiązania, które znacząco poprawiają trwałość i komfort użytkowania podłogi, pod względem zarówno termicznym, jak i akustycznym. Na nasze portfolio produktowe składają się profesjonalne podkłady podłogowe dedykowane różnym typom podłóg (od paneli laminowanych przez podłogi drewniane po specjalistyczne podłogi winylowe LVT) oraz listwy wykończeniowe do podłóg i aluminiowe profile podłogowe. Wieloma sukcesami może poszczycić się marka Vidella Home Design. Marka ta prezentuje ofertę produktów do dekoracji okien oraz ścian i sufitów, dzięki którym pomieszczenia nabierają indywidualnego stylu. Projektując nasze produkty skupiamy się nie tylko na aktualnych trendach, ale równie ważne są dla nas cechy użytkowe oraz wysoka jakość karniszy, rolet czy sztukaterii.

Ile rekrutacji przeprowadzacie w ciągu roku?

Około 15 rekrutacji

Pracowników na jakie stanowiska zatrudniacie najczęściej?

Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ proces selekcji i rekrutacji jest wypadkową odpowiedzi biznesowej na co najmniej dwa czynniki. Po pierwsze są wypadkową potrzeb firmy wynikających z przyjętej na kolejny okres strategii rozwojowej.  Z tego wynikają decyzje o rozwoju obszarów funkcjonalnych w firmie – a co za tym idzie o tworzeniu nowych miejsc pracy w strukturach istniejących działów, ale też o powoływaniu zupełnie nowych stanowisk pracy. Drugi faktor to oczywiście naturalna rotacja na stanowiskach pracy, której efektem są prowadzone procesy selekcji i rekrutacji w celu uzupełnienia wakatów.

Jakimi kanałami jest prowadzony proces rekrutacji?

Pracownicy działu HR korzystają z Bazy Danych, którą firma DECORA tworzy od lat. Współpracujemy także z Biurami Karier, Biurami Praktyk oraz firmami headhunterskimi. Naszej codziennej pracy towarzyszy pasja. Jeśli Kandydata pasjonuje profesjonalizm, jest ambitnym, zmotywowanym i zorientowanym na cele człowiekiem, posiada określone kompetencje ale chce je nadal rozwijać i doskonalić – a przy tym potrafi pracować w zespole, to zapraszamy do udziału w procesie selekcji i rekrutacji, który składa się z 3 etapów:

I etap:

Selekcja aplikacji na dane stanowisko, zgromadzonych w bazie danych oraz rekomendowanych z innych źródeł. Spośród Kandydatów wybierana jest grupa 10-15 osób, których dokumenty aplikacyjne przekazywane są Kierownikowi Działu. Kierownik Działu wespół ze specjalistą HR wspólnie decydują o wyborze 5 -7 osób, które są ostatecznie zapraszane na spotkanie rekrutacyjne.

II etap:

Przeprowadzenie procesów rekrutacji z wybranymi Kandydatami. Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane są przez Specjalistę HR oraz Kierownika Działu. Kolejnym etapem rekrutacji są testy psychologiczne. Realizując procesy rekrutacyjne na stanowiska samodzielne lub managerskie wspomagamy się także testami wiedzy i testami umiejętności. Sprawdzamy poziom znajomości wymaganych języków obcych poprzez  rozmowę z native- speakerem. Prosimy kandydatów o przygotowanie prezentacji rekomendowanych rozwiązań w zdefiniowanych case studies, okazjonalnie korzystamy z narzędzi Assessment Center.

III etap:

Złożenie oferty pracy. Po przeanalizowaniu wyników jakie zostały osiągnięte w poprzednich etapach – Kierownik Działu we współpracy ze Specjalistą HR, podejmują decyzję o wyborze osoby, którą zapraszamy do Naszego Zespołu. Specjalista HR kontaktuje się z wybraną osobą, składa Jej ofertę pracy i uzgadnia warunki pracy. Na nową osobę w firmie czeka Program Szkoleń Wprowadzających (Induction Training) oraz gwarantowana opieka zarówno bezpośredniego przełożonego jak i osób z HR.

Czy firma zatrudnia praktykantów, stażystów?

Decora S.A jest firmą dynamiczną, która bardzo szybko reaguje na nowe trendy i zmiany rynkowe, ale również na nowe przychodzące pokolenia, które chciałyby związać z nami swoją przyszłość zawodową. Nasz Program Praktyk oraz staży kierujemy do studentów każdego roku, dlatego opracowujemy go indywidualnie, w zależności od stopnia posiadanej wiedzy teoretycznej. Staże organizowane są we wszystkich działach naszej firmy.  Jesteśmy firmą otwartą na młodych, ambitnych ludzi którzy chcą zdobyć doświadczenie.

A dlaczego warto właśnie z Państwem? 

Po pierwsze: Decora SA  stwarza możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych w gronie Najlepszych i w przyjaznej atmosferze;

Po drugie: Szukamy osób z PASJĄ, które chcą wykorzystać swoje wakacje lub czas wolny na zdobycie interesujących doświadczeń;

Po trzecie: Naszym Praktykantom dajemy dużą swobodę i wsparcie przy realizacji powierzanych zadań;

Reasumując - poszukujemy osób, które chcą stać się najlepszymi specjalistami w swojej dziedzinie i podejmują działania, które mają przybliżyć te osoby do osiągnięcia postawionego celu. Zatem ze strony kandydata wystarczą chęci i zapał do pracy – a my dostarczymy wiedzę oraz radość ze zdobywania nowych doświadczeń.

Jaka jest misja firmy?

Decora jest organizacją, której wszyscy członkowie nieustannie dążą do dostarczenia jak najwyższych wartości klientom, akcjonariuszom oraz pracownikom, które odpowiadają ich oczekiwaniom.

Jakie są silne strony firmy, dzięki którym jest ona konkurencyjna na rynku?

Decora S.A to przede wszystkim ludzie i potencjał osób u nas zatrudnionych. Dla nas ważna jest praca zespołowa, inicjatywa, kreatywność, wiemy że tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi wszystkich pracowników osiągniemy sukces. Efektem dobrej współpracy personelu są nasze wysokiej jakości produkty. Profesjonalizm oraz wieloletnie doświadczenie pozwala nam skutecznie realizować nasz najważniejszy cel jakim jest zadowolenie naszych klientów.

Czy firma przeprowadza ocenę efektów pracy pracowników?

Oczywiście, naszym podstawowym narzędziem oceny pracy w okresie próbnym jest ocena zbudowana na tzw. TOP czyli Take Over Plan. Narzędzie to pozwala wyznaczyć zakres umiejętności które pracownik powinien opanować podczas trwania tzw. okresu próbnego. Następnym krokiem jest ocena tych umiejętności przez przełożonego. Pozwala to podsumować dotychczasową pracę i usystematyzować zdobytą wiedzę ale także pokazuje działowi HR w których obszarach należy zainwestować w rozwój pracownika i jego umiejętności. W naszej firmie na wszystkich stanowiskach specjalistycznych i managerskich wdrożony jest system Zarządzania przez Cele. W zależności od poziomu stanowiska w strukturze, cele wyznaczane (i rozliczane) są albo w perspektywie miesięcznej, albo kwartalnej. Dzięki temu Pracownik na bieżąco otrzymuje od swojego przełożonego informację zwrotną o efektach swojej pracy – mierzonej w sposób najbardziej obiektywny, czyli oceny poprzez poziom realizacji założonych celów na danym stanowisku. Wszystkie stanowiska, na których pracę można oceniać poprzez zdefiniowane KPI są objęte miesięcznymi systemami premiowymi. W oparciu o poziom realizacji założonych KPI do pracowników przekazywana jest informacja o ocenie efektów ich pracy. Dotyczy to bardzo wielu stanowisk, bowiem systemy premiowe zbudowane są nie tylko w oparciu o tak popularne wskaźniki jak poziom realizacji sprzedaży czy poziom realizacji wyniku finansowego – ale także w oparciu o takie faktory jak pracochłonność, produktywność, materiałochłonność, POK oraz wiele innych.

W jaki sposób motywujecie pracowników do pracy?

Firma Decora posiada programy motywacyjne zarówno dla pracowników Zakładu Produkcyjnego, Centrum Dystrybucji, Handlu oraz Administracji. Co kwartał firma docenia wytypowanych przez Kierowników pracowników, którzy otrzymują rozmaite nagrody w Programie „Realizuj się z Pasją”. Nasi Handlowcy w każdym miesiącu rywalizują ze sobą w realizacji wyznaczonych celów,  biorąc udział w Konkursie „Coś dla Ego”, natomiast Liderzy z obszaru produkcji rywalizują kwartalnie w Programie „Lider z Pasją”. W całej firmie od wielu lat nagradzamy dobre pomysły i dobre praktyki na stanowiskach pracy. W programie „Decormania Pomysłów” nasi Pracownicy mogą zgłaszać swoje idee, koncepty i sposoby na zwiększanie efektywności pracy, unowocześnianie działań i utrzymanie dobrej jakości pracy. Oczywiście są za to nagradzani i doceniani. Co roku obchodzimy wraz z naszymi długoletnimi pracownikami Jubileusz 10-lecia pracy, a w 2014 roku po raz pierwszy kilka osób świętowało Jubileusz 20 lat pracy w Decora.

Decora S.A.