Dobry pracownik, to dobrze zmotywowany pracownik – dlatego tak wielu pracodawców uważa, że wysoka pensja i atrakcyjne premie i nagrody to wystarczająca siła napędowa. Jednak czy to faktycznie wystarczy, aby skłonić zespół do ciężkiej pracy? Każdy z nas potrzebuje bodźców, które zdopingują go do działania, należy jednak pamiętać, że każdy reaguje na inne impulsy. Źródła naszych zachowań można w prosty sposób podzielić na dwa rodzaje: zewnętrzną i wewnętrzną motywację. Poznaj je lepiej i dowiedz się które wybrać, aby osiągnąć sukces.

 

Motywacja zewnętrzna

Motywacja zOznacza, że ​​robimy coś nie w celu wewnętrznego spełnienia, ale w celu uzyskania nagrody lub uniknięcia kary. Często nie chcemy nic robić, ale musimy coś zrobić. Może wydawać się to bardziej obowiązkiem niż działaniem, które przyniesie nam przyjemność lub spełnienie.

Zewnętrzne czynniki motywacyjne to:

 • Pieniądze, nagrody, premie
 • Pochwały od przełożonego
 • Uznanie członków zespołu
 • Podziw ze strony najbliższych
 • Sława wśród współpracowników
 • Prestiż w grupie
 • Rola w grupie
 • Rodzina i przyjaciele
 • Strach przed konsekwencjami

 

Motywacja wewnętrzna

Motywacja wOznacza, że robimy coś nie w celu uzyskania korzyści dostarczanych z zewnątrz, a dla czerpania radość z samego faktu wykonania określonej czynności, gdzie zachowanie lub działanie jest nagrodą.

Wewnętrzne czynniki motywacyjne to:

 • Zadowolenie z wykonywanych obowiązków
 • Samorealizacja
 • Pasja w działaniu
 • Przynależność do zespołu
 • Docenienie własnych działań
 • Spełnienie planów i celów
 • Radość z wyzwania
 • Chęć rozwoju
 • Ciekawość nowych zadań

Rodzaje motywacji a efekty pracy

Większość firm, aby podnieść efektywność pracy, koncentruje się jedynie na zewnętrznych motywatorach, takich jak wynagrodzenia, benefity, podwyżki, prowizje i premie. Są one skuteczne dla wielu osób i w wielu sytuacjach. Często jednak wykorzystywanie jedynie zewnętrznych czynników motywacyjnych wymaga stałego zwiększania nakładów finansowych dla podtrzymania efektu, co może znacząco wpływać na kondycję firmy. W konsekwencji motywacja jedynie za pomocą zewnętrznych czynników może okazać się niewystarczająca by efektywność pracy była na najwyższym możliwym poziomie. Aby to się udało, należy wprowadzić strategię napędzania wewnętrznej motywacji pracowników, opartą o trzy poniższe czynniki:

 • Współpracę – pracownicy pomagają sobie nawzajem, powołując zdrowego ducha zespołu, co daje większą mobilizację do realizowania zadań. Istotne jest więc budowanie wzajemnego zaufania i dawanie poczucia akceptacji w grupie.
 • Decyzyjność – pracownicy wykazują się większą odpowiedzialnością, gdy bardziej utożsamiają się z wykonywaną pracą. Znaczące jest więc angażowanie ich w wyznaczanie wspólnych celów organizacji i procesy decyzyjne.
 • Zadowolenie – pracownicy okazują większe zaangażowanie w swoje obowiązki, gdy czerpią satysfakcję i przyjemność z ich realizacji. Ważne jest więc właściwe dysponowanie zadań i celów pracowników.

Taka koncepcja ukierunkowana jest na wzmocnienie pozycji członków zespołu, co skutecznie przekłada się na siłę całej organizacji. Warto również zauważyć, że motywatory wewnętrzne nie wymagają ogromnego budżetu na wdrożenie, więc każda firma powinna je dodać do swojego zestawu narzędzi motywacyjnych.

 

Połączenie zewnętrznego motywowania opartego na pieniądzach, nagrodach i pochwałach ze strategią napędzania wewnętrznej motywacji skoncentrowanej na współpracy, decyzyjności i zadowoleniu będzie działać kompleksowo na wszystkich poziomach wśród wszystkich pracowników. Możemy sprowadzić to więc do prostego równania: kiedy ludzie są odpowiednio zmotywowani, są szczęśliwsi. Szczęśliwi ludzie osiągają lepsze wyniki i odnoszą większe sukcesy w pracy. Wysoko wydajni, odnoszący sukcesy pracownicy to zadowoleni klienci. A wszystko to sprawia, że organizacja odnosi sukcesy.