Zmniejszenie liczby obowiązujących przepisów, możliwość łączenia się uczelni w luźne federacje, a przede wszystkim stworzenie Sieci Badawczej: Łukasiewicz. To tylko część planowanych zmian, które mogą zostać wprowadzone na mocy reformy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Czas na Konstytucję Nauki?

Reforma szkolnictwa wyższego oraz nauki, to najważniejszy cel MNiSW na 2018 rok. Zarys projektu został przedstawiony przez sternika resortu, a zarazem wicepremiera Jarosława Gowina we wrześniu w Krakowie, podczas Narodowego Kongresu Nauki. Właśnie wtedy oznajmił on, że tak zwana Ustawa 2.0, doprowadzi do zmniejszenia o połowę liczby obowiązujących aktualnie przepisów oraz redukcji rozporządzeń (obecnie jest ich 80). Ponadto ma ona połączyć w sobie 4 ustawy: prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, ustawę o stopniach i tytule naukowym oraz kredytach i pożyczkach studenckich. Będzie to pierwsza całościowa reforma uczelni od 12 lat. Ze względu na skalę wprowadzanych zmian ministerstwo chce, by ustawa była określana Konstytucją Nauki, analogicznie do dedykowanej przedsiębiorcom i już przyjętej Konstytucji Biznesu.

Jakie zmiany czekają uczelnie?

Finalny kształt ustawy zostanie zaprezentowany w połowie stycznia. Zgodnie z planami resortu, nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 października 2018 roku. Szkic projektu zakłada chociażby wydłużenie czasu trwania studiów niestacjonarnych. Wprowadzono by również możliwość uzyskania wykształcenia pośredniego między maturą, a licencjatem. Dodatkowo utworzone mają zostać szkoły doktorskie. Wszyscy doktoranci spełniające określone wymagania związane z jakością ich badań oraz publikacjami, mieliby mieć zapewnione stypendia. Większe kompetencje – kosztem zwierzchników wydziału – uzyskają władze centralne placówki (np. rektor). Pozwoli im to m.in. kształtować politykę uczelni. Z kolei likwidacja części przepisów sprawi, że będą mogły one zostać ujęte w statutach szkołyCiekawostką jest to, że placówki będą mogły łączyć się w luźne federacje. Jeśli reforma dojdzie do skutku, to modyfikacje obejmą również organy szkół wyższych. Do rektora oraz senatu dołączyć ma rada uczelni.

Sieć Łukasiewicza

Niewykluczone jednak, że najistotniejszą zmianą będzie powołanie Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Będzie się ona składać z ponad trzydziestu jednostek naukowych. Ma to być trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie. Jej celem ma być prowadzenie najważniejszych, z punktu widzenia kraju prac badawczych, a także komercjalizacja ich osiągnięć. Zleceniodawcami projektów realizowanych przez Centrum będą przedsiębiorcy, zwracający się do Sieci z prośbą o pomoc przy swoim projekcie. Piotr Dadziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego powiedział agencji informacyjnej Newseria Innowacje: to pomysł na stworzenie systemu, w którym zdecydowanie lepiej, efektywniej wykorzystamy potencjał prawie 1/4 polskich instytutów badawczych, to kilkanaście tysięcy pracowników naukowych, którzy są specjalnie po to, żeby prowadzić badania na zlecenie przedsiębiorców. Powstanie Instytutu ma przyczynić się do wzrostu realizowania innowacyjnych projektów. Dotychczas poszczególne placówki, zamiast ze współpracować, rywalizowały ze sobą. Teraz ma to ulec zmianie.