Program „Praca dla młodych” to projekt opracowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Wystartował wraz z początkiem 2016 r. – w roku bieżącym jest kontynuowany, co wiąże się z przyznaniem sporych środków powiatowym urzędom pracy. Dla młodych osób do 30 roku życia to szansa na znalezienie zatrudnienia – również w Radomiu.

Program „Praca dla młodych” – założenia i cele

Program „Praca dla młodych” adresowany jest do młodych bezrobotnych do 30 roku życia zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy oraz do pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych ich zatrudnieniem. Resort będący autorem tego projektu szacuje, iż przyczyni się on do powstania do 2019 r. ok. 100 tys. nowych miejsc pracy. Pracodawcy, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu, będą mogli ubiegać się o refundację kosztów poniesionych w przypadku zatrudnienia na pełny etat i umowę o pracę osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 lat. Maksymalna wysokość refundacji wynosi do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia. Warunek jest jednak taki, że po zakończeniu refundacji pracodawca jest zobligowany do utrzymania zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy. W tym czasie może oczywiście liczyć na dostęp do środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zatrudnionej osoby.

Duże bezrobocie wśród młodych osób w Radomiu

Jednym z największych problemów, z jakimi zmaga się rynek pracy w Radomiu, jest wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi. W lutym br. do w radomskim pośredniaku zarejestrowało się 1144 nowych osób, z czego aż 472 to osoby do 30 roku życia. Mają one poważny problem ze znalezieniem zatrudnienia głównie z tego względu, iż nie posiadają odpowiednich kwalifikacji – dla pracodawców natomiast jest to kluczowa przesłanka decydująca o zatrudnieniu kandydata. Dla osób bez doświadczenia i umiejętności ofert pracy w Radomiu brakuje, a jeśli się pojawiają, to nie wiążą się z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Młodzi z kolei nie chcą pracować za małe pieniądze i w ten sposób błędne koło się zamyka.

Program „Praca dla młodych” stanowi dla Radomia realną szansę na poprawę sytuacji na rynku pracy. Bezrobocie w mieście kształtuje się na poziomie 16,4 proc. – są to dane za styczeń 2017 r. Na tle wielu innych polskich miast Radom wypada blado, choć i tak należy zauważyć, iż od 2003 r., gdy bezrobocie sięgnęło tu 29 proc., sporo się zmieniło na plus. Na realizację zadań w ramach omówionego powyżej programu radomski pośredniak otrzymał na 2017 r. 120 mln zł.