Poznajcie wady i zalety pracy zdalnej. Jak każda forma zatrudnienia, tak i ta niesie za sobą zarówno korzyści, jak i słabsze strony. Praca zdalna to bardzo popularna forma zatrudnienia. Nie każda osoba ma jednak odpowiednie predyspozycje, by ją wykonywać – kluczowym czynnikiem jest tu samodyscyplina.

Praca zdalna: plusy i minusy dla firm i pracowników

Czym jest praca zdalna? To wykonywanie zadań powierzonych przez pracodawcę poza siedzibą przedsiębiorstwa, np. w miejscu zamieszkania. Taka forma zatrudnienia jest bardzo popularna wśród freelancerów zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Należy pamiętać, że ze względu na jej charakter, nie wszystkie profesje nadają się do pracy zdalnej. Plusy i minusy tej formy wykonywania zadań służbowych dla każdego wyglądają nieco inaczej. W tych zawodach, w których jest to możliwe, forma ta cieszy się coraz większym powodzeniem. Jednak nawet osoby, które na pierwszy rzut oka, mogłyby opuścić miejsce zatrudnienia i świadczyć pracę z dala od biura, powinny poważnie rozważyć, czy taki rodzaj zatrudnienia jest dla nich odpowiedni.

Nie wszyscy, ze względu na chociażby swoje cechy osobowości, nadają się do wykonywania obowiązków zdalnie. Jak każdy rodzaj pracy, tak i ten ma swoje wady i zalety: zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

Wady i zalety pracy z domu: perspektywa pracownika

Wielu osobom zależy na możliwości pracy z domowego zacisza. W ten sposób oszczędza się czas i ma dużo większą elastyczność. Co jest najczęściej wymieniane jako plusy pracy poza biurem?

Zalety pracy z domu

Jedną z zalet pracy zdalnej jest nienormowany czas pracy. Wraz z otrzymaniem zlecenia ustalany jest również termin jego realizacji. Nikt zatem nie oczekuje od nas tego, że przez 8 godzin będziemy siedzieć przy biurku. Jeśli jesteśmy nocnymi markami, to możemy pracować wieczorem, a dzień poświęcić na rzeczy niezwiązane z pracą.

Liczy się efekt w postaci wykonanego projektu, a nie poświęcony na niego czas. Sami ustalamy zatem swój harmonogram. Takie „szefowanie samemu sobie”, to kolejny istotny aspekt tej formy zatrudnienia. Nikt nie ustala nam kolejności wykonywania zadań, które możemy połączyć z codziennymi obowiązkami. Pracy w biurze może często towarzyszyć presja – każdy błąd może być odnotowany i wypomniany. Niepotrzebne nerwy obniżają z kolei efektywność pracownika. Wszystko to może być rozpatrywane jako korzyści z pracy zdalnej.

Niewątpliwym atutem pracy zdalnej jest oszczędność czasu i kosztów na dojazdy do biura. Wystarczy wstać pięć minut przed rozpoczęciem czasu pracy i wykonywać ją nawet w piżamie. Nie trzeba poświęcać czasu na przygotowania do wyjścia oraz marnować cennych minut na stanie w korku. Lepsza organizacja pracy pozwala wtedy przeznaczyć więcej czasu na rozwój hobby i zainteresowań po pracy.

Minusy pracy zdalnej

Wystarczy jednak, by osoba pracująca zdalnie pozbawiona była samodyscypliny oraz – mimo dużych umiejętności – nie potrafiła odpowiednio rozplanować pracy, by wspomniane atuty tej formy zatrudnienia zamieniły się w wady pracy z domu.

Początkowo może wydawać nam się, że bez większych przeszkód zrealizujemy powierzone nam zadanie. Po kilku godzinach poświęconych na rzeczy z nim niezwiązane ta perspektywa ulegnie jednak zmianie. Dlatego tak ważne, w przypadku pracy zdalnej, są samodyscyplina oraz umiejętna organizacja czasu pracy.

Do tego wszystkiego należy dodać, że pracując zdalnie – najczęściej w domu – musimy być świadomi możliwości wystąpienia różnych rozpraszaczy. Krótka wizyta sąsiadki, czy odbiór dziecka z przedszkola może wytrącić nas z rytmu. Istotne jest, abyśmy potrafili, po takich nieplanowanych przerwach, zmobilizować się i powrócić do wykonywania obowiązków.

Pamiętajmy również, że wadą pracy z domu jest brak możliwości obserwowanie bardziej doświadczonych kolegów po fachu. Pracując zdalnie, sami musimy zadbać o doskonalenie swoich umiejętności.

Pracując z domu, nie otrzymamy również benefitów, które oferowane są pracownikom z biura. Mogą być nimi pracownicze obiady, owoce, czy słodkie przekąski.

Wady i zalety pracy zdalnej z perspektywy pracodawcy

W obecnej sytuacji na rynku pracy, to pozycja kandydatów jest silniejsza aniżeli pracodawców. Oferowanie możliwości pracy zdalnej może być często jedyną możliwością pozyskania wysokiej jakości specjalisty. Równie ważne są pobudki ekonomiczne.

Zaletą pracy zdalnej jest fakt, że zatrudniając osoby wykonujące w ten sposób swoje obowiązki, uzależniamy jego wynagrodzenie od efektów pracy. Nie płacimy za 8 godzin spędzonych w biurze, lecz za rezultaty pracy – to z kolei przekłada się na efektywność w pracy zdalnej takich osób. To również wiąże się z mniejszymi kosztami związanymi z urlopami chorobowymi, które są wykorzystywane chociażby na wizytę u lekarza z dzieckiem.

Korzyścią z pracy zdalnej jest niewątpliwie fakt, że taka osoba jest bliżej domu, a tym samym rzadziej korzysta z wolnych dni. Co więcej, jeśli firma zatrudnia tylko pracowników zdalnych, to niweluje także koszty związane z utrzymaniem przestrzeni biurowej.

Minusy pracy zdalnej: na czym traci pracodawca?

Podobnie jak w przypadku pracowników, taki sposób zatrudnienia również dla pracodawców ma swoje wady. Brak kontroli nad pracownikiem sprawia, że firma po prostu musi zaufać zleceniobiorcy pracy zdalnej. Minusy takiej współpracy to niewątpliwie także fakt, że niewykonanie powierzonego zlecenia może być dla przedsiębiorców bardzo kosztowne. Między innymi dlatego, w umowach zawierane są stosowne zapisy na wypadek niewywiązania się z zadania.

W przypadku współpracy z pracownikiem zdalnym trudno zakładać, że między obiema stronami wytworzy się jakaś więź, przywiązanie, które sprawi, że specjalista zwiąże się z firmą na dłużej. Lepsza oferta finansowa może okazać się wystarczającym czynnikiem do zmiany zleceniodawcy. Tymczasem osoby zatrudnione w biurze, bawiące się na wspólnych imprezach, mają świadomość celu, do którego zmierza marka. 

Źródło zdjęcia: https://pl.123rf.com/photo_102408875_young-woman-is-working-on-a-laptop-on-her-balcony-overlooking-the-skyscrapers-freelancer-remote-work.html?vti=mwslr0ixhn470skxwb-1-14

Oceń artykuł
0/5 (0)