LIS
29

Praca w IT w Bydgoszczy

Branża IT rozwija się cały czas za sprawą zdolnych informatyków, architektów sieci, programistów i specjalistów od najnowszych technologii. W Bydgoszczy istnieje wiele firm, które zatrudniają pracowników w tej branży.

The BSS Tour Bydgoszcz

25 kwietnia 2017 roku w Bydgoszczy w hotelu Holiday Inn odbyło się ważne wydarzenie dla branży IT – The BSS Tour. To konferencja będąca częścią większego cyklu, podczas której eksperci i przedstawiciele branży IT mówili przede wszystkim o wyzwaniach kadrowych, jakie są obecnie najbardziej istotne dla firm IT.

Deficyty kadrowe dotyczące zatrudniania programistów, software deweloperów czy informatyków powodują, że pracodawcy nie tylko z Bydgoszczy, ale i z całej Polski stają przed dużym wyzwaniem. Popyt na osoby posiadające kwalifikacje informatyczne jest obecnie znacznie większy niż ich podaż, przez co niewykluczone, że polskie firmy będą zmuszone do rekrutowania kadry pracowniczej na Ukrainie lub w innych krajach Bloku Wschodniego, lub u południowych sąsiadów – w Czechach i na Słowacji.

Pracownicy z Polski są pożądani przez firmy IT działające w naszym kraju. W celu ich pozyskania konieczna jest edukacja. Dlatego należy wyszukać osoby z predyspozycjami do pracy w branży IT, a następnie zacząć je kształcić w kierunkach informatycznych. Im szybciej się to stanie, tym lepiej dla pracodawców walczących z coraz poważniejszymi brakami kadrowymi. Nauka informatyki, jak mówiono podczas spotkania w Bydgoszczy, powinna być obligatoryjna i należy zwiększyć liczbę godzin lekcyjnych, jakie są na nią poświęcane w ciągu tygodnia. U młodych ludzi powinno się rozwijać umiejętności z zakresu matematyki i algorytmiki, czyli nauk leżących u podstaw IT.

Projekty informatyczne w Bydgoszczy

Bydgoszcz nie jest wcale największym miastem w Polsce, a jednak przewyższa nawet Warszawę czy Kraków w dziedzinie realizacji projektów informatycznych. Są one realizowane na terenie całego kraju, także w mniejszych ośrodkach miejskich. Obok Bydgoszczy, także w Trójmieście, Poznaniu, Łodzi, Lublinie, Opolu i w Szczecinie nastąpił w ciągu kilku ostatnich lat diametralny rozwój firm IT. Stanowią one jeden z głównych czynników dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. W takich miastach panuje bowiem mniejsza konkurencja i niższa rotacja pracowników.

O tym wszystkim rozprawiano podczas Konferencji Polska – centrum usług IT dla Europy, która została zorganizowana przez Pro Progressio w Bydgoszczy. Była to także okazja na rozpoznanie potrzeb kadrowych w firmach IT w Bydgoszczy, jak i w całej Polsce.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.