Choć sami nie nazywają tego podwyżkami, dostaną więcej pieniędzy.

poseł dieta

Posłowie dostali podwyżki. Jak tłumaczą niektórzy z nich, demokracja wymaga większych nakładów.

Do tej pory posłowie otrzymywali ryczałt 12150 zł na prowadzenie biur poselskich. Decyzją Marszałka Sejmu, ta kwota właśnie wzrosła o 1050 zł.  Ostatnią podwyżkę  na prowadzenie biur posłowiem otrzymali w 2012 roku (500 zł). Sami zainteresowani bronią się przed krytyką twierdząc, iż nie są to podwyżki wynagrodzenia. Pensje posłów wynoszą 9892 zł i są zamrożone od 2008 roku.

Szef Kancelarii Sejmu stwierdził, że tych pieniędzy nie można dosłownie traktować jako podwyżkę wynagrodzenia. Te pieniądze można wydawać wyłącznie na prowadzenia biura. Nie zmienia to jednak faktu, że jak poinformował Dziennik Łódzki, wzrost ryczałtu będzie kosztował podatnika 7,1 mln złotych.

Jak informuje Super Express, niedawno każdy klub parlamentarny otrzymał także podwyżkę 5% na pokrycie funkcjonowania każdego posła. Podniesiono również o 5% limity wydatków na paliwo do samochodów służbowych. Dodatkowo, posłowie w tej kadencji otrzymali też podwyżki na remont biur poselskich. Mogą cieszyć się kwotą wolną od podatku na poziomie 27 tys. złotych (pozostali obywatele – 3 tys. zł).

W wywiadach niektórzy posłowi tłumaczą, iż funkcjonują dużo skromniej niż parlamentarzyści innych krajów europejskich, a demokracja wymaga pewnych nakładów.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Sejmu, ryczałt obejmuje następujące wydatki:

– czynsz, zgodnie z umową najmu lokalu zawartą przez posła na czas określony, nie dłuższy niż czas sprawowania mandatu poselskiego

– przejazdy posła samochodami w związku z wykonywaniem mandatu

– podróże służbowe pracowników podróżujących na polecenie posła

– opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę oraz prace porządkowe

– konserwację i naprawę sprzętu technicznego biura oraz koszty jego eksploatacji

– zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bezpieczeństwa i higieny pracy

–  koszty obsługi bankowej

O zarobkach posłów i ich pracy pisaliśmy w artykule: Poseł – Praca której nie ma?

Autor:GoWork.pl