Kapłaństwo wymaga wielu wyrzeczeń, jednak służba Bogu to dla duchownych największe błogosławieństwo. Jak zostać księdzem i spełniać swoją życiową misję? Poznaj warunki przystąpienia do seminarium duchownego i sprawdź, jak wygląda droga do kapłaństwa. Powołanie i odpowiednie podejście przyszłych księży są kluczowe.

Jak-zostać-księdzem

Teoretycznie ksiądz to jeden z wielu zawodów dostępnych na rynku pracy. W praktyce jednak wybór takiej drogi życia wiąże się z latami nauki, ale przede wszystkim z poczuciem powołania. Choć podejście do tego zawodu nie jest już takie samo jak w przeszłości, seminaria nadal odnotowują chętnych kandydatów do podjęcia posługi kapłańskiej. Jak zostać księdzem? Jakie wymagania trzeba spełnić?

Kiedy można zostać księdzem?

Usłyszałeś wewnętrzny głos i poczułeś powołanie do kapłaństwa? Uzyskane świadectwo chrztu, czy matura, a nawet sama wiedza na temat tego, jak zostać księdzem nie wystarczą, by dobrze służyć Bogu, a pensja księdza nie powinna być motywacją do obrania tego kierunku.

Odpowiednie podejście, wiele lat przygotowań i ukończenie seminarium duchownego są niezbędne, by głosić Słowo Boże i pełnić powierzoną przez Stwórcę misję. Indywidualny charakter każdego kandydata i prezentowane wartości mają duże znaczenie podczas wyboru tej drogi życiowej.

Nie da się określić jednego schematu, który wpasuje się w osobowość kandydatów do seminarium duchownego. Droga do kapłaństwa wymaga wyrzeczeń, a księża całe swoje życie poświęcają Bogu, nauce i pomocy wiernym.

W jakim wieku można zostać księdzem?

Choć wiek jest tylko jedną z czynników, które brane są pod uwagę w przypadku kandydata na księdza, zwykle stosuje się tu pewne wskazania. Na ogół osoba chętna do obsługi kapłańskiej ma minimum 25 lat. Z kolei, jeśli chodzi o maksymalny wiek dla kandydata na księdza, jest to zwykle 35 lat. Tutaj jednak ostateczna decyzja leży w rękach biskupa diecezjalnego, który analizuje przypadki indywidualnie.


PRZECZYTAJ TAKŻE:


Jak zostać księdzem? Obowiązki duchownych

Misją każdego księdza jest głoszenie Słowa Bożego i pomoc wiernym w odnalezieniu duchowej drogi. Jeżeli zastanawiasz się, jak szybko zostać księdzem to wiedz, że kapłani uczą się przez całe swoje życie, a samoświadomość wykonywanej pracy i przekazywanych wartości jest dla nich priorytetem.

Oprócz zadań takich jak odprawianie mszy świętych i udzielanie sakramentów duchowni mają wiele codziennych obowiązków, które muszą być stale realizowane. Utrzymanie kościoła, organizowanie spotkań z wiernymi, przygotowania do świąt i obrzędów czy nauka religii w szkołach to tylko niektóre z wielu zadań, jakie spoczywają na barkach księży. Zależnie od tytułu duchownego obowiązki się zmieniają. Oznacza to, że proboszcz danej parafii ma inne zobowiązania niż wikary.

Jak zostać księdzem bez matury?

Kandydaci do seminarium duchownego muszą posłużyć się świadectwem dojrzałości. Jednak co w przypadku braku matury? W takiej sytuacji można rozważyć ukończenie szkoły zawodowej lub technikum, a później naukę na studiach teologicznych w seminarium duchownym. Innym rozwiązaniem jest wybór studiów licencjackich na uniwersytecie, a w późniejszym czasie przejście na studia teologiczne w seminarium duchownym.

Jak zostać księdzem? Nauka w seminarium duchownym

Aby zostać kapłanem, niezbędne jest ukończenie nauki, które prowadzi seminarium duchowne i przyjąć święcenia. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne jest niezbędne w głoszeniu Słowa Bożego. Przyjęcie do seminarium wymaga wielu przygotowań i złożenia odpowiednich dokumentów.

Przyszli księża muszą przystąpić do egzaminów wewnętrznych w seminarium (np. z języka polskiego i teologii), a więc wykazać się znajomością Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Wymagania w seminarium

Zgłoszenie do seminarium wiąże się ze spełnieniem formalności. Do podstawowych dokumentów, które są zwykle wymagane, zalicza się:

  • zaświadczenie z chrztu i bierzmowania;

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej;

  • świadectwo zdrowia;

  • zaświadczenie o niekaralności;

  • opinia katechety lub księdza z parafii, z której pochodzi kandydat;

  • odpowiedni wniosek o przyjęcie do seminarium.

Czasami wymagane są również inne dokumenty np. świadectwo ślubu kościelnego rodziców. Na stronie wybranego instytutu znajduje się lista niezbędnych formalności, dlatego warto sprawdzić wymagania seminarium, w którym zamierzasz podjąć naukę.

Rozmowa wstępna do seminarium

W wielu katedrach oprócz zgłoszenia swojej kandydatury należy przejść rozmowę z rektorem oraz psychologiem, a także inne sposoby sprawdzania kwalifikacji, które pomogą w pełni zrozumieć znaczenie drogi, na jaką decydują się ochotnicy.

Takie spotkanie pozwala wykształcić w kandydatach świadomość, na jak wielki krok postanowili się zdecydować i ile wyrzeczeń czeka ich, aby móc w pełni oddać się Bogu. Decyzja o zostaniu księdzem wymaga wielu głębokich przemyśleń, a warunkiem do obrania tego kierunku powinno być powołanie i silna wiara w Boga.


Szukasz nowych ofert zatrudnienia w województwie dolnośląskim? Odwiedź zakładkę: praca Wrocław na GoWork.pl i aplikuj na najciekawsze ogłoszenia!


Jak-zostać-księdzem-wymagania

Jak zostać księdzem po studiach? Święcenia kapłańskie

Nauka w wyższym seminarium duchownym trwa sześć lat i jest traktowana jak studia wyższe. Jak zostać księdzem po studiach? Najważniejsze jest przystąpienie do święceń kapłańskich, następujące po ukończeniu nauki w seminarium. W tym czasie kandydat na księdza przygotowuje się do przyszłej posługi i pogłębia swoją wiedzę z zakresu teologii i innych dziedzin, które pomogą mu w przyszłej pracy z wiernymi. Prawo kanoniczne, filozofia i łacina, to tylko niektóre z wielu przedmiotów, które czekają przyszłych księży.

Przed rozpoczęciem nauki, kandydaci przechodzą okres propedeutyczny, którego celem jest sprawdzenie powołania. Jest to czas przygotowania do przyszłej posługi kapłańskiej, który trwa od 4 miesięcy do roku. Następnie wstępuje do seminarium i po pięciu latach przyjmuje święcenia pierwszego stopnia, a po ostatnim roku studiów przystępuje do święceń kapłańskich, które uprawniają do odprawienia mszy świętej i korzystania ze środków udostępnianych przez fundusz kościelny.

Przez okres nauki kandydaci na księży mieszkają w budynku seminarium, co ma ich przygotować do warunków, w jakich przyjdzie im kiedyś pracować. Rozłąka z rodziną jest bowiem jednym z wyrzeczeń, które czekają na takiej ścieżce zawodowej.

Ukończenie nauki w seminarium

Absolwenci seminarium, którzy w kolejnym kroku uzyskują święcenia kapłańskie, przyjmują funkcję wikariusza we wskazanej parafii. W hierarchii kościelnej kolejnymi stopniami jest uzyskanie stanowiska proboszcza, dziekana, biskupa oraz arcybiskupa. Na czele Kościoła Katolickiego stoi Biskup rzymski, czyli papież.

Duchowny w niektórych przypadkach zostaje powołanie do obsługi duszpasterskiej, uzyskując funkcję kapelana szpitalnego, wojskowego czy więziennego.

Kto nie może zostać księdzem?

Przystąpienie do seminarium ma na celu nie tylko kształcenie merytoryczne, ale przede wszystkim pogłębienie kontaktu z Bogiem, zrozumienie swojego powołania i nieustanna modlitwa o wszelką łaskę. Do pełnienia bożej posługi nie można dopuścić każdego. Prawodawcy określają szereg nieprawidłowości, które dyskwalifikują kandydatów na przyszłych kapłanów. Do najważniejszych z nich należą:

  • choroba psychiczna;

  • schorzenia utrudniające lub uniemożliwiające posługę kapłańską, takie jak wady słuchu i wzroku niepoddające się korekcji;

  • prowadzenie względem kandydata postępowania karnego lub skazanie wyrokiem sądu;

  • uzależnienia, które nie zostały wyleczone podczas terapii.

Z drugiej strony jest kilka czynników, które zależą od indywidualnej oceny. Zdarzało się bowiem, że kandydaci mieli więcej niż 35 lat lub mimo pewnych schorzeń związanych z wadą wzroku i słuchu uzyskiwali odpowiednie predyspozycje do bycia księdzem i otrzymywali pozytywną decyzję.

Czy warto zostać księdzem?

Droga do bycia księdzem jest wymagająca. Kandydat musi sobie zdawać sprawę z wielu wyrzeczeń i wyzwań. Sam fakt, że seminarium trwa sześć lat, a kształcenie obejmuje złożone przedmioty filozoficzne i teologiczne, sprawia, że tylko ci najwytrwalsi mają szansę wytrwać w swoim postanowieniu.

Głoszenie Słowa Bożego to zobowiązująca misja, której należy podporządkować całe swoje życie. Wierni oczekują od kapłanów odpowiedniego podejścia, wiedzy i przygotowania, które pozwoli im na bliższy kontakt ze Stwórcą. Decyzja o wstąpieniu w szereg duchownych powinna być przemyślana, a posługa kapłańska realizowana zgodnie z założeniami Kościoła i Pisma Świętego.

Oceń artykuł
4.6/5 (19)