Rynek pracy w Gorzowie Wielkopolskim cały czas się rozwija, co potwierdza niska stopa bezrobocia w mieście. Obecnie wielu mieszkańców może skorzystać z oferowanych szkoleń zawodowych i dotacji dla przedsiębiorców. Jak sytuacja na rynku pracy w Gorzowie przekłada się na zatrudnienie w mieście?

Rynek pracy – Gorzów i okolice

Obecny rok przyniósł wiele zmian w krajowej gospodarce. Niepewna przyszłość przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa zatrzęsła rynkiem pracy w Polsce. Mimo tego aktualne statystyki są obiecujące, a rynek pracy w Gorzowie jest jednym z najlepiej prosperujących w kraju. Władze miasta wprowadzają szereg korzystnych zmian i oferują mieszkańcom szeroki wybór kursów i szkoleń zawodowych. Oprócz tego na wsparcie mogą liczyć również pracodawcy i założyciele nowych firm. Niskie bezrobocie w Gorzowie jest najlepszym potwierdzeniem dobrej kondycji lokalnego rynku pracy.

Jakie możliwości zawodowe oferuje miasto? Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie na oficjalnej stronie internetowej regularnie udostępnia zrealizowane projekty i zapowiada planowane działania, których celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców oraz wsparcie początkujących przedsiębiorców. Co aktualnie proponuje mieszkańcom lokalny rynek pracy? Do wyboru jest wiele ciekawych wariantów.

Obecna sytuacja na rynku pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Czym charakteryzuje się tutejszy rynek pracy? Gorzów Wielkopolski odnotowuje obecnie spadek bezrobocia, a pracodawcy oferują mieszkańcom coraz więcej propozycji zatrudnienia. Zarówno w powiecie, jak i w województwie spada liczba zarejestrowanych bezrobotnych. To dobra wiadomość dla tych, którzy przeglądają obecnie oferty pracy w Gorzowie w poszukiwaniu satysfakcjonującej posady. Jak przygotować się do rekrutacji? Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim przygotował specjalne warsztaty: Rekrutacja bez tajemnic, których celem jest odpowiednie przygotowanie kandydatów ubiegających się o dane stanowisko.

Wsparcie dla osób bezrobotnych na rynku pracy w Gorzowie

Co więcej, miasto oferuje osobom bezrobotnych bezpłatny kreator zdjęcia do CV, aby zwiększyć ich szansę na rynku pracy i pomóc w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów rekrutacyjnych. Poszukiwanie pracy często odbywa się w sferze online, a umożliwienie, bezrobotnym mieszkańcom miasta, stworzenia odpowiedniego zdjęcia w wersji cyfrowej, może pozytywnie wpłynąć na daną kandydaturę. Obecna sytuacja na rynku pracy w Gorzowie jest stabilna, w mieście działa Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, którego celem jest przygotowanie osób bezrobotnych do udziału w rekrutacji. Urzędnicy poszukują zawodów deficytowych w Gorzowie, które mogą być dobrym kierunkiem przekwalifikowania zawodowego. Oprócz tego, aby zwiększyć kwalifikacje zawodowe mieszkańców, realizowane są różnorodne szkolenia i kursy.

Rynek pracy w Gorzowie w 2021 roku

Z pomocy oferowanej przez władze miasta mogą skorzystać osoby bezrobotne, pracodawcy oraz początkujący przedsiębiorcy. Oferta skierowana do mieszkańców obejmuje szereg różnych działań i dotyczy wielu niepowiązanych ze sobą branż. W 2021 roku w mieście realizowane są następujące projekty: 

Dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne:

 • kurs prawa jazdy kat. C i C+E (kierowca samochodu ciężarowego z przyczepą)
 • kurs prawa jazdy kat. D (kierowca autobusu)
 • szkolenia z zakresu umiejętności pozyskiwania pracy
 • warsztaty: zarządzanie sobą w czasie

 Dla pracodawców:

 • refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
 • organizacja trzymiesięcznych staży
 • organizacja prac interwencyjnych w niepełnym wymiarze godzin
 • refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

Dla przedsiębiorców:

 • dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • “Młodzi – aktywność, przedsiębiorczość, sukces”
 • “Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”
 • “Własna firma – start dla młodych”
 • “Lubuski biznes ma POWER”
 • “AZYMUT – własna firma”

Formy wsparcia są liczne i każdy zainteresowany może przystąpić do rekrutacji i starać się o udział w projekcie. Dobra sytuacja na rynku pracy w Gorzowie potwierdza, że działania prowadzone przez władze miasta przynoszą zaplanowany skutek, a mieszkańcy regionu mogą liczyć na odpowiednie wsparcie i pomoc w poszukiwaniu pracy czy rozkręcaniu własnej firmy.

Oceń artykuł
0/5 (0)