SIG Sp. z o.o.

2 Dodaj merytoryczną opinię
baner wywiady

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

SIG z certyfikatem Great Place To Work

Firma SIG otrzymała certyfikat Great Place To Work. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wyłącznie w oparciu o opinie pracowników na temat ich doświadczeń związanych z pracą w firmie. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie odpowiednio wysokiego wyniku w anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród pracowników firmy. Certyfikat Great Place To Work stanowi wiarygodne potwierdzenie, że w firmie SIG zbudowana została pozytywna kultura miejsca pracy oparta na wzajemnym zaufaniu i szacunku.


Certyfikat Great Place To Work to jedyne oficjalne wyróżnienie przyznawane na podstawie głosu samych pracowników na temat kultury organizacyjnej ich firmy. Otrzymanie tego certyfikatu oznacza, że SIG jest wśród najlepszych miejsc pracy w Polsce. Certyfikat Great Place To Work jest uznawany na całym świecie zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Służy jako globalny benchmark przy identyfikowaniu i docenianiu wyjątkowych doświadczeń pracowników. Każdego roku ponad 10 tysięcy firm w blisko 150 krajach ubiega się o certyfikat Great Place To Work.

Program Great Place to Work cieszy się popularnością wśród najbardziej innowacyjnych oraz szanowanych organizacji w Polsce i na świecie. Liderzy rynkowi rozumieją ścisłe powiązanie między pozytywnymi doświadczeniami pracownika, a ponadprzeciętnymi wynikami biznesowymi. Miejsca pracy, w których ludzie mają zaufanie do swoich liderów są wspaniałym gruntem dla innowacji, zwinności oraz trwania pomimo zawirowań. Great Place to Work® przebadał już łącznie ponad 3 tysiące firm z 37 europejskich krajów, zatrudniających razem blisko 1,5 miliona pracowników.

Pracodawca

 Aktualność

SIG Budowlaną Marką Roku 2023

Firma SIG znalazła się wśród laureatów rankingu Budowlana Marka Roku 2023, otrzymując prestiżowy tytuł Złota Budowlana Marka Roku w kategorii Dystrybutor Przyjazny Fachowcom.

Ranking Budowlana Marka Roku to corocznie podejmowane przez firmę ASM Research Solutions Strategy przedsięwzięcie badawcze, które pozwala wyłaniać marki branży budowlanej cieszące się największym zaufaniem fachowców. Jest to jedyny taki ranking w Polsce, odzwierciedlający opinie wykonawców, którzy na co dzień pracują z materiałami budowlanymi. Klasyfikacja tworzona jest w oparciu o analizę wyników ogólnopolskich badań ankietowych, realizowanych na reprezentatywnej próbie badawczej w każdej kategorii. W każdej edycji ASM poddaje badaniom ankietowym blisko 3 tysiące wykonawców, uzyskując tym samym wiarygodny obraz rynku.

Pracodawca

 Aktualność

Firma SIG została nagrodzona tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności "Dobry Pracodawca 2022". Kapituła programu wysoko oceniła działania związane z zaangażowaniem SIG w upowszechnienie w firmie zasad Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego, zwłaszcza w działaniach na rzecz pracowników. Jak podkreślają organizatorzy programu, uzyskany tytuł potwierdza status SIG jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby zatrudnionych w niej osób - takiej, z którą warto się związać i współpracować.

Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – "Dobry Pracodawca" to projekt organizowany przez redakcję Forum Biznesu i portal SpolecznieOdpowiedzialni.info. Redakcje typują instytucje spełniające zasadnicze kryteria związane z koncepcją CSR. Podstawowym założeniem jest pozytywne oddziaływanie firmy na swoje najbliższe otoczenie, działanie w skali lokalnej, troska o środowisko naturalne oraz pracowników.

Pracodawca

 Aktualność

Firma SIG została nagrodzona certyfikatem "Pracodawca z Sercem". Tytuł został przyznany SIG za zaangażowanie społeczne biznesu, zwiększanie szans osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, jak również burzenie stereotypów i barier społecznych związanych z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz sztucznymi podziałania w społeczeństwie.

– W SIG obecnie zatrudniamy 18 osób z niepełnosprawnością na podstawie umów o pracę, kolejne 4 osoby współpracują z nami na podstawie umów zleceń. Zatrudniamy pracowników na stanowiskach związanych z obsługą klienta: młodszych specjalistów i specjalistów w dziale Contact Center oraz pracowników sprzedaży wewnętrznej. Niepełnosprawność pracowników nigdy nie była dla nas przeszkodą w zatrudnieniu, natomiast zdecydowanie zwiększyliśmy zatrudnienie tej grupy pracowników wraz z rozwojem sprzedaży w kanale e-commerce, tj. od 2014 roku – mówi Katarzyna Janik, Dyrektor Personalny SIG.

– Od początku budowania Zespołu E-commerce, w którym istotną rolę odgrywa Zespoł Contact Center, postawiliśmy na aktywną politykę włączania do obowiązków zawodowych pracowników z niepełnosprawnością. Z naszej perspektywy niepełnosprawność absolutnie nie dyskwalifikuje w byciu specjalistą. W SIG bardzo cenimy niepełnosprawnych pracowników ze względu na ich wysokie kompetencje, zaangażowanie i lojalność – mówi Bartosz Pilch, Dyrektor ds. E-commerce i Marketingu SIG.

Celem ogólnopolskiej kampanii "Pracodawca z Sercem" jest zrzeszanie pracodawców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnością i wyróżnianie ich wkładu na rzecz odpowiedzialności społecznej oraz zaangażowania społecznego biznesu. Akcja zakłada także aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych oraz informowanie o korzyściach dla pracodawców, którzy zdecydują się na ich zatrudnienie.

Pracodawca

 Aktualność

Program "Zdrowie pracownika"

W SIG zdajemy sobie sprawię, że zdrowie psychiczne jest równie ważne, co zdrowie fizyczne. W związku z tym podejmujemy działania, mające na celu promowanie zdrowego oraz zrównoważonego stylu życia, wspierającego zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne naszych pracowników.

Przygotowując nasze działania, przyjrzeliśmy się obszarom wskazywanym w badaniach jako związanych z dobrostanem (eng. Wellbeing). Obszary, jakie w efekcie naszych analiz uznaliśmy za kluczowe dla dobrostanu, to: zdrowie psychiczne, zdrowie fizyczne, relacje z innymi ludźmi oraz otoczenie.

Wdrożyliśmy program "Zdrowie pracownika" oraz Procedury, mające określać nasze zobowiązania w tym zakresie:
   a. Procedura zdrowia i dobrostanu psychicznego pracowników
   b. Procedura przeciwdziałania mobbingowi
   c. Procedura różnorodności i akceptacji

Merytoryka oraz zgodności z wynikami badań treści, jakie proponujemy naszym pracownikom, jest dla nas istotna, dlatego też program prowadzimy przy wsparciu osoby z wykształceniem psychologicznym.

W ramach programu "Zdrowie pracownika" uruchomiliśmy kampanie edukacyjną, która ma na celu wspieranie pracowników w obszarach wpływających na odczuwany dobrostan. Broszury informacyjne, będące elementem naszej kampanii, publikowane są cyklicznie w naszym newsletterze.

Do tej pory opublikowaliśmy broszury między innymi na temat:
   ✓ Roli snu
   ✓ Profilaktycznych badań lekarskich
   ✓ Znaczenia aktywności fizycznej
   ✓ Specjalistów związanych ze zdrowiem psychicznym – różnice między Psychologiem, Psychoterapeutą i Psychiatrą

Dodatkowo każdego dnia udostępniamy naszym pracownikom za pomocą platformy Workplace by Facebook dodatkowe informacje związane z obszarami dobrostanu. Łącznie na naszych wewnętrznych mediach społecznościowych opublikowaliśmy już ponad 130 postów, między innymi na temat: aktywności fizycznej, emocji, poczucia własnej wartości, znaczenia odpoczynku oraz dbania o siebie.

Pracodawca

 Aktualność

Firma SIG Sp. z o. o. została nagrodzona tytułem "Solidny Pracodawca Roku 2021" w kategorii ogólnopolskiej. Dystrybutor materiałów budowlanych został uhonorowany m.in. za warunki i bezpieczeństwo pracy, mocną dynamikę zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat oraz społeczną odpowiedzialność biznesu.

Nagroda Solidny Pracodawca Roku stanowi potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firmy SIG. Konkurs ma na celu wyłonienie oraz promocję przedsiębiorstw i instytucji najrzetelniejszych pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wyróżnienie Solidny Pracodawca Roku przyznawane jest przez kapitułę programu na podstawie szeregu wystandaryzowanych kryteriów z wielu obszarów, które musi spełnić firma. SIG obecny jest na polskim rynku już ponad 25 lat. Firma od początku działalności systematycznie rozwija swoją sieć sprzedaży specjalistycznych materiałów i systemów budowlanych.

- W Polsce od wielu lat jesteśmy liderem na rynku, zdecydowanie wyróżniamy się dbałością o bezpieczeństwo i warunki pracy naszych pracowników oraz ściśle z tym powiązaną jakością zarządzania. Jestem dumny, że mogę zarządzać organizacją, która rozwija się z roku na rok, zwiększając uzyskiwane wyniki finansowe i stając się jednocześnie coraz lepszym pracodawcą - mówi Marcin Szczygieł, Prezes Zarządu SIG. - Lepszym, to znaczy słuchającym potrzeb swoich pracowników, zapewniającym bezpieczne środowisko pracy, poszukującym wciąż nowych rozwiązań. Przyjęty przez nas wielokanałowy model sprzedaży oraz rozwijająca się cyfryzacja procesów pozwala nam na nowoczesne działania, budujące długoterminowe relacje między wszystkimi interesariuszami. Obecnie realizujemy strategię trwałego wzrostu, której główne filary to rozwój klientów i sprzedaży, sieć współpracujących oddziałów, strategiczne relacje z dostawcami, jak również wysoka produktywność, doskonała wiedza specjalistyczna i zrównoważone zachowania. Jej skuteczne wdrażanie wymaga od nas działania elastycznego, odważnego i wyróżniającego się na rynku. W ten sposób tworzymy unikalne środowisko pracy, wspólne dla nas wszystkich - dodaje Marcin Szczygieł.

Jednym z kluczowych elementów działalności SIG jest wspieranie pracowników w rozwoju oraz zapewnienie możliwości poszerzania ich kompetencji.  

- Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla nas przede wszystkim możliwość wykorzystania naszych najlepszych kompetencji organizacyjnych (transparentność prowadzonej działalności wykraczająca poza ustawowe obowiązki, budowanie planów rozwojowych, umiejętność współpracy) do budowania relacji z lokalnymi społecznościami. Dla mnie osobiście wyróżnienie tytułem Solidnego Pracodawcy Roku 2021 potwierdza, jak ważne, potrzebne i doceniane są prowadzone przez SIG działania, wspierające rozwój pracowników i organizacji poprzez zapewnienie im możliwości udziału w różnego rodzaju formach rozwojowych: konferencjach, warsztatach, szkoleniach oraz systemowym e-learningu - mówi Katarzyna Janik, Dyrektor Personalny SIG.

Solidny Pracodawca Roku jest nagrodą przyznawaną najlepszym pracodawcą w Polsce. Uhonorowane tym tytułem są firmy, które rzetelnie i odpowiedzialnie prowadzą swoją politykę personalną, opartą o szacunek do każdego pracownika oraz przedsiębiorstwa promujące najbardziej wartościowe projekty z zakresu HR.

Pracodawca

 Aktualność

W związku z wyjątkową sytuacją, SIG podjął działania mające ułatwić oraz wspierać adaptację do nowych realiów zarówno przez naszych pracowników, dzieci pracowników oraz społeczności lokalne:

Zdając sobie sprawę jak ważne jest wsparcie w tej wyjątkowej sytuacji:


  • Aby ułatwić organizację czasu pracy stworzyliśmy Standardy Pracy Zdalnej mające ułatwić wszystkim pracownikom wdrożenie, oraz stworzyliśmy specjalną aplikację dla menadżerów mającą na celu ułatwić ewidencję czasu pracy.

  • Dla dzieci pracowników zostały udostępnione materiały edukacyjne, których celem jest wspierać nauczanie zdalne prowadzone w szkołach. Stworzyliśmy dwa filmy dotyczące metod efektywnego uczenia się oraz planowania zadań w czasie, do filmów zostały dołączone również broszury zawierające materiały podnoszące kompetencje we wspomnianych obszarach.

  • Przekształciliśmy formułę warsztatów w ramach współpracy z Państwową Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. F. Chopina w Krakowie tak, aby uczniowie mogli wziąć w nich udział mimo zajęć niestacjonarnych. Został przeprowadzony cykl warsztatów dotyczących metod planowania zadań, a uczniowie otrzymali filmy oraz broszury informacyjne dotyczące metod planowania nauki oraz uczenia się, z których będą mogli skorzystać w dowolnej chwili.

  • W ramach współpracy z Rzemieślniczym Klubem Sportowym Juvenia dla tegorocznych maturzystów, będących zawodnikami klubu sportowego odbyły się warsztaty online dotyczące metod efektywnego uczenia się. Odbył się także cykl regularnych spotkań indywidualnych mających pomóc zawodnikom: utrzymać motywację do nauki, znaleźć metody wspierające ich w uczeniu się, przygotować CV oraz określić aspiracje zawodowe.

Pracodawca

 Aktualność

Szanowni Państwo,
Witamy na profilu firmy SIG Sp. z o.o.

Dziękujemy za Państwa dotychczasowe opinie na temat naszej firmy. Zapewniamy, że każda wyrażona opinia jest dla nas bardzo ważna. Postanowiliśmy włączyć się bardziej aktywnie w dyskusje toczące się na naszym profilu GoWork, aby mogli Państwo otrzymać merytoryczne odpowiedzi na pytania i pojawiające się wątpliwości. Mamy świadomość, że nie każda opinia zamieszczona tutaj jest pochlebna. Jednak zapewniamy Państwa, że każda z nich jest dla nas niezwykle cenną informacją. Dziękujemy Państwu za wskazanie obszarów, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu będziemy mogli stać się jeszcze lepszym pracodawcą.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat naszej firmy, aktualnymi ofertami pracy w SIG oraz naszą stroną internetową http://www.sig.pl. Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami bezpośrednio - w przypadku pytań bądź sugestii - zachęcamy do skorzystania z adresu e-mail: rekrutacja@sig.pl lub numeru telefonu: 123 409 408.

SIG Sp. z o.o.