Fabryki Mebli FORTE S.A.
4 68 6 1

Opinie o Fabryki Mebli FORTE S.A.

Luiza

Kabaret na tym forum. Prorocy, wyznawcy, towar, ustawy, prawdy. Od razu widać że tu biednie ale wesoło. A tak wogule to pytanko mam małe. Czy jak nowy pracownik przyprowadzi osobę to też dostanie 1200zl?

baczny obserwator
@Luiza 20.01.2019 19:59

Masz rację kabaret jak się patrzy ale widać ze same (usunięte przez administratora)

jojo

„Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione oko- licznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wol- ności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto, pod- szywając się pod inną osobę, wyko- rzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

jojo
@jojo 23.01.2019 01:29

artykuł i paragraf czego ?

jojo
@jojo 23.01.2019 01:29

na milicje cza ich zgłosić !! albo niech SB się nimi zajmo !!

jojo

Trzeba dodać iż kto używa gróźb karalnych a takim zwrotem jest cytuję " za jaja i na latarnie !!!" jest zwrotem karalnym z urzędu powinny odpowiednie służby się zająć.Może byłoby ciekawiej jeszcze na tym forum by można zamieszczać skany dokumentów i filmiki , zdjęcia ktoś może wie jak to zrobić prosimy o instrukcje

Szukasz pracy w Białymstoku?

jojo

Hejt może także zostać uznany za naruszenie dóbr osobistych. Z tego powodu podlegać też będzie regulacjom wskazanym w kodeksie cywilnym. Chodzi głownie o naruszenie dobrego imienia i godności osoby hejtowanej, a także nazwy firmy, czy też jej renomy.

jojo

Na gruncie kodeksu karnego, hejt może być ścigany z następujących artykułów: 212 § 1., dotyczący zniesławienia: „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. 216 § 2., dotyczący zniewagi: „Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

jojo

RAZ DWA TRZY BABA JAGA PATRZY

benek

Ktoś pytał co robi związkowa może chce przekupić jak kiedyś na montażu majstra koszem kwiatów by nie dał do redukcji jej brata .Pogonił jak psa ją z tym koszem w obecności pracownicy na metkach . może przeczyta i to potwierdzi to byłby obciach że taka osoba jest przewodnicząca związku ale morale

jojo
@benek 19.01.2019 16:46

jojo żąda by przewodniczaca zabrała głos! jojo na prezydenta!

KONNON
@benek 19.01.2019 16:46

Ale ją pogonił z tym koszem to prawda to było na drugiej zmianie, nie tolerował takich spraw Ten co był po nim to za postawione piwo zapisywał na GN

jojo

jojo zrobi tu porzadek! już nie będzie zimno, już nie będą pracować w przeciągnach, już nie będzie kwiatów w koszu!!!! NIE BĘDZIE NiCZEGo!!! Za jaja i na latarnie!!! prorok jojo wam to obiecuje!!

stas
@jojo 20.01.2019 08:25

jakbym słyszał białostoczanina w sweterku czyżby tak mówiła związkowa

KONNON
@jojo 20.01.2019 08:25

TOŻ TO KONONOWICZ

jojo

My jojo faktem i dowodami podpartymi odchodami zmusimy ją do mówienia!!!!! ujawnimy prawdę ustawowa!! jojo na prezydenta!!!!

Stas

Społecznym inspektorem pracy to już dawno powinien zająć prorok ludzie marzną ,pracują w przeciągach.a i łazienki w szatni ,brak ciepłej wody- małe zbiorniki

jojo

jojo jesteśmy głodni prawdy, daj nam całą prawde. ,, stary człowiek i morze". za jojo pójdziemy w ogień

JOJO

Zacytuje Pracodawca obwiązany stosowanie polityki antydyskryminacyjnej zgodnie z ustawą z 3 grudnia 2010r o wdrażaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U.z2010r Nr254 poz1700 W szczególności w tym przypadku dotyczy wieku

jojo
@JOJO 16.01.2019 22:50

Cytuję Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 260 z 30.09.2008, str. 13), dyrektywy Komisji 2010/61/UE z dnia 2 września 2010 r. dostosowującej po raz pierwszy do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 233 z 03.09.2010, str. 27), dyrektywy 2010/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76/767/EWG, 84/525/EWG, 84/526/EWG, 84/527/EWG oraz 1999/36/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 30.06.2010, str. 1) oraz dyrektywy Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 249 z 17.10.1995, str. 35, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 2, str. 282).

bóbr
@jojo 18.01.2019 18:21

nie podszywaj się pod jojo wiemy że pali ci w stopy ale to jeszcze nic ,może być ze będą lać pomyje to dopiero toż to może czytać każdy

jojo

Łapy precz od jojo!!!! Jojo ma wyznawców na całym świecie!!! Głosimy ustawowa prawde wszędzie!!! Każdy będzie znał ustawy

KADROWIEC

MDK2 chciałaś prawdy , dostałaś ścieżkę od derika, nawet po wytyczonej trasie nie umiesz kroczyć to nie pisz ze ktoś kłamie, ten właściwy jojo Ci da dowody

jojo

Szanowni Państwo cytuję Art.4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym do środków transportu i urządzeń transportowych, stosuje się odpowiednio ADR, RID lub ADN.

derik
@jojo 18.01.2019 18:16

nie podszywaj się pod jojo

jojo

Szanowni państwo cytuję Art. 90. Właściwość organów Dz.U.2018.0.1614 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1. Czynności, o których mowa w art. 83 usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości–89, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – wykonuje starosta. 2. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje marszałek województwa.

derik
@jojo 18.01.2019 18:13

nie poszywaj się pod jojo

jojo

Szanowni Państwo cytuję “Art. 15. 1. Kasyna gry mogą być lokalizowane w miejscowościach liczących do 250 tys. mieszkańców – 1 kasyno. Na każde kolejne rozpoczęte 250 tys. mieszkańców liczbę dozwolonych kasyn gry zwiększa się o 1. Łączna liczba kasyn gry w województwie nie może być jednak wyższa niż 1 kasyno na każde pełne 650 tys. mieszkańców województwa“

derik
@jojo 18.01.2019 18:10

nie podszywaj się pod jojo

jojo

Ktoś se robi jaja a my mamy fakty dla upewnienia szczypta informacji może to przerazi ale dyr żona pana Ma..... jest z zawodu pielęgniarką to ni blef tylko nasza wiedza

jojo
@jojo 17.01.2019 22:53

Jojo nie robi se jaj! Jojo ma jaja! Jojo zrobi porządek bo ma fakty poparte powodami! Jojo na prezydenta!

jojo
@jojo 18.01.2019 04:20

to czak noris

jojo

Szanowni Państwo sąd może zarządzić odebranie przyrzeczenia od świadka na wniosek powoda i przesłuchać. Natomiast osoba która zataiła prawdę lub powiedziała nieprawdę pod przysięgą podlega karze do lat 3 at 304 kpc. Taka jest możliwość w postępowaniu

jojo

Jojo NA PEWNO PISZE PRAWDĘ I MA DOWODY ZBRODNI I PODPIERA SIĘ BO JUŻ NIE DA RADY A USTAWAMI I PRZEPISAMI SIE PODCIERA

jojo
@jojo 17.01.2019 18:57

Mam dowody poparte powodami

jojo

Oto kolejny dowód. Według mojej ustawy art 666/ d/u/p/a §ust o zielu6754336/ jojo wymiata

jojo
@jojo 17.01.2019 19:31

MAM DOWODY NAPRAWDĘ I JE UJAWNIE

jojo

Organizuje casting na dostawcę. Towar się kończy

anonim

(usunięte przez administratora)

jojo

z tego co wiadomo będzie real madryt sajgon

jojo

Co jara jojo? Jaki to towar od jakiego dilera?

jojo

Mam ciekawsze oto mam dokument z PIP gdzie inspektor pracy chciał na terenie firmy przeprowadzić badania anonimową ankietą o mobbingu ale musiał mieć zgodę pracodawcy cytuje" W trakcie kontroli prowadzonej w białostockim Oddziale Fabryk Mebli FORTE SA pracodawca nie wyraził zgody na przeprowadzenie takiej ankiety" chyba jest jasne niech ktoś odmówi poddania się badaniu na portierni na trzeźwość

klimek
@jojo 16.01.2019 13:00

A GDZIE W TYM ZAKŁADZIE SĄ ZWIĄZKI a co robi społeczny inspektor pracy

triada
@klimek 17.01.2019 05:52

On tylko bierze dodatkowe wynagrodzenie A związkowa siedzi na godzinach z tytułu zajmowanego stanowiska w gabineci Na pewno mają dobre stawki

MDK2
@triada 17.01.2019 08:31

Wstań i powiedz to publicznie jak masz na to twarde dowody. Dodam tylko, że kłamiesz tak samo jak nasz dyrektor....

triada
@MDK2 17.01.2019 10:31

JOJO NA PEWNO PISZE PRAWDĘ I MA DOWODY PODPIERA SIĘ USTAWAMI I PRZEPISAMI

triada
@MDK2 17.01.2019 10:31

Sama zbierzesz dowody tylko pokażę Ci ścieżkę po której pójdziesz sprawdź ile osób zgłosiło chęć do pracy ( przeszło przez portiernię i byli w jakim wieku se zapisz) porównaj ile osób i w jakim wieku zatrudniono pracują w firmie zapoznaj się z ustawą(Dz.U z2010r nr 254 poz 1700) weszła w życie 03. grudnia 2010r wyciągnij wnioski i masz odpowiedź powodzenia

triada
@klimek 17.01.2019 05:52

Można zgłosić do proroka za niedopełnienie obowiązków lub świadome zaniechanie to takie proste a oni wyjaśnią

JOJO

Dalsza część " Ustalono jedynie ,że pracodawca ,rozumiany jako jednostka organizacyjna ,nie podjął działań ,które miałyby zapobiegać występowaniu zjawiska mobbingu w miejscu pracy "Inspektor PIP na pewno zastosował środki prawne zgodne z ustawą .Ciekawe jakie Prezes FORTE SA kiedyś dostawali prawdopodobnie rekompensaty za zapłacone mandaty

jojo

Pan DAREK pracował na centrach obr. zna produkcję pracował jako majster dość długo a i mamona nie jest jego b....m ma predyspozycje kierowania ludźmi czyli przywódca a zrobienie go kierownikiem to tylko była formalność czyli stał się przywódcą formalnym

Pracownik forte

Wyzysk pracowników nic więcej. Podwyżki były takie że ludzie mniej zarabiają. Pracuje 5 lat i zarabiam tyle co nowi pracownicy porostu żenada. Kto ma zamiar zacząć przygodę w forte gwarantuje że nie warto, nic tu się nie da osiągnąć. 0 poszanowania i lepszych plac dla starych pracowników. Przymusowe urlopy latem i pod koniec roku. Kierownicy - szkoda gadać szczególnie jeden 'glinka' jeb.any (usunięte przez administratora) po trupach do celu malolat co nawet nie ogarnia roboty tylko uprzykrza wszystkim życie. Dyrektorzy to samo dno. Strajki były nie wiedzieli co gadać to wyszli obrażeni na pracowników. Beka w (usunięte przez administratora) Firma dno naprawdę. Nie warto tu przychodzić. Ci co mają głowę na karku uciekają stąd ja też to planuje w tym roku ;)

Pracownik forte
@Pracownik forte 10.01.2019 15:48

Zarobki w granicach 1700-2300 masakra

trak
@Pracownik forte 10.01.2019 15:59

TOŻ PISZĄ ŻE PRZEINWESTOWALI I KTOŚ MUSI POMAGAĆ SPŁACAĆ

JOJO
@Pracownik forte 10.01.2019 15:48

To jest protegowany z Ostrowi a że jest cienki najlepiej świadczą pisaniny i otrzymany przydomek GOŁĄB nadany przez inteligentnych ludzi którzy ze względu na to że jest człowiekiem nie piszą brzydko ,ale każdy potrafi zrozumieć dla mniej inteligentnych podpowiem pomiń O.Ten człowiek nie posiada pamięci nie potrafi wiązać organizacyjnie pracy by była wydajność jakość i w jak najmniejszych kosztach wytworzyć dany element. Ktoś prawdę pisze że kierownictwo jest do bani nie mogę z tym do końca się zgodzić są jednostki wspaniałe np; JAK Dariusz (usunięte przez administratora)tu w tym przypadku liczą się predyspozycje człowieka .Szanowny Państwo na takich stawiać trzeba ludzi

Pracownik forte
@JOJO 15.01.2019 06:58

Jedyny Kierownik Pan Darek jest spoko reszta to dno ;) zgadzam się z tobą.

bos

Ciekawe co zrobi Zarząd Forte jak załoga pójdzie w ślady pracowników sądowych,pracowników policji ,a teraz nauczycieli,chodzi o zwolnienia lekarskie ,przecież sami piszą że zarobki to masakra na produkcji, a może dyrekcja wyjdzie naprzeciw i sama zaproponuje godziwe zarobki, bo gdyby dopuszczono do takiej sytuacji jak w/w to dla firmy straty nie do odrobienia i może nawet początek .......odpukać .Ktoś musi szybko działać by nie doszło do w/w sytuacji a było by szkoda

trak

O jakich strajkach piszecie napiszcie więcej

A tak
@trak 10.01.2019 16:46

Sponiewierała ich

Zostaw opinię o Fabryki Mebli FORTE S.A. - Białystok

 

Zostaw nam swoje dane kontaktowe.

Zachęcamy do podzielenia się swoimi pozytywnymi wrażeniami na temat pracodawcy.
Każda rekomendacja jest motywacją i wyróżnieniem dla firmy. Pamiętaj, że Twoja opinia ma znaczenie.

Twój komentarz zostanie zweryfikowany pod kątem prawnym i poprosimy Cię o pisemne potwierdzenie opinii.

Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia wyrażenia opinii o firmie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy) oraz gdy dotyczy, w celu weryfikacji udzielonej opinii o firmie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony cel tj. kontakt w sprawie wyjaśnienia naruszenia) oraz wysyłki powiadomień na temat wskazanej firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda). Zgoda może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Regulaminie.

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Fabryki Mebli FORTE S.A.