ENGIE Polska

2 Dodaj merytoryczną opinię
O NAS

Grupa ENGIE w Polsce działa w czterech głównych obszarach biznesowych - energetyka odnawialna, sprzedaż energii elektrycznej i gazu, zarządzanie utrzymaniem infrastruktury technicznej (technical facility management) i ciepłownictwo.

Postępujący rozwój technologii cyfrowych i wyzwania związane z ochroną środowiska oraz zmianami klimatycznymi gruntownie zmieniły obraz nowoczesnej energetyki. ENGIE dzięki wieloletniemu doświadczeniu, specjalistycznej wiedzy i doskonałej orientacji na rynku aktywnie uczestniczy w tym procesie. Jesteśmy liderem wprowadzania innowacyjnych narzędzi, które pozwalają naszym klientom w pełni wykorzystać potencjał nowych rozwiązań w obszarze energetyki.

Łączymy kompetencje i specjalistyczną wiedzę ekspercką z zaangażowaniem, za którym stoją konkretni ludzie. Rekomendujemy zindywidualizowane, uszyte na miarę rozwiązania, które są odpowiedzią na realne problemy naszych klientów. Oferujemy wsparcie na każdym etapie projektu, również po jego zakończeniu.

Jesteśmy aktywni w Polsce od ponad 20 lat. Znamy specyfikę lokalnego rynku i trudności, z jakimi zmagają się klienci. Dbamy o interesy naszych partnerów i inwestujemy w długoterminowe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu.

SPÓŁKI GRUPY ENGIE W POLSCE

 

ENGIE SERVICES

Usługi Spółki polegają na obsłudze technicznej obiektów, specjalistycznych serwisach, wykonawstwie, przebudowach, modernizacjach instalacji i systemów budynkowych. Spółka realizuje prace w kompleksach biurowych, centrach handlowych, obiektach przemysłowych i logistycznych, centrach danych, budynkach uczelni, szkół, szpitali oraz obiektach dydaktyczno-naukowych. Spółka obsługuje ponad 3 200 000m2 powierzchni w całym kraju. Strategia działania jest oparta na innowacyjnych i proekologicznych rozwiązaniach. Spółka jest zarejestrowana w systemie ekozarządzania i audytu EMAS, ma wprowadzony  system jakości ISO: 9001, 14001, 18001.

ENGIE EC Serwis 

Spółka świadczy usługi w zakresie budowy, konserwacji i eksploatacji instalacji elektroenergetycznych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych i wodociągowych, kotłowni gazowych i olejowych, urządzeń uzdatniania wody. Klientami Spółki są przedsiębiorstwa, instytucje oraz klienci indywidualni. Spółka oferuje również pomoc w zakresie pogotowia technicznego oraz usługi helpdesku obsługa 24/7 dla swoich Klientów.
ENGIE Złotów

Spółka już od blisko 40 lat służy Klientom swoją wiedzą, świadcząc szeroki zakres usług związanych z dostawą ciepła. Spółka dostarcza energię cieplną dla około 60% mieszkańców Złotowa oraz dla większości instytucji samorządowych, sfery handlu, usług i drobnego biznesu jak również dla części firm z sektora przemysłu.
ENGIE Elektromontaż – instalacje elektryczne

Spółka świadczy usługi w zakresie w zakresie doradztwa, projektowania, montażu, uruchomienia oraz serwisu instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, instalacji niskoprądowych, instalacji aparatury kontrolno-pomiarowej oraz systemów automatyki dla budownictwa ogólnego, przemysłu, energetyki oraz infrastruktury. Realizuje montaż nowych instalacji jak i modernizację oraz serwis istniejących instalacji elektroenergetycznych.
ENGIE EC Slupsk 

Od ponad 40 lat Spółka zapewnia komfort cieplny mieszkańcom Słupska i okolic. Jest preferowanym dostawcą energii cieplnej dostarczanej w sposób bezpieczny, niezawodny z poszanowaniem środowiska. Spółka jest także preferowanym pracodawcą, wykorzystującym najlepsze wzorce, potencjał pracowników oraz optymalne rozwiązania technologiczne z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu.
ENGIE Zielona Energia 

Spółka jest producentem energii odnawialnej oraz spółką obrotu energią. Podstawa oferty to energia dla biznesu - mśp i przemysłu. Prowadzi działalność w obszarach: wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, obrotu energią elektryczną. Dzięki produkcji energii w odnawialnych źródłach energii nie emitujemy żadnych zanieczyszczeń. Energia produkowana w ciągu jednego roku przez nasze farmy wiatrowe jest w stanie pokryć zapotrzebowanie około 90 000 gospodarstw domowych i pozwala na unikniecie emisji około 210 000 ton CO2. Energia dla firm sprzedawana przez Spółkę zasila największe przedsiębiorstwa jak i małe firmy na terenie całego kraju.
ENGIE SAR

Spółka specjalizuje się w realizacji reżimowych usług: utrzymaniowych (SLA) m.in. dla pomieszczeń technicznych (Data Center, serwerownie, pom. UPS) oraz pomieszczeń szpitalnych (sale operacyjne, sale zabiegowe), serwisowych, kompleksowej obsłudze technicznej, okresowych przeglądach serwisowych, wykonawstwie (w tym również w formule zaprojektuj i wybuduj) i modernizacji już istniejących systemów instalacyjnych, dokonuje specjalistycznych pomiarów oraz oferuje fachowe doradztwo techniczne. Do Klientów spółki należą m.in. urzędy państwowe, instytucje finansowe, szpitale i zakłady opieki zdrowotnej, firmy przemysłowe, handlowe i usługowe.
ENGIE Polska