WRZ
07

Rozwój SSE w Gliwicach

Na Śląsku funkcjonuje Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która została uruchomiona 18 czerwca 1996 roku. Objęła ona swoim zasięgiem między innymi Podstrefę Gliwicką, a obok niej również trzy inne: Jastrzębsko-Żorską, Sosnowiecko-Dąbrowską i Tyską. Podstrefa w Gliwicach cały czas się rozwija, zwiększając szanse dla mieszkańców regionu gliwickiego na znalezienie zatrudnienia.

Jak działa Podstrefa Gliwicka?

Celem funkcjonowania każdej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest promocja gospodarcza danego regionu kraju, stworzenie zachęt ekonomicznych dla strategicznych inwestorów, a także  restrukturyzacja istniejącego przemysłu. Na Śląsku ten ostatni zamysł ma duże znaczenie. Zamknięte kopalnie i przedsiębiorstwa dotychczas z nimi współpracujące mogły doprowadzić do ogromnego poziomu bezrobocia, gdy tymczasem np. w Gliwicach bez zajęcia pozostaje zaledwie nieco ponad 4 proc. dorosłych mieszkańców. Dzięki SSE tworzą się nowe miejsca pracy.

Podstrefa Gliwicka Katowickiej SSE jest największą z czterech podstref, które wchodzą  w jej skład. Obejmuje teren o sumarycznej powierzchni ponad 1000 ha, a w samym mieście – 378 ha. Na cele komercyjne przeznaczono między innymi atrakcyjny teren położony w pobliżu autostrady A4, która łączy Śląsk z Wrocławiem. Niegdyś były to obszary rolnicze, ale dziś stały się doskonałym, atrakcyjnym dla inwestorów miejscem pod zabudowę przemysłową.

Nowy inwestor w Podstrefie Gliwickiej Katowickiej SSE

W Gliwicach i w regionie gliwickim na obszarze SSE działa wiele firm. W przeważającej części są to przedsiębiorstwa produkcyjne albo usługowe. Gliwice dzięki nim stały się ważnym ośrodkiem gospodarczym, a zaplecze naukowe w postaci Politechniki Śląskiej w Gliwicach i 10 instytutów naukowych sprawia, że inwestorzy mają ułatwione zadanie przy rekrutacji pracowników w tym mieście.

Podstrefa Gliwicka Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zyskała w ostatnim czasie nowego partnera w postaci spółki Kalpol z tureckim kapitałem. Przedsiębiorca planuje zainwestować w Gliwicach ponad 21 mln zł z przeznaczeniem na wynajem hal firmy Goodman przy ul. Gustawa Eiffela. Ma tam rozpocząć działalność obejmującą produkcję i cięcie rurek do amortyzatorów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. Kalpol zamierza   stworzyć 25 miejsc pracy w Gliwicach. Zgodnie z zapowiedzią produkcja w nowych halach powinna ruszyć w 2019 roku. Należy oczekiwać, że wkrótce rozpocznie się rekrutacja chętnych na nowe stanowiska pracy w Gliwicach, a niewykluczone, że w perspektywie czasu przy pomyślnym przeprowadzeniu inwestycji Kalpol będzie chciał zatrudnić więcej osób.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.