W całej Polsce wskaźnik bezrobocia rejestrowanego pod koniec listopada 2017 roku wynosił 6,5 proc., podczas gdy w województwie śląskim osiągnął on wartość 5,1 proc. To bardzo dobry wynik, który wskazuje, że z poszukiwaniem pracy w regionie nie ma większych problemów. Jeszcze niższa stopa bezrobocia notowana była w listopadzie w Rybniku – było to zaledwie 4,4 proc.

Od wielu miesięcy maleje liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tym mieście. Na jego stronach internetowych pojawiają się interesujące oferty pracy dla tych, którzy jeszcze nie znaleźli zatrudnienia albo chcą zmienić dotychczas wykonywaną pracę.

Praca w Rybnickich Służbach Komunalnych

Zatrudnienie dla elektromechanika pojazdów samochodowych oferują Rybnickie Służby Komunalne. Praca na tym stanowisku ma być wykonywana w systemie trzyzmianowym, na pełny etat, z wynagrodzeniem w wysokości minimum 2500 zł brutto miesięcznie. Podstawą zatrudnienia na pierwsze trzy miesiące będzie umowa o pracę na okres próbny. Rybnickie Służby Komunalne przygotowały dwa miejsca dla elektromechaników.

Kandydaci zgłaszający się na stanowisko elektromechanika pojazdów samochodowych muszą mieć zawodowe wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w pracy na stanowisku elektromechanika. W pracy zawodowej będą oni odpowiadać za prowadzenie napraw elektrycznych w samochodach służbowych Rybnickich Służb Komunalnych.

Zatrudnienie w Zarządzie Zieleni Miejskiej

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku pojawiła się oferta pracy dla grabarza, wystosowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej, którego siedziba znajduje się przy ul. Pod Lasem 64 w Rybniku. Kandydat na to stanowisko nie musi mieć żadnego kierunkowego wykształcenia. Wystarczy, że ukończył zawodówkę i ma prawo jazdy kategorii B. Jego atutem będzie ukończony kurs obsługi koparko-ładowarki oraz umiejętność obsługi piły spalinowej.

Praca grabarza jest pracą fizyczną, polegającą na wykonywaniu usług cmentarnych, w tym ręcznego i mechanicznego kopania oraz zasypywania grobów. Grabarz będzie realizował prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenie rybnickiego cmentarza i prowadził samochód służbowy.

Zarząd Zieleni Miejskiej kandydatom na to stanowisko oferuje pracę w systemie jednozmianowym, w czasowym systemie wynagradzania ze stawką miesięczną w wysokości od 3100 do 3700 zł miesięcznie. Praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony.