Rozmowa kwalifikacyjna mężczyzny z kobietą w kawiarni.

Masz już za sobą pracę nad dopasowaniem Twojego CV pod kątem wybranego ogłoszenia rekrutacyjnego. Dowiedziałeś się nawet, jak napisać list motywacyjny i załączyłeś go w formularzu aplikacyjnym. Działania te przyniosły zamierzone efekty – otrzymałeś zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Nadszedł czas na przygotowania! Ten poradnik Ci w tym pomoże. Dzięki niemu dowiesz się, o co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Po co zadawać pytania na podczas spotkania rekrutacyjnego?

Zadając odpowiednie pytania, pokażesz swoje zaangażowanie i profesjonalizm, a także że zależy Ci na tej pracy. Poza tym umiejętne zadawanie pytań stawia Cię w pozycji partnerskiej, co ułatwia ewentualne negocjacje. Z drugiej strony, wiedza na temat omawianych poniżej obszarów ułatwi Ci podjęcie decyzji w przypadku, gdyby potencjalny pracodawca zaproponował Ci współpracę.

 

Jak formułować pytania?

Przede wszystkim postaw na pytania otwarte. Jeżeli zadasz pytanie w formie zamkniętej, możesz wówczas otrzymać odpowiedź, która nie będzie dla Ciebie wystarczająca i będziesz musiał pytać dalej. Może to sprawić wrażenie przesłuchiwania, co wiąże się z dyskomfortem dla obydwu stron.

Zawsze przed spotkaniem zbierz jak najwięcej informacji na temat potencjalnego pracodawcy – dzięki temu będzie Ci łatwiej określić, o co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej w tym konkretnym przypadku. Poza tym będziesz mógł odwołać się podczas rozmowy do tej wiedzy, co jeszcze wyraźniej pokaże, że zależy Ci na tej pracy. Poszukiwania zacznij od strony internetowej firmy, do której aplikujesz.

 

O co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Zakres obowiązków

O co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej? W pierwszej kolejności postaw na pytania dotyczące treści ogłoszenia rekrutacyjnego. Często lista obowiązków formułowana jest w ogólnej formie – warto dopytać, czego dokładnie pracodawca będzie od Ciebie oczekiwał. Możesz także poprosić o przedstawienie typowego dnia pracownika pracującego na podobnym stanowisku. Czasami zdarza się, że posada uruchamiana jest po raz pierwszy w danej firmie – wówczas możesz zapytać o wizję pracodawcy. Dopytaj o oczekiwania względem rozwoju – jakich postępów oczekują od pracownika w przeciągu najbliższych tygodni i miesięcy. Postaraj się także dowiedzieć jak najwięcej na temat projektu, który będziesz realizował. Jakie cele firma chce dzięki niemu zrealizować? Dlaczego projekt został uruchomiony?

Ewaluacja pracy

Kolejną istotną kwestią jest ocena efektów Twoich działań. Dowiedz się, jak pracodawca będzie Cię rozliczał z wykonywanych obowiązków oraz w jaki sposób będziesz je raportować. Pytania mogą także dotyczyć kwestii feedbacku – czy pracodawca ma zwyczaj dzielenia się swoimi wnioskami płynącymi z ewaluacji Twojej pracy, czy w organizacji istnieje kultura pozytywnego feedbacku i doceniania pracowników?

Zespół

Praca może być wykonywana samodzielnie lub we współpracy z innymi pracownikami. Dowiedz się, ile osób będzie liczył Twój zespół, z jakich specjalistów będzie się składał, na czym będzie polegała współpraca, oraz czy zespół będzie sukcesywnie powiększany. Zapytaj także o lidera – kim jest ta osoba i jaki model zarządzania stosuje.

Możliwość rozwoju

To pytanie ma pewną zaletę: zadając je pokazujesz, że jesteś osobą ambitną i gotową do poszerzania swoich kompetencji. Dowiedz się, jakie możliwości oferuje pracodawca – pytaj o szkolenia, możliwość uczenia się nowych rzeczy, poszerzania kompetencji i odpowiedzialności. Poznaj ścieżkę awansu na Twoim przyszłym stanowisku. Weź pod uwagę zarówno rozwój wertykalny, jak i horyzontalny.

Kultura organizacyjna

Postaraj się dowiedzieć jak najwięcej na temat kultury organizacyjnej. Tak naprawdę jest to bardzo istotna kwestia – od niej zależy, czy będziesz dobrze się czuł w strukturach firmy. Wypytaj o kwestie takie jak: relacje między współpracownikami, a także pracownikami i liderami, jaka są wartości i misja firmy (sprawdź najpierw, czy zamieszczono te informacje na stronie firmy). Z jakiego powodu pracodawca zdecydował się rozpocząć rekrutację na dane stanowisko? Czy jest to efekt osławionego, „dynamicznego rozwoju” firmy? A może poprzednia osoba zrezygnowała ze współpracy? Powody te mają znaczenie w kontekście badania kultury organizacji. Warto się dowiedzieć, czy kadra często się zmienia. Wysoki poziom rotacji świadczyć może o występowaniu negatywnych zjawisk w miejscu pracy.

Następne kroki

Jeśli rekruter sam o tym nie wspomni, z własnej inicjatywy zapytaj o kolejne etapy rekrutacji. Ustal także, kiedy możesz spodziewać się informacji zwrotnej na temat decyzji o zatrudnieniu. Warto się dowiedzieć, jak będą wyglądały pierwsze dni w nowej pracy. Jakiego wprowadzenia możesz się spodziewać? Czy pracodawca będzie oczekiwał, że już od pierwszego dnia przejmiesz obowiązki? A może przygotuje dla Ciebie kilka szkoleń i spotkań wprowadzających? Czy będziesz mógł liczyć na wsparcie osoby, która pomoże Ci się wdrożyć w nowe obowiązki?

 

Teraz już wiesz, o co pytać na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak widzisz, tematów wartych poruszenia jest wiele. Pamiętaj, że spotkanie rekrutacyjne jest także dla Ciebie, abyś mógł dowiedzieć się jak najwięcej na temat potencjalnego pracodawcy.