Bez względu na to, czy dokonujesz świadomych wyboru, czy też podążasz za podświadomymi preferencjami, to cele napędzają Twoje codzienne obowiązki. Musisz jednak pamiętać, aby wyznaczać je mądrze, gdyż bez nich praca staje się serią chaotycznych działań, nad którymi ciężko jest zapanować. Mądrze, czyli jak? Dzięki opisanej poniżej metodzie dowiesz się, w jaki sposób zaplanować działania, aby zrealizować wyznaczone cele!

 

Czym jest Metoda S.M.A.R.T?

Jest to koncepcja, która wspiera prawidłowe wyznaczanie celów na podstawie określone kryteria prezentowane poniżej. Budowanie celów w taki sposób wymusza ich głęboką analizę i jasną konstrukcję tym samym bezpośrednio wpływa na późniejszą możliwość ich realizacji oraz płynącą z tego satysfakcję. Po raz pierwszy została zaprezentowana w listopadzie 1981 r. przez George’a T. Dorana na łamach Management Review w artykule zatytułowany There‚s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and objectives.

 

S – Skonkretyzowany (ang. Specific)

 SkonkretyzowanyPamiętaj, aby przy ustalaniu swojego celu zadać sobie następujące pytania. Pomogą Ci one określić niezbędne elementy, dzięki którym stanie się on jasny i konkretny.

 • Kto? – musi być zaangażowany, aby osiągnąć cel (jest to szczególnie ważne, gdy pracujesz nad projektem grupowym).
 • Co? – chcesz tym osiągnąć.
 • Kiedy? – dany cel musi być zrealizowany.
 • Gdzie? – będzie miało miejsce osiągnięcie tego celu (o ile jest możliwe jego określenie).
 • Dlaczego? – chcę go osiągnąć, jaka jest Twoja motywacja.
 • Jakie? – metody wykorzystasz oraz na jakie przeszkody trafisz.

 

M – Mierzalny (ang. Measurable)

MierzalnyIstotne jest, aby Twój cel był mierzalny, ponieważ dzięki temu jesteś w stanie śledzić jego postępy. Potrzebujesz konkretnych dowodów, więc musisz go rozbić na wymierne elementy. Pozwala to, dokładnie ocenić co zobaczysz, usłyszysz i poczujesz, gdy osiągniesz swój cel. Ma to znaczący wpływ na zachowanie koncentracji i motywacji przez stałe odczuwanie podekscytowania zbliżaniem się do osiągnięcia celu. Mierzalny cel powinien odpowiadać na takie pytania jak:

 • Ile?
 • Skąd będę wiedział, kiedy to nastąpi?

 

A – Osiągalny (ang. Achievable)

OsiągalnyTwój cel musi być realistyczny i możliwy do osiągnięcia, aby zagwarantować Ci sukces. Powinien Cię motywować i inspirować, ale nie zniechęcać więc może wymagać od Ciebie rozwinięcia nowych umiejętności i zmiany postawy. Zastanów się jak osiągnąć cel i czy potrzebujesz dodatkowych narzędzi lub też nowych umiejętności. Jeśli ich nie posiadasz, zastanów się co musisz zrobić, aby je nabyć. Osiągalny cel zazwyczaj odpowiada na pytania takie jak:

 • Jak mogę osiągnąć ten cel?
 • Jak realistyczny jest cel na podstawie ograniczenia?

 

R – Istotny (ang. Relevant)

IstotnyTen krok dotyczy upewnienia się, że Twój cel ma dla Ciebie znaczenie oraz że jest on zgodny z innymi istotnymi celami. Odpowiednio formułowany cel pozwoli Ci odpowiedzieć twierdząco na następujące pytania:

 • Czy osiągnięcie tego celu jest dla Ciebie odpowiednie?
 • Czy to jest opłacalne?
 • Czy to właściwy moment?
 • Czy to odpowiada naszym potrzebom?
 • Czy jestem odpowiednią osobą do osiągnięcia tego celu?
 • Czy ma to zastosowanie w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej?

 

T – Określony w czasie (ang. Time-bound)

Określony w czasieTwój cel musi mieć jasno określoną datę realizacji, abyś miał termin, na którym można się skoncentrować. Pomoże to zapobiec sytuacji, w której codzienne zadania będą miały pierwszeństwo przed długoterminowymi celami. Cel wyznaczony w czasie zwykle odpowiada na następujące pytania:

 • Kiedy osiągnę założony cel?
 • Co mogę zrobić dziś?
 • Co mogę zrobić za sześć tygodni?
 • Co mogę zrobić za sześć miesięcy?

 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, możesz rozszerzyć budowanie swojego celu do koncepcji S.M.A.R.T.E.R. o dodatkowe dwie kategorie definiujące cel:

 

E – Ekscytujący (ang. Exciting)

EkscytującyPlanowany przez Ciebie cel nie może być obojętny, powinien być ekscytujący, gdyż będzie to dodatkową motywacją do działania.

 

 

 

 

R – Zapisany (ang. Recorded)

ZapisanyZapisanie celu sprawi, że o nim nie zapomnimy, a w przypadku trudności możemy łatwo się do niego i związanych z nim ustaleń odnieść.

 

 

 

 

Bez względu na to, czy zdecydujesz się skorzystać z metody S.M.A.R.T czy jej rozszerzonej wersji S.M.A.R.T.E.R. nie możesz bać się zadawać pytań sobie i innym. To uzyskane odpowiedzi pomogą Ci dopracować strategię, która zapewni jasność działania, koncentrację i motywację, dzięki którym osiągniesz cel. Pamiętaj, aby podejść do planowania realistycznie, nie zapomnij jednak o pozytywnym nastawieniu, przecież to jest to, co chcesz osiągnąć!