Na co zwracać uwagę, szukając pracy w Szczecinie? W których branżach perspektywy są najlepsze? Na jakich kierunkach się kształcić, by nie mieć potem problemu ze znalezieniem zatrudnienia? Odpowiedzi na te pytania mają ogromne znaczenie nie tylko dla osób dopiero wchodzących na rynek pracy, ale również dla tych, które już na nim funkcjonują.

Bezrobocie w Szczecinie – statystyki

W styczniu 2017 r. w Szczecinie zarejestrowanych było 8463 bezrobotnych, co przełożyło się na stopę bezrobocia na poziomie 4,9 proc. Szczecin należy do niewielkiego grona polskich miast, gdzie wskaźnik bezrobocia nie przekracza 5 proc. Świadczy to u skuteczności działań mających na celu aktywizację bezrobotnych. Wpływ na ten stan rzeczy ma również dobra koniunktura w mieście sprzyjająca biznesowym inicjatywom odgrywającym znaczącą rolę w kontekście walki z bezrobociem.

Współpraca szczecińskiego WUP z wyższymi uczelniami

Pomimo satysfakcjonujących rezultatów władze miasta nie spoczywają na laurach. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nawiązał współpracę z kilkoma uczelniami wyższymi funkcjonującymi na terenie województwa zachodniopomorskiego, m.in. z Uniwersytetem Szczecińskim, szczecińską Akademią Morską, Politechniką Koszalińską i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu. Odbywa się ona w ramach zawartej umowy Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Rozwoju Regionalnego Rynku Pracy w województwie zachodniopomorskim, gdzie wskaźnik rejestrowanego bezrobocia sięgnął w styczniu 2017 r. 11,5 proc.

Dzięki powyższej współpracy zostanie zrealizowane badanie pod nazwą „Uwarunkowania decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz postawy wobec rynku pracy studentów kierunków inżynieryjnych zachodniopomorskich uczelni wyższych”. Potrzebne jest one do tego, aby określić jakie postawy wobec rynku pracy reprezentują studenci kształcący się na zachodniopomorskich uczelniach. Ponadto wyniki posłużą władzom samorządowym jako wytyczne przy realizowaniu polityki zatrudnienia w Szczecinie oraz całym województwie. Duże znaczenie ma to również dla planów w zakresie regionalnych specjalizacji.

Barometr zawodów i raporty WUP

Innym sprawdzonym sposobem określania kierunków rozwoju rynku pracy w Szczecinie jest badanie Barometr zawodów wskazujące zawody deficytowe, nadwyżkowe oraz pozostające w równowadze. Badanie te ma charakter ogólnokrajowy – prognozy na rok bieżący zostały opracowane na podstawie analiz przeprowadzonych przez ekspertów na przełomie III i IV kwartału 2016 r.

Również i raporty opracowywane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pozwalają na bieżąco orientować się w sytuacji, dzięki czemu łatwiej planować działania w obszarze walki z bezrobociem.