JWW INVEST S.A.

2.6 Dodaj merytoryczną opinię
baner wywiady

O nas

O nas

 

JWW Invest S.A. powstała 26 stycznia 2012r. Kapitał zakładowy wynosi 1 100 000 PLN.

Siedzibą spółki jest miasto Katowice. Firma specjalizuje się w modernizacjach i remontach urządzeń energetycznych, w tym szczególnie montażu części ciśnieniowych kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i  innych urządzeń okołokotłowych oraz rurociągów niskoprężnych i wysokoprężnych.

JWW Invest S.A. posiada wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001:2015, certyfikowany przez TŰV CERT oraz uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie: modernizacji, montażu, naprawy kotłów parowych, wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów przemysłowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących.

Firma posiada również wdrożony i certyfikowany system zarządzania BHP i ochroną środowiska zgodny z wymaganiami przepisów SCC**: 2011 jak również uprawnienia i certyfikat EN ISO 3834-2, AD 2000 - Merkblatt HP 0, TRD 201.

JWW Invest S.A. jest w stanie ciągłego poszerzania oferty i wzrostu, stale rozwija technologie spawalnicze i technologie montażu.

 

Zobacz więcej →

 
JWW INVEST S.A.