Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Magdalena Mika
Dyrektor personalny Infovide- Matrix S.A.
Zajmuje się obszarem miękkiego HR, w szczególności rekrutacją specjalistów IT, komunikacją wewnętrzną i projektami rozwojowymi. Pasjonatka zagadnień  komunikacji marketingowej, public relations, employer brandingu oraz systemów przepływu informacji. Od ponad 20 lat związana z branżą informatyczną – w obszarze marketingu i PR, zarządzaniem wiedzą i Human Relations. Absolwentka informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowych studiów dla Managerów HR oraz Kadr i Płac w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jak wyglądały początki firmy?

Firma istnieje na rynku od ponad 24 lat, a to pokazuje jak długo zajmujemy się informatyką dla rynku korporacyjnego. Pracujemy w kilku branżach, a to co udało się przez te lata wypracować, to szeroka oferta i niebanalne doświadczenia projektowe. Pracujemy dla bankowości i ubezpieczeń, telekomunikacji, administracji publicznej, energetyki i przemysłu.

Każda z tych branż przechodzi swój cykl życia jeśli chodzi o pomysł na informatykę, a naszą rolą jest świadome towarzyszenie klientom w tych przemianach i bycie biznesowym partnerem. Dla przykładu: kiedyś systemy w energetyce były systemami wspierającymi i głównie polegało to na obsłudze procesów backoffice’owych takich jak wystawianie faktur. Teraz, w dobie Smart Grid, energetyka myśli o informatyce jako o sposobie na zarządzanie informacją w całym łańcuchu – od pomiaru zużycia energii u klienta, przez billing na podstawie zużycia w czasie rzeczywistym, po wykorzystanie tych informacji do planowania produkcji. Także dla energetyki informatyka zaczęła być elementem pomysłu na biznes.

A w administracji publicznej?

W administracji publicznej jesteśmy bardzo dobrze znani jako doradcy oraz jako partner we wsparciu większych inwestycji. Mam na myśli systemy, które administracja publiczna udostępnia społeczeństwu, tzw. rozwiązania E-Government. W wielu projektach pełniliśmy rolę wsparcia inwestora w organizacji dużej inwestycji informatycznej, co obejmuje nadzór nad dostawcą, promocję, wsparcie prawne i jest to zupełnie inny biznes niż w przypadku pozostałych sektorów komercyjnych. Od kilku lat przenosimy również do tej branży nasze doświadczenia w tworzeniu systemów.

Trzeba nauczyć się wygrywać przetargi. Jak państwa pracownikom udaje się przekonać klientów do Waszych umiejętności?

Dla naszych klientów jesteśmy partnerem bo rozwiązania, które proponujemy, tworzone są w duchu wsparcia biznesu naszych klientów, nie tylko wsparcia technologicznego. Zaczynamy od idei biznesowej, rozumiemy strategię klienta, rozumiemy otoczenie w jakim działa, i w tym kontekście proponujemy najlepsze dostępne na rynku rozwiązania informatyczne.

Nasze zespoły łączą ekspertyzę branżową i technologiczną. Konsultanci w Infovide-Matrix potrafią myśleć pod kątem biznesu naszych klientów, oraz znają się świetnie na technologiach. Dopiero takie połączenie gwarantuje sukces. Klienci widzą w nas partnera, który potrafi ich wspierać długofalowo. Jako firma, która opiera swoje rozwiązania na produktach znanych producentów takich jak Oracle, SAP, IBM, czy Microsoft, mamy swobodę w porównywaniu rozwiązań i wyboru takiej oferty, która w danym kontekście jest dla klienta optymalna i spełnia jego oczekiwania.

Klienci mogą liczyć na pomoc zarządu. Jak wyglądają struktury firmy?

Za rozwiązania dla danej branży odpowiedzialne są tzw. jednostki biznesowe. Rola tych działów jest trojaka. Po pierwsze odpowiadają za biznes - za wypracowanie oferty i podążanie za aktualnymi potrzebami rynku, wyprzedzanie potrzeb klientów i myślenie o ofercie w kontekście aktualnych potrzeb biznesowych klientów, za opracowanie rozwiązań i negocjowanie kontraktów. Po drugie odpowiadają za ludzi – za zarządzanie zespołami, za rozwój  odpowiednich kompetencji i zapewnienie osób, które są w stanie zagwarantować prawidłowy przebieg projektu i jego efekt biznesowy. I wreszcie po trzecie – za realizację  z sukcesem projektów. Drugi typ jednostki, stanowi Centrum Realizacyjne, w którym pracuje kilkaset osób specjalizujących się w kompetencjach technicznych. Pod opieką managerów produktowych konsultanci rozwijają się i pracują np. jako programiści Java, programiści baz danych, analitycy, testerzy. Rolą Centrum Realizacyjnego jest rozwój warsztatu wytwórczego i zapewnienie prawidłowego rozwoju kompetencji ludzi, od momentu ich wejścia „na pokład” do stania się sprawnymi członkami zespołów projektowych.

Jakich pracowników poszukujecie najczęściej?

Obecnie najwięcej ofert pracy kierujemy do doświadczonych programistów Java i baz danych Oracle. Systematycznie rozszerzamy też zespoły analityków, którzy znają zarówno warsztat analityczny, jak i procesy biznesowe w danej branży. Zatrudniamy również testerów, analityków systemowych, architektów i kierowników projektów, chociaż w tych obszarach mamy wystarczająco dużo doświadczonych osób i dość rzadko poszukujemy talentów na zewnątrz. Mamy dużo dobrych doświadczeń w przygotowywaniu absolwentów studiów technicznych do pełnienia roli programisty, analityka czy testera – na zasadzie programów mentoringowych. Na rynku poszukujemy doświadczonych specjalistów, ale dajemy też szansę początkującym, ambitnym, dobrze rokującym osobom.

Rozumiem, że prowadzicie praktyki dla studentów umożliwiając im tym samym start w karierze zawodowej?

Tak, jest kilka specjalności, które dobrze nam się sprawdzają w ścieżce od studenta po dojrzałego konsultanta, m.in. programiści Java i programiści baz danych Oracle. Proces zaczyna się od selekcji kandydatów. Szukamy osób, które opanowały wiedzę akademicką na dobrym poziomie i są zdecydowane, aby rozwijać się w danej specjalności. Po krótkiej rozmowie merytorycznej jesteśmy w stanie ocenić potencjał i wiedzę kandydatów. I choć nasze  wymagania są dość wysokie, są one osiągalne dla osób, które nie mają doświadczenia komercyjnego.

Praktyki w Infovide-Matrix to bardzo intensywny i uporządkowany warsztat edukacyjny. To są trzy miesiące - 240 godzin - ukierunkowanej nauki pod okiem mentora, gdzie uczestnicy dostają bardzo konkretne zadania i zakres wiedzy do opanowania. Uczymy również technik pracy zespołowej, wybranych frameworków, serwerów aplikacyjnych przetwarzania i przechowania danych za pomocą technik bazodanowych, tworzenia i zarządzania interfejsem użytkownika, testowania, wykrywania zagrożeń w aplikacjach webowych, przetwarzania różnych formatów danych i protokołów z dostępu zdalnego. To pokazuje jak bardzo konkretny jest zakres materiału i pomysł na to jak osoby z wiedzą wyłącznie akademicką nauczyć pracy w zespole projektowym.

Te praktyki są bezpłatne?

Tak, ponieważ mają one charakter intensywnych warsztatów edukacyjnych i jest to obopólna inwestycja. Przyjmujemy na praktyki osoby utalentowane, które przejdą pozytywnie testy wstępne. Podczas praktyk, które odbywają się pod okiem doświadczonego mentora, uczestnicy przygotowują się do pracy projektowej. Po zakończeniu nauki z wynikiem pozytywnym, dajemy możliwość zatrudnienia. Niemalże 100% praktykantów dostaje od nas propozycje stałej pracy.

Czy można uściślić ścieżkę rozwoju, np. czy osoby wiedzą, że muszą zrobić „to i to”, aby móc awansować dalej?

Zdecydowanie tak. Ten pomysł jest przedstawiany już praktykantom, aby znali szerszą perspektywę tego jak mogą się rozwijać i awansować. Po pierwsze od początku znana jest im ścieżka awansu w tzw. poziomach dojrzałości organizacyjnej – od młodszego konsultanta, przez samodzielnego konsultanta, po starszego konsultanta, czy managera. Przechodząc do bardziej szczegółowego pomysłu na rozwój, np. początkujący programista Java może spodziewać się, że ustali z przełożonym bardzo konkretny zestaw wymagań, które musi spełnić w określonym czasie, aby awansować. W tym planie znajdzie się m.in. ścieżka certyfikacji i zakres wiedzy technicznej do opanowania.

Jakimi kanałami jest prowadzony proces rekrutacji?

Mamy to szczęście, że ludzie którzy u nas pracują lub pracowali w przeszłości, bardzo chętnie polecają swoich znajomych i rekomendują im pracę w Infovide-Matrix.  Trafiają do nas też osoby aktywnie poszukujące pracy, dla których jesteśmy pracodawcą z wyboru. Notujemy również dużą skuteczność ogłoszeń publikowanych w portalach rekrutacyjnych. Niemałą popularnością cieszymy się też na uczelnianych targach pracy.

Jakie cechy charakteru powinna mieć osoba ubiegająca się o pracę w Państwa firmie?

Poza wiedzą merytoryczną i doświadczeniem kandydatów bardzo istotne jest to, aby osoby sprawdziły się w naszym zespole. Szukamy ludzi, którzy lubią współpracę i dzielenie się wiedzą, i jednocześnie są bardzo samodzielne i odpowiedzialne.

Jak zatem wygląda proces rekrutacji?

W przypadku programistów rekrutacja jest wnikliwa, ale możliwie szybka i nierzadko jednoetapowa. Po wstępnej selekcji CV, zapraszamy kandydatów na spotkanie z menedżerem zespołu oraz osobą z działu HR. Podczas jednej rozmowy, której może towarzyszyć test techniczny, weryfikujemy zarówno kompetencje specjalistyczne jak i miękkie.  Osobom, które zakwalifikują się do kolejnego etapu, przedstawiamy konkretną ofertę pracy. W przypadku niektórych stanowisk np. analityków biznesowych ścieżka jest rozszerzona o spotkanie z doświadczonym ekspertem, który ocenia doświadczenie i wiedzę branżową.

Przeszliśmy etap rekrutacji, znamy ścieżkę kariery, a jak później motywujecie pracowników do osiągania wyznaczonych celów?

W branży usług profesjonalnych najważniejszym czynnikiem jest motywacja wewnętrzna. Rolą pracodawcy jest zapewnienie dobrej podstawy w postaci godnego wynagrodzenia, odpowiednich warunków socjalnych i ambitnych wyzwań projektowych oraz możliwości rozwoju i sięgania po kolejne cele – na tej bazie budowana jest indywidualna motywacja i satysfakcja z pracy. W naszym standardzie socjalnym mieści się rynkowe wynagrodzenie, benefity pozapłacowe, z których najważniejsza jest opieka medyczna, finansowana zarówno pracownikom jak i ich rodzinom. Finansujemy różnego rodzaju zajęcia sportowe, organizujemy pikniki rodzinne i imprezy integracyjne. Ważna jest także atmosfera i relacje w zespołach, a my naprawdę bardzo lubimy ze sobą pracować. W wielu zespołach świetnie sprawdza się  także „System Zarządzania przez Cele”.

Na czym polega ten system?

W dużym uproszczeniu: na uzgodnieniu wzajemnych oczekiwań, celów i planów rozwoju konsultanta. Każdy uzgadnia z przełożonym cele biznesowe i rozwojowe na dany rok. Cele te obejmują m.in. ocenę pracy projektowej w kilku aspektach, plan szkoleń i certyfikacji oraz innych działań których celem jest rozwój kompetencji technicznych lub miękkich. Na koniec roku rewidujemy poziom realizacji celów indywidualnych, włączając w to ocenę pracy dokonaną przez kierowników projektów. Od wyników tej oceny zależy awans i podwyżka.

Wspomniała Pani o możliwości rozwoju kompetencji. Na jakie szkolenia mogą liczyć pracownicy?

W grupie kapitałowej Infovide-Matrix działa firma CTPartners S.A. - lider  polskiego rynku doradztwa i szkoleń w zakresie zarządzania IT. Tu nasi konsultanci zdobywają wiedzę z zakresu tworzenia strategii IT, budowy informatycznych organizacji usługowych, zarządzania projektami i zarządzania bezpieczeństwem informacji  - w oparciu o standardy ITIL®, Lean IT, Devops, PRINCE2®, MSP®, Agile, SCRUM, PMBOK® Guide, TOGAF® 9, HDI®, COBIT®, CISA i normy ISO.

Nasi specjaliści szkolą się i certyfikują w zakresie produktów technologicznych w ramach współpracy partnerskiej z międzynarodowymi dostawcami technologii takimi jak Oracle, IBM czy Microsoft. Rolą przełożonego jest dbanie o to, aby dopasować narzędzia rozwojowe do potrzeb pracowników i uzgodnić cele rozwojowe. Kierownicy projektów dbają natomiast o rozwój pracowników w zakresie umiejętności potrzebnych przy realizacji konkretnych kontraktów.

Jak prowadzicie działania employer brandingowe na zewnątrz firmy?

Naszą marką pracodawcy jest przede wszystkim opinia pracowników, więc employer brand wyraża się stylem naszej pracy i wzajemnego traktowania. Wychodząc poza firmę działamy na uczelniach np. podczas targów pracy, gdzie zapraszamy studentów do udziału w naszych programach praktyk. Nasi konsultanci prowadzą także zajęcia i wykłady na uczelniach i studiach podyplomowych.

A w aspekcie webowym? Czy jest prowadzona interakcja z kandydatami za pośrednictwem portali internetowych?

Wszystkie nasze działania mają charakter ogólnobranżowy i są dedykowane komunikacji z uczestnikami rynku IT, wśród których są nie tylko pracownicy i potencjalni pracownicy, ale także klienci. Prowadzimy na przykład blog tematyczny „Innowacje i Inspiracje”, który dotyczy tego, co w świecie informatyki i wiedzy biznesowej wydaje nam się najcenniejsze – nowym pomysłom. Blog tworzy grono pracowników Infovide-Matrix oraz zaproszeni eksperci.

Czego należy życzyć firmie na kolejne 20 lat?

Szczęścia do ludzi. Zespół bardzo się rozrasta, zatrudniamy w tej chwili prawie 900 osób i chcielibyśmy utrzymać tę niepowtarzalną atmosferę, dzięki której ludzie czują się u nas dobrze. Nowym osobom, które z miesiąca na miesiąc dołączają do firmy i pierwszego dnia witam ich „na pokładzie”, życzę przede wszystkim realizowania ambitnych i niebanalnych projektów, które są istotą naszego biznesu.

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Infovide- Matrix S.A.