CLAVEY

2 Dodaj opinię

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Nasza działalność ma przyczynić się do tego, żeby ekonomia, ekologia i socjalne warunki życia tak się rozwijały, aby nie tylko nasza generacja lecz również przyszłe pokolenia czerpały wartości z życia.

Ochrona środowiska jest ważnym tematem w firmie Clavey. Aspekty środowiskowe odgrywają nie tylko przy świadczeniu usług i projektach ważną rolę lecz znajdują zrozumienie przy rozwoju nowych procesów i usług.

Myśl o środowisku odgrywa dużą rolę również przy wyborze właściwych partnerów do wszystkich działań, które udostępniane są klientom. Nienaruszone środowisko może być zachowane tylko wtedy , kiedy problemy i możliwości ich rozwiązania są rozpoznane i we wszystkich obszarach systematycznie opracowane. Struktury muszą być na nowo przemyślane i nowe działania oraz procesy sprawdzone i wprowadzone.

Nie pozostawiamy środowiska przypadkowi. Zbieramy dane i dokumentujemy wpływ naszego przedsiębiorstwa na środowisko i zobowiązujemy się unikać, ograniczać lub usuwać obciążenia środowiska poprzez kontynuacyjny proces poprawy.

Dysponując usługami wysokiej jakości jesteśmy twórcami dobrobytu społecznego i przyczyniamy się do postępu technicznego. Przy czym zabiegamy nie tylko o utrzymanie istniejących miejsc pracy lecz chcemy poprzez stworzenie nowych miejsc pracy przyczynić się do poprawy i umocnienia pozytywnych warunków socjalnych i struktur w naszym otoczeniu.

Jesteśmy świadomi, że proces świadczenia usług wiąże się zawsze ze zużyciem zasobów naturalnych, należy zadbać o korzystanie z nich w sposób sensowny i rozsądny. Poprzez działania informacyjne i szkolenia i poprzez otwartą, wewnętrzną komunikację informujemy naszych współpracowników i motywujemy do aktywnego brania udziału w ochronie środowiska, ograniczenia stosowania techniki, bezpieczeństwie IT.

Ochrona środowiska i zarządzanie energią to trwała część składowa naszej filozofii i jest wiążąca dla wszystkich współpracowników, dostawców i partnerów. Centralnymi tematami w grupie są ochrona złóż naturalnych, rozwój innowacyjnych systemów wydajnego korzystania z zasobów naturalnych.

Nie tylko sami działamy z uwzględnieniem ekologii i ekonomii lecz rozwijamy sensowne rozwiązania systemowe dla naszych klientów.

 

Gwarancja

Nasza polityka środowiskowa to rdzeń naszej odpowiedzialności. Tym samym poddajemy się certyfikacji zgodnie z DIN ISO 14001. Nasze działania uwzględniają stosowanie przepisów prawnych i kontrole tego jak również stały rozwój procesu zarządzania środowiskiem. Sprawdzamy wstecznie ocenę i wybór materiałów pod ekologicznym aspektem.

 

Ekspedycja

EEkspedycja Iron Curtain Trail rowerem E-Bike przez całą Europę –  „E-Ekspedycja“ pokazuje w fascynujący sposób, jak można sprostać głównym wymogom czasu. Przekraczając granice państw, podróżując po świecie nie naruszając środowiska naturalnego. Wystarczą innowacyjne rozwiązania i chęci”.

Grupa Clavey z dużym zaangażowaniem wspiera ów projekt, ponieważ tzw. żelazna kurtyna przed 25 laty spowodowała rozszerzenie działalności grupy Clavey na wschodzie Europy.

Podążajmy za pamiętnikiem Joachima Franza i stańmy się częścią tej wspaniałej ekspedycji. http://www.eexpedition.de/en/startseite.html

 


www.clavey.eu

CLAVEY