Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Irmina Izdebska
HR Manager Capgemini
W Capgemini pracuje od 2001 roku jako HR Manager. Jest odpowiedzialna za procesy rekrutacji, zarządzanie talentami, wewnętrzną certyfikację, szkolenia, oceny pracy w zespole Application Services. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego,  Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Capgemini

Kultura etycznego i odpowiedzialnego biznesu jest silnie zakorzeniona w działalności całej grupy Capgemini, która już trzeci rok z rzędu otrzymała tytuł Najbardziej Etycznej Firmy Świata. Zasady etycznego biznesu nakreślają naszą współpracę z klientami, partnerami, dostawcami

Capgemini jest też laureatem nagrody Najbardziej Etycznej Firmy Świata. Jak udało się Państwu osiągnąć ten sukces?

Kultura etycznego i odpowiedzialnego biznesu jest silnie zakorzeniona w działalności całej grupy Capgemini, która już trzeci rok z rzędu otrzymała tytuł Najbardziej Etycznej Firmy Świata. Zasady etycznego biznesu nakreślają naszą współpracę z klientami, partnerami, dostawcami. W ramach strategii CSR wspieramy programy skierowane do społeczności lokalnych, programy promujące różnorodność w miejscu pracy oraz działania proekologiczne.

Jakie projekty najczęściej Państwo wpierają?

Od 3 lat organizujemy akcję „Inwestujemy w dobre pomysły” - program finansujący autorskie projekty naszych pracowników w ramach wolontariatu. W tym roku w programie wzięło udział ponad 200 wolontariuszy, którzy pomogli blisko 2300 beneficjentom – podopiecznym domów dziecka, dzieciom z niepełnosprawnością wzroku, seniorom. Pomagamy także zwierzakom. Przykładem działań wspierających różnorodność w miejscu pracy jest program „Win with Capgemini”, w którego ramach nasza firma otworzyła rekrutację dla osób niepełnosprawnych.

Ile osób udało się zatrudnić w ramach tego programu?

W wyniku przeprowadzonego w 2014 roku pilotażu, w krakowskim oddziale Capgemini pracują obecnie dwie osoby z niepełnosprawnością wzroku. Teraz planowane jest zatrudnienie kolejnych trzech pracowników na stanowiska dla specjalistów ds. systemu zarządzania jakością.

Otrzymali Państwo jakieś nagrody za udział w tylu wspaniałych przedsięwzięciach?

Jesienią ubiegłego roku Marek Grodziński, Członek Zarządu Capgemini Polska i pomysłodawca wielu inicjatyw CSR-owych w naszej firmie, został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Gratulacje! Pracownicy chętnie się angażują w takie inicjatywy?

Oczywiście zorganizowanie któregokolwiek z tych projektów nie byłoby możliwe bez zapału i chęci ze strony zespołu Capgemini. Podstawą kultury organizacyjnej naszej firmy jest jednak współpraca. Dlatego w procesie rekrutacji stawiamy na osoby komunikatywne, otwarte, umiejące wyjść z inicjatywą. Takie cechy pozytywnie wpływają na atmosferę oraz przekładają się na większą integrację zespołu, również po godzinach pracy.

Czy w najbliższym czasie firma Capgemini planuje nowe rekrutacje?

W ciągu nadchodzących miesięcy planujemy stworzenie ponad 700 nowych miejsc pracy. W tegorocznych planach jest zmiana siedziby w Katowicach-z biurowca Altus na nowoczesny kompleks biurowy Silesia Business Park. W zespole Application Services w Warszawie, który realizuje głównie projekty w polskim sektorze energetycznym, bankowości, ubezpieczeniach i sektorze publicznym, będziemy rozwijać kompetencje w obszarze zarządzania zasobami przedsiębiorstw, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz inteligentnej energetyki. Pracę w zespole Application Services znajdą programiści, konsultanci SAP, a także systemów CRM i BPM. Nasza oferta jest skierowana zarówno do specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem, jak i świeżo upieczonych absolwentów kierunków filologicznych, IT czy finansów i księgowości.

Rozumiem, że podczas rekrutacji będzie sprawdzana znajomość języków obcych?

Największa rekrutacja jest prowadzona do zespołu Business Process Outsourcing (BPO) w Krakowie i Katowicach oraz Software Solutions Center we Wrocławiu. W BPO zatrudnienie znajdą głównie analitycy ds. finansowo – księgowych i obsługi klienta. W tej rekrutacji bardzo ważną rolę odgrywać będzie znajomość języków obcych: niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz języków skandynawskich. We wrocławskim centrum z kolei tradycyjnie poszukujemy programistów, jednak nowością jest postawienie mocnego akcentu na rekrutację pracowników ze znajomością angielskiego. Z kolei w centrum Infrastructure Services w Katowicach i Opolu poszukujemy pracowników do zespołów zdalnego wsparcia technicznego klientów. Najwięcej ofert skierowanych jest do osób ze znajomością języka niemieckiego, a w dalszej kolejności-języka francuskiego, hiszpańskiego i języków skandynawskich.

Czy jest możliwy awans w wewnętrznych strukturach firmy?

Nasi pracownicy mają możliwości rozwoju zarówno w ramach ścieżek eksperckich, jak i liderskich. Aby ułatwić planowanie kariery, dla każdego stanowiska jest stworzony opis wymagań i kompetencji, który jest wykorzystywany w procesie oceny rocznej oraz promocji. Większość osób na stanowiskach managerskich w Capgemini rozpoczynało swoją karierę w naszej firmie, co obrazuje nasze podejście – docenianie za zaangażowanie, efekty pracy i profesjonalizm.

A w jaki sposób motywują Państwo swoich pracowników? Proponują Państwo jakieś benefity?

W Capgemini mamy bogato rozbudowaną ofertę świadczeń dodatkowych. Dotyczy ona zarówno profesjonalnych szkoleń nastawionych poszerzenia wiedzy eksperckiej, jak i warsztatów podnoszących miękkie kompetencje naszego zespołu – komunikatywność, umiejętność pracy w międzynarodowy zespole i autoprezentacji. Ponadto pracownicy mogą liczyć na dofinansowanie kursów językowych, zajęć sportowych (w ramach karty MyBenefit) oraz prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na życie. 

 

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Capgemini