Z informacji podanych przez Urząd Statystyczny w Lublinie wynika, iż stopa bezrobocia w województwie lubelskim wyniosła w grudniu 2016 r. 10,4 proc. Jednakże pomimo tego, iż rozwój gospodarczy w skali krajowej spowolnił tempo, z prognoz na 2017 r. nie wieje pesymizmem. Kto ma największe szanse na znalezienie zatrudnienia na Lubelszczyźnie?

Dobre rokowania

Rok 2016 przyniósł w województwie lubelskim wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 3 proc. w porównaniu z 2015 r. Finalnie ukształtowało się ono na poziomie 183400 osób. Podana natomiast powyżej stopa bezrobocia spadła o 1,3 proc. w odniesieniu do grudnia 2015 r., a liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się aż o 11,4 proc. – również w porównaniu z grudniem 2015 r. Niemalże połowę – a dokładnie 49,4 proc. – bezrobotnych osób zarejestrowanych w 2016 r. w urzędach pracy w województwie lubelskim stanowiły kobiety.

Jakich specjalistów brakuje?

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie określił w specjalnym raporcie najbardziej deficytowe profesje. Największe szanse na znalezienie pracy w Lublinie oraz w innych miejscowościach województwa lubelskiego mają:

  • samodzielni księgowi,
  • kierowcy ciągnika siodłowego,
  • przedstawiciele handlowi,
  • diagności samochodowi,
  • spawacze metodą MIG/MAG.

Oprócz tego oferty pracy w Lublinie często kierowane są również do pielęgniarek, szefów kuchni, programistów, kierowców autobusów oraz lakierników samochodowych.

Brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów – problem pracodawców

W przypadku wymienionych powyżej profesji pracodawcy mieli najpoważniejsze trudności z rekrutacją nowych pracowników, co można śmiało potraktować jako wyznacznik kierunków, w jakich rozwijać się będzie w najbliższej przyszłości rynek pracy w Lublinie i całym województwie. Sporym problemem, na jaki często wskazują firmy wystawiające oferty pracy w Lublinie, jest brak odpowiednich kwalifikacji kandydatów. Do rzadkości nie należą sytuacje, gdy posiadane przez nich umiejętności i uprawnienia są niepełne bądź nieaktualne. Deficyt we wspomnianych zawodach to efekt nałożenia się na siebie szeregu czynników – wielu specjalistów wyjeżdża za granicę bądź do Warszawy w poszukiwaniu atrakcyjniejszych warunków zatrudnienia.

Nadwyżki niemile widziane

Rynek pracy w Lublinie cierpi natomiast na nadwyżkę m.in. pedagogów, politologów, ekonomistów, pracowników biur podróży, socjologów, pracowników administracji publicznej itp. W tych branżach ilość ofert jest ograniczona, dlatego też osobom planującym zostać w Lublinie i szukającym tu zatrudnienia zaleca się wzięcie pod uwagi opcji jaką jest zmiana zawodu lub uzupełnienie kwalifikacji.