Czy praca asystentki lub sekretarki nadal kojarzy się tylko z parzeniem kawy, sporządzaniem długich raportów i bezustannym odbieraniu telefonów? Obecnie osoby zatrudnione na tych stanowiskach coraz częściej mają wyższe wykształcenie, znają biegle języki obce… oraz spoczywa na nich spora odpowiedzialność. Niekiedy awansują później na stanowisko Office Managera.

Koordynator, lider, manager

Bardzo często stanowisko asystenckie jest utożsamiane z mglistą perspektywą awansu, a tymczasem w ogłoszeniach o pracę takie doświadczenie jest stawiane na pierwszym miejscu. Na czym polegają obowiązki Office Managera i czym się różnią od prac sekretarskich? Pierwszą różnicą jest zakres obowiązków – koordynator biura jest odpowiedzialny za zarządzanie całą administracją biura lub firmy, utrzymuje kontakty z dostawcami zewnętrznymi, ma w opiece flotę samochodową oraz telefoniczną. Na stanowisku Office Managera musimy posiadać przede wszystkim większe doświadczenie w pracach biurowych, zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przydają się również zdolności przywódcze oraz umiejętność działania pod presją czasu.

Dobrze płatny zawód?

Czy praca koordynatora biura jest opłacalna? Zwykle na tym stanowisku możemy zarobić ok. 6 tysięcy. Jest to średnia zarobków przedstawiona w badaniu Page Personnel. Górna granica wynagrodzeń w administracji biurowej sięga nawet 16 tysięcy złotych. Firma TMP Worldwile zajmująca się doradztwem personalnym donosi, że pensja miesięczna kształtuje się w granicach od 2 do 9 tysięcy, więc widzimy, że dane są przybliżone. Pamiętajmy, że do wynagrodzenia dochodzi jeszcze premia (zwykle w wysokości 2/3 pensji podstawowej), laptop, komórka, opieka medyczna, a niekiedy także samochód służbowy. Będąc Office Managerem mamy możliwość wyjazdów na szkolenia, konferencje oraz seminaria.

Jeśli nie mamy problemu z organizacją czasu, nadzorowaniem zespołu, śmiało możemy pomyśleć o zawodzie Office Managera. Taka praca pozwoli nam połączyć zdolności organizacyjne, komunikatywne oraz interpersonalne.