Policja w całym kraju poszukuje nowych funkcjonariuszy, którzy zasilą jej szeregi. Trzeba podkreślić, że rekrutację prowadzi wiele komend w Polsce, w tym komendy na Podkarpaciu. Kto znajdzie pracę w policji w Rzeszowie?

135 policjantów do końca 2017 roku

Garnizon podkarpacki liczy około 4,5 tysiąca policjantów. Służą oni w komendach miejskich i powiatowych, w tym w stolicy regionu, w Rzeszowie. Swoją przygodę z mundurem wkrótce ma zacząć wielu nowych funkcjonariuszy. Dotychczas szeregi podkarpackiej policji zasiliło 51 nowych funkcjonariuszy

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, podczas planowanych naborów w listopadzie i grudniu ma zostać przyjętych do policji nawet 135 policjantów. Dokumenty od kandydatów przyjmowane są w trybie ciągłym, a policja zachęca kolejne osoby do tego, aby spróbować swoich sił w jej szeregach. Dokumenty aplikacyjne kandydaci mogą składać w Sekcji Doboru Komendy Wojewódzkiej Policji, która ma swoją siedzibę w Zaczerniu pod nr. 187.

Kto może być policjantem?

Policjantem może zostać osoba, która ma polskie obywatelstwo, mieszka w Polsce i może pochwalić się nieposzlakowaną opinią. Powinna mieć co najmniej średnie wykształcenie, choć preferowane będzie wyższe. Wymogiem jest korzystanie przez kandydatów z pełni praw publicznych, a także brak karalności. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Osoby składające swoją aplikację do pracy w policji na Podkarpaciu powinny mieć już uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Ci, którzy spełnią wszystkie powyższe wymagania, będą mogli przystąpić do fazy testów, czyli kolejnego etapu rekrutacyjnego do policji. Będą brali udział w testach wiedzy, sprawności fizycznej, psychologicznych, a finalnie zostanie z nimi przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Poszczególne etapy rekrutacji są punktowane. Dodatkowe punkty kandydat otrzyma za wyższe wykształcenie, tytuł ratownika medycznego czy uprawnienia z zakresu sportów walki, nurkowania czy uprawnień instruktora strzelectwa.

Po przejściu rekrutacji kandydaci przyjmowani są do służby w policji, ale nie od razu są wysyłani na ulice. Są kierowani do jednej ze szkół policyjnych, gdzie przechodzą trwające sześć miesięcy szkolenie zawodowe. Kolejnym krokiem jest dwumiesięczna służba adaptacyjna. Dopiero na koniec policjant trafia do właściwej dla siebie jednostki na terenie Podkarpacia.