Stopa bezrobocia w Polsce jest nadal bardzo wysoka. Mimo tych danych – wniosku, że na rynku pracy znajduje się wiele osób, które chcą się zatrudnić – firmy nadal mają problem ze znalezieniem odpowiedniego kandydata. Dlaczego tak się dzieje?

Biorąc pod uwagę niedoskonałość rynków pracy, nieuniknione jest pewne zachwianie równowagi pomiędzy podażą a popytem na różne umiejętności – obserwuje się je we wszystkich gospodarkach. Ogólne tendencje w zakresie popytu i podaży umiejętności wskazują na to, że liczba pracowników o niskim poziomie wykształcenia w UE jest większa niż liczba miejsc pracy wymagających niskiego poziomu umiejętność.

Pracownik idealny

Czy pracownik idelany istnieje? Dyrektorzy firm uważają, że znalezienie kompetentnego pracownika jest naprawdę trudne. Wynika to z faktu, że fachowcy z danej dziedziny są już zatrudnieni w innych firmach, na dobrych warunkach, ponieważ pracodawcy mają świadomość, że wyspecjalizowany grafik lub dobry manager jest dla nich cennym nabytkiem. O wiele łatwiej jest znaleźć dobrą kelnerkę, sprzedawcę czy kuriera, ponieważ do wykonywania tego zawodu potrzebne są przede wszystkich zdolności interpersonalne, a samego zawodu łatwo jest się nauczyć.

kryzysInaczej jest w przypadku specjalistów – tutaj decydującym czynnikiem jest doświadczenia i okres przepracowany w danej branży. O takiego pracownika jest naprawdę trudno, bo przy wyborze pracy przeprowadza on dokładną selekcję pracodawców i wybiera najbardziej korzystną ofertę – ma świadomość własnej wartości. Takich ludzi na polskim rynku jest bardzo mało, dodatkowym powodem jest również migracja do innych krajów, gdzie czekają po prostu lepsze perspektywy i warunki zatrudnienia.

Profejonalna rekrutacja

Najczęstszym popełnianym przez pracodawców błędem jest złe formułowanie ogłoszeń i niekompetentne przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Często oferty pracy zawierają zbyt wygórowane wymagania, nieadekwatne na dane stanowisko. Takie ogłoszenie może odstraszać przyszłych pracowników. Kiedy jednak spotkamy się z kandydatem, musimy profesjonalnie przeprowadzić rozmowę – skupić się na pytaniach związanych z karierą zawodową, a nie z życiem prywatnym. Nie zapominajmy też o odpowiedzi zwrotnej dla kandydata. Niestety wiele firm lekceważy kandydatów, co sprawia, że są rezygnują z dalszych spotkań rekrutacyjnych.

Autor wpisu: GoWork.pl