MAJ
16

Koniec rocznych urlopów macierzyńskich?

Komisja Europejska przygotowała projekt zmieniający zasady urlopów macierzyńskich. Zgodnie z nim świeżo upieczone matki zamiast rocznego wolnego dysponowałyby tylko ośmioma miesiącami, kolejne cztery musiałby wykorzystać ojciec. To jednak nie koniec planowanych zmian związanych z urlopami.

Krótszy urlop szansą na aktywizację kobiet

Projekt KE zakłada, że z dwunastu miesięcy płatnego urlopu rodzicielskiego, cztery musiałyby zostać wykorzystane przez ojca – w przeciwnym razie rodzice utraciliby prawo do płatnej opieki nad nowo narodzonym dzieckiem w obowiązującym zakresie. W Polsce z płatnego urlopu rodzicielskiego korzystają przede wszystkim matki, teraz może się to jednak zmienić. Pomysł unijnych urzędników ma na celu aktywizacje zawodową kobiet oraz wyrównanie ich szans na rynku pracy. To jednak nie koniec zmian. Bruksela planuje również wprowadzenie urlopu opiekuńczego dla każdego pracownika. Zgodnie z tym pomysłem, byłoby to pięć dni w roku możliwych do przeznaczenia na opiekę nad chorym członkiem rodziny (rodzicem, małżonkiem, czy dzieckiem). Co więcej, za każdy taki dzień, przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości zasiłku chorobowego. Unia rozważa również wprowadzenie możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy, dla rodziców dzieci do lat 12. W praktyce miałoby to oznaczać możliwość pracy na część etatu lub zmianę miejsca jej wykonywania. 

Dobre intencje to za mało

Jeśli nowe regulacje weszłyby w życie, kraje członkowskie miałyby 2 lata na dostosowanie do nich swoich przepisów. Pomysł unijnych urzędników spotkał się z aprobatą związków zawodowych. Odmienne zdanie na ten temat mają jednak pracodawcy. Gdyby polski rząd chciał utrzymać obecne przepisy, to musiałby rozważyć wydłużenie urlopów rodzicielskich do 16 miesięcy (12 dla matek oraz 4 dla ojców) lub wprowadzić zasiłki za część urlopów wychowawczych. Jak podaje Radio Zet, zmianie uległaby również definicja urlopu rodzicielskiego, który byłby w pełni płatny. Dzisiejszy urlop wychowawczy według unijnych przepisów nie spełnia tego kryterium. Eksperci oceniają, że choć intencje UE są dobre, to sam sposób aktywizacji kobiet na rynku pracy nie uwzględnia realiów kulturowych. W Polsce to właśnie kobiety w ogromnym stopniu rezygnują ze swoich zawodowych zobowiązań na rzecz opieki nad dziećmi. Nowe przepisy niejako zmuszałyby rodziców, do sporych zmian w tym aspekcie. 

Autor: GoWork.pl


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.