Toruń to liczące przeszło 200 tys. mieszkańców miasto leżące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Z oficjalnych danych wynika, iż odsetek osób pozostających tu bez zatrudnienia wynosi ponad 6 proc., choć oczywiście należy przypuszczać, że w rzeczywistości jest on wyższy. Pomimo tego, iż ogólna sytuacja nie przedstawia się najgorzej, wiele osób ma problem z odnalezieniem się na rynku pracy.

Struktura bezrobocia w Toruniu – najnowsze dane

W lutym 2017 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu zarejestrowanych było 5780 osób – w tym 3143 kobiet, przy czym:

 • 825 to osoby nieposiadające zawodowych kwalifikacji,
 • 466 to osoby bez doświadczenia zawodowego,
 • 778 to kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia,
 • 822 to osoby do 30 roku życia,
 • 1661 to osoby długotrwale bezrobotne – czyli pozostające bez pracy od minimum 12 miesięcy,
 • 652 to osoby powyżej 50 roku życia,
 • 929 to osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia.

Widać zatem doskonale, iż grono osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w Toruniu jest spore.

Problemy z powrotem na rynek pracy – przyczyny

Na podstawie powyższych danych nietrudno też wywnioskować, iż problemy z powrotem na rynek pracy mają różne przyczyny. Wymienić tutaj można m.in.:

 • brak działań mających na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji bądź zmianę profesji,
 • obowiązki związane z rodzicielstwem,
 • długotrwałe bezrobocie,
 • dłuższa przerwa spowodowana np. chorobą, pracą w charakterze freelancera czy po prostu chęcią zadbania o inne obszary życia.

Od czego zacząć?

Dla bardzo wielu osób dłuższa przerwa w zatrudnieniu oznacza spory problem. Nie potrafią się odnaleźć w takiej sytuacji i nie wiedzą, jak wrócić na rynek pracy. Warto wówczas skontaktować się z doradcą zawodowym, który pod kątem indywidualnym ocenia możliwości oraz potencjał danej osoby. Na tej podstawie łatwiej jest opracować plan, który ma duże szanse na realizację, o ile osoba zainteresowana wykaże się odpowiednią determinacją i cierpliwością. Ponadto eksperci radzą, aby:

 • doskonalić swoje umiejętności oraz zdobywać cenne doświadczenia – na początek można np. pracować w niepełnym wymiarze godzin czy w ramach zastępstwa, dobrym pomysłem jest też wolontariat czy działalność na rzecz organizacji non-profit,
 • odświeżyć dawne kontakty pozwalające zdobyć przydatne informacje,
 • zadbać o wizerunek w mediach społecznościowych – żadną tajemnicą nie jest, iż coraz więcej firm sprawdza kandydatów również i pod tym kątem,
 • zdobyć jak najwięcej informacji o rynku pracy – np. zapoznając się z wynikami badania Barometr zawodów określającymi prognozy dla rynku pracy w Toruniu etc.