Liczba programistów w Europie Środkowo-Wschodniej wynosi ponad milion osób. Spośród nich aż 250 tys. pracuje w Polsce, najwięcej w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu – takie wnioski płyną z badania Central & Eastern Europe Developer Landscape 2017 przeprowadzonego przez Stack Overflow na zlecenie infoShare.

Polska programistami stoi?

Z przeprowadzonego badania wynika, że w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej pracuje milion programistów – z czego aż 1/4 w Polsce. Pod względem liczby deweloperów dystansujemy inne kraje. Więcej niż 100 tys. tych specjalistów zatrudniona jest jeszcze w Ukrainie (166 tys.), Rumunii (118 tys.) oraz Czechach (100 tys.). Stack Overflow przeanalizował również ilość programistów przypadających na 100 pracujących osób w danym kraju. W Polsce wartość tego wskaźnika wynosi 1,4, co nie jest już tak dobrym wynikiem jak w przypadku ujęcia ilościowego – to niewiele więcej niż średnia dla całego regionu CEE (Cenral and Eastern Europe), czyli 1,3. Pod tym względem zdecydowanym liderem jest Słowacja, w której wartość ta kształtuje się na poziomie 3,7. Na temat badania wypowiedział się m.in. Dariusz Świąder, Prezes Zarządu Linux Polska: wyniki badania potwierdzają, że Polska stanowi największy w tym regionie Europy rynek utalentowanych programistów. Jest to wyraźna wskazówka, że warto tu inwestować i powierzać swoje procesy IT w ręce polskich firm.

Niedobór programistów wciąż istnieje

Świąder podkreślił jednak, że nie jest to równoznaczne z tym, iż zapotrzebowanie na tych specjalistów zostało zaspokojone. Luka w liczbie programistów w naszym kraju w dalszym ciągu jest bardzo duża i wynosi około 50 tys. osób: konieczne są więc dalsze działania zachęcające do podejmowania tego kierunku studiów, ale także ciągła edukacja osób, które posiadają już kierunkowe wykształcenie informatyczne. Świat nowych technologii zmienia się bowiem na tyle szybko, że jedynie ciągłe doszkalanie się pozwala za nim nadążyć – dodajeZ badania można dowiedzieć się również tego, iż w zdecydowanej większości państw Europy Środkowo-Wschodniej, miejscem pracy programistów są miasta stołeczne. Prym wiedzie tu Łotwa. W jej stolicy – Rydze – zatrudnionych jest aż 93% wszystkich deweloperów w kraju. Na drugim końcu stawki znajduje się Polska, w której koncentracja programistów rozłożona jest na kilka dużych ośrodków. Oczywiście najwięcej z nich znajduje się w Warszawie, ale jest to tylko 29% ogółu, czyli (74 tys.). Łącznie w Polsce jest aż 7 miast, w których liczba programistów przekracza 10 tys. osób. Poza stolicą kraju są to: Kraków (32,5 tys.), Wrocław (24,3 tys.), Katowice (24,2 tys.), Poznań (22,4 tys.), Trójmiasto (16 tys.) oraz Łódź (10,7 tys.).