Bezrobocie w Zabrzu w lutym 2017 roku wynosiło 7,8 proc., co na tle całego województwa śląskiego jest wynikiem słabym. Średnia dla Śląska wynosi bowiem 6,8 proc., a dla całego kraju 8,5 proc. Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości chce wspierać nabywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby pozostające bez pracy w Zabrzu i najbliższych powiatach. Realizuje więc bogaty program szkoleń.

Szkolenia organizowane przez ZCRP

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje i jednocześnie zaprasza wszystkich chętnych, zwłaszcza osoby pozostające bez pracy, na bezpłatne szkolenia organizowane cyklicznie w siedzibie Urzędu Miasta Zabrze. Wiele szkoleń przewidziano do realizacji na kwiecie 2017 roku.

Kalendarium bezpłatnych szkoleń

W kwietniu 2017 roku Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości organizowało lub zorganizuje następujące szkolenia:

  • KONSULTACJE KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH (PR. 1.2.1) – Doradcy podatkowi podczas dyżurów w ZCRP udzielą informacji m.in. o dogodnych formach opodatkowania działalności gospodarczej – spotkanie przeznaczone dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej.
  • WSZYSTKO CO PRZED OTWARCIEM FIRMY NALEŻY WIEDZIEĆ (PR. 2.2.2.) – szkolenie pozwoli na przekazanie osobom planującym założenie działalności gospodarczej oraz obecnym przedsiębiorcom informacje o założeniu działalności, możliwych formach jej opodatkowania i sposobach prowadzenia księgowości.
  • KONSULTACJE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Z ZAKRESU: (PR. 1.2.1) dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Unii Europejskiej, konsultacji dotyczących rekrutacji i selekcji pracowników, poradnictwa zawodowego dla pracodawców i pracowników.
  • BIZNESPLAN – KROK PO KROKU (PR. 1.4.4.) – szkolenie dla osób planujących założenie własnej firmy, informujące o tym, czym jest biznesplan, jak i kiedy należy go stworzyć, na czym polega analiza SWOT itp.
  • SPRZEDAŻ W PRAKTYCE PRZEDSIĘIORCÓW (PR. 1.2.1) – szkolenie z zawierania i wykonywania umów sprzedaży, z uwzględnieniem umów z konsumentami i wykonywania uprawnień wynikających z wad rzeczy sprzedanej.
  • JAK OSZCZĘDZAĆ I INWESTOWAĆ PIENIĄDZE? (PR. 1.2.1) – szkolenie kierowane do przedsiębiorców i osób fizycznych, chcących inwestować posiadany kapitał w akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne.
  • ROZWÓJ FIRM – WSPARCIE W RAMACH INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY ORAZ KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (PR. 1.2.1).
  • ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU ZASIŁKÓW DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ (PR. 1.2.1) – prowadzone przez ZUS w Zabrzu.
  • ABC PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PR. 2.2.2.) – dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Zdecydowana większość szkoleń organizowanych w kwietniu 2017 roku przez ZCRP jest adresowana do obecnych lub przyszłych przedsiębiorców. Mogą oni jednak dzięki udziałowi w szkoleniach i korzystaniu z profesjonalnego doradztwa utworzyć w przyszłości dla pracowników nowe miejsca pracy w Zabrzu.