Nie ważne czy jesteś osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie całej firmy, czy tylko za obszar HR zawsze powinieneś szukać wysokiej jakości pracowników, którzy mogliby wnieść nową wiedzę, doświadczenie i umiejętności do twojej organizacji. Jest to szczególnie ważne, jeśli działasz w branży narażonej na wysoką rotację pracowników lub trudnych do obsadzenia stanowiskach. Zawsze warto być o krok do przodu. Powinieneś jednak pamiętać, że przerost zatrudnienia może również stwarzać problemy dla organizacji. W prosty sposób prowadzi to do braku pracy dla wszystkich, niskiej wydajności i ewentualnych zwolnieniach z powodu problemów budżetowych. Dlatego tak ważne jest, aby stworzyć strategię planowania zatrudnienia.

Poniżej znajdziesz 6 prostych kroków, które pomogą Ci przeanalizować sytuację i rzeczywiste potrzeby organizacji oraz skutecznie zaplanować zatrudnienie:

Krok 1 – Opracuj strukturę organizacyjną oraz dokładne opisy stanowisk

StrukturaKażda firma zmienia się w czasie, dlatego musisz nadążać za tymi zmianami zarówno w zakresie struktury organizacyjnej, jak i opisów stanowisk. Opracuj wszystkie dane i aktualizuj je we współpracy z managerami podczas okresowych ocen pracowników oraz na podstawie bieżącego feedbacku. Pomoże Ci to dostrzec luki i skoncentrować się na rzeczywistych potrzebach w organizacji.

 

 

 

Krok 2 – Przygotuj system wynagrodzeń i benefitów pozapłacowych

WynagrodzenieZweryfikuj dokładnie jak wygląda system wynagrodzeń w Twojej organizacji i upewnij się, że jest on wiarygodny i sprawiedliwy. Postaraj się dostosować go nie tylko do poziomu zajmowanych przez pracowników stanowisk, ale również do ich kompetencji i lat doświadczenia w Twojej firmie. Ponadto upewnij się, że zasady przyznawania benefitów pozapłacowych są jasne i klarowne dla wszystkich zainteresowanych.

 

 

Krok 3 – Oceń obecne umiejętności i kompetencje swoich pracowników

UmiejętnościZidentyfikuj kluczowe umiejętności i kompetencje zatrudnionych pracowników, ponieważ pozwoli Ci to dostrzec ewentualne luki w procesach i organizacji pracy. Załóż również powoływanie zastępców, ale tylko wtedy, gdy ktoś odejdzie z tymi umiejętnościami. Planuj zatrudnienie w miarę pojawiania się nowych projektów, które wymagają nowych umiejętności.

 

 

 

Krok 4 – Zidentyfikuj najbardziej produktywnych pracowników i awansu ich

AwansMożliwe, że masz już w swoim zespole pracowników o wysokich kompetencjach i doskonałej produktywności, którzy są gotowi wejść na kolejny szczebel swojej ścieżki kariery. Zagwarantuj im awans, koncentrując się jednocześnie na zaplanowaniu zatrudnienia nowej osoby na dane stanowiska.

 

 

 

 

Krok 5 – Określ krótkoterminowe i długoterminowe plany organizacji związane z zatrudnieniem

PlanPrzeanalizuj wszystkie bieżące projekty, obecną i planowaną ilość klientów, plany rozwoju i inwestycji, następnie na tej podstawie oceń moce przerobowe swojej organizacji. Jeżeli są one niewystarczające, na bazie powyższych kroków określ krótkoterminowe i długoterminowe plany związane z zatrudnieniem pracowników.

 

 

 

 

Krok 6 – Współpracuj z profesjonalnymi rekruterami, aby zapewnić dopływ kandydatów

Rekrutacja

Twój wewnętrzny dział rekrutacji lub zewnętrzna agencja to doskonałe źródło wsparcia w zakresie planowania zatrudnienia i realizacji procesów rekrutacyjnych w ramach rzeczywistych potrzeb firmy. Wraz z nimi możesz stworzyć dostosowana do potrzeb strategię rekrutacji na podstawie powstałego planu zatrudnienia i skutecznie ją zrealizować.

 

 

 

 

Ponieważ skuteczne planowanie zatrudnienia wymaga dużo czasu, solidnych przygotowań i dbałości o szczegóły mamy nadzieję, że powyższe wskazówki i zalecenia okażą się dla Ciebie przydatne. Pamiętaj, że tworząc takie podstawy, każdy kolejny krok na tej ścieżce będzie dużo łatwiejszy i zapewni płynne funkcjonowanie całej organizacji i wszystkich jej procesów, a Twoja firma będzie lepiej dostosowana do faktycznych potrzeb związanych z zatrudnieniem.