Test Wielkiej Piątki jest oparty na teorii osobowości zakładającej, że ludzką osobowość można opisać za pomocą pięciu głównych cech charakteru. Z kolei dokładne określenie tych cech pomaga przewidywać przyjmowaną postawę w różnych sytuacjach życiowych. Sprawdzamy, jak wygląda test Wielkiej Piątki.

test-wielkiej-piątki

Koncepcja Wielkiej Piątki

Pięcioczynnikowy Model Osobowości (ang. The Model of Big-Five Personality), popularnie określany Wielką Piątką, wyodrębnia pięć czynników kształtujących osobowość człowieka. Są to: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Omawiana metoda pomaga określić m.in. kompetencje interpersonalne, różnego rodzaju skłonności, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach czy szeroko rozumianą zdolność uczenia się.

Wielka Piątka – test online

Test Wielkiej Piątki jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych sposobów opisywania cech osobowości, a co za tym idzie – określania predyspozycji danego człowieka. Przyjął formę szczegółowych pytań, na które badany musi udzielić jednoznacznych odpowiedzi. Autorzy omawianej koncepcji – Paul Costa i Robert McCrae – opracowali kwestionariusze osobowości: NEO-PI-R (NEO Personality Inventory Revised) oraz NEO-FFI (NEO Five Factor Inventory).

Na kwestionariusz NEO-PI-R składa się 240 twierdzeń, które osoba badana ocenia na pięciostopniowej skali. Wszystkie twierdzenia odnoszą się do pięciu podstawowych czynników osobowości (neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność), a w ramach każdego czynnika – do sześciu składników.

Przykładowo składnikami ekstrawersji są: towarzyskość, serdeczność, asertywność, aktywność, poszukiwanie wrażeń i emocjonalność pozytywna. Z kolei do składników sumienności zaliczymy kompetencje, skłonność do utrzymywania porządku, obowiązkowość, samodyscyplinę, dążenie do osiągnięć oraz rozwagę.

Kwestionariusz NEO-FFI został opracowany w 1989 r. i stanowi skróconą wersję kwestionariusza NEO-PI-R. Składa się z 60 pozycji.

Test Wielkiej Piątki niewątpliwie pomaga kształtować ścieżkę zawodową i często jest wykorzystywany w rekrutacji pracowników. Dla usprawnienia całego procesu warto wykorzystywać technologię cyfrową i zaproponować kandydatom wypełnienie testu na platformie online. Pomoc przy wdrażaniu rzetelnych narzędzi psychometrycznych dla HR i biznesu (takich jak m.in. Test Wielkiej Piątki) zapewnia Master Management Poland, o czym przeczytasz na stronie: https://master-hr.pl/assessment-testy/easi-test-typologiczny/.

5-czynnikowy model osobowości – przykładowe pytania

Osobowość to niezwykle szerokie pojęcie, które trudno zdefiniować w kilku zdaniach. Kształtują ją nasze poglądy, przekonania, motywy działania oraz zachowania i postawy przyjmowane w określonych sytuacjach życiowych. Nawet najbardziej prozaiczne codzienne wydarzenia i reakcje mają tutaj niebagatelne znaczenie.

Jak w praktyce wygląda test Wielkiej Piątki? Pięciostopniowa skala, jak sama nazwa wskazuje, zawiera pięć możliwych odpowiedzi. Twoim zadaniem jest ocena, w jakim stopniu zgadzasz się z danym twierdzeniem: zdecydowanie nie, raczej nie, ani tak, ani nie, raczej tak lub zdecydowanie tak.

Oto kilka przykładowych twierdzeń, jakie pojawiają się w kwestionariuszu:

  • Gdy sytuacja tego wymaga, potrafię manipulować i wywierać wpływ na innych;
  • Emocje innych ludzi są ich problemem, a nie moim;
  • Uwielbiam czytać skomplikowane materiały naukowe;
  • Dużo marzę;
  • Często martwię się o rzeczy, na które tak naprawdę nie mam wpływu;
  • Łatwo nawiązuję znajomości;
  • Lubię pomagać innym;
  • Szybko wpadam w złość;
  • Ufam innym.  

Oceń artykuł
5/5 (2)