Faworyzowanie w pracy to wciąż powszechne zjawisko, które może doprowadzić do konfliktów na wielu płaszczyznach w firmie. Przejawy tego działania łatwo zbagatelizować, jednak konsekwencje faworyzowania pracowników są poważne i mogą doprowadzić do nieprawidłowego funkcjonowania zespołu i pogorszyć atmosferę w firmie.

Faworyzowanie pracowników – na czym polega?

Osiąganie dobrych wyników, zaangażowanie i stała chęć rozwoju powinny zostać docenione przez przełożonego, w końcu premia lub nagroda za potwierdzone osiągnięcia zawodowe cieszy każdego. Co robić w przypadku, gdy pochwały i dodatkowe benefity dostaje osoba, która nie wykazała się w danym projekcie, a jej wyniki nie są najlepsze? W takiej sytuacji możemy mieć do czynienia z faworyzowaniem w pracy. Jak je rozpoznać? Dobre relacje w zespole i wzajemna sympatia to nic złego, jednak gdy nasz szef wyróżnia danego pracownika ze względu na prywatne relacje lub łączące ich poglądy, a nie osiągane wyniki, to wykazuje się brakiem profesjonalizmu i nieodpowiednim podejściem.

Takie zachowanie może prowadzić do dyskryminacji w pracy. Odpowiednie zarządzanie powinno być konsekwentne, a niejednakowe traktowanie pracowników tego samego szczebla może przynieść negatywne skutki dla całej organizacji.

Przejawy faworyzowania pracownika

Faworyzowanie pracowników może przejawiać się na różne sposoby. Czasami jest widoczne gołym okiem, jednak często trudno dokonać trafnej obserwacji i od razu rozpoznać to zjawisko. Równe traktowanie w zatrudnieniu to obowiązek przełożonych, dlatego warto od razu reagować, gdy w naszym środowisku pracy dochodzi do następujących sytuacji:

  • osobiste upodobania szefa: nie da się wszystkich lubić tak samo, a różne charaktery i osobowości niektórych będą irytować, a dla innych staną się powodem do nawiązania szczerych relacji koleżeńskich. To czy przełożony darzy konkretnego pracownika sympatią, nie może wpływać na decyzję o przyznaniu premii czy awansu.
  • posiadane poglądy polityczne: w jednym zespole pracowniczym możemy mieć do czynienia z całym wachlarzem poglądów politycznych.  Szef i pracownicy mogą różnić się podejściem do założenia rodziny, wiarą czy posiadanymi wartościami. Niezależnie jakie poglądy reprezentujemy, współpraca w danym dziale powinna opierać się na zdobytym doświadczeniu i wsparciu i nie ma tu miejsca na faworyzowanie niektórych pracowników, tylko dlatego, że w poprzednich wyborach zagłosowali na naszą ulubioną partię.
  • nepotyzm i kumoterstwo – prywatne relacje przełożonych z podwładnymi powinny odejść na bok w kwestiach służbowych. Nawet kiedy Twoja szefowa jest najlepszą przyjaciółką lub matką koleżanki po fachu, to w godzinach pracy powinna wykazywać się profesjonalizmem, a nepotyzm nie może mieć miejsca w odpowiednio zarządzanej organizacji.
  • wspólna przeszłość – to, że niektórzy pracownicy dłużej ze sobą pracują, znają się ze studiów lub spotkali się w poprzedniej pracy, nie może wpływać na ich relacje zawodowe. Dlatego wspólnej przyszłości nie powinno się brać pod uwagę podczas przydzielania konkretnych zadań, dzielenia się na grupy czy delegacji do danego projektu.

Jak zapobiegać faworyzowaniu w pracy?

Obowiązkiem przełożonego jest równe traktowanie każdego zatrudnionego, dlatego kiedy widzimy, że szef faworyzuje jednego pracownika, powinniśmy reagować. Na początku warto przeanalizować, czy inni pracownicy również zauważają nierówne traktowanie w firmie i wspólnie spróbować rozwiązać ten problem z szefem. Być może przełożony podświadomie wyróżnia osobę, którą darzy większą sympatią lub wiążą go z nią relacje prywatne.

Zapobieganie faworyzowaniu pracowników

Bez względu na powód faworyzowania, takie działania powinny być jak najszybciej zakończone, by przywrócić porządek w organizacji i uniknąć poważnych konsekwencji w firmie. Jeżeli rozmowa z przełożonym nie przyniesie rezultatów, to być może potrzebna będzie ingerencja kogoś zajmującego wyższe stanowisko. Niektóre przypadki faworyzowania mają swój finał w sądzie, jednak w większości sytuacji problem udaje się rozwiązać polubownie. Negatywne skutki takich działań dotyczą bowiem całego zespołu, co potwierdzają badania opublikowane w raporcie dotyczącym kultury globalnej 2021 roku.


Szukasz nowej pracy w województwie śląskim? W zakładce: praca Sosnowiec na GoWork.pl znajdziesz najnowsze oferty pracy w tym mieście!


Faworyzowanie pracowników hamuje ich rozwój zawodowy – raport O.C. Tanner

Faworyzowanie jednego pracownika na tle całego zespołu wcale nie ułatwia codziennej pracy. Wręcz przeciwnie, hamuje rozwój zawodowy w danym obszarze, co potwierdza „2021 Global Culture Raport”. O.C. Tanner to jedna z największych firm z branży HR, której misją jest budowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej w innych spółkach oraz wdrożenie programów uznania pracowników. Zrealizowane przez korporacje badania pokazują, że ponad 47 procent brytyjskich pracowników zauważa w swoim miejscu pracy faworyzowanie, a to powoduje nierówne szanse na rozwój w danej strukturze.

Z raportu wynika również, że mniej niż połowa ankietowanych przyznaje, że ich praca została doceniona w ciągu ostatniego miesiąca. Każdy manager i prezes danej spółki powinien pamiętać, że organizacja bazująca na wspieraniu i docenianiu wszystkich zatrudnionych ma szansę na szybszy rozwój, a kultura oparta na wzajemnym szacunku i równym traktowaniu, pomaga uniknąć konfliktów w danej społeczności.

Oceń artykuł
5/5 (2)