Zaświadczenie o dochodach umożliwia otrzymanie kredytu lub pożyczki. Taki dokument może otrzymać każdy zatrudniony na umowę o pracę od swojego pracodawcy. Powinny się tam znaleźć informacje potrzebne instytucji finansowej do określenia zdolności kredytowej klienta.

Polacy chętnie pożyczają pieniądze. Prawie co trzeci pożyczkobiorca środki z kredytu lub pożyczki przeznacza na zakup urządzeń AGD, RTV (35%). Tyle samo naszych rodaków finansuje pożyczkami remont mieszkania lub domu, bądź kupuje jego wyposażenie. 17% Polaków przeznacza pożyczone pieniądze na zakup samochodu, a 15% – na zakup komputera lub smartfonu. Wiele z tych osób musiało poprosić pracodawcę o zaświadczenie o dochodach, zanim zaciągnęło pożyczkę. Czym jest takie zaświadczenie?

Zaświadczenie o dochodach – czym jest?

Zaświadczenie o dochodach, inaczej zwane zaświadczeniem o zatrudnieniu i zarobkach, to dokument wystawiany przez pracodawcę, który jest poświadczeniem wypłacanego przez niego pracownikowi wynagrodzenia. Zaświadczenie o dochodach najczęściej jest niezbędne przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę w banku, należy je złożyć razem z wnioskiem o udzielenie finansowania. Dokument taki jest potrzebny także przy ubieganiu się o rządowe dofinansowanie kursu, o miejsce w przedszkolu dla dziecka oraz przy wniosku o alimenty. Zaświadczenie musi zostać opatrzone podpisem osoby wystawiającej oraz pieczątką zakładu pracy.

Zaświadczenie o dochodach – co powinno zawierać?

Większość zakładów pracy posiada wzór zaświadczenia o dochodach na swoich stronach internetowych lub w siedzibie firmy. Dokument wydany przez pracodawcę jest ważny przez 30 dni od dnia jego wystawienia. Jeśli przekroczony zostanie termin ważności, pracownik musi po raz kolejny zgłosić się do zakładu pracy z prośbą o jego wystawienie.

Zaświadczenie o dochodach musi zawierać następujące informacje:

  • dane zakładu pracy tj. nazwa, adres, NIP, REGON i dane kontaktowe;

  • dane kontaktowe do pracodawcy – imię, nazwisko, PESEL, adres korespondencyjny i numer telefonu;

  • czas zatrudnienia, czyli okres obowiązywania umowy o pracę;

  • forma zatrudnienia – umowa o pracę, umowa zlecenie itp.;

  • charakter wykonywanej pracy;

  • wysokość przeciętnego wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące (brutto i netto).

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zawarcia w danym zaświadczeniu informacji o ewentualnych obciążeniach wynagrodzenia pracownika związanych z wypowiedzeniem lub egzekucją komorniczą.

Kiedy potrzebne jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach najczęściej jest niezbędne, gdy pracownik ubiega się o kredyt gotówkowy lub hipoteczny w banku. Często jednak jest przydatne także w sytuacji, gdy chcemy kupić jakiś produkt na raty lub zapisać swoje dziecko do przedszkola. Dodatkowo dokument taki trzeba przedstawić na rozprawie o ustalenie alimentów, a czasem także przy rozwodzie. Zaświadczenie o dochodach jest potrzebne również m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przy ubieganiu się o świadczenie emerytalno-rentowe.

Bez konieczności przedstawiania zaświadczeń o zarobkach można z kolei często zaciągnąć chwilówkę.

Oświadczenie a zaświadczenie o zarobkach – czym się różnią?

Zaświadczenie o dochodach jest na ogół wymagane w banku przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny, samochodowy lub gotówkowy. Dokument ten ułatwia ocenę zdolności kredytowej kredytobiorcy. Musi być wystawiony przez pracodawcę. Oświadczenie o dochodach jest natomiast wypisywane i podpisywane przez pożyczkobiorcę. Taka forma poświadczenia dochodów jest preferowane przez firmy pożyczkowe udzielające pożyczek pozabankowych. Tutaj również są jednak wyjątki. Zapytaliśmy o to eksperta.

– Ideą pożyczek pozabankowych przez Internet jest to, żeby upraszczać wszelkie procedury. Firmy pożyczkowe starają się na ogół skrócić maksymalnie proces weryfikacji. To oznacza, że ograniczają wymagane dokumenty do minimum – wyjaśnia ekspert marki VIVUS. – Niektóre wymagają oświadczenia o zarobkach, a inne, jak nasza, w ogóle nie potrzebują takich informacji. Wypełniając formularz, wystarczy podać serię i numer dowodu osobistego, a dodatkowo – adres e-mail, nr konta, numer telefonu komórkowego i adres zamieszkania – podkreśla ekspert.

Prawo nie reguluje zasad wydawania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. Pracodawcy najczęściej wystawiają je na wniosek pracownika. Oświadczenie o dochodach to forma dokumentu, który jest wypełniany samodzielnie przez pożyczkobiorcę, który swoim podpisem potwierdza prawdziwość informacji w nim zawartych.

Oceń artykuł
0/5 (0)