brak logo

KPSW

Bydgoszcz

Opinie o KPSW

Alicja 2015-09-30 15:12:20
Co da się złapać? Królika, katar? Gdzieś ty "rambo" szkołę kończył?! I ty pracujesz w KPSW?! Co to za opinia?! Kompletny brak konkretów!
ruchacz 2015-10-06 21:13:40
Dlaczego powyższe teksty nie są usuwane? Są mało obraźliwe, czy zgodne z polityką p. Czakowskich? Bo prawdy jakoś ikt nie mógł znieść...
2
samosiejek 2015-10-06 21:22:32
Państwo Czakowscy są b. wymagający w stosunku do swoich pracownikow-niewolników. Całkowite oddanie, lojalność, dyspozycyjność są wysoko cenione. Pracując wydajnie ma się niemalże pewność, że nas nie wyrzucą, no chyba, że będzie to jakaś siła wyższa, ale to już tylko p. Rektor może zadziałać w takiej sprawie, która jest b. sprawiedliwą osobą. Piękne, zmieniające się nowe twarze to podobno niechęć poszczególnych pracowników do dalszego świadczenia zatrudnienia, ale to też na 100% nie wiadomo.Każdy podobno chce stąd uciec, ale co poniektórzy grzeją stołki i po kilkanaście lat. Widać, znają się najlepiej i nie ma co dyskutować. Z Bogiem.
1
informacja 2015-10-07 16:28:05
KPSW

prowadzi kierunki i specjalności studiów z:

Pedagogika
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym
Coaching, mentoring i wspieranie rozwoju osobistego
Opieka i wychowanie
Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne
Andragogika z edukacją gerontologiczną
Terapia zajęciowa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
Poradnictwo rodzinne
Psychopedagogika
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Administracja
Administracja publiczna
Administrowanie i obrót nieruchomościami
Administracja gospodarcza
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja skarbowa
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w służbie zdrowia
Organizacja i zarządzanie w administracji
Administracja samorządowa
E-government oraz nowoczesne formy administracji
Administracja europejska
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Analityk rynków finansowych
Biznes międzynarodowy
Ekonomia przedsiębiorstw
Psychologia w biznesie
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Marketing i public relations w biznesie
Prawo podatkowe i rachunkowość
Zarządzanie firmą międzynarodową
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Handel międzynarodowy
Organizacja i zarządzanie w administracji
Bankowość i doradztwo finansowe
Zarządzanie sprzedażą
Stosunki Międzynarodowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Polityka międzynarodowa i dyplomacja
Studia wschodnie
Turystyka międzynarodowa
Marketing i handel międzynarodowy
Biznes i polityka międzynarodowa z elementami prawa międzynarodowego
Administracja europejska
Filologia
Filologia angielska
Filologia hiszpańska
Filologia rosyjska
Filologia germańska
Praca socjalna
Studia inżynierskie (3,5 r.)[edytuj | edytuj kod]
Geodezja i kartografia
Budownictwo
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo ogólne
Technologia i organizacja budownictwa
Budownictwo drogowe
Informatyka
Teleinformatyka
Grafika komputerowa
Technologie internetowe
Informatyka w usługach finansowych
Systemy baz danych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
Inżynieria obrazu i dźwięku
Inżynieria oprogramowania
Studia magisterskie (5 lat)[edytuj | edytuj kod]
Prawo
Studia magisterskie (2 lat)[edytuj | edytuj kod]
Pedagogika
Profilaktyka uzależnień
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Resocjalizacja
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika ogólna
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii
Pedagogika pracy z elementami HR
Pedagogika regionalna i międzykulturowa
Poradnictwo zawodowe w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Psychopedagogika
Administracja
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja w służbie zdrowia
Administracja skarbowa
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Administracja i prawo w biznesie
E-government oraz nowoczesne formy administracji
Organizacja i zarządzanie w administracji
Administrowanie i obrót nieruchomościami
Administracja europejska
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Biznes międzynarodowy
Analityk rynków finansowych
Psychologia w biznesie
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Zarządzanie firmą międzynarodową
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Organizacja i zarządzanie w administracji
Prawo podatkowe i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie sprzedażą
Marketing i public relations w biznesie
Zarządzanie kadrami i i doradztwo personalne
Handel międzynarodowy
Studia podyplomowe[edytuj | edytuj kod]
Studia dla nauczycieli i pracowników wspomagania terapeutycznego
Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Przygotowanie pedagogiczne
Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Logopedia ogólna
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystan
2
ruchaczek 2015-10-10 12:14:55
Państwo Czakowscy są b. wymagający w stosunku do swoich pracownikow-niewolników. Całkowite oddanie, lojalność, dyspozycyjność są wysoko cenione. Pracując wydajnie ma się niemalże pewność, że nas nie wyrzucą, no chyba, że będzie to jakaś siła wyższa, ale to już tylko p. Rektor może zadziałać w takiej sprawie, która jest b. sprawiedliwą osobą. Piękne, zmieniające się nowe twarze to podobno niechęć poszczególnych pracowników do dalszego świadczenia zatrudnienia, ale to też na 100% nie wiadomo.Każdy podobno chce stąd uciec, ale co poniektórzy grzeją stołki i po kilkanaście lat. Widać, znają się najlepiej i nie ma co dyskutować. Z Bogiem.
2
Samosiejek 2015-10-12 16:26:03
KPSW

prowadzi kierunki i specjalności studiów z:

Pedagogika
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym
Coaching, mentoring i wspieranie rozwoju osobistego
Opieka i wychowanie
Poradnictwo zawodowe i doradztwo personalne
Andragogika z edukacją gerontologiczną
Terapia zajęciowa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
Poradnictwo rodzinne
Psychopedagogika
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
Administracja
Administracja publiczna
Administrowanie i obrót nieruchomościami
Administracja gospodarcza
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja skarbowa
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Administracja i prawo w biznesie
Administracja w służbie zdrowia
Organizacja i zarządzanie w administracji
Administracja samorządowa
E-government oraz nowoczesne formy administracji
Administracja europejska
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Analityk rynków finansowych
Biznes międzynarodowy
Ekonomia przedsiębiorstw
Psychologia w biznesie
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Zarządzanie kadrami i doradztwo personalne
Marketing i public relations w biznesie
Prawo podatkowe i rachunkowość
Zarządzanie firmą międzynarodową
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Handel międzynarodowy
Organizacja i zarządzanie w administracji
Bankowość i doradztwo finansowe
Zarządzanie sprzedażą
Stosunki Międzynarodowe
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Polityka międzynarodowa i dyplomacja
Studia wschodnie
Turystyka międzynarodowa
Marketing i handel międzynarodowy
Biznes i polityka międzynarodowa z elementami prawa międzynarodowego
Administracja europejska
Filologia
Filologia angielska
Filologia hiszpańska
Filologia rosyjska
Filologia germańska
Praca socjalna
Studia inżynierskie (3,5 r.)[edytuj | edytuj kod]
Geodezja i kartografia
Budownictwo
Budownictwo energooszczędne
Rewitalizacja obiektów budowlanych
Budownictwo ogólne
Technologia i organizacja budownictwa
Budownictwo drogowe
Informatyka
Teleinformatyka
Grafika komputerowa
Technologie internetowe
Informatyka w usługach finansowych
Systemy baz danych
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów
Inżynieria obrazu i dźwięku
Inżynieria oprogramowania
Studia magisterskie (5 lat)[edytuj | edytuj kod]
Prawo
Studia magisterskie (2 lat)[edytuj | edytuj kod]
Pedagogika
Profilaktyka uzależnień
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Resocjalizacja
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Pedagogika ogólna
Pedagogika kultury i zarządzanie instytucjami kulturalnymi
Pedagogika rewalidacyjna (oligofrenopedagogika)
Pedagogika szkolna z elementami socjoterapii
Pedagogika pracy z elementami HR
Pedagogika regionalna i międzykulturowa
Poradnictwo zawodowe w planowaniu kariery z elementami przedsiębiorczości
Psychopedagogika
Administracja
Administracja publiczna
Administracja samorządowa
Administracja gospodarcza
Bezpieczeństwo publiczne
Administracja w służbie zdrowia
Administracja skarbowa
Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości
Administracja i prawo w biznesie
E-government oraz nowoczesne formy administracji
Organizacja i zarządzanie w administracji
Administrowanie i obrót nieruchomościami
Administracja europejska
Ekonomia
Ekonomia menedżerska
Biznes międzynarodowy
Analityk rynków finansowych
Psychologia w biznesie
Prawo w biznesie
Rachunkowość przedsiębiorstw i finanse
Zarządzanie firmą międzynarodową
Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Organizacja i zarządzanie w administracji
Prawo podatkowe i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Ekonomia przedsiębiorstw
Zarządzanie sprzedażą
Marketing i public relations w biznesie
Zarządzanie kadrami i i doradztwo personalne
Handel międzynarodowy
Studia podyplomowe[edytuj | edytuj kod]
Studia dla nauczycieli i pracowników wspomagania terapeutycznego
Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczna z elementami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Przygotowanie pedagogiczne
Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
Logopedia ogólna
3
sport 2015-10-12 20:29:58
Popularne stwierdzenie mówi o tym, iż należy rozwijać nie tylko umysł, ale i ciało. Dlatego, też Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy aktywnie wspiera pasjonatów sportu i bydgoskie kluby sportowe: koszykarzy Astorii Bydgoszcz oraz kajakarzy Zawiszy Bydgoszcz. Nasi Studenci uzyskują wysokie noty w zawodach regionalnych, ogólnopolskich jak i Mistrzostwach Świata! Jedną z głównych idei wspierania studentów jest ciągłe poszerzanie grona sportowców, którzy będą reprezentować nas na różnych zawodach, a także nieustanne dążenie, aby sport stał się czynnikiem integrującym i wypełniał czas wolny coraz większej ilości osób.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy od 2007 roku przyznaje Stypendia Sportowe KPSW, których celem jest umożliwianie studentom zdobywania niezbędnego wykształcenia, przy jednoczesnym rozwijaniu ich pasji i zainteresowań sportowych. W ramach sześciu dotychczasowych edycji przyznaliśmy studentom łącznie 47 stypendiów, a w ramach obecnej edycji otrzymuje je 13 sportowców. Największą grupę stanowią koszykarze „Astorii” i kajakarze „Zawiszy”.Warto wspomnieć, że nasz program stypendialny otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Dobre Stypendia", organizowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Moje Stypendium. KPSW zwyciężyła wśród innych uczelni publicznych i niepublicznych w kraju w kategorii „Programy stypendialne uczelni wyższych i szkół ponadgimnazjalnych".

Astoria Bydgoszcz


Od 2008 roku Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższaw w Bydgoszczy aktywie wspiera drużynę koszykówki Astoria Bydgoszcz. Klub „Astoria” oraz KPSW ściśle ze sobą współpracują, a najważniejszym elementem porozumienia jest możliwość bezpłatnych studiów dla koszykarzy Astorii.

Uczelnia wspiera bydgoski klub w organizacji dużego wydarzenia sportowego Meczu Słodkich Serc. Charytatywne spotkanie organizowane jest w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", która polega na zbiórce darów (słodyczy, książek, przyborów szkolnych, zabawek, ubrań) dla najmłodszych i najbardziej potrzebujących.

Obecnie zespół Astoria Bydgoszcz występuje w rozgrywkach I ligi i opiera się na własnych wychowankach. Najbardziej znani bydgoscy koszykarze to między innymi Paweł Lewandowski i Dorian Szyttenholm. Obecnie koszykarzy szkoli Przemysław Gierszewski ze swoim asystentem Robertem Borkowskim. W skład Asty wchodzą również nasi obecni studenci: Karol Obarek (prawo) oraz Patryk Rąpalski (stosunki międzynarodowe).

Więcej informacji na temat Klubu znajduje się na stronie Astorii Bydgoszcz.

NASI STUDENCI I ABSOLWENCI

Mateusz Bierwagen – absolwent Filologii angielskiej, studiował Pedagogikę
Filip Małgorzaciak – studiował Stosunki Międzynarodowe
Dorian Szyttenholm - absolwent filologii angielskiej
Karol Obarek – student Prawa
Patryk Rąpalski – student Stosunków Międzynarodowych
3
pracownik 2015-10-24 19:33:28
Szkoła wie, że pinie będą się pojawiać, więc wkleja jakieś bez sensu teksty z ofertą. Nie kumam. Głodowe pensje, jakie dają, trzymają tutaj tylko ludzi, których zżera kredyt. Innego powodu chyba nie ma. Własciciele żyją na wysokiej stopie, z gosposią i rektor przychodzącą do pracy po południu i kiedyś nie wierzyłem, że mogą nie wiedzieć, że inni zyją inaczej, ale wiedzą i nic ich nie obchodzi, że ludzie za 1200 zł mają ich w d.ie i nie chcą przychodzić w niedziele do pracy.
1
pracownik 2015-10-24 19:35:56
Aha, jeszcze bym chciał, żeby mi ktoś ze szkoły odpowiedział, a nie wklejał jakieś kierunki, z których 90 proc. i tak nie ma. PARODIA, hłe hłe
informatyka 2015-10-25 00:58:16
Informatyka to kierunek od lat cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem kandydatów. Jego absolwent, poza wykształceniem ogólnym informatycznym posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności z zakresu działania współczesnych systemów komputerowych oraz pracy w zespołach programistycznych. Połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zarządzania pozwala mu na sprawniejszą współpracę ze specjalistami z zakresu biznesu i marketingu, przy wszelkiego rodzaju analizach procesów gospodarczych, planowaniu strategicznym, zarządzaniu i kierowaniu organizacjami w warunkach gospodarki rynkowej. W ramach studiów realizowany jest specjalistyczny język angielski dla informatyków.

Akademia Cisco

W 2012 roku powstała Akademia Cisco, w ramach której studenci uzyskują certyfikaty Cisco upoważniające do obsługi rozległych i lokalnych sieci komputerowych i teleinformatycznych na poziomie średniozaawansowanym (CCNA Exploration), natomiast w zakresie zaawansowanym mogą rozwijać swoje umiejętności w ramach profesjonalnego kursu CCNP. Studenci zainteresowani rozwijaniem umiejętności dotyczących bezpieczeństwa sieci komputerowych i teleinformatycznych mogą w ramach Akademii Cisco uzyskać certyfikat CCNA Security.

Opłaty
Moduły kształcenia
Rekrutacja
Opinie na kierunku
Nauka w KPSW jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, skończywszy na płatności w 12 ratach na rok. Między poszczególnymi systemami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

zniżka rodzinna – dla studiujących w KPSW rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa (zniżka udzielana jest od II semestru),
dla absolwentów szkół objętych patronatem KPSW i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów,
zmniejszenie czesnego dla studiujących w KPSW pracowników Uczelni i członków ich rodzin studiujących w KPSW,
dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni, stypendia Prezydenta KPSW w Bydgoszczy – dla osób z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, sportowców itp.
4
Jeronimo 2015-10-25 20:43:04
W przeciwienstwie do szkol panstwowych tutaj dba sie o rozwoj naukowy kadry nauczycielskiej mam porownanie bo pracuje na dwoch etatach
2
kpsw 2015-10-31 00:36:26
Czy Jeronimo i waldek są pracownikami naukowymi KPSW? Jeżeli tak, to straszne..... Chyba, ze to tylko K. S. i Miętus się nudzą i bzdury wypisują! Dajcie już spokój.....
2
Jeronimo 2015-10-31 02:07:43
Co ci się nie podoba ze na dwoch etatach pracuje, potrzebuje pieniedzy to pracuje bo w panstwowej placa tyle ile placa ale to moja sprawa.

I co ty człowieku gadasz... chyba coś nie tak i problem masz? jakieś spiski widzisz. Dopiero teraz przejrzalem watek i widze ze ty od rzeczy jakies bzdury wpisujesz, co chwile.
2
kpsw 2015-10-31 07:40:08
Jeronimo - wg mnie możesz pracować i na 10 etatach, nikt ci nie zabrania i nikt tego nie neguje :D od jakiego czasu pracujesz w kpsw?
Spisek, nie spisek... skończcie już z tym opiniowaniem, bo to się robi żałosne i ośmiesza firmę.
xyz 2015-11-02 10:08:22
Jeronimo - "uderz w stół, a nożyce się odezwą" hahaha
dlaczego? 2015-11-18 01:11:41
Dlaczego zniknęło czyjeś spostrzeżenie, ze Jeronimo i Waldek mają bardzo podobny charakter pisania, formułowania wypowiedzi do Ski i Pracownika?
Welna 2015-11-24 07:34:30
Ojtamojtam poznikalo... No bo to jest tak: ks, bw, jad itp. zarabiają nieźle. I nie wiedzą, że inni gorzej. To nie ich wina. Tzn. J A wie, ale nie może nic zrobić, bo sama chce dużo. Sitwa :)
2
Dżeronimo 2015-12-03 19:07:35
A kto teraz tam pracuje skoro wszyscy poodchodzili? (ci zdrowi na umyśle)
jano 2015-12-03 21:17:52
Normalni ludzie teraz pracują w KPSW:) a Hejterzy siedzą tutaj na goworku i tesknią bo nikt nigdzie ich nie chce:D
6
Ramoneska 2015-12-03 23:21:06
Jak to, kto pracuje?! Stażyści! Firma nie musi im płacić pensji przez 3-6 miesięcy. To czysty zysk!
4
jano 2015-12-03 23:47:51
Ramoneska...Bardzo ciekawe kilkuset nauczycieli w tym profesorów, doktorów jak również pracowników administracji to stażyści? UPS Chyba ten twój hejt miał być na inną stronkę, forum czy co tam ...o o boli co:D
7
Ramoneska 2015-12-04 00:21:12
"Kilkuset profesorów, doktorów...." - dobre ;-) ale się uśmiałam! Pracowników adm jest już nie wielu, a stażyści też u nas pracują. Jeżeli rzeczywiście pracujesz w naszej firmie, to wiesz o tym. Firma oszczędza na paru stanowiskach. Policz sobie ile by zapłacili 3-4 osobom, a tak mają darmową siłę roboczą. Będą pieniądze na kolejną pielgrzymkę rodzinną! Tak się robi interesy, ucz się! :D
2
Santa Klaus 2015-12-09 07:47:19
A kto to wyspiewuje te peany? Synki, Krzysiu czy kto tam? :)
1
Santa Klaus 2015-12-09 07:47:23
A kto to wyspiewuje te peany? Synki, Krzysiu czy kto tam? :)
Santa Klaus 2015-12-09 12:58:44
...i KPSW to dobra szkoła bo jak mówiłem, nie zgadzam się z Ramoneska. Jestem przeciwnikiem hejtu.
4
Santa Klaus 2015-12-09 13:14:12
Ej, ktoś się podszywa pod mój nick@!
Pozdrawiam Beatkę W.
Do Mikołaja 2015-12-30 10:57:16
Stażystą płaci Urząd pracy.... nie KPSW.
4
jany 2015-12-31 12:45:46
Fortun, jak u Ciebie nie płacą, a
jesteś dobrym pracownikiem i masz kwalfikacje to chodź do KPSW tutaj wypłata zawsze jest na czas, a jak jesteś zdolny to awansujesz i zarobisz więcej.
5
Mimi 2016-01-12 02:55:21
Wyglada to tak: jest totalny wyzysk. Ludzie pracują za 1500 zl i nadgodzin maja blisko czasami setki. Rektor zjawia sie na wlosciach o 15.oo i wszyscy mamy byc na bacznosc, gotowi siedziec do 21.00. Ona ma to gdzies. Ma w nosie meza-Prezydenta, dziekanow, dyrektorów. Jedynie Stobrawa ma ja gdzies, bo ma silną pozycję i moze. Reszta to sluzalczy pomiot. Smuta i beznadzieja. Trzeba uciekac.
6
gowork sciema 2016-01-12 09:35:44
Ta... kolejna ściema i obrazanie ludzi na portalu gowork. Idz hejtuj i kłamstwa wypisywac gdzie indziej Nic wiecej napisac sie nie da, bo gowork calkiem juz na psy zeszlo i kazdy moze byle glupote wypisac

wydaje mi sie Mimi, ze masz dzialke na marsie i ufo zaparkowane przed domem
3
były 2016-01-12 12:55:10
Mimi napisał/a prawdę! Dokładnie tak jest.
5
heniek 2016-01-12 13:57:29
gowork sciema masz racje, kazdy tu moze BYLE jsaka opine wpisac.

Czarny pr konkurencji tez bym sie nie zdziwil bo ludzie TU w KPSW naprawde sa porzadni, pracuja, rozmawiaja i sie dziwia. Wiec jak widze takie brednie to szkoda gadac
3
były 2016-01-12 17:18:48
Prawda w oczy kole!
2
Kierownik innej firmy 2016-01-12 20:42:42
No niestety to heniek ma racje. Nie jestem związany z KppSW bo pracuje w innej firmie, ale spotykały nas te same kłamliwe zagrywki konkurencji szkalujące pracowników i dobre imię firmy. Chyba nie od dziś wiadomo, że poziom dyskusji w internecie jest często zatrważająco niski i ma raczej wydźwięk negatywny.
Mówiąc ściślej gowork jest portalem co najmniej słabym merytorycznie. W tym momencie nieuczciwa konkurencja łatwo może to wykorzystać. Tak było u nas przez kilkanaście miesięcy też nasz szkalowali, pracowników, zarząd etc. Jest jednak jedno pocieszenie, dobry produkt, dobra firma obroni się sam/a. Nieuczciwość i pomawianie ma krótkie nogi, w dłuższej perspektywie nic nie daje. Jedyne co jest dziwne to to, że portale takie jak gowork i inne również nie wystarczająco dbają o jakość/prawdziwość wypowiedzi, ale sądzę, że to również kiedyś się zmieni.
5
bunol 2016-01-30 17:17:24
Hm, no kryzys jest wszędzie. Nie płacą, bo to prywatna firma i nie trzeba się nikomu z niczego tłumaczyć. Niektóre działy przestały istnieć, bo wszyscy pracownicy złożyli wypowiedzenia (bądź im je dano etc.). kryzys tu był zawsze - szczególnie wśród inteligencji. Są fajne osoby: dr M. P. np. z pedagogiki... Ale to przecież nie szczyt ich marzeń, ale przykra rzeczywistość. Jest wyzysk, jest nieliczenie się z ludźmi, jest robienie z ludzi idiotów, jest doktorat pewnej Pani "w kasku czarnym", której ksiądz rozprawę doktorską napisał...I co? I nic im nie zrobicie. Jedyna pociecha to ta, że cienko przędziemy :) I na ringu pozostaną najsilniejsi. A nie myQ
4
bunol 2016-01-30 17:20:11
Ekhem, sprostowanie: oczywiście nikt za rękę księdza i kasku nie złapał... Tak się tylko plotkuje w kuluarach.
1
do konkurencji 2016-01-31 15:46:24
Hejt jedyna słuszna odpowiedź to ta poniższa:


"No niestety to heniek ma racje. Nie jestem związany z KppSW bo pracuje w innej firmie, ale spotykały nas te same kłamliwe zagrywki konkurencji szkalujące pracowników i dobre imię firmy. Chyba nie od dziś wiadomo, że poziom dyskusji w internecie jest często zatrważająco niski i ma raczej wydźwięk negatywny.
Mówiąc ściślej gowork jest portalem co najmniej słabym merytorycznie. W tym momencie nieuczciwa konkurencja łatwo może to wykorzystać. Tak było u nas przez kilkanaście miesięcy też nasz szkalowali, pracowników, zarząd etc. Jest jednak jedno pocieszenie, dobry produkt, dobra firma obroni się sam/a. Nieuczciwość i pomawianie ma krótkie nogi, w dłuższej perspektywie nic nie daje. Jedyne co jest dziwne to to, że portale takie jak gowork i inne również nie wystarczająco dbają o jakość/prawdziwość wypowiedzi, ale sądzę, że to również kiedyś się zmieni."
4
Mimi 2016-03-01 21:38:15

Wyglada to tak: jest totalny wyzysk. Ludzie pracują za 1500 zl i nadgodzin maja blisko czasami setki. Rektor zjawia sie na wlosciach o 15.oo i wszyscy mamy byc na bacznosc, gotowi siedziec do 21.00. Ona ma to gdzies. Ma w nosie meza-Prezydenta, dziekanow, dyrektorów. Jedynie Stobrawa ma ja gdzies, bo ma silną pozycję i moze. Reszta to sluzalczy pomiot. Smuta i beznadzieja. Trzeba uciekac.
3
do konkurencji 2016-03-02 16:03:20
Hejt jedyna słuszna odpowiedź to ta poniższa:


"No niestety to heniek ma racje. Nie jestem związany z KppSW bo pracuje w innej firmie, ale spotykały nas te same kłamliwe zagrywki konkurencji szkalujące pracowników i dobre imię firmy. Chyba nie od dziś wiadomo, że poziom dyskusji w internecie jest często zatrważająco niski i ma raczej wydźwięk negatywny.
Mówiąc ściślej gowork jest portalem co najmniej słabym merytorycznie. W tym momencie nieuczciwa konkurencja łatwo może to wykorzystać. Tak było u nas przez kilkanaście miesięcy też nasz szkalowali, pracowników, zarząd etc. Jest jednak jedno pocieszenie, dobry produkt, dobra firma obroni się sam/a. Nieuczciwość i pomawianie ma krótkie nogi, w dłuższej perspektywie nic nie daje. Jedyne co jest dziwne to to, że portale takie jak gowork i inne również nie wystarczająco dbają o jakość/prawdziwość wypowiedzi, ale sądzę, że to również kiedyś się zmieni."
4
nIkt 2016-05-11 16:43:55
Kiedyś mi się zdarzyło pracować przez semestr na kpsw - dłużej nie, bo na rękę za 45 dostawałem 15-17 zł; a potem plan nie pasował i możliwości pójścia na rękę mnie czyli "wyrobnikowi' nie było. A prośby o podniesienie stawki do "godnej" to groch o ścianę. Nie wspomnę o samym akcie zatrudniania, czyli godzinach klęczenia na wycieraczce, aż p.dyrektor łaskawie przyjmie - a i tak nie przyjęła.
1
Jui 2016-05-12 00:43:28
...Pracowałem i dostawałem w KPSW 60zł za 1h, ale wyjechałem i teraz pracuje w Tesco Brimgham na kasie/magazynie i dostaje 30 Funtów za 1h.
Agnieszka 2016-05-17 23:22:32
Po 1. Birmingham, po 2. stawki za h wynoszą ok. 6,5 - 8 funtów!
Agnieszka 2016-06-23 15:43:27
@ikj Ty naprawdę uwierzyłeś, że ktoś może zarabiać w Tesco prawie 5000 £ miesięcznie! Proszę Cię... A informacje o wysokości stawek godzinowych w innych krajach można znaleźć u Wujka Google.
kenji 2016-08-09 17:21:38
Każdy teraz boi się o pracę, bo nowych studentów nie ma. Rekrutacja leży, więc kto będzie to utrzymywał. Najlepiej w Bydzi stoi WSB i te plotki pewnie nie są przesadzone. Budynek na Bełzy miał iść na sprzedaż, ale wymyślono, że przedszkolaki będą utrzymywać szkołę.
Zarobki na poziomie najniższej krajowej, nadgodziny nie do odebrania (oczywiście zależy czyje one są), pracownicy do siebie nastawieni wilkiem, bo każdy się boi o siebie. Uciekajcie stąd. Ja szukam nowej pracy, ale nie jest ławo, bo wszędzie taki wyzysk. Tylko nie wszędzie takie marne zarządzanie z góry...
3
do konkurencji 2016-08-09 23:22:53
Sciema na całego z beznadziejnego działu konkurencyjnej szkoły. Chyba ktoś pozazdroscil ze Rekrutacja w KPSW dobrze idzie a Na Be£zy 2 powstaje nowoczesne przedszkole a Budynek po renowacji jest teraz wizytówka Bydgoszczy w tym miejscu -rondo ... i głupoty wyssane z palca o zarobkach. Czarny PR nic dobrego nie daje w długiej perspektywie. Pozdrawiam i oby was tam tak nie meczyli i dali sobie spokój o pisaniu bredni na temat KPSW.
3
kenji 2016-09-10 13:07:23
@lonel
przecież rekrutacja dobrze nie idzie... i to jest załamujące
przedszkole to niezły pomysł, bo wyż demograficzny jest akurat w tej kategorii wiekowej, ale studentów brak, co jest uzasadnione niżem
i nie, nie jestem z konkurencji, wręcz przeciwnie; ale wiem, że do konkurencji wielu pracowników odeszło z kpsw, i chwalą to sobie chyba, niestety...
ja szukam pracy cały czas, ale lepszej, a o tą w Bydgoszczy trudno; wszędzie to nieuczciwi pracodawcy, jak tutaj
nie robię czarnegoPR, ale jeśl Ty robisz dobry tzn., że jesteś zadowolony, więc z innej kasty niż my, wyrobnicy kpsw, ech...
2
do konkurencji 2016-09-10 20:36:20
kenji:

Ta dobra ściema i jeszcze mowa o jakiś kastach - to chyba tam w Konkurencji są jakieś poziomy upokorzenia...

pozdrawiam i dalej żyj w sowim świecie.
2
Jabadabadu 2016-09-13 22:05:45
Widzę, że w KPSW nigdy się nic nie zmieni. Jest grupa przydupasów (czyt. rodzina) którzy dobrze zarabiają i dadzą się pociąć za tą firmę (oczywiście prywatnie wyrażają zupełnie odmienne zdanie) i jest grupa tych którzy mają zapier...ć na nich za najniższą krajową. Nie biorę tej opinii z powietrza tylko z wieloletniej pracy w tej firmie.
Co do awansów, gratyfikacji i innych pierdół ... tak zdarzają się i są to kwoty 50zł :D (żenada), awanse z młodszego referenta na referenta (oczywiście rzadko kiedy jest to związane z podwyżką, a jeśli już to wychodzoną miesiącami i żenująco niską, no ale uściskiem dłoni prezesa przecież zapłacisz za chleb).
Najgorszy dział informatyczny jest jak Macierewicz w rządzie PIS, teoretycznie zdrowy i funkcjonujący, ale wymagający pomocy psychiatry. Jedyną rozrywką jest rzucanie kłód pod nogi współpracowników, ale na dywaniku u Rektor zawsze "najlepszy". Cóż rodziny się nie karze hahahha
Ps. pozdrawiam i cieszę się że wypadłam z tej jednej wielkiej (w sumie to już bardzo małej) "szczęśliwej" rodziny ;)
2
do konkurencji 2016-09-15 12:29:47
Rekrutacja idzie w najlepsze więc tylko kilka słów do konkurencji:

Chyba nie od dziś wiadomo, że poziom dyskusji w internecie jest często zatrważająco niski i ma raczej wydźwięk negatywny.
Mówiąc ściślej gowork jest portalem co najmniej słabym merytorycznie. W tym momencie nieuczciwa konkurencja łatwo może to wykorzystać. Tak było u nas przez kilkanaście miesięcy też nasz szkalowali, pracowników, zarząd etc. Jest jednak jedno pocieszenie, dobry produkt, dobra firma obroni się sam/a. Nieuczciwość i pomawianie ma krótkie nogi, w dłuższej perspektywie nic nie daje. Jedyne co jest dziwne to to, że portale takie jak gowork i inne również nie wystarczająco dbają o jakość/prawdziwość wypowiedzi, ale sądzę, że to również kiedyś się zmieni."
2
dfr 2016-09-16 23:06:54
W sumie na tego pracownika biurowego bym się załapał, bo język czeski znam, ale jakie są zarobki? Pozdrawiam
1
Zostaw swoją opinię o KPSW - Bydgoszcz
test
UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie KPSW