Miniaturka
Katarzyna Skorupka-Podziewska Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Skanska S.A.
Doświadczenie zdobywała w bankowości, po siedmiu latach zmieniła branżę na budownictwo. W Skanska od 12 lat. Jako członek zarządu całościowo odpowiada za politykę personalną, w tym za zapewnienie zasobów niezbędnych do realizacji długoterminowej strategii biznesowej firmy, procesy HR, relacje ze związkami zawodowymi, a od roku również za etykę. Jej ulubione zagadnienie to praca z talentami, budowanie zaangażowanych zespołów oraz zarządzanie zmianą. Jest mamą dwójki nastolatków i właścicielką labradora. Interesuje się podróżami, nurkowaniem, tańcem, teatrem i operą.

Jaki był kluczowy moment dla firmy?

Historia Skanska na świecie liczy niemal 130 lat. Na polskim rynku, jako kluczowe wydarzenie można wskazać nabycie grupy budowlanej Exbud w 2000 roku. Od tego momentu polski rynek jest dla Skanska rynkiem kluczowym. Chcemy być tu obecni na stałe i rozwijać swoją działalność w oparciu o wartości będące fundamentem naszej działalności. 

Jakie są główne wyzwania dla Państwa branży?

Z branżą budowlaną wiąże się wiele wyzwań, ale dla nas najpoważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo pracowników. Budownictwo to najbardziej ryzykowna branża przemysłu nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Wypadków śmiertelnych jest dużo więcej niż na przykład w górnictwie. Wprawdzie ich liczba z roku na rok maleje, ale nadal w wielu firmach nie są przestrzegane standardy bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że zmniejszyć liczbę wypadków może współpraca i wymiana doświadczeń między firmami. Dlatego pięć lat temu, wspólnie z innymi największymi firmami budowlanymi, utworzyliśmy Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które obecnie obejmuje 10 generalnych wykonawców. Chcemy wyeliminować wypadki na budowach. Przyjęliśmy zasadę totalnej transparentności i wymieniamy się doświadczeniami. Współpracujemy ze wszystkimi partnerami biznesowymi - zależy nam na tym, aby nasi dostawcy i podwykonawcy spotykali się wszędzie z takimi samymi standardami, niezależnie od tego, z którym z generalnych wykonawców współpracują.

Pani zdaniem Skańska jest już marką rozpoznawalną na polskim rynku?

Skanska jest największą na rynku firmą budowlano-deweloperską. Działa tu kilka naszych spółek: zajmująca się generalnym wykonawstwem Skanska S.A., deweloper projektów biurowych – Skanska Property Poland, spółka realizująca projekty mieszkaniowe – Skanska Residential Development Poland oraz Skanska Infrastructure Development Poland, która odpowiada za realizację projektów z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Nasze usługi obejmują więc wszystkie segmenty rynku budowlano-deweloperskiego i w nich wszystkich chcemy umacniać naszą czołową pozycję. Skanska S.A., jako generalny wykonawca, zajmuje się realizacją projektów kubaturowych i inżynieryjnych. Z pewnością Polacy mogli usłyszeć o największych zrealizowanych przez nas inwestycjach, m.in. 150-kilometrowym odcinku autostrady A1 z Gdańska do Torunia, Złotych Tarasach w Warszawie, moście Milenijnym we Wrocławiu, zbiorniku wodnym Świnna Poręba czy o obiektach sportowych i projektach dla uczelni wyższych na terenie całego kraju. Co ważne, małe projekty, ważne dla lokalnych społeczności, jak drogi gminne, przedszkola czy szkoły, prowadzimy z takim samym zaangażowaniem jak duże, prestiżowe inwestycje. Rocznie na terenie całego kraju prowadzimy ok. 1500 projektów.

Ile rekrutacji przeprowadzacie w ciągu roku?

W tej chwili w Skanska S.A. zatrudnionych jest 7,5 tys. pracowników, ale cały czas się rozwijamy. Stawiamy na lokalność – mamy ponad 20 oddziałów i wiele filii rozsianych po całej Polsce – jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie jest rynek. Liczba ofert pracy zależy od naszego portfela zamówień, czyli tego, ile realizujemy projektów. W 2014 roku w Skanska S.A. zatrudniliśmy prawie 1000 pracowników produkcyjnych i umysłowych. Również w tym roku prowadzimy intensywną rekrutację i chcemy zatrudnić ok. 800 osób. 

Pracowników na jakie stanowiska zatrudniacie najczęściej?

Większość ofert skierowana jest do inżynierów. Poszukujemy przede wszystkim specjalistów z uprawnieniami, nie tylko w obszarze budownictwa ogólnego, drogowego i mostowego, ale także z doświadczeniem w instalacjach elektrycznych, sanitarnych czy budownictwie kolejowym. Coraz częściej szukamy też osób, które mają wykształcenie inne niż techniczne. Firma dynamicznie się rozwija, zależy więc nam na kandydatach, którzy dołączą do nas w obszarach wspierających biznes, takich jak finanse, prawo, HR, IT czy administracja.  

Gdzie należy szukać informacji o aktualnych rekrutacjach w Państwa firmie?

Wszystkie aktualne oferty można znaleźć na naszej stronie internetowej www.skanska.pl/praca. Odwiedzając tę stronę można także dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji oraz o tym, jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Jesteśmy również bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Dodatkowo, ze względu na fakt, iż wierzymy, że najbardziej wartościowy jest kontakt osobisty, zarówno na wiosnę, jak i jesienią odwiedzamy prawie wszystkie uczelnie techniczne i przeprowadzamy szkolenia oraz prezentacje inżynierskie dla studentów. Warto dodać, że naszą prawą ręką w komunikacji ze studentami są Ambasadorzy Skanska, czyli studenci, którzy wspierają nasze działania na uczelniach. 

Czy firma zatrudnia praktykantów, stażystów?

Od 10 lat organizujemy Program Praktyk Letnich. Co roku dajemy studentom studiów magisterskich i ostatniego roku studiów inżynierskich możliwość udziału w płatnych praktykach i zdobycia praktycznej wiedzy na budowie. Można też aplikować do zespołów centrali, gdzie poszukiwani są przyszli specjaliści w zakresie finansów, zarządzania i ekonomii. W ramach tego programu studenci przez 12 tygodni uczą się pod okiem swojego opiekuna - doświadczonego specjalisty, który pomaga im wdrożyć się w projekt. Jednocześnie przez ten czas praktykant staje się częścią zespołu i uczy się odpowiedzialności za podjęte decyzje. Wychodzimy z założenia, że jeżeli stażyści się sprawdzą, staną się naszymi pracownikami. Ponad 70% praktykantów z poprzednich edycji programu jest obecnie pracownikami Skanska. 

Jak wygląda ścieżka rozwoju nowo zatrudnionego pracownika?

Chcemy, aby nowo przyjęty pracownik czuł się pewnie, a zdobyta wiedza dawała mu możliwość swobodnej pracy zgodnie z naszymi standardami. Dlatego w Skanska każdy nowo zatrudniony pracownik objęty jest trzymiesięcznym Programem Adaptacyjnym, którego celem jest szybkie i efektywne wdrożenie do pracy. Program zawiera szereg działań i szkoleń, w ramach których pracownik poznaje firmę, nasz model biznesowy, procedury i wytyczne zarządzania projektem oraz normy i wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Trzy pierwsze miesiące zatrudnienia to idealny czas na zaadaptowanie się w nowym miejscu pracy. Dalsza ścieżka kariery zależy od zajmowanego stanowiska i miejsca pracy. Pierwszym krokiem na ścieżce kariery np. inżyniera budowy jest zdanie uprawnień budowlanych, które są niezbędne do rozwijania się w kierunku samodzielnego prowadzenia robót czy w przyszłości budowy. W Skanska finansujemy młodym inżynierom uprawnienia budowlane oraz wspieramy ich w zdobywaniu doświadczenia poprzez pracę z ekspertami. Po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu zespołem inżynier może awansować na kierownika robót budowlanych, a następnie - kierownika budowy. Kolejnym etapem na ścieżce zawodowej w naszej firmie jest stanowisko menadżera projektu, który odpowiada za funkcjonowanie i rozwój Skanska na danym rynku lokalnym. Menadżerowie projektu to osoby, które odpowiadają za cały proces zarządzania projektem oraz za zespół składający się zarówno z pracowników umysłowych, jak i produkcyjnych. Ze względu na fakt, iż jest to kluczowe stanowisko w firmie, każdy nowy menadżer projektu ma przydzielonego własnego mentora, którego zadaniem jest dzielenie się doświadczeniami i wiedzą i wspieranie adepta w przygotowaniach do objęcia nowych zadań. Dodatkowo, menadżerowie przechodzą roczny program rozwojowy, który umożliwia szybsze wdrożenie się w nową rolę.

Wspominała Pani o aktywności w mediach społecznościowych. Jak jeszcze budujecie wizerunek pracodawcy w Internecie?

Głównym źródłem informacji o Skanska i możliwościach zatrudnienia jest nasza strona internetowa. Bardzo dużo uwagi i staranności wkładamy w przygotowanie materiałów zamieszczanych na stronie oraz w regularną aktualizację. W mediach społecznościowych zamieszczamy najbardziej aktualne informacje z życia firmy. Nasze działania skierowane są jednak przede wszystkim do wnętrza firmy, ponieważ kierujemy się zasadą, że najważniejszymi ambasadorami Skanska są nasi pracownicy. Wierzymy, że będziemy najlepszym pracodawcą wyłącznie wtedy, gdy tak będą uważać zatrudnieni u nas ludzie. Tytuły najlepszego pracodawcy, jakie zdobywamy od kilku lat, są więc dla nas potwierdzeniem, że sprawdzają się nasze aktywności skierowane do pracowników.

Przejdźmy do pytań od naszych użytkowników. Krzysio88 pyta jaka panuje atmosfera w pracy?

Myślę, że najlepszymi adresatami tego pytania są nasi pracownicy. Jesteśmy firmą, dla której fundamentem działania są wartości: uczciwość, otwartość i wzajemny szacunek. Nasi pracownicy wiedzą, że pracują dla firmy, która dba o nich samych, a także o środowisko i otoczenie. O tym, jak pracownicy oceniają atmosferę w Skanska, świadczą wyniki przeprowadzanego przez nas corocznie Badania Zaangażowania. Zgodnie z jego wynikami dobra atmosfera w pracy to nasza najmocniejsza strona. Co roku, po zakończeniu Programu Praktyk Letnich przeprowadzamy również ankietę, w której nasi praktykanci również wskazują na dobrą atmosferę i otwartość w zespołach. Cieszy nas oczywiście fakt, że nasze działania doceniane są również na zewnątrz. W tym roku po raz ósmy z rzędu zostaliśmy nagrodzeni przez specjalistów tytułem Firmy dla Inżyniera. Studenci uczestniczący w badaniu Universum Talent Survey uznali nas natomiast po raz szósty z rzędu za najbardziej atrakcyjnego pracodawcę w kategorii „Inżynieria”. 

 

Michałek 96 jest zainteresowany czy firma prowadzi szkolenia dla pracowników?

Rozwój i szkolenia w Skanska to obszar, któremu poświęcamy wiele uwagi. Pracownicy naszej firmy mogą rozwijać się poprzez realizację nowych, bardziej odpowiedzialnych zadań, uczestnictwo w pracach grup roboczych, a także udział w realizacji projektów na całym świecie. Uczestniczą w szkoleniach w ramach Uniwersytetu Skanska oraz Uniwersytetu Technicznego. Są one dostosowane do potrzeb osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkoleń pozwalają nam efektywnie zarządzać ludźmi i projektami, właściwie motywować siebie i innych do działania oraz budować dobre relacje międzyludzkie. Szkolenia dostarczają nam również informacji o nowych technologiach i narzędziach planowania. Jako firma o międzynarodowym zasięgu wspieramy także naukę języka angielskiego. Pomagamy również pracownikom w pokonywaniu kolejnych szczebli kariery zawodowej, finansując egzamin nabycia uprawnień budowlanych. Najlepsi pracownicy umysłowi mogą zdobyć doświadczenia na projektach, które Skanska realizuje w różnych miejscach świata dzięki programowi Skanska Unlimited. Dodatkowo, dzięki funkcjonującemu u nas procesowi oceny i planowania rozwoju, pracownik i jego przełożony dokonują co roku podsumowania wyników pracy i przygotowują indywidualny plan rozwoju danej osoby i związanych z tym szkoleń. 

Kasia jest ciekawa czy wynagrodzenie jest jednoskładnikowe czy też w systemie premiowym?

Wynagrodzenie w Skanska jest uzależnione od kilku czynników, m.in. stanowiska, stażu pracy, regionu i projektu, na którym dana osoba pracuje. Nasi pracownicy mogą również korzystać z szeregu dodatkowych świadczeń pozapłacowych – na przykład prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia, karty multisport czy dofinansowania wczasów. Pracownicy Skanska na całym świecie mają również możliwość przystąpienia do Programu Akcji Pracowniczych Skanska – Seop. Daje on pracownikom szansę inwestowania w akcje firmy na korzystnych warunkach. Obecnie, ponad 9 tys. pracowników Skanska na całym świecie jest uczestnikami Seop.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Skanska S.A.