ICAR

Kraków

Ocena pracodawcy 4/6

na podstawie 1412 ocen.

ICAR
4 1412 6 1

Opinie o ICAR

Pracodawco! Chcesz wiedzieć ile osób odwiedziło Twój profil?

Andrzej

Andrzej z krakowskiej sekcji taksówkarskiej "Solidarność 80" twierdzi, że powstało błędne koło. - Klienci oczywiście cieszą się z niskich cen, ale coraz mniej osób chce ich wozić, bo się to przestaje opłacać. Więc w efekcie zaczynają cierpieć klienci, bo nie mogą zamówić taksówki - uważa Badocha. - Wkrótce może skończyć się tak, że taksówkami będą jeździć tylko emeryci, którzy płacą niższy ZUS. Według taksówkarzy, wojna cenowa między sieciami spowodowała, że w korporacji musieliby jeździć za marne grosze. Dlatego wiele osób zaczęło szukać innej pracy. - Zachowali jednak licencje i w miasto ruszają tylko w dogodnych dla siebie godzinach. Pracę na taksówce traktują jako dodatkowe zajęcie - tłumaczą nam kierowcy taxi. Coraz trudniej zamówić taksówkę Piątek wieczorem, plac Nowy. Stojąc przed jedną z restauracji, staramy się zamówić taksówkę. Oficjalnego postoju taxi wokół tzw. okrąglaka nie ma. Dzwonimy m.in. do sieci Barbakan, Icar i Mega Taxi. Wszędzie słyszymy "nie mamy aktualnie wolnego auta". Stanisław Grzybowski, prezes "Barbakanu" przyznaje, że regularnie muszą odmawiać klientom. - Przyczyn jest kilka, ale obecnie mamy ok. 500 kierowców, a kilka lat temu było ich 700 - przyznaje szef "Barbakanu" i dodaje, że z chęcią przyjąłby wielu nowych kierowców do swojej korporacji. Na stronach internetowych praktycznie wszystkich korporacji taxi widnieją oferty pracy. Co ciekawe, formalnie w ostatnich trzech latach w Krakowie taksówkarzy nie ubyło. - Obecnie w Krakowie jest wydanych 3983 licencji. Na koniec 2014 r. było ważnych 3929 licencji, na dzień 31 grudnia 2013 r. - 3934 licencji - wylicza Wiesław Szanduła z Urzędu Miasta Krakowa. Dane te nie oddają jednak faktycznej liczby jeżdżących po mieście taksówek. - Część z nich to tzw. martwe numery. Odkąd nie ma limitów wydawania licencji, zdobywają je np. pracownicy hoteli tylko po to, aby móc korzystać z buspasów, czy wjeżdżać tam, gdzie zwykły kierowca nie może - mówi Marcin Zych, szef "Radio Taxi 919", który również przyznaje, że z chęcią przyjąłby nowych pracowników. Chętnych wielu jednak nie ma. - Wojna cenowa między sieciami spowodowała, że musielibyśmy jeździć za marne grosze, dlatego wiele osób zaczęło szukać innej pracy i formalnie widnieją w statystykach jako taksówkarze, ale wożą klientów tylko w wybranych godzinach, traktując to jako dodatkowe źródło dochodu - tłumaczy Mirosław i zdradza, że kilka miesięcy temu odszedł z jednej z sieci. - W korporacjach trzeba płacić co miesiąc tzw. abonament sięgający nawet do pół tysiąca zł za to, że dostaje się zlecenia. Ja i wielu moich kolegów wolimy sami "łapać" klientów na postojach, niwelując koszty - dodaje. Andrzej Badocha z krakowskiej sekcji taksówkarskiej "Solidarności 80" twierdzi, że powstało błędne koło, w którym klienci cieszą się z niskich cen, ale coraz mniej osób chce ich wozić, bo się to przestaje opłacać. Opłaty, jakie co miesiąc musi ponieść taksówkarz sięgają ponad półtora tysiąca zł. - A w to wliczamy tylko ZUS 1100 zł i do 500 zł opłaty dla korporacji- mówi Andrzej Badocha. Do tego dochodzą koszty związane z eksploatacją samochodu, czyli różne naprawy, wymiany olejów itd., a nawet praktycznie codzienna myjnia. - Poza tym jeszcze benzyna, więc efekt jest taki, że wielu taksówkarzy ma problem, aby zarobić "na czysto" pieniądze pozwalające normalnie żyć - dodaje Andrzej Badocha. Z jednej strony brakuje więc taksówkarzy, a z drugiej przybywa potrzebujących ich klientów. - Obserwujemy wzrost o około 20 tys. zamówień miesięcznie, a to już dużo - mówi Sławomir Raś, współwłaściciel firmy ICAR. Podobnie w "Radio Taxi 919". - Ostatnio przyjmujemy o ok. 30-35 procent więcej zamówień - przyznaje Marcin Zych i argumentuje, że taksówki przez walkę o klienta oferują ceny konkurencyjne nawet w stosunku do MPK. Do tradycyjnego taxi wsiąść mogą bowiem cztery osoby. Za bilety komunikacji miejskiej zapłaciłyby łącznie ok. 16 zł. Za tę kwotę np. z Kazimierza można dojechać nawet w rejon Prokocimia. - A przepisy zabraniają pobierania dodatkowych opłat za to, że wiezie się klientów vanem. Wsiada sześć osób i składają się po mniej niż trzy złote za kurs - dodaje Marcin Zych. Taksówkarze twierdzą, że przy takich stawkach, w niektórych godzinach, nie opłaca się im wyjeżdżać na ulice. Tym bardziej, że w tzw. tanich sieciach nie są naliczane opłaty, gdy auto stoi w korkach. - W godzinach szczytu przebijamy się przez Kraków przez nawet godzinę, a za kurs mamy np. 20 zł. To nieopłacalne biorąc pod uwagę, ile benzyny spalimy. Dlatego wielu z nas myśli pragmatycznie i nie wyjeżdża wtedy na miasto - przyznaje taksówkarz zrzeszony w ICAR. Stanisław Grzybowski, szef "Barbakanu" dodaje, że zatory na ulicach potęgują problem z zamówieniem wolnej taksówki. W tej kwestii niewiele się jednak zmieni na lepsze, bo miasto już ma gotową długą listę ulic przeznaczonych do modernizacji do 2017 r.

coś dla uperów

Przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozu taksówką trzeba zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej, a następnie uzyskać licencję na określony pojazd i obszar obejmujący: gminę, gminy sąsiadujące lub miasto. Licencję na obszar gminy udziela wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Natomiast w sprawie licencji na obszar gmin sąsiadujących decyzję administracyjną wydaje: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który jest właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy. Z kolei licencję na obszar miasta stołecznego Warszawy wydaje prezydent Warszawy. Aby otrzymać licencję należy złożyć wniosek na piśmie i oznaczyć w nim: przedsiębiorcę, wskazać jego adres albo siedzibę, podać numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej, a także określić rodzaj, zakres i obszar wykonywanej działalności. Wnioskodawca podaje również czas, na jaki licencja ma być udzielona oraz rodzaj i liczbę samochodów, którymi dysponuje. Oprócz wniosku przedsiębiorca dostarcza organowi licencyjnemu następujące dokumenty: odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej REGON, kserokopię zaświadczenia o nadaniu identyfikacji podatkowej NIP, kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie, zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych od przedsiębiorcy. Przyszły taksówkarz musi więc przedstawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką, potwierdzone zdanym egzaminem. Gdyby zaś wnioskodawca miał co najmniej pięcioletnią praktykę w zawodzie w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową, to musi wówczas przedłożyć dokumenty potwierdzające tę praktykę. Chodzi tutaj o zaświadczenie z urzędu skarbowego. Wymagana jest ponadto kserokopia świadectwa kwalifikacji, które zostało określone w przepisach prawa o ruchu drogowym lub badania lekarskie, czyli orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Potrzebne jest też badanie psychologiczne potwierdzone orzeczeniem stwierdzającym brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Samozatrudniony taksówkarz musi złożyć również kserokopię krajowego dokumentu dopuszczającego pojazd do ruchu z napisem taksówka osobowa oraz świadectwo legalizacji taksometru. Gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu, to powinien przedstawić dokument potwierdzający prawo dysponowania nim. Potrzebne jest też oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy spełniają warunki przewidziane w ustawie. Taksówkarz, który otrzymał licencję, nie może jej odstąpić innej osobie, ponieważ wówczas organ licencyjny ma prawo ją cofnąć. Nie wolno przenosić uprawnień wynikających z licencji na osobę trzecią. W razie likwidacji przedsiębiorstwa taksówkarz musi złożyć w organie licencyjnym oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania działalności przewozu osób taksówką. Przynależność do organizacji zawodowych Możliwe są 2 formy pracy taksówkarza: samodzielna lub w korporacji. Praca na własną rękę zmusza taksówkarza do samotnego poszukiwania klientów. Można zdobyć kilku stałych zleceniodawców, można też cierpliwie czekać na postoju. Ulubione miejsca wszystkich taksówkarzy to dworce, okolice lotnisk, lokalizacje atrakcyjne turystycznie. Drugą opcją prowadzenia działalności taksówkowej może być przyłączenie się do korporacji. Praktycznie w każdym większym mieście działa kilka Stowarzyszeń Taksówkarzy. Możliwe metody opodatkowania Możliwe są 3 metody opodatkowania podatkiem dochodowym: karta podatkowa Wysokość stawki podatku, zależy od liczby mieszkańców miejscowości, w której wykonywana jest usługa, i tak: 180 zł – w miejscowości o liczbie mieszkańców do 25 000 188 zł – w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad 25000 do 100000 204 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców ponad 100000 do 500 000 221 zł- w miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 500 000 Stawki mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 %, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka. Możliwe jest również rozliczanie się w formie ryczałtu – stawka 8,5%. Opodatkowanie w formie KPiR – zarówno wg skali podatkowej , jak i liniowo. Rozpoczynając działalność przedsiębiorca nie musi od razu rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Obowiązek rejestracji VAT nastąpi, gdy wartość sprzedaży jego firmy w 2011 roku przekroczy kwotę 150.000 zł. Jeżeli rozpoczyna on działalność w trakcie roku, to limit ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji. Mamy tu do wyboru 2 stawki podatku VAT: VAT-8% rozliczany wg zasad ogólnych Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy ten rodzaj usług opodatkować 8 % stawką podatku VAT.

Krk70

Jeden wielki dramat . Jak można przy takim słabym ruchu cały czas zatrudniać kierowców. Zero szacunku szefów w stosunku do kierowców z długim stażem.

Zuzanna

Kierowca, z którym jechałam dzisiaj wyjątkowo nieuprzejmy. Rzekłabym wręcz, że (usunięte przez administratora) i prostak. Numer boczny 700, jeśli ktoś kiedyś trafi na tego pana to radzę w ogóle nie wsiadać. A pracodawcy powinni zrobić jakieś szkolenie swoim pracownikom, odnośnie tego jak się odzywać do klienta.

taksil

Zapraszamy do korzystania z internetowego taksometru. Aplikacja służy do wyznaczania najlepszej trasy przejazdu z pkt. A do pkt. B, automatycznie przeliczając i szacując koszt* transportu taksówką. Aby zwiększyć dokładność wytyczenia trasy wskaż punkty pośrednie C, D, itd. System wskaże najszybszą z możliwych tras szacując przybliżony koszt przejazdu taksówką. Taksometr: urządzenie mające na celu wskazanie należności za przejechaną trasę. Każda korporacja czy indywidualny taksówkarz mogą mieć inne stawki. Stawki liczone są za przejechany kilometr według ustalonych taryf. Jeśli masz ochotę z nami współpracować, zapraszamy. Jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy, ogranicza nas tylko wyobraźnia. Oczywiście możesz nie wiedzieć jak może wyglądać nasza współpraca. Napisz do nas, a my Ci pomożemy podjąć dobrą decyzję.

betonowy

ako, że jeżdżę dużo taksami, mogę tylko się zgodzić i przestrzec aby nigdy nie wsiadać do żadnej taksówki (szczególnie korporacyjnej) nie zamawiając jej wcześniej telefonicznie. Nawet takiej co stoi 2 metry obok i jest wolna. Należy dzwonić i zamawiać na postój. O złotówach dworcowych jest wiele legend, ale to w korporacyjnych jest największe ryzyko oszustwa. Paradoks polega na tym, że: Taksówki niekorporacyjne to starzy wyjadacze. Robią w tym fachu wiele lat. Znają się na ludziach i doskonale wiedzą, jak i na ile uciąć klienta, a kiedy tego nie robić. Z tego żyją, a nie z tych dwóch kursów na dzień co mają. Taksówki korporacyjne to niekiedy frustraci co patrzą z zazdrością na kolegów z dworcowych postójek, co nic nie robią, kosztów nie mają, i żyjo.

Bzik

Długi, problemy ze związaniem końca z końcem, pożyczenie dużej kwoty znajomemu czy nieoczekiwane płatności - te kwestie lepiej z partnerem poruszyć od razu. Nawet jeżeli oboje pracujecie, macie osobne konta, a ty znalazłaś rozwiązanie i jesteś przekonana, że kłopoty są jedynie przejściowe. Problemy pieniężne są niemożliwe do zatajenia, ponieważ przekładają się na wszystkie dziedziny życia. Gdyby wymknęły się spod kontroli, to jeśli łączy was wspólnota majątkowa, będą dotyczyły również twojego męża. Na wczesnym etapie brak zaufania w sprawach finansowych objawia się m.in. tym, że partner ukrywa przed drugą stroną wydatki. Nie musisz wpadać w panikę, jeśli zdarzyło ci się raz zaniżyć cenę torebki lub w ogóle nie przyznać do zakupu. To nic złego. Ale spróbuj zastanowić się, dlaczego nie byłaś do końca szczera. Może nie zgadzacie się co do planowania wydatków? Macie dziurę w budżecie? Czujesz się przez niego nadmiernie kontrolowana lub w tej chwili nie zarabiasz? Dobrze byłoby omówić te kwestie, nim dojdzie do większych nieporozumień na tym tle. Tym bardziej że jak wynika ze statystyk, pieniądze na równi ze zdradą są najczęstszą przyczyną rozpadu związków.

Janusz

Długi, problemy ze związaniem końca z końcem, pożyczenie dużej kwoty znajomemu czy nieoczekiwane płatności - te kwestie lepiej z partnerem poruszyć od razu. Nawet jeżeli oboje pracujecie, macie osobne konta, a ty znalazłaś rozwiązanie i jesteś przekonana, że kłopoty są jedynie przejściowe. Problemy pieniężne są niemożliwe do zatajenia, ponieważ przekładają się na wszystkie dziedziny życia. Gdyby wymknęły się spod kontroli, to jeśli łączy was wspólnota majątkowa, będą dotyczyły również twojego męża. Na wczesnym etapie brak zaufania w sprawach finansowych objawia się m.in. tym, że partner ukrywa przed drugą stroną wydatki. Nie musisz wpadać w panikę, jeśli zdarzyło ci się raz zaniżyć cenę torebki lub w ogóle nie przyznać do zakupu. To nic złego. Ale spróbuj zastanowić się, dlaczego nie byłaś do końca szczera. Może nie zgadzacie się co do planowania wydatków? Macie dziurę w budżecie? Czujesz się przez niego nadmiernie kontrolowana lub w tej chwili nie zarabiasz? Dobrze byłoby omówić te kwestie, nim dojdzie do większych nieporozumień na tym tle. Tym bardziej że jak wynika ze statystyk, pieniądze na równi ze zdradą są najczęstszą przyczyną rozpadu związków.

Jak
@Janusz 30.07.2018 19:38

Qubus Hotel Kraków ul. Nadwiślańska 6, Podgórze, Kraków Hotel Unicus ul. Floriańska 35/ ul. Św. Marka 20, Kraków Hotel Stary Szczepanska 5, Kraków Hotel Polski Pod Białym Orłem Pijarska 17, Kraków Hotel Wielopole Wielopole 3, Stare Miasto, Kraków Hotel Royal Św.Gertrudy 26-29, Kraków Radisson Blu Hotel Kraków ul. Straszewskiego 17, Kraków Hotel Columbus Starowiślna 57, Kazimierz, Kraków • Ascot Hotel Radziwiłłowska 3, Kraków • Hotel Rubinstein Szeroka 12, Kazimierz, Kraków • Hotel Batory Sołtyka 19, Kraków • Hotel Floryan Old Town ul. Floriańska 38, Kraków • Hotel Saski Sławkowska 3, Kraków • Grand Hotel ul. Slawkowska 5/7, Kraków • Hotel Wyspiański Westerplatte 15, Kraków • Hotel Polonia Basztowa 25, Kraków • andel's Hotel Cracow ul. Pawia 3, Kraków • Sheraton Krakow Hotel Powiśle 7, Kraków • Antique Apartments Plac Szczepański Pl. Szczepański 2/9, Kraków • Hotel Amber Garbarska 10, Kraków • Hotel Wawel ul. Poselska 22, Kraków • Hotel Kossak Plac Kossaka 1, Kraków • Hotel Europejski ul. Lubicz 5, Kraków • Old Time Hotel Szlak 33, Kraków • Hotel Pod Roza Florianska 14, Kraków • Hotel Matejko Plac Matejki 8, Kraków • Venetian House Market Square Aparthotel Rynek Główny 11, Kraków • Globus Dietla 91, Kraków • Niebieski Art Hotel & Spa Flisacka 3, Zwierzyniec, Kraków • Hotel Wentzl Rynek Główny 19, Kraków • Campanile Cracovie / Krakow ul. Sw. Tomasza 34, Kraków • Hotel Elektor Szpitalna 28, Kraków • Hotel Ester Szeroka 20, Kazimierz, Kraków • Hotel Maltański ul. Straszewskiego 14, Kraków • Hotel Grodek Na Grodku 4, Kraków • Classic Hotel Sw. Tomasza 32, Kraków • Hotel Copernicus ul. Kanonicza 16, Kraków • Hotel Fortuna Ul. Czapskich 5, Kraków • Park Inn Krakow Monte Cassino 2, Debniki, Kraków • Hotel Dwór Kościuszko Ul. Papiernicza 3, Pradnik Bialy, Kraków • Holiday Inn Krakow City Center ul. Wielopole 4, Kraków • Hotel Chopin Cracow Przy Rondzie 2, Grzegórzki, Kraków • Hotel Senacki Grodzka 51, Kraków • Best Western Premier Kraków ul. Opolska 14A, Pradnik Bialy, Kraków Red Brick Apartments Kurniki 3, Kraków • Hotel Astoria ul. Józefa 24, Kazimierz, Kraków • Novotel Krakow Centrum Ul. Tadeusza Kosciuszki 5, Zwierzyniec, Kraków • Hotel Secesja ul. Paulińska 24, Kazimierz, Kraków • Pałac Bonerowski Św. Jana 1, Kraków • Discover Cracow Angel City Szlak 50-77, Kraków • Novotel Krakow Bronowice Al. Armii Krajowej 11, Lobzów, Kraków • Atelier Aparthotel ul. Topolowa 40, Kraków • Crystal Suites Kochanowskiego 6, Kraków • Aparthotel Spatz Miodowa 11, Kazimierz, Kraków • Pollera ul. Szpitalna 30, Kraków Komorowski Luxury Guest Rooms Ul. Dluga 7, Kraków • Hotel Pod Wawelem pl. Na Groblach 22, Kraków Orbis Cracovia ul. Focha 1, Zwierzyniec, Kraków Ventus Rosa Apartments Biskupia 12, Kraków • Aneks Hotelu Kazimierz Miodowa 18, Kazimierz, Kraków • Alexander 2 ul. Zamenhofa 14, Kraków • Abella Guest Rooms & Apartments ul. Długa 48, Kraków • Atlantic Stradomska 15, Kraków Hotel David Ciemna 13, Kazimierz, Kraków • Hotel Amadeus ul. Mikolajska 20, Kraków • Hotel Alexander Garbarska 18, Kraków • Conrad Hotel Conrada 29, Bronowice, Kraków • Hotel Demel Głowackiego 22, Bronowice, Kraków • Hotel Swing Dobrego Pasterza 124, Pradnik Czerwony, Kraków • Hotel Kontrast Forteczna 22, Lagiewniki, Kraków • Hotel B.A.S. Żabiniec 16, Pradnik Bialy, Kraków • B&B Kolory Estery 10, Kazimierz, Kraków • Farmona Business & SPA ul. Jugowicka 10C, Lagiewniki, Kraków • Hotel Logos ul. Szujskiego 5, Kraków • Angel House 2 Świętego Sebastiana 20/5, Kraków • Benefis ul. Barska 2, Debniki, Kraków • Hotel Monika ul. Langiewicza 6, Pradnik Czerwony, Kraków • Alef Św. Agnieszki 5, Kraków • Globtroter Pl.Szczepanski 7/15, Kraków • Grand Felix Osiedle Złotej Jesieni 12, Kraków • Orbis Francuski Kraków ul. Pijarska 13, Kraków • Apartamenty TWW Tomasza ul. Tomasza 25, Kraków • Willa Kazimierz Grochowska 31, Pradnik Czerwony, Kraków • B&B La Fontaine Sławkowska 1, Kraków NF Hostel Westerplatte 7, Stare Miasto, Kraków • Hotel Apis Al. 29 Listopada 137, Pradnik Czerwony, Kraków Peregrinus Rooms & Apartments Zwierzyniecka 15, Kraków • Langiewicza Apartments Langiewicza 12, Pradnik Czerwony, Kraków • Accession B&B Garncarska 8/4, Kraków • Euro-Room Rooms&Apartments Ul.Wielopole 11/4, Kraków • Felix Osiedle Złotej Jesieni 15, Kraków • Apartamenty Straszewskiego Straszewskiego 24/6A, Kraków • Hotel Batory Guest Rooms 19 Soltyka Street, Kraków • Hotel Orient**** Sołtysowska 25 B, Kraków • Hotel Atrium ul. Krzywa 7, Kraków • Hotel Kazimierz Miodowa 16, Kazimierz, Kraków Hotel Ibis Krakow Centrum Syrokomli 2, Stare Miasto, Kraków Hotel Jan Grodzka 11, Kraków Hotel Fortuna Bis ul. Pilsudskiego 25, Kraków Hotel Express by Holiday Inn ul. Opolska 14, Lobzów, Kraków Hotel Start Kapelanka 60, Kraków • Hotel Eden ul. Ciemna 15, Kazimierz, Kraków • Hotel Kazimierz II Starowiślna 60, Kazimierz, Kraków • Hotel Mikołaj Mikołajska 30, Kraków • Hotel Wit Stwosz Mikołajska, Kraków • Hotel Delta ul. Mazowiecka 6, Lobzów, Kraków • W.M H

Pożeganie z pracą w ICAR taxi

Pracowałem w ICARze ponad 1,5 roku, co jest podobno bardzo długim czasem dla tej sieci, bo kierowcy odchodzą podobno już po 3 miesiącach, a po pół roku to już nikogo nie ma. Ogólnie nie jest to praca dla kogoś kto ma rodzinę na utrzymaniu, może dla studenta lub dorywcza wieczorami ale nie jako główne źródło utrzymania. Z drugiej strony, jeśli ktoś chce traktować dorywczo, to już lepiej iść do UBERa mimo wszystko, zarobki podobne albo i większe ale lepsi klienci i brak przede wszystkim kosztów na wejściu. Dzisiaj kiedy na rynku pracy brakuje ludzi, to praca na taxi bez urlopów, z rosnącymi kosztami i stałymi niskimi cenami przejazdu jest pozbawiona ekonomicznego sensu. A co do icara, jakiś problemów z siecią nie miałem, uspokoili się chyba też już z zawieszaniem kierowców ale sieć chyba faktycznie chyli się ku upadkowi, bo co raz więcej klientów się skarży, że nie ma aut jak dzwonią, a na strefach faktycznie jest pusto, nie pamiętam kiedy ostatnio w tym roku było zalogowanych po kilkanaście aut w każdej strefie wokół centrum, nawet na kazimierzu mało kiedy jest już aut więcej niż 10 nawet jak ruchu nie ma. Sieć całkiem raczej nie padnie ale wątpię, żeby tam zostało więcej niż 200-250 aut o ile jeszcze tyle jest.

Rysiu

Art. 5a. 1. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w: 1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”, lub 2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”. 2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Art. 5b. 1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 1) samochodem osobowym, 2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 3) taksówką – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 3. Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. Art. 5c. 1. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą: ©Kancelaria Sejmu s. 12/164 2018-02-13 a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych; 3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego; 4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. 2. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro. 3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, potwierdza się: 1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 2) dokumentami potwierdzającymi: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

ufo
@Rysiu 30.07.2018 13:52

Większość kierowców Ubera nie ma zarejestrowanej działalności i nie mówię tu o licencjach. W chwili obecnej jest to szara strefa robiąca kasę na czysto. Moim zdaniem to zjawisko powinno się nazywać Uber Taxi. Bo to jednak jest firma świadcząca usługi typu TAXI. Pomysł jest świetny, ale dużo kasy ucieka jednak za granicę naszego kraju. A jest parę fajnych aplikacji na taksówki. Żeby nie było, sam jako kierowca taksówki. Używam (w przeciwieństwie do starszych kolegów) nowszych technologii - jeżdżę w stowarzyszeniu, na prywatnym telefonie i na wszystkich komunikatorach (prócz fb). Często działam w Blablacar, tylko że w razie ew wypadku (a w moim wieku człowiek dmucha na zimne) mam działalność gospodarczą, ubezpieczenie OC z wpisem TAXI, oraz NW dla świętego spokoju. Mam w aucie WIFI, bluetooth audio i 2A gniazda USB. I nie będę jeździć w Uberze

Jam

Nie wiem jak to się odbywa w wielkich miastach ale mogę podać przykład miasteczka 20 tyś. mieszkańców. Taksówek mamy całe 12 sztuk. Mój ojciec jako taksówkarz jeździ już 4 lata i nie wyobraża sobie sytuacji żeby przywłaszczyć sobie czyjąś zgubę. Często znajdywał telefony , portfele , zegarek a nawet ktoś zostawiał zakupy. Jeżeli kurs zamawiany był przez telefon to dzwonił i informował o zgubie. Jeśli ktoś wsiadł na postoju to zapamiętywał twarz i czekał aż właściciel zgłosi się po odbiór. To samo tyczy się cen za kurs. Jeśli będziesz oszukiwał i naciągał ludzi to nikt z miejscowych nie wsiądzie więcej do twojej taxi - a z samych przyjezdnych nie wyżyjesz

Rysiek
@Jam 30.07.2018 13:47

Nie wiem jak to się odbywa w wielkich miastach ale mogę podać przykład miasteczka 20 tyś. mieszkańców. Taksówek mamy całe 12 sztuk. Mój ojciec jako taksówkarz jeździ już 4 lata i nie wyobraża sobie sytuacji żeby przywłaszczyć sobie czyjąś zgubę. Często znajdywał telefony , portfele , zegarek a nawet ktoś zostawiał zakupy. Jeżeli kurs zamawiany był przez telefon to dzwonił i informował o zgubie. Jeśli ktoś wsiadł na postoju to zapamiętywał twarz i czekał aż właściciel zgłosi się po odbiór. To samo tyczy się cen za kurs. Jeśli będziesz oszukiwał i naciągał ludzi to nikt z miejscowych nie wsiądzie więcej do twojej taxi - a z samych przyjezdnych nie wyżyjesz

Tomek

Co za parówa rozmontowała to forum, Rysiek, to Ty? Prawda Was boli? Szefowie icara już zdążyli się nachapać i powoli prawda nie może do nich dotrzeć, że to koniec ich sieci ;) inne interesy najwyraźniej się nie udały...

atr.5

Art. 5a. 1. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w: 1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”, lub 2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”. 2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Art. 5b. 1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 1) samochodem osobowym, 2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 3) taksówką – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 3. Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. Art. 5c. 1. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą: ©Kancelaria Sejmu s. 12/164 2018-02-13 a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych; 3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego; 4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. 2. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro. 3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, potwierdza się: 1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 2) dokumentami potwierdzającymi: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

Janusz

To usłyszysz pierwszą opinię pozytywną - o taxówkach korporacji. Oni jak zechcą Cię oszukać albo zachowują się niekulturalnie to dzwonisz choćby przy nich na ten sam nr z którego zamawiałeś i składasz skargę, kulturalnie i dokładnie opisując sytuację. Kierowca nierzadko zostaje ukarany postojem ,,na słupie''. Zasada ,,współżycia'' z taxi jest prosta - nawet jak obok stoi rząd taxówek, to nie wsiadasz, ale dzwonisz na np telefon odczytany z koguta i mówisz, że obok stoi taka a taka taxówka, pytasz czy nie została zawieszona, a potem jedziesz. Chodzi o fakt zarejestrowania usługi i sprawdzenie, czy kierowca nie stoi ,,za karę''. Gdy zgłoszenie miało miejsce masz bata na kierowcę, jak wsiadasz bez zgłoszenia to jest ,,wolny rynek'' - czyli może pojechać dłuższą trasą, naliczyć wyższą stawkę, zachować się chamsko, a hajs wziąć dla siebie. Możesz oczywiście wsiąść, a potem w razie nieprzyjemności zadzwonić, tyle, że wtedy ryzykujesz, że taxówkasz nie był zobowiązany umową z firmą na kogucie. Podsumuję tak - bez zgłoszenia spotkałem się z samymi negatywnymi sytuacjami. Chamskie odzywki, odmowy, pobicie kolegi, stawki 30 zł/km itd. Ze zgłoszeniem najgorsze co mi się trafiło to pretensje na wstępie, że nie wyjaśniłem spedycji jak do mnie dojechać. (Co ja w lesie mieszkam? Jedno spojrzenie na deskę rozdzielczą - a no tak, koleś jest tak

Były kierowca

w ICARze już jest tak źle, że nawet na forum już nikt nic nie pisze:) Kierowcy odchodzą już na potęgę, już nawet nie ma komu pisać. Ja zrezygnowałem po 5 miesiącach, nikomu nie polecam tej sieci, sam nawet nie zamawiam i znajomym odradzam.

Janek
@Były kierowca 16.07.2018 16:37

Ja icarów nie widzę na mieście prawie w ogóle, cóż, pewnie się mijamy, ja pracuję od 8 do 18, a icary wychodzą po 18 po korkach wozić pijaną patologie :)

Katarzyna

Uwaga na kierowcę iCar Taxi "nr boczny 805" stare czarne BMW 3, kierowca wozi po mieście na 3 taryfie a jest 1, naciągacz nie chce później wydać paragonu, zgłoszę to do Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta !!!

:-)))
@dziadek smerf 27.06.2018 22:22

Nie ma paragonu nic mu nie zrobi.Albo powie że nie miał z nią kursu albo kurs był poza strefą.

Izabela

@Jacek, mógłbyś jaśniej napisać co masz na myśli? Na tym forum dzielimy się informacjami o pracodawcach i aktualnie prowadzonych rekrutacjach. Napisz coś na ten temat. Każda informacja o warunkach pracy w firmie będzie wskazówką dla innych kandydatów poszukujących pracy, czy aplikować tam, czy nie?

Jacek

To usłyszysz pierwszą opinię pozytywną - o taxówkach korporacji. Oni jak zechcą Cię oszukać albo zachowują się niekulturalnie to dzwonisz choćby przy nich na ten sam nr z którego zamawiałeś i składasz skargę, kulturalnie i dokładnie opisując sytuację. Kierowca nierzadko zostaje ukarany postojem ,,na słupie''. Zasada ,,współżycia'' z taxi jest prosta - nawet jak obok stoi rząd taxówek, to nie wsiadasz, ale dzwonisz na np telefon odczytany z koguta i mówisz, że obok stoi taka a taka taxówka, pytasz czy nie została zawieszona, a potem jedziesz. Chodzi o fakt zarejestrowania usługi i sprawdzenie, czy kierowca nie stoi ,,za karę''. Gdy zgłoszenie miało miejsce masz bata na kierowcę, jak wsiadasz bez zgłoszenia to jest ,,wolny rynek'' - czyli może pojechać dłuższą trasą, naliczyć wyższą stawkę, zachować się chamsko, a hajs wziąć dla siebie. Możesz oczywiście wsiąść, a potem w razie nieprzyjemności zadzwonić, tyle, że wtedy ryzykujesz, że taxówkasz nie był zobowiązany umową z firmą na kogucie. Podsumuję tak - bez zgłoszenia spotkałem się z samymi negatywnymi sytuacjami. Chamskie odzywki, odmowy, pobicie kolegi, stawki 30 zł/km itd. Ze zgłoszeniem najgorsze co mi się trafiło to pretensje na wstępie, że nie wyjaśniłem spedycji jak do mnie dojechać. (Co ja w lesie mieszkam? Jedno spojrzenie na deskę rozdzielczą - a no tak, koleś jest tak

Jacek

To usłyszysz pierwszą opinię pozytywną - o taxówkach korporacji. Oni jak zechcą Cię oszukać albo zachowują się niekulturalnie to dzwonisz choćby przy nich na ten sam nr z którego zamawiałeś i składasz skargę, kulturalnie i dokładnie opisując sytuację. Kierowca nierzadko zostaje ukarany postojem ,,na słupie''. Zasada ,,współżycia'' z taxi jest prosta - nawet jak obok stoi rząd taxówek, to nie wsiadasz, ale dzwonisz na np telefon odczytany z koguta i mówisz, że obok stoi taka a taka taxówka, pytasz czy nie została zawieszona, a potem jedziesz. Chodzi o fakt zarejestrowania usługi i sprawdzenie, czy kierowca nie stoi ,,za karę''. Gdy zgłoszenie miało miejsce masz bata na kierowcę, jak wsiadasz bez zgłoszenia to jest ,,wolny rynek'' - czyli może pojechać dłuższą trasą, naliczyć wyższą stawkę, zachować się chamsko, a hajs wziąć dla siebie. Możesz oczywiście wsiąść, a potem w razie nieprzyjemności zadzwonić, tyle, że wtedy ryzykujesz, że taxówkasz nie był zobowiązany umową z firmą na kogucie. Podsumuję tak - bez zgłoszenia spotkałem się z samymi negatywnymi sytuacjami. Chamskie odzywki, odmowy, pobicie kolegi, stawki 30 zł/km itd. Ze zgłoszeniem najgorsze co mi się trafiło to pretensje na wstępie, że nie wyjaśniłem spedycji jak do mnie dojechać. (Co ja w lesie mieszkam? Jedno spojrzenie na deskę rozdzielczą - a no tak, koleś jest tak

Izabela

@eko drajwer, przypominam Ci, że znajdujesz się na publicznym forum Gowork.pl, na którym wymieniamy się poglądami na temat pracodawców i aktualnie prowadzonych rekrutacji. Nie można na nim nikogo obrażać i należy wypowiadać się w kulturalnej formie. Odsyłam Cię do regulaminu https://www.gowork.pl/regulamin. Jeśli masz do dodania jakąś obiektywną opinię o firmie zrób to. Pomożesz innym osobom, które poszukują pracy

Izabela

@Jacek, mógłbyś jeszcze dodać, czy firma zapewnia jakieś premie lub szkolenia? Co z pakietem socjalnym lub innymi bonusami pozapłacowymi? Twoja obiektywna opinia będzie bardzo pomocna.

wioleta

BLANK ATM TESTOWANY I ZAUFANY Witaj jesteś studentem Biznesowy mężczyzna / kobieta Pracownik rządowy / sektor prywatny Profesor / nauczyciel Chłopiec / dziewczynka Absolwent / analfabeta Zatrudniony / Bezrobotny Możesz stać się bogaty i szczęśliwy, jeśli możesz ubiegać się o Pustą kartę bankomatową, za pomocą tej karty możesz zrobić 5000 funtów, dolarów lub euro dziennie, obecnie jestem w Londynie i używam tej karty codziennie, aby zarobić 5000 funtów, dolarów lub euro w zależności od waluty. Korzystam również z tej karty w Supermarkecie, a także dokonuję zakupów online. Jeśli chcesz dostać tę kartę, skontaktuj się z bardzo znanym hackerem Mr Divine (divinecardhacker@gmail.com), a otrzymasz swoją własną kartę dostarczoną do drzwi wejściowych, a agent pokaże ci dokładnie, jak obsługiwać kartę. Jedną rzeczą, którą też lubię w tej karcie, jest to, że jest ona całkowicie zabezpieczona przez hakera i nie będziesz miał żadnych problemów, kiedy będziesz korzystać z tej karty, a bankomat nie będzie mógł odczytać twojej transakcji ani zrobić zdjęć, gdy zbierzesz pieniądze za pomocą tej karty. karta. BLANK ATM TESTOWANY I ZAUFANY To takie słodkie, mieć tę kartę i nazywam to Life Saver. skontaktuj się z Nim za twoją kartę: divinecardhacker@gmail.com pozdrowienia

Jacek

To usłyszysz pierwszą opinię pozytywną - o taxówkach korporacji. Oni jak zechcą Cię oszukać albo zachowują się niekulturalnie to dzwonisz choćby przy nich na ten sam nr z którego zamawiałeś i składasz skargę, kulturalnie i dokładnie opisując sytuację. Kierowca nierzadko zostaje ukarany postojem ,,na słupie''. Zasada ,,współżycia'' z taxi jest prosta - nawet jak obok stoi rząd taxówek, to nie wsiadasz, ale dzwonisz na np telefon odczytany z koguta i mówisz, że obok stoi taka a taka taxówka, pytasz czy nie została zawieszona, a potem jedziesz. Chodzi o fakt zarejestrowania usługi i sprawdzenie, czy kierowca nie stoi ,,za karę''. Gdy zgłoszenie miało miejsce masz bata na kierowcę, jak wsiadasz bez zgłoszenia to jest ,,wolny rynek'' - czyli może pojechać dłuższą trasą, naliczyć wyższą stawkę, zachować się chamsko, a hajs wziąć dla siebie. Możesz oczywiście wsiąść, a potem w razie nieprzyjemności zadzwonić, tyle, że wtedy ryzykujesz, że taxówkasz nie był zobowiązany umową z firmą na kogucie. Podsumuję tak - bez zgłoszenia spotkałem się z samymi negatywnymi sytuacjami. Chamskie odzywki, odmowy, pobicie kolegi, stawki 30 zł/km itd. Ze zgłoszeniem najgorsze co mi się trafiło to pretensje na wstępie, że nie wyjaśniłem spedycji jak do mnie dojechać. (Co ja w lesie mieszkam? Jedno spojrzenie na deskę rozdzielczą - a no tak, koleś jest tak

Przepisy

Art. 5a. 1. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w: 1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”, lub 2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”. 2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Art. 5b. 1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 1) samochodem osobowym, 2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 3) taksówką – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 3. Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. Art. 5c. 1. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą: ©Kancelaria Sejmu s. 12/164 2018-02-13 a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych; 3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego; 4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. 2. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro. 3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, potwierdza się: 1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 2) dokumentami potwierdzającymi: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

Izabela

@Wacław, dziękuję Ci za Twoją opinię. Mógłbyś dodać jak długo pracujesz już w tej firmie i czy stawka godzinowa Ci odpowiada? Czy praca jest ciekawa, jeżdżąc jako kierowca poznajesz wielu ludzi? Słyszałeś może, czy firma poszukuje nowych pracowników na stanowisko kierowcy?

były icar obecnie UBER
@Izabela 08.06.2018 19:46

icar zawsze potrzebuje, jak nie przyjdą to firma upadnie, co to w ogóle za pytanie jest. Prezie zawsze chętnie 500 zł wezmą. Tylko icar dla kierowców się przestał dawno opłacać. Liczba kierowców maleje cały czas, aut coraz mniej ale i klientów coraz mniej, teraz UBER rządzi w Krakowie i to się już raczej nie zmieni, tym bardziej, że już i UBER bierze kierowców ze skodami octavia 97r. Dopóki nie brał to jeszcze icar był siecią, która brała wszystkie szroty ale teraz jak kierowca ma do wyboru patologie w ICAR, a dobrego UBERa, woli UBERa, gdzie koszty kilka razy mniejsze a zarobek większy i klienci lepsi.

Przepisy porządkowe

Art. 5a. 1. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w: 1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”, lub 2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”. 2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Art. 5b. 1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 1) samochodem osobowym, 2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 3) taksówką – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 3. Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. Art. 5c. 1. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą: ©Kancelaria Sejmu s. 12/164 2018-02-13 a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych; 3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego; 4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. 2. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro. 3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, potwierdza się: 1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 2) dokumentami potwierdzającymi: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

Co szwankuje na tym forum

Art. 5a. 1. Podjęcie i wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji wspólnotowej, na zasadach określonych w: 1) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1072/2009”, lub 2) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1073/2009”. 2. Licencji wspólnotowej udziela się przedsiębiorcy, jeżeli posiada zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Art. 5b. 1. Podjęcie i wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: 1) samochodem osobowym, 2) pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, 3) taksówką – wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 2. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy wymaga uzyskania odpowiedniej licencji. 3. Licencji, o której mowa w ust. 1 i 2, udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek strony. Art. 5c. 1. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzące działalność gospodarczą: ©Kancelaria Sejmu s. 12/164 2018-02-13 a) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu, b) nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego; 2) przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych; 3) znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości: a) 9000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego, b) 5000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy przeznaczony do transportu drogowego; 4) w stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy; 5) posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi transport drogowy ma być wykonywany. 2. Licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2, udziela się przedsiębiorcy, jeżeli: 1) spełnia wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2; 2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami finansowymi lub majątkiem w wysokości 50 000 euro. 3. Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2, potwierdza się: 1) rocznym sprawozdaniem finansowym; 2) dokumentami potwierdzającymi: a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,

Michał

Większość kierowców Ubera nie ma zarejestrowanej działalności i nie mówię tu o licencjach. W chwili obecnej jest to szara strefa robiąca kasę na czysto. Moim zdaniem to zjawisko powinno się nazywać Uber Taxi. Bo to jednak jest firma świadcząca usługi typu TAXI. Pomysł jest świetny, ale dużo kasy ucieka jednak za granicę naszego kraju. A jest parę fajnych aplikacji na taksówki. Żeby nie było, sam jako kierowca taksówki. Używam (w przeciwieństwie do starszych kolegów) nowszych technologii - jeżdżę w stowarzyszeniu, na prywatnym telefonie i na wszystkich komunikatorach (prócz fb). Często działam w Blablacar, tylko że w razie ew wypadku (a w moim wieku człowiek dmucha na zimne) mam działalność gospodarczą, ubezpieczenie OC z wpisem TAXI, oraz NW dla świętego spokoju. Mam w aucie WIFI, bluetooth audio i 2A gniazda USB. I nie będę jeździć w Uberze

Wacław

Nie wiem jak to się odbywa w wielkich miastach ale mogę podać przykład miasteczka 20 tyś. mieszkańców. Taksówek mamy całe 12 sztuk. Mój ojciec jako taksówkarz jeździ już 4 lata i nie wyobraża sobie sytuacji żeby przywłaszczyć sobie czyjąś zgubę. Często znajdywał telefony , portfele , zegarek a nawet ktoś zostawiał zakupy. Jeżeli kurs zamawiany był przez telefon to dzwonił i informował o zgubie. Jeśli ktoś wsiadł na postoju to zapamiętywał twarz i czekał aż właściciel zgłosi się po odbiór. To samo tyczy się cen za kurs. Jeśli będziesz oszukiwał i naciągał ludzi to nikt z miejscowych nie wsiądzie więcej do twojej taxi - a z samych przyjezdnych nie wyżyjesz

Mireczek

Nie wiem jak to się odbywa w wielkich miastach ale mogę podać przykład miasteczka 20 tyś. mieszkańców. Taksówek mamy całe 12 sztuk. Mój ojciec jako taksówkarz jeździ już 4 lata i nie wyobraża sobie sytuacji żeby przywłaszczyć sobie czyjąś zgubę. Często znajdywał telefony , portfele , zegarek a nawet ktoś zostawiał zakupy. Jeżeli kurs zamawiany był przez telefon to dzwonił i informował o zgubie. Jeśli ktoś wsiadł na postoju to zapamiętywał twarz i czekał aż właściciel zgłosi się po odbiór. To samo tyczy się cen za kurs. Jeśli będziesz oszukiwał i naciągał ludzi to nikt z miejscowych nie wsiądzie więcej do twojej taxi - a z samych przyjezdnych nie wyżyjesz

Wacław
@Mireczek 10.04.2018 20:34

Nie wiem jak to się odbywa w wielkich miastach ale mogę podać przykład miasteczka 20 tyś. mieszkańców. Taksówek mamy całe 12 sztuk. Mój ojciec jako taksówkarz jeździ już 4 lata i nie wyobraża sobie sytuacji żeby przywłaszczyć sobie czyjąś zgubę. Często znajdywał telefony , portfele , zegarek a nawet ktoś zostawiał zakupy. Jeżeli kurs zamawiany był przez telefon to dzwonił i informował o zgubie. Jeśli ktoś wsiadł na postoju to zapamiętywał twarz i czekał aż właściciel zgłosi się po odbiór. To samo tyczy się cen za kurs. Jeśli będziesz oszukiwał i naciągał ludzi to nikt z miejscowych nie wsiądzie więcej do twojej taxi - a z samych przyjezdnych nie wyżyjesz

Zostaw opinię o ICAR - Kraków

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie ICAR