Miniaturka
Anna Andraszek Dyrektor HR w firmie Macrologic S.A.
W spółce odpowiada za procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz rozwój kompetencji pracowników. Jest współautorką Systemu Zarządzania przez Jakość zgodnego z ISO 9001 w Macrologic SA. Jako ekspert spółki prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu zarządzania jakością, procesami i komunikacją. 

Macrologic S.A.

Macrologic SA to polski producent oprogramowania, który projektuje i wdraża rozwiązania informatyczne klasy ERP, przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw.  Produkty spółki są wysoce elastyczne i sprawdzają się w przedsiębiorstwach handlowych, usługowych czy produkcyjnych. Ponadto Macrologic oferuje indywidualne rozwiązania, współpracujące także z oprogramowaniem branżowym i urządzeniami zewnętrznymi.


Spółka Macrologic powstała w 1986 r. i od maja 2000 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie posiada 15 jednostek terenowych, 1 spółkę zależną oraz 1 spółkę stowarzyszoną, które są zlokalizowane w największych miastach Polski.

Firma Macrologic powstała w 1986 roku. Jak wyglądały jej początki?

Początki historii naszej firmy sięgają lat 80-tych. Wtedy to właśnie założyciele Macrologic, trzej koledzy ze studiów, rozpoczynali swoją działalność biznesową. Pierwsze produkty informatyczne oparli na autorskiej bazie danych, MacroBASE, która to baza również dziś stanowi podstawę rozwiązań oferowanych przez spółkę.

Jakie były kluczowe momenty w historii firmy Macrologic?

W 2016 roku obchodzimy 30 lat istnienia firmy. Jest to dobry czas aby wskazać te najważniejsze momenty i decyzje, które zaważyły o historii Macrologic.

  • Decyzja o wyróżnieniu się na rynku własną technologią – od początku swojej działalności nasza firma jako jedna z nielicznych postawiła na własną technologię, bazę danych i język programowania aplikacji.

  • Wprowadzenie do oferty kompletnego, zintegrowanego pakietu programów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

  • Debiut firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2000 roku.

  • Wyróżnienie przez jakość – potwierdzone uzyskaniem certyfikatu ISO 9001 dla systemu zarządzania przez jakość wdrożonego w firmie.

  • Działające wcześniej w formie spółek zależnych oddziały firmy zostają przyłączone do Macrologic SA w lutym 2007 roku. Obecnie firma posiada biura w 15 miastach w Polsce.

  • Decyzja o przygotowaniu i wprowadzeniu na rynek pierwszego polskiego procesowego systemu ERP – Macrologic MERIT.

 

Poniżej film podsumowujący 30 lat historii Macrologic na rynku: https://youtu.be/dHlAK6Ex3NE

(źródło: oficjalny kanał Youtube Macrologic)

Co w perspektywie minionych lat uznałaby Pani za największy sukces firmy?

Odpowiedzią na to pytanie niech będzie kilka liczb. Z małej, kilkuosobowej firmy przekształciliśmy się w organizację, która zatrudnia blisko 300 pracowników w 15 oddziałach w całej Polsce, z czego większość to specjaliści i konsultanci z bogatą wiedzą merytoryczną i techniczną. Produkowane przez nas systemy są użytkowane przez około 1,5 tys. firm, a blisko 20 tys. pracowników tych firm na co dzień korzysta z naszych aplikacji. Na nasz sukces składa się również lojalność naszych klientów i ich długotrwałe relacje z naszą firmą — niektórzy są z nami niemal od początku naszej działalności.

Co Państwa wyróżnia jako pracodawcę?

Najważniejsza dla naszych pracowników jest z pewnością panująca w firmie atmosfera.  Ma ona ogromny wpływ na wydajność pracowników, a co za tym idzie na wyniki finansowe, dlatego przykładamy do niej szczególną wagę. Jesteśmy nastawieni na dobre relacje, szacunek do siebie niezależnie od stażu i pozycji w firmie. Staramy się pomagać sobie nawzajem, uczyć się od siebie. Nie budujemy niepotrzebnych barier – wszyscy w firmie zwracamy się do siebie po imieniu, niezależnie od stanowiska. Staramy się zapewnić pracownikom komfortowe warunki pracy nie tylko w biurach, ale również w czasie delegacji. Ponad 80% pracowników posiada samochody firmowe. Zapewniamy również niezbędne narzędzia pracy, notebooki, telefony. Zależy nam, aby w każdej z naszych lokalizacji komfort pracy był podobny.

 

Dużą wagę przywiązujemy do działań na rzecz pracowników. Zapewniamy pracownikom (i ich rodzinom) dostęp do pakietów medycznych w Luxmed na bardzo korzystnych warunkach. Każdego tygodnia sprowadzamy do wszystkich biur świeże owoce dla pracowników. W firmie działają sekcje pracownicze skupiające ludzi o podobnych zainteresowaniach, którzy wspólnie spędzają wolny czas na górskich wycieczkach, rajdach rowerowych czy biegach zorganizowanych, maratonach. Wprowadzamy różne udogodnienia, które mają na celu zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym. W firmie jest możliwość telepracy, ale również elastyczne godziny rozpoczęcia, zakończenia pracy.

Jak wygląda proces rekrutacji nowych pracowników do firmy Macrologic?

Proces rekrutacji najczęściej przebiega w trzech etapach. W odpowiedzi na publikację ogłoszenia na portalach zewnętrznych otrzymujemy CV od kandydatów i ich odpowiedzi na postawione w ankiecie pytania. Dział HR weryfikuje nadesłane CV i zaprasza do kolejnego etapu te osoby, których kompetencje i doświadczenie najlepiej pasują do profilu stanowiska, na które rekrutujemy. W drugim etapie kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Pierwsze spotkanie z kandydatem to najczęściej rozmowa weryfikująca CV i odpowiedzi z ankiet. Na kolejnym etapie kierownik działu weryfikuje twarde umiejętności kandydata, przy pomocy testów, zadań. Po zakończeniu tego etapu podejmowana jest decyzja o wyborze kandydatów i złożenie propozycji pracy. Po zatrudnieniu kandydata rozpoczyna się kilkumiesięczny okres adaptacji. Opiekę nad pracownikiem sprawuje dedykowany Mentor – pracownik o dłuższym stażu pracy, który pomaga mu wdrożyć się w obowiązki na danym stanowisku.

 

Jakich pracowników obecnie Państwo poszukują?

Obecnie poszukujemy pracowników do Działu Sprzedaży, których celem będzie pozyskiwanie nowych kontraktów dla firmy. Poszukujemy kandydatów z Warszawy, Łodzi i Katowic.

Gdzie zamieszczają Państwo informacje o nowych ofertach pracy?

Aktualne oferty pracy są dostępne na naszej stronie www.macrologic.pl/praca. Publikujemy je również za pośrednictwem portali rekrutacyjnych i na portalach studenckich biur karier wybranych uczelni wyższych.

 

Powyżej zdjęcia ze spotkań ze studentami podczas Targów Pracy na uczelniach wyższych oraz łącze do video-relacji: https://youtu.be/pg8YVtqTLR8

Jak potencjalni kandydaci powinni przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w Państwa firmie?

Warto, żeby kandydat zdobył wiedzę o firmie, działalności, produktach, branży, które są dostępne na naszej stronie www.macrologic.pl . Zdecydowanie powinien wczytać się w wymagania stawiane kandydatom i przeanalizować zakres obowiązków z ogłoszenia. W czasie rozmowy skupiamy się na weryfikacji oczekiwanej wiedzy i umiejętności. Oceniamy również dopasowanie kandydata do zespołu, kultury organizacyjnej.

Jakie wymagania stawiają Państwo przed kandydatami?

Większość wymagań jest związana ze stanowiskiem, rolą jaką ma pełnić nowy pracownik. Czego innego wymagamy od kandydata do działu sprzedaży, a czego innego od kandydata na programistę. Ale jest również grupa kompetencji, których wymagamy od wszystkich kandydatów np. wysoka kultura osobista, komunikatywność czy umiejętność pracy w zespole.

Nasz czytelnik pyta, czy w przypadku rekrutacji na stanowisko konsultanta z j. niemieckim wymagają Państwo certyfikatów językowych?

Ta rekrutacja już się zakończyła. Nie wymagamy certyfikatów, ale weryfikujemy umiejętności kandydata.

W jaki sposób inwestują Państwo w rozwój swoich pracowników?

Pracownicy w naszej firmie mają wiele możliwości rozwoju. Każdego roku oferujemy pracownikom ciekawe szkolenia, mentoring czy udział w kursach. Firma dofinansowuje również studia dla wybranych pracowników czy zajęcia językowe prowadzone na terenie firmy lub online. Posiadamy również obszerną bazę tzw. kostek wiedzy – czyli e-szkoleń (nagrania, materiały) do samodzielnej nauki. Są one dostępne on-line dla wszystkich pracowników. Oczywiście wszystkie realizowane przez nas działania rozwojowe wynikają z bieżącej oceny kompetencji (oceny okresowe pracowników) jak również muszą być zgodne z planami rozwojowymi firmy.

Nasz czytelnik pyta, czy w Macrologic jest szansa na otrzymanie benefitów socjalnych?

Tak, firma tworzy ZFŚS, w ramach którego pracownicy otrzymują punkty na ich indywidualne konta w systemie kafeteryjnym MyBenefit. Pracownicy sami decydują jakie benefity i w jakim czasie zamówią (karty sportowe, bilety do kina/teatru, dofinansowanie i zniżki na wyjazdy, zakupy w sklepach internetowych).

Czy organizują Państwo spotkania, imprezy integracyjne dla pracowników?

Ponieważ jesteśmy firmą rozproszoną (wiele lokalizacji) staramy się aby kilka razy w roku była możliwość integracji, spotkania w większym gronie. Od wielu lat raz wybieramy na takie spotkania ciekawe lokalizacje (góry, morze, jeziora) aby umożliwić pracownikom wspólne, aktywne spędzenie czasu.

W firmie aktywnie działają także sekcje pracownicze np. fotograficzna, biegowa, rowerowa, turystyczna, które są wspierane finansowo przez firmę. W ramach sekcji grupy pracowników wyjeżdżają na rajdy rowerowe, biorą udział w biegach masowych, górskich wyprawach czy plenerach fotograficznych. Wrażeniami i zdjęciami ze swoich wypraw dzielą się z pozostałymi pracownikami w ramach wewnętrznego intranetu jak również na profilu FB firmy.

Powyżej zdjęcia z działań prowadzonych przez sekcje firmowe (biegowa, odkrywców, rowerowa).

Czy przewidują Państwo programy stażowe i przyjmują praktykantów?

Organizujemy staże i praktyki. Prowadziliśmy tego typu działania przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim już dwukrotnie w zorganizowanej formie, dla większej liczby studentów.

Czasem umożliwiamy również możliwość odbycia indywidualnej praktyki w danej lokalizacji. Ze względu jednak, że takie działanie wymaga od nas wyznaczenia opiekunów merytorycznych takiej praktyki jest to zależne od aktualnego obłożenia prac.

Nasz czytelnik pyta, jak wygląda praca na stanowisku „młodszy programista” i jak wygląda sprzęt, na którym osoby na tym stanowisku pracują.

Programistów uczymy tworzenia i modyfikacji aplikacji biznesowych w autorskiej technologii MacroBASE poprzez wykorzystanie generatora aplikacji, języków programowania czy raportowania. Na początku swojej pracy przez ok. 2-3 miesiące zdobywa on wymaganą wiedzę i umiejętności pod okiem doświadczonego mentora. Po tym czasie zaczyna brać udział w projektach wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP u naszych klientów. Wprowadza modyfikacje do standardowego oprogramowania, parametryzuje go, zajmuje się opracowaniem dokumentacji wdrożeniowej.

Nasz dział IT zapewnia pracownikom sprzęt do pracy, czyli notebook o odpowiednich parametrach technicznych, marki co jakiś czas się zmieniają, bo co 3 lata sprzęt jest wymieniany na nowy, ale są to zawsze wiodące marki tj. Dell czy Asus.

Nasz czytelnik pyta, czy pracownicy Macrologic pracują w systemie zmianowym, jeśli tak, jak on wygląda?

Nie pracują i nie planujemy wprowadzenia takiego systemu. W firmie jest możliwość telepracy, ale również elastyczne godziny rozpoczęcia, zakończenia pracy w ramach rozsądnych ram czasowych 7-18.

Jakie są plany rozwoju firmy na najbliższe lata?

Od jakiegoś czasu pracujemy nad nowym, innowacyjnym procesowym systemem ERP – Macrologic MERIT. W tym roku na jesieni odbyła się jego uroczysta premiera. W najbliższych latach chcemy dalej intensywnie go rozwijać i wdrażać u klientów budując tym samym ich wiedzę na temat korzyści wynikających z zastosowania zarządzania procesowego w ich organizacjach. Polecam serwis, który jest współprowadzony przez naszych ekspertów:http://organizacjahoryzontalna.pl/

http://organizacjahoryzontalna.pl/macrologic-merit-czyli-nowa-perspektywa-zarzadzania/

Macrologic S.A.