Ministerstwo  Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiada zmiany w przepisach o zatrudnianiu cudzoziemców.

 

Zapowiadane zmiany to odpowiedź na coraz większą ilość fałszywych oświadczeń o zamiarze powierzania pracy cudzoziemcom.  Jak informuje PulsHR, odnotowuje się coraz więcej przypadków, gdy takie oświadczenia składane są dla pozoru przez osoby nie wykazujące

imigranci w Polsce

Czy obawiacie, że cudzoziemcy mogą zabierać nam pracę w Polsce?

żadnych dochodów z działalności gospodarczej. Składają je np. nielegalni pośrednicy, bezrobotni i bezdomni. Chcą w ten sposób uzyskać od cudzoziemca korzyść majątkową.

Przepisy miałyby być tak znowelizowane, aby uniemożliwić składanie takich fałszywych oświadczeń. Zmiany miałyby wejść w życie wraz z wejściem w życie dyrektywy unijnej dotyczącej zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej (2014/54). Polska jest zobowiązana do takiej nowelizacji przepisów w ramach unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE w sprawie warunków wyjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Obecnie cudzoziemcy nie potrzebują pozwolenia na podjęcie pracy. Mogą ją podjąć w dowolnej branży, mogą pracować każdego roku maksymalnie sześć miesięcy. Najwięcej oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom składa się wobec Ukraińców – w zeszłym roku złożono ich dla nich ponad 760 tysięcy. Z procedury powierzenia pracy korzystają bardzo chętnie polscy rolnicy, którzy potrzebują dużych nakładów pracy ręcznej.

Jak pisaliśmy w artykule Paca dla imigrantów – czy są nam potrzebni?,  w 2014 padł rekord jeśli chodzi o udzielone pozwolenia na pracę dla cudzoziemców w naszym kraju– 43663 (wzrost o 11,7%), z czego 60% wydano Ukraińcom, 5% Wietnamczykom, 4,89% Chińczykom i 4,20% Białorusinom. Branże w których je wydawano to m. in. budownictwo (7041), handel (6610), gospodarstwa domowe (5780 i w transporcie oraz gospodarce magazynowej (4291). Pojawiło się również dużo zezwoleń w branży gastronomicznej i działalności związanej z zakwaterowaniem (2835) oraz w przetwórstwie przemysłowym 2167. Co ciekawe do pracy w leśnictwie, łowiectwie rolnictwie i rybactwie wydano cudzoziemcom 2333 pozwoleń. Wydano również 2003 pozwoleń na pracę w sektorze naukowym i technicznym. Najpopularniejsze zawody to m. in. opiekunka domowa kierowca, kucharz, spawacz, rzeźnik-wędliniarz i przedstawiciel handlowy. Ponad połowę wszystkich pozwoleń wydawano w województwie mazowieckim. Powyższe dane pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: GoWork.pl