Wzrost liczby bezrobotnych w ostatnich tygodniach 2017 roku to negatywna informacja z lubelskiego rynku pracy. Pod koniec listopada 2017 roku w tym mieście było zarejestrowanych ponad 4 tys. osób bez pracy. W większości to kobiety. Jak prezentuje się rynek pracy w Lublinie?

Wzrosty tylko w perspektywie miesięcznej

Miesiąc do miesiąca, pomiędzy październikiem a listopadem 2017 roku, rzeczywiście wzrosła liczba osób pozostających w Lublinie bez pracy. Powiatowy Urząd Pracy informuje jednak, że w porównaniu do lat minionych liczba bezrobotnych się zmniejszyła.

Pod koniec listopada 2017 roku zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie, były dokładnie 4083 osoby bezrobotne, z czego większość to kobiety. 40 proc. ze wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby młode, do 30. roku życia. To do nich urząd kieruje liczne atrakcyjne staże i programy aktywizujące, mające na celu natychmiastowe znalezienie im zajęcia zarobkowego. Będąc bezrobotnym, warto skorzystać z form wsparcia realizowanych przez urzędy pracy w całej Polsce, nie tylko w Lublinie, tym bardziej że z perspektywy osób biorących w nich udział nic nie kosztują.

Plany PUP w Lublinie na 2018 rok

Z okazji zakończenia 2017 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie podsumował stan rynku pracy w mieście i w regionie. Podkreślił, że w roku 2018 będą realizowane liczne projekty aktywizujące osoby bez zatrudnienia. Można liczyć na organizację staży, spotkań dla pracodawców oraz na zawieranie kolejnych porozumień o współpracy z urzędem. PUP będzie dążył przede wszystkim do obniżenia poziomu bezrobocia rejestrowanego w regionie.

W PUP w Lublinie kontynuacji doczekają się trzy duże projekty:

  • Restart II,

  • Własny biznes – to możliwe,

  • Start w przedsiębiorczość.

Uruchomiony zostanie program regionalny, w którym będzie możliwość uzyskania dotacji na otwarcie działalności gospodarczej. Urząd chce organizować seminaria dla noszących się z zamiarem podjęcia się prowadzenia własnej firmy. Cykliczne spotkania dla takich osób będą odbywały się w gminach wokół Lublina – w gminie Konopnica, Garbów czy Strzyżewice. Także osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą, będą mogły skorzystać ze skierowanych do nich spotkań, na których zostanie poruszona tematyka m.in. rozliczania podatku VAT czy wdrażania istniejących przepisów dotyczących swobody prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla pracodawców Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w 2018 roku oferować będzie początkowo 100 tys. zł na Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dzięki czemu będą oni mogli wysłać pracowników na szkolenia i kursy.