Wojewódzki Urząd Pracy w Gdyni organizuje liczne warsztaty, kursy i szkolenia, które mają przybliżyć bezrobotnych do znalezienia ich wymarzonej pracy. Jednym ze spotkań, na które zaprasza osoby bezrobotne, poszukujące pracy WUP w Gdyni,  są warsztaty pod hasłem „Moja strategia poszukiwania pracy”.

O warsztatach

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działające w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku zapraszało wszystkie osoby bezrobotne, zarejestrowane w urzędzie na warsztaty pod tytułem „Moja strategia poszukiwania pracy”. Warsztaty miały miejsce 16 maja 2017 roku w godzinach od 9 do 14.

Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się ze strukturą i specyfiką gdyńskiego rynku pracy oraz z zasadami, jakimi się on rządzi. Następnie przedstawiono wykaz i przeanalizowano najczęściej stosowane przez osoby bezrobotne sposoby poszukiwania pracy oraz dokonano analizy barier, które najbardziej przeszkadzają w finalnym znalezieniu zatrudnienia. Ekspert prowadzący warsztaty zapoznał uczestników z zasadami ułatwiającymi poszukiwanie pracy i przedstawił aktywne metody poszukiwania pracy. Najważniejsze jest obranie przez osobę bezrobotną pro aktywnej postawy w procesie pozyskiwania informacji o rynku pracy oraz o aktualnych ofertach pracy w Gdyni.

Warsztaty „Moja strategia poszukiwania pracy” były okazją do zapoznania się z tym, jak bezpiecznie korzystać z usług Agencji Pracy w zakresie pośrednictwa pracy oraz jak bezpiecznie poszukiwać pracy poza granicami Polski.

Podczas warsztatów gościnnie wystąpił doradca EURES, Ewa Staniewicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Kto mógł uczestniczyć w warsztatach?

W odbywanych w Gdyni warsztatach „Moja strategia poszukiwania pracy” mogli uczestniczyć wszyscy bezrobotni, zainteresowani zwiększeniem skuteczności podejmowanych działań poszukiwania zatrudnienia. Wystarczyło wyrazić chęć udziału w zajęciach osobiście lub telefonicznie.

To nie pierwsze tego typu warsztaty w Gdyni, a można się spodziewać, że nie ostatnie. Jest to element walki z bezrobociem, który przynosi oczekiwane rezultaty. Bezrobocie spada, a zwiększa się sukcesywnie liczba osób pracujących w samym mieście i w przyległych powiatach. W okresie od lutego 2016 roku do lutego 2017 roku bezrobocie w Gdyni zmalało z poziomu 5,2 proc. do 4,4 proc. W województwie pomorskim zmniejszyło się z 9,5 proc. do 7,8 proc.