Według Barometru zawodów na rok 2017 w Warszawie zawód fryzjera jest jedną z deficytowych profesji. Sytuacja wygląda więc podobnie jak w latach ubiegłych. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Z całą pewnością jednym z powodów jest duże zapotrzebowanie na usługi fryzjerskie, z których duża część społeczeństwa korzysta regularnie. Według danych statystycznych Kuriera Fryzjerskiego przeciętna Polka odwiedza salon fryzjerski minimum pięć razy do roku.

Zarobki fryzjerów w Warszawie

Warszawa jest jednym z miast Polski, w których fryzjerzy mogą liczyć na najwyższe zarobki. Pomimo tego rozbieżność w wynagrodzeniach w tej branży jest znaczna. Według danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń średnia zarobków na tym stanowisku wynosi 2200 zł brutto. Bardzo duży wpływ na wysokość wynagrodzenia fryzjera ma wpływ fakt, czy prowadzi on własną działalność gospodarczą, czy też podejmuje się pracy na etacie. W pierwszym przypadku zarobki są zdecydowanie wyższe. Należy ponadto zwrócić uwagę na lokalizację, a także prestiż danego salonu fryzjerskiego. Pracownicy zatrudnieni w najbardziej modnych placówkach mogą liczyć na zarobki znacznie przekraczające średnią krajową.

Jakie czynniki mają wpływ na wynagrodzenie fryzjera?

Na zarobki w branży fryzjerskiej w Warszawie, a także w każdym innym mieście mają wpływ umiejętności, a także doświadczenie pracownika. W przypadku tej profesji bardzo duże znaczenie mają predyspozycje interpersonalne. Osoba na tym stanowisku musi mieć kompetencje społeczne, które bardzo ułatwiają pracę z ludźmi i sprawiają, że klienci chętnie wracają do danego salonu. Dobry fryzjer jest na równi psychologiem, jak i sprzedawcą. Musi on zareklamować swoje usługi i przekonać klienta, że nikt nie wykona tej pracy lepiej niż on.

Trudności związane z pracą w branży fryzjerskiej

Deficyt fryzjerów wynika także z faktu, że zawód ten nie należy do najłatwiejszych i wymaga ogromnego zaangażowania. Większość fryzjerów kończy szkoły fryzjerskie lub kursy, jednak powodzenie w branży wymaga ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. Dobry fryzjer musi być na bieżąco z sezonowymi trendami. Jego praca jest poddawana ciągłej ocenie, co wiąże się z dużym stresem. Świadczenie usług fryzjerskich jest obciążające fizycznie – zapracowany fryzjer przez cały dzień pozostaje na nogach, dodatkowo ma stały kontakt z substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w tej branży, co w dłuższej perspektywie czasu może niekorzystnie odbijać się na zdrowiu. Praca ta wymaga również pasji, ponieważ ze względu na jakość świadczonych usług niewskazane są w niej dłuższe przerwy.