SIE
26

Praca z EURES-em Twoim sukcesem

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach realizuje wiele projektów mających na celu stymulowanie aktywizacji zawodowej mieszkańców miasta i całego regionu. Jednym z nich jest program pod hasłem „Praca z EURES-em Twoim sukcesem”, który pozwala m.in. na uzyskanie przez osoby bezrobotne bezzwrotnego wsparcia finansowego na potrzeby podjęcia pracy poza granicami Polski. Kto może w nim uczestniczyć i jakie profity z tego tytułu uzyska?

O projekcie

Przedsięwzięcie pod hasłem „Praca z EURES-em Twoim sukcesem” ma zachęcać bezrobotnych do rozważenia podjęcia pracy za granicą lub też zmiany swojego zawodu. Projekt realizowany jest od marca 2017 roku i potrwa jeszcze do końca lutego 2018 roku. Głównym jego celem jest wsparcie osób, które z różnych powodów nie są w stanie znaleźć pracy w kraju i chcą jej szukać za granicą.

Można w jego ramach skorzystać z kursów komputerowych i kursów języków obcych, odbyć szkolenia zawodowe oraz interesujące warsztaty tematyczne. Na chętnych czekają dotacje na podjęcie pracy poza granicami Polski. Zainteresowani wyjazdem wybierają zwykle takie kraje, jak: Niemcy, Austria, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja i Dania czy Czechy i Słowacja.

Dla kogo przeznaczony jest program?

W projekcie „Praca z EURES-em Twoim sukcesem” może wziąć udział łącznie 56 osób (druga edycja programu realizowanego w Katowicach). Wymogiem jest wiek powyżej 30. roku życia, pozostawanie bez zatrudnienia i miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego – niekoniecznie w samych Katowicach. Ponadto uczestnikami projektu mogą zostać osoby należące do jednej z grup:

  • osoby powyżej 50. roku życia,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy przez co najmniej 12 miesięcy),
  • osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.

Kierowanie akcji „Praca z EURES-em Twoim sukcesem” akurat do takich grup osób pozostających bez zatrudnienia nie jest przypadkowe, ponieważ właśnie one mają największe trudności ze znalezieniem zajęcia.

Osoby, które ostatecznie zakwalifikują się do projektu, wezmą udział w wielu szkoleniach i kursach, z prawem wyboru np. języka, jakiego chcą się uczyć. Najczęściej typowane są język angielski i niemiecki.

Uczestnicy skorzystają ze wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego, będą także mogli nabyć nowe umiejętności na warsztatach w zakresie autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Interesująco przedstawia się program warsztatów w zakresie warunków życia i podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w Szwajcarii.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.