W maju 2016 roku stowarzyszenie ASPIRE, zrzeszające największe firmy sektora IT/SSC/BPO prowadzące działalność w Krakowie, szacowało, że w sektorze tym pracuje ponad 50 tys. osób. Dało to miastu pierwszą pozycję w kraju, a pracodawcy nie przestają zatrudniać nowych pracowników w Krakowie w centrach IT i usług dla biznesu.

Kolejne 10 tys. miejsc pracy

W ciągu 12 kolejnych miesięcy, czyli od maja 2016 roku do maja 2017 roku centra IT i usług dla biznesu miały zatrudnić w Krakowie nawet 10,5 tys. pracowników. Zasililiby oni szeregi już ponad 50 tys. pracowników, którzy obecnie w nich pracują. Spodziewany był przyrost zatrudnienia o ponad 20 proc.  Tym samym Kraków zyskuje na znaczeniu, na mapie globalnych centrów biznesu.

Kraków ze stabilną pozycją na świecie

Potwierdza to ranking ze stycznia 2016 roku, zatytułowany „Tholons Top 100 Outsourcing Destination”, gdzie stolica Małopolski uzyskała silną, 9. lokatę wśród najbardziej atrakcyjnych miast na całym świecie dla tego typu inwestycji. Warto przy tym podkreślić, że Kraków zajmuje najwyższą pozycję wśród europejskich miast. Możliwości rozwojowe dla miasta i regionu, a także dla samych mieszkańców, którzy mogą znaleźć pracę w takich centrach IT i outsourcingowych, są bardzo szerokie.

Kogo poszukuje branża?

W najbliższym czasie w Krakowie w branży IT, call center, contact center i usług dla biznesu, zatrudnienie znajdą osoby posługujące się różnymi językami obcymi. Będą to zarówno pracownicy niższego szczebla, na przykład konsultanci telefoniczni, jak i pracownicy wyższego szczebla – kierownicy i menadżerowie, którzy legitymują się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku. Ważne jest, aby pracownik miał motywację do pracy i wyrażał chęć uczenia się. Szkolenia i kursy specjalistyczne organizowane i często opłacane przez pracodawców pozwalają na wyszkolenie pracownika, którego wiedza i umiejętności będą ściśle odpowiadać specyfice pracy, jaką ma on docelowo wykonywać.

Praca w Krakowie czeka na specjalistów IT, księgowych, ekspertów z dziedziny marketingu i reklamy oraz pracowników, którzy mają wysokie zdolności komunikacyjne, negocjacyjne i umieją posługiwać się technikami perswazji. Oferty pracy pojawiają się także dla handlowców, ale głównie z doświadczeniem w danej branży. Warto zwrócić uwagę na rekrutacje ogłaszane cyklicznie w centrach usług dla biznesu oraz w firmach zajmujących się szeroko rozumianą branżą IT w Krakowie oraz  w najbliższych okolicach stolicy Małopolski.