WRZ
01

Kształcenie ustawiczne szansą na rynku pracy w Częstochowie

Z pojęciem kształcenia ustawicznego zetknął się zapewne każdy. Należy poprzez nie rozumieć proces stałego odnawiania, rozwijania oraz doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych, który trwa przez całe życie. Czy osobom, które mu się poddają, łatwiej znaleźć pracę w Częstochowie?

Edukacja a rynek pracy w Częstochowie

Zagadnienia związane z kształceniem ustawicznym omawiane były podczas konferencji „Rynek pracy a rynek edukacji – wspólne poszukiwanie rozwiązań”, która pod koniec lutego br. odbyła się w Częstochowie. Organizatorem tego wydarzenia był tutejszy Powiatowy Urząd Pracy. Udział w nim wzięło m.in. wielu pracodawców, którzy podkreślali, iż w regionie częstochowskim jest spory problem w zakresie pozyskiwania pracowników ze znajomością technologii oraz obsługi urządzeń do produkcji i zastosowania materiałów wiążących. Wskazywano na obecny system kształcenia, który nie spełnia należycie swej roli – nie zapewnia młodym ludziom przygotowania, które jest niezbędne do tego, by podjąć zatrudnienie.

Kształcenie ustawiczne jest potrzebne – potwierdzają to statystyki

Kształcenie ustawiczne to szansa dla rynku pracy w Częstochowie. Ogólna sytuacja nie jest tutaj zła – bezrobocie na poziomie 6,5 proc. to niezły wynik, ale pewne trendy niosące ze sobą szereg zagrożeń nasilają się. Powiększa się grono osób bez doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji. W lutym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowanych było 12112 bezrobotnych, z czego:

  • 3158 to osoby bez doświadczenia zawodowego,
  • 2411 to osoby nie posiadające zawodowych kwalifikacji.

W rzeczywistości takich ludzi jest znacznie więcej – nie wszyscy przecież zgłaszają się do pośredniaka.

Kształcenie ustawiczne – najważniejsze narzędzia

Kształcenie ustawiczne odgrywa ważną rolę w walce z bezrobociem. Osoby pragnące pogłębiać swą wiedzę oraz gotowe zdobywać nowe umiejętności mogą liczyć na bardziej atrakcyjne oferty pracy w Częstochowie i nie tylko. Obecnie mają do dyspozycji szereg rozwiązań, dzięki którym mogą rozwijać. Wymienia się tutaj m.in.:

  • zajęcia w centrach kształcenia ustawicznego itp.,
  • szkolenia i kursy zawodowe – również online,
  • studia podyplomowe,
  • konferencje,
  • seminaria,
  • wyjazdy studyjne,
  • oglądanie programów edukacyjnych,
  • czytanie specjalistycznych czasopism.

Wagę kształcenia ustawicznego doceniają także w coraz większym stopniu pracodawcy. Z myślą o swych podwładnych organizują różnego rodzaju szkolenia i kursy. Płyną z tego obustronne korzyści – pracownicy zyskują możliwości zawodowego rozwoju, a pracodawcy lepiej wyszkolone kadry.

Warto w tym miejscu wspomnieć też o Europejskim Funduszu Społecznym, gdzie rozwój kształcenia ustawicznego to jeden z priorytetowych celów.

Tags:


Dodaj komentarz

Nie będzie opublikowany na stronie.