Główny Urząd Miar zapowiedział w czerwcu 2017 roku, że wybuduje w Kielcach potężny kampus laboratoryjny. Inwestycja pochłonie około 200 mln zł i będzie współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

O inwestycji

Na wniosek Kieleckiego Parku Technologicznego, któremu partneruje Główny Urząd Miar (GUM), realizowana będzie w Kielcach inwestycja polegająca na budowie kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Zyskała ona współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i wpisana jest do Kontraktu Terytorialnego. Głównym źródłem jej dotowania ma być Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Miasto na potrzeby tego przedsięwzięcia wygospodaruje działkę o powierzchni około 10-11 ha, u podnóża góry Telegraf u zbiegu ulic Wrzosowej i ks. Jerzego Popiełuszki. Projekt ma dofinansować nie tylko UE, ale i sam GUM.

Do Kielc ma być przeniesiona część laboratoriów urzędowych, które obecnie działają w Warszawie. Lokalizacja w stolicy województwa świętokrzyskiego nie jest przypadkowa, ponieważ to tu istnieje całe zaplecze naukowe w postaci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Oprócz tego Kielce mają wiele innych atutów, m.in. położenie strategiczne i geologiczne, w najbardziej stabilnym tektonicznie terenie w Europie.

Szansa na nowe miejsca pracy

Inwestycja będzie realizowana etapami, a docelowo do wybudowanego w Kielcach kampusu ma przenieść się połowa laboratoriów instytucji w ciągu kolejnych dwóch lat. W stolicy pozostaną wyłącznie te placówki naukowe, których działanie nie jest zakłócane przez ich najbliższe otoczenie. Obecnie w laboratoriach GUM pracuje około 200 osób, z czego 100 przeniesie się do Kielc. Później w tym mieście powstaną docelowo nowe miejsca pracy, przez co stan zatrudnienia się podwoi. Zatrudniane będą przede wszystkim osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe – eksperci i specjaliści, absolwenci fizyki, chemii i kierunków technicznych, najlepiej z tytułem doktora. Instytucja GUM chce polegać w przyszłości głównie na lokalnych kadrach, co stwarza szerokie możliwości zaangażowania mieszkańców Kielc i okolic.

Kolejnym krokiem na drodze do budowy kampusu laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach jest wpisanie inicjatywy w Kontrakcie Terytorialnym oraz renegocjacja zasad finansowania w Ministerstwie Rozwoju. Kielecki Park Technologiczny prognozuje, że prace projektowe nad kampusem powinny potrwać do końca 2018 roku, a realizacja inwestycji zakończy się ostatecznie w 2021 roku.