Wolontariat niejedno ma imię. W tym artykule chcemy Wam jednak opowiedzieć o programie EKS, czyli programie Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach którego można zapisać się na wolontariat na rzecz społeczności. Na czym polega? Kto może się zgłosić? Dlaczego warto zostać wolontariuszem EKS? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziecie w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury. 

europejski-korpus-solidarności

Czym jest EKS?

EKS, czyli Europejski Korpus Solidarności to program skierowany do ludzi młodych i organizacji chcących zaangażować się w działania solidarnościowe, w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej Unii Europejskiej i poza nią. Program daje możliwość zdobycia bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcia nowych umiejętności. Poza tym, promuje włączenie społeczne i różnorodność, a jego celem jest zapewnienie wszystkim młodym ludziom równego dostępu do możliwości EKS. Dodatkowo, w swoich projektach EKS:

 • promuje zielone działania, czyli wszelkie akcje na rzecz środowiska naturalnego;
 • przyczynia się do transformacji cyfrowej, wspierając działania, które rozwijają umiejętności cyfrowe oraz służą pogłębianiu wiedzy na temat zarówno możliwości, jak i zagrożeń związanych z technologią cyfrową;
 • promuje zaangażowanie młodych ludzi w procesy demokratyczne oraz ułatwia im aktywność społeczną i stawanie się osobami przyczyniającymi się do zmian;
 • wspiera działania związane z nieprzewidzianymi wyzwaniami, takimi jak przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 i wychodzeniu z niej, szczególnie w obszarze profilaktyki i wsparcia zdrowia;
 • mobilizuje wolontariuszy do wspierania programów zajmujących się różnymi wyzwaniami zdrowotnymi.

Możliwości programu EKS

Udział w programie EKS to inspirujące i wzbogacające doświadczenie, a także szansa, aby mieć realny wpływ na rzeczywistość poprzez niesienie pomocy potrzebującym. To także okazja do rozwinięcia swoich umiejętności i kompetencji. Projekty w ramach programu obejmują:

 • wolontariat – indywidualny lub grupowy;
 • projekty solidarnościowe – działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu sprostania kluczowym wyzwaniom w społecznościach;
 • pomoc humanitarna – pomoc krajom trzeciego świata; projekt skierowany do osób między 18 a 35 rokiem życia.

Tematyka projektów jest bardzo szeroka. Obejmuje zagadnienia między innymi z obszaru edukacji i kształcenia zawodowego, obywatelstwa i udziału w życiu demokratycznym, środowiska naturalnego i jego ochrony, migracji, kultury i wielu innych. 

Jak wygląda wolontariat w ramach EKS?

Wolontariat w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności polega na pracy na rzecz społeczności. Większość działań ma charakter transgraniczny, czyli dzieje się poza krajem zamieszkania wolontariusza (może to być również kraj zamieszkania wolontariusza, jednak wówczas jest to tzw. projekt wewnętrzny). Do wyboru jest wolontariat indywidualny i grupowy:

 • Wolontariat indywidualny – trwa od 2 do 12 miesięcy i odbywa się w pełnym wymiarze godzin (od 30 do 38 godzin tygodniowo); pozwala uczestniczyć w codziennej pracy organizacji, która udziela się na rzecz lokalnej społeczności; jest z reguły transgraniczny; w niektórych przypadkach pozwala na udział w krótszym projekcie (od 2 tygodni do 2 miesięcy), jeśli szanse wolontariusza są mniejsze lub jest osobą z niepełnosprawnością;
 • Wolontariat grupowy – trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy i odbywa się w pełnym wymiarze godzin (od 30 do 38 godzin tygodniowo); grupa liczy od 10 do 40 wolontariuszy z co najmniej dwóch różnych krajów, w tym osoby o mniejszych szansach; odbywa się przeważnie za granicą, choć może odbywać się również w kraju pochodzenia wolontariusza.

Kto i na jakich zasadach może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem Europejskiego Korpusu Solidarności mogą zostać osoby w wieku 18-30 lat, które mieszkają w:

 • kraju objętym programem – w UE są to Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy; spoza UE są to Islandia, Macedonia Północna, Turcja, Liechtenstein;
 • kraju partnerskim – są to Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Kosowo, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Norwegia, Palestyna, Rosja, Serbia, Syria, Tunezja, Ukraina.

Dlaczego warto zapisać się na wolontariat?

Wolontariat w ramach programu EKS to zarówno znakomita okazja, aby nieść pomoc tam, gdzie jest potrzebna, jak i pierwszy, ważny krok do udanej kariery uczestnika. Wolontariuszem warto zostać z naprawdę wielu powodów, bowiem wolontariat:

 • daje możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiedzy – poznasz zagadnienia z zakresu np. środowiska naturalnego, zdrowia, włączenia społecznego, technologii cyfrowych, kultury i sportu;
 • pozwala aktywnie spędzić czas za granicą – wolontariat jest z reguły transgraniczny;
 • umożliwia nauczenie się lub podszlifowanie języka obcego – pobyt w innym kraju oraz kontakt z jego mieszkańcami sprzyja nauce języków obcych;
 • pomaga rozwinąć zainteresowania – projekty dotyczą różnych kwestii, dzięki czemu z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie;
 • pozwala poznać wielu nowych, ciekawych ludzi – mowa tu o innych wolontariuszach (zwłaszcza w przypadku wolontariatu grupowego), organizatorach i mieszkańcach kraju, w którym działamy;
 • umożliwia zdobycie certyfikatu Youthpass – narzędzia służącego do dokumentowania efektów oraz refleksji i oceny własnego rozwoju podczas trwania działań projektowych.

Korzyści z certyfikatu Youthpass

Wolontariusz uczy się każdego dnia. Aby był świadomy, jakie kompetencje nabywa i mógł się nimi pochwalić w przyszłości, otrzymuje certyfikat Youthpass. Jest to narzędzie, które służy autorefleksji. Zawiera osiem kluczowych kompetencji, z których wolontariusz korzysta w codziennej pracy. Jego obowiązkiem jest uzupełnianie dokumentu na bieżąco, by móc w przyszłości wykorzystać go na przykład w CV. Co ważne, do każdej kompetencji dopisuje się przykłady działań, dzięki czemu, podczas rozmowy kwalifikacyjnej, może bez problemu opowiedzieć o swoich osiągnięciach. Jakie jeszcze korzyści niesie ze sobą certyfikat Youthpass? Przede wszystkim, zwiększa naszą pewność siebie. Mamy bowiem namacalny dowód tego, czego udało nam się dokonać. Dzięki temu nie musimy wymyślać i koloryzować swojego CV. Piszemy prawdę, która brzmi realistycznie i ciekawie, a do tego mamy argumenty przemawiające na korzyść wolontariatu, którymi możemy przekonać do wyjazdu niezdecydowane osoby.

Oceń artykuł
0/5 (0)