Fojud Sp. z o.o.

Poznań

Ocena pracodawcy 1/6

na podstawie 192 ocen.

Opinie o Fojud Sp. z o.o.

Dbamy o każdą opinię, dlatego pracodawca nie może ich usuwać. Sprawdź, kiedy Twoja opinia łamie regulamin - więcej.

Dodaj odpowiedź

Anuluj

Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Fojud Sp. z o.o.

jeden z wielu

Arturze - niektórzy pamiętają Cię nadal...

anonim

(usunięte przez administratora)

ciekawy

czy firma dalej istnieje czy juz tylko samo jest biuro

nowy

czy fima przyjmuje do pracy

M

NIK stierdził, iż opóźnienia w budowie Kaponiery to wina dokumentacji...

Rick

Używa nazwiska bo DfA istnieje. Nawet jakiś przetarg we Włocławku zgarnął (cena dumpingowa, ale kogo to obchodzi?). A wydawałoby się, że inżynier to zawód zaufania publicznego...

asystent kierownika projektu

Mam nadzieję, że NIK przy okazji kontroli kaponiery zainteresuje się też stroną projektową i jej finansowaniem. a potem ponownym finansowaniem poprawek projektu.

Pamiętający

Od czasu do czasu trzeba temat odświeżyć - teraz to już nawet nie używa nazwiska bo pewnie strach lub wstyd: (usunięte przez administratora)

nowy

DFA Artur Fojud Tulce

M

Ponad 300 000 w plecy po "wspaniałej" współpracy - pora odświeżyć opinie.

P
@M 05.02.2015 09:53
Ponad 300 000 w plecy po "wspaniałej" współpracy - pora odświeżyć opinie.

Ja 30000 w plecy. Podobno dopiero, gdy będzie decyzja sądu o zakończeniu likwidacji, można tę kwotę wliczyć do kosztów i to niezależnie od tego kiedy zakończy się likwidacja. Czy to prawda? Pozdrawiam

pr51

Jak chcesz pracować u złodzieja, to życzę powodzenia, niezależnie od jego obecnej nazwy. Albo każe Ci kraść, albo również Cię okradnie.

kalmar homer

a tak się składa że szukając teraz pracy wziąłem poważxnie pod uwagę Fojud Sp. z o.o. jako potencjalnego nowego pracodawcę. ale wiele pytajników się pojawia na które w internecie nie mogę znaleźć konkretnych odpowiedzi. liczę na waszą pomoc kochani forumowicze. ile na starcie netto się tam zarabia i czy można umowę o pracę dostać od razu?

śmiechłem
@kalmar homer 19.01.2015 13:07
a tak się składa że szukając teraz pracy wziąłem poważxnie pod uwagę Fojud Sp. z o.o. jako potencjalnego nowego pracodawcę. ale...

administratorom tej strony czy jak tam się nazywają, radzę się nie ośmieszać wpisywaniem takich dennych tekstów. jak chcecie żeby to forum ruszyło i wam kapucha za odsłony spływała, to pogrzebcie w necie i wpiszcie bardziej przekonujący tekst.

asystent projektanta

słowa "fojud" i "siedzi" w jednym zdaniu... marzenie ;-D

bum2

dla dłużnika i, co istotne, osób trzecich, dokonujących czynności z dłużnikiem. Niezbędnym jest by dokładnie przeanalizować pod kątem prawnym jak i finansowym stosunki prawne zawierane w ostatnim czasie przez podmiot, chcący zgłosić upadłość, a także umiejętnie i odpowiedzialnie planować przyszłość. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której wniosek o ogłoszenie upadłości spowoduje niechciane szkody w majątku dłużnika. Warto korzystać z przyznanych ustawami praw do przeprowadzenia możliwie bezbolesnego dla wszystkich procesu, którego wynikiem będzie upadłość dłużnika.

bum

Prawo upadłościowe i naprawcze normuje wiele instytucji prawnych, których zadaniem jest zrealizowanie głównego celu postępowania upadłościowego - określonej w art. 2 zasady jak najpełniejszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Określona w artykule 128 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zasada bezskuteczności czynności dłużnika w stosunku do masy upadłości jest często niedocenianym orężem przeciwko nierzetelnym dłużnikom próbującym wyprowadzić majątek z własnych przedsiębiorstw, spółek lub majątków osobistych. Przywołana zasada stanowi, iż czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie albo z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości. Kolejne ustępy tego artykułu dodają do tego grona wspólników, reprezentantów i ich małżonków w przypadku gdy upadły jest osobą prawną, jak również czynności dokonane ze spółkami powiązanymi, ich wspólnikami, reprezentantami lub małżonkami tych osób. Głównym atutem tej instytucji jest założenie, iż wszelkie czynności dłużnika, po spełnieniu się określonych przesłanek, są bezskuteczne z mocy prawa. Ewentualny wyrok w takiej sprawie ma zatem charakter deklaratoryjny. Ponadto, w stosunku do analogicznej instytucji skargi pauliańskiej uregulowanej w Kodeksie cywilnym w art. 527 i n., syndyk, zarządca bądź nadzorca sądowy nie ma obowiązku wykazania, iż czynność została dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jak to jest w skardze pauliańskiej. Co istotne, należy zwrócić uwagę, iż art. 128 PUiN obejmuje swoim działaniem czynności prawne. Nie można zatem domagać się ubezskutecznienia czynów lub innych, podobnych zdarzeń faktycznych. Po drugie, muszą być to czynności o charakterze odpłatnym, czyli takich, w których strona otrzymuje lub ma otrzymać w zamian korzyść majątkową. Przykładowo, objęte bezskutecznością wobec masy upadłości będą czynności o charakterze rzeczowym (użytkowanie), obligacyjnym (najem, sprzedaż), do przeniesienia własności, ustanowienia praw, czy przeniesienia wierzytelności. Nadto, należy pamiętać, iż nie każda bezskuteczna czynność prawna upadłego prowadzi do powstania roszczenia wynikającego z tego unormowania, lecz tylko taka, na skutek której coś fizycznie ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło. Bezskuteczność czynności upadłego w stosunku do masy upadłości oznacza w istocie bezskuteczność w stosunku do wszystkich wierzycieli upadłościowych, jednakże z legitymacją czynną do zaskarżenia czynności prawnej na podstawie prawa upadłościowego i naprawczego może wystąpić tylko syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca, bowiem legitymacja procesowa poszczególnych wierzycieli jest w zasadzie wyłączona (art. 132 i 133 P.u.n.). Jakie zatem czynności może podjąć wierzyciel celem dochodzenia swoich wierzytelności, mając w szczególności na uwadze, iż, jak doświadczenie życiowe uczy, że dłużnik (zwłaszcza będący osobą fizyczną) krótko przed wszczęciem postępowania upadłościowego stara się w różny sposób usuwać przedmioty majątkowe, które mogłyby być przeznaczone na zaspokojenie wierzycieli (Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2002). W pierwszej kolejności należy wskazać, iż wierzyciele do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości mogą wytoczyć powództwo z art. 527 Kodeksu cywilnego ustalającego bezskuteczność czynności dłużnika dokonanych z osobą trzecią w stosunku do wierzyciela. Tak jak było wspomniane wcześniej, wymaga ono udowodnienia większej liczby przesłanek niż ubezskutecznienia na podstawie Prawa upadłościowego i naprawczego, jednakże w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości syndyk (zarządca albo nadzorca sądowy) mają możliwość wejścia na miejsce powoda w sprawie wszczętej przez wierzyciela (art. 133 PUiN). Tym samym postępowanie będzie kontynuowane na korzystniejszych dla wierzycieli warunkach, zaś wierzyciel, który poniósł wydatki związane z kosztami procesu może spodziewać się ich zwrotu od syndyka (zarządcę, nadzorcę sądowego) z odzyskanej części majątku. Drugim sposobem, aby aktywnie uczestniczyć w prowadzonym postępowaniu o ogłoszenie upadłości i upadłościowym, jest skorzystanie z możliwości ujętej w art. 152 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego. Mając wiedzę o dokonanej czynności, która uznana winna być ze bezskuteczną wobec masy upadłości, należałoby skierować pismo z wnioskiem do sędziego - komisarza kierującego tokiem postępowania o zobowiązanie syndyka (nadzorcę lub zarządcę sądowego) do wytoczenia powództwa opartego o art. 128 PUiN, w którym poda się wszelkie szczegóły i dowody uzasadniające dokonanie takich czynności. Wierzyciele mają zatem skuteczną możliwość do aktywnej walki z nieuczciwymi dłużnikami. Powyższa instytucja ma również wielkie znaczenie

Waldek Sz.

arczi - 2013-01-22 11:20:39 Czy coś wiadomo w sprawie fojuda upadl juz co sie z nimi dzieje kiedy bedzie kasa ?[usniete przez moderatora], zamknąłeś wszystkim usta tym postem. Jak dla mnie to wyczerpałeś temat do końca. Ten wątek na tym forum można już chyba zamknąć. Tak przy okazji, to "Spółka - RND S.A. w upadłości układowej" jest tutaj [usniete przez moderatora]. Jeśli ktoś będzie chciał dzwonić proszę zwrócić uwagę na to, że wszelkie rozmowy są dla bezpieczeństwa (najprawdopodobniej upadłościowego prezesa) nagrywane. Jak to jest mieć tylu wierzycieli na karku? Jest duszno i nerwowo? Trzeba się oglądać za siebie na ulicy? Można spokojnie spać? Temat w sam raz nadaje się na temat pracy mgr z psychiatrii. Taka wariacja na temat stresu we współczesnym świecie i współzawodnictwa w odniesieniu do specyficznych cech charakteru osób o szerokich horyzontach (można też jakoś inaczej nazwać te [usniete przez moderatora])

arczi

Czy coś wiadomo w sprawie fojuda upadl juz co sie z nimi dzieje kiedy bedzie kasa ?

Dodek

Witam popleczników i tych, których [usniete przez moderatora]! Jestem niestety w grupie [usniete przez moderatora], którzy wysilali się by Fojud zrealizował projekt obwodnicy Głubczyc. Moze nie mam inponujacych osiągnięć ale 10 tys. zł. w moim przypadku to niemała kwota. Spodziewam się, po aferze AmberGold, że przyjdzie kryska na [usniete przez moderatora]. Facio nigdy nie powinien tytułować się dyplomem inżyniera, a stanowisko na uczelni to kompromitacja Politechniki poznańskiej!!! Fojud wzywam do oddania moich pieniędzy za wykonana pracę! [usniete przez moderatora]

FanFan

Gnom - 2012-08-28 00:24:16 Ciekawe jak ludzie potrafią jad sączyć. A sami czegoś dokonali? CI biedni pracownicy i pokrzywdzone [usniete przez moderatora] pod własnym nazwiskiem nic nie napiszą tylko cudze wymieniają! Wiarygodność pod nikami = 0 bo to czyjeś osobiste pora [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] nki.[usniete przez moderatora] mogłeś się podpisać, inaczej Twoja wypowiedź nie jest wiarygodna. Jak sam piszesz w poście Twoja wiarygodność = 0

Gnom

Ciekawe jak ludzie potrafią jad sączyć. A sami czegoś dokonali? CI biedni pracownicy i pokrzywdzone [usniete przez moderatora] pod własnym nazwiskiem nic nie napiszą tylko cudze wymieniają! Wiarygodność pod nikami = 0 bo to czyjeś osobiste pora [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] nki.

antifojud

dobre - 2012-08-09 17:04:12 z jego inwentaryzacji by wyszło, że wybudowali 2 razy więcej mostów niż w zamówieniu :) oczywiście w 120% no i kolejna fakturka by leciała. Jestem ciekawa jaka to była rażąco niska cena, chyba nie 1zł plus vat, byle by nie było roszczeńSzacun dla znawcy tematu - dokładnie by tak było :-) Jak znam AF to może jeszcze wystawić fakturę za rozpatrzenie materiałów przetargowych i wysłanie oferty do zamawijącego :-)))

dobre

z jego inwentaryzacji by wyszło, że wybudowali 2 razy więcej mostów niż w zamówieniu :) oczywiście w 120% no i kolejna fakturka by leciała. Jestem ciekawa jaka to była rażąco niska cena, chyba nie 1zł plus vat, byle by nie było roszczeń

emka

To się nazywa mieć tupet: [usniete przez moderatora] Na szczście poszli po rozum do głowy. Z JEGO inwentaryzacji mogłoby wynikać, iż mosty są ukończone w 99% i Gmina nie mogłaby mieć roszczeń wobec [usniete przez moderatora] [usunięte przez admina słowo niecenzuralne]

Tak, teraz jestem wrogiem!

[usniete przez moderatora] w ogóle cała ta banda to [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] i [usniete przez moderatora]! Nie mieści mi się w głowie to, że z takiej [usniete przez moderatora] nie można posprzątać!

antifojud

"Na początku czerwca b.r. zaczęliśmy zbierać wolontariuszy z uczelni poznańskich, którzy będą wspólnie realizować projekty architektoniczne, oparte o zasady uniwesalnego projektowania. Prowadzą te działania Panowie [usniete przez moderatora]. Jeśli chcecie Państwo dołączyć do naszej grupy napiszcie: [usniete przez moderatora] Znamy to skądś he he...

taki tam

Wieść gminna niosła a ja zadzwoniłem dzisiaj do Sądu i potwierdzili że 12 lipca zatwierdzono upadłość z układem. Zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję, że z pracownikami się rozliczą w pierwszej kolejności bo to jest już żenujące

Traper

Wieść gminna niesie, że 12 lipca sąd podjął decyzję o układzie. Czy ktoś zna szczegóły układu?

Pragnę usłyszeć huk upadku

oszukany na całego - 2012-06-20 21:29:12 Jestem jednym z podwykonawców [usniete przez moderatora] przez FOJUD SA , brak zapłaty od listopada 2011 , szukam pomocy w odzyskaniu długu ,[usniete przez moderatora]Obawiam się, że niewiele możesz zrobić. W pierwszej kolejności upewnij się, że w toczącym się postępowaniu w sądzie (XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, [usniete przez moderatora]) figurujesz na liście wierzycieli. Póki nie złożysz formalnego wniosku o upadłość fojuda, póty nie jesteś stroną postępowania czyli nie przysługuje Tobie prawo do składania wniosków i dowodów, ale możesz śledzić przebieg sprawy i składać oświadczenia, których sąd nie musi brać pod uwagę...

Trollo

[usniete przez moderatora] Jak [usniete przez moderatora] będzie robił zadania po 19tys brutto to przecież nawet na waciki dla [usniete przez moderatora] nie wystarczy... doprawdy ciężkie czasy nastały. Załóżmy Ruch Poparcia [usniete przez moderatora] i będziemy go wspierać - jest ktoś chętny?

oszukany na całego

Jestem jednym z podwykonawców [usniete przez moderatora] przez FOJUD SA , brak zapłaty od listopada 2011 , szukam pomocy w odzyskaniu długu , [usniete przez moderatora]

Marian

A jak tam Powiat Wrocławski - ktoś coś pisał o jakieś karawanie. Wygląda, że ugrzęzła w ruchomym piasku i już tylko widać czubki głów...

hehe

Ta śmieszna firma chyba już nie ma pracowników produkcyjnych ale za to ma bardzo obciążony pracą dział prawny, zażalenia, pisma, apelacje, odwołania to jest teraz ich główny chleb :) Tyle osób ile oni porobili nie płacąc za podwykonawstwo, wypłatę wynagrodzeń i spłatę innych zobowiązań to woła o pomstę do nieba. Zarząd powinien odpowiadać za doprowadzenie firmy do ruiny

anti-fojud

pismo pod auspicjami polskiego kongresu drogowego, towarzystwo wzajemnej adoracji, nie ma się czym podniecać. Facet już nie istnieje.

Tomek

zalamka - 2012-05-28 19:59:23 Zapraszam do lektury majowego wydania miesiecznika "Autostrady", a w szczegolnosci artykulu "Uniwersalne projektowanie jako sposób poprawy jakości życia w miastach - cz. 1". Zgadnijcie czyjego autorstwa :D:D:D Jak mozna zauwazyc w tytule, jest to dopiero cz. 1... bedzie wiecej!!!Widziałem, widziałem, tym razem jednak artykuł nie jest już okraszony nobliwym zdjęciem [usniete przez moderatora]. Zwykle była tam fotka. Może bez zdjęcia ludzie nie będą wiązać twarzy z nazwiskiem? Dla mnie wątpliwe ale co ja tam wiem. No chyba, że to błąd w druku ale zaraz - KTO BYŁBY ZA TO ODPOWIEDZIALNY???

zalamka

Zapraszam do lektury majowego wydania miesiecznika "Autostrady", a w szczegolnosci artykulu "Uniwersalne projektowanie jako sposób poprawy jakości życia w miastach - cz. 1". Zgadnijcie czyjego autorstwa :D:D:D Jak mozna zauwazyc w tytule, jest to dopiero cz. 1... bedzie wiecej!!!

Zbyszek

Wg. mnie zarządowi należą się gromkie brawa za wspaniały żart. Z istniejącej kiedyś firmy Rondo wyrzucili \"o\" i zostało RND (najwidoczniej nazwa firmy FOJUD przestała być popularna). Co za piękne odwołanie do korzeni firmy. Siedziba też zostanie zmieniona na piwnicę lub przyziemie? Z niecierpliwością czekam na kolejne wspaniałe pomysły.

PRZESTROGA

UWAGA - poszukiwane są rasowe jelenie do nowej spółki na stanowisko Prezesa. Rada nadzorcza znana... Gwarantowana pełna odpowiedzialność za nieopłacone podatki i podwykonawców. Praca oczywiście w pełni charytatywna. Szczegóły - wiadomo gdzie...

fojud fan

a telefon na kartę jako kontakt z biurem cały czas funkcjonuje tzn poczta się włącza, ściema z awarią systemu też jest dobra, po co im system jak nie ma tam już pracowników, a 3 laptopy na biurkach elity nie potrzebują systemu :) Trzeba płacić ra [usunięte przez admina słowo niecenzuralne] nki to wszystko będzie działało. Jeszcze jedno mnie zastanawia Ciekawe dlaczego usunęli część danych ze swojej strony? Czyżby się czegoś bali?

fan

na Szamarzewskiego czynsz jest niski, więc starcza na syte pensje :-D

FaorJT

Kiedy skończy się ten cyrk? Kiedy przedstawiciele zarządu tej firmy stracą uprawnienia? (dla przypomnienia osoba z uprawnieniami budowlanymi wykonuje zawód zaufania publicznego!!!) Kiedy zainteresuje się nimi prokurator? Kiedy Politechnika Poznańska pozbędzie się ze swoich szeregów tego [usunięte przez moderatora]? ...nic tylko przekręty na projektach, oszukiwanie podwykonawców, wykorzystywanie pracowników, lewe firmy, lewe umowy... Oczywiście zarząd utrzymuje, że jest niewinny, że chcą dobra firmy i pracowników, a przecież każdy wie jaka jest prawda! PS Wieść gminna niesie, że pracowników \\\"produkujących\\\" brak. Pozostała tylko \\\"elita\\\", która wypłaca sobie syte pensje...a w tym momencie kombinują, jak wyjść na tym jeszcze lepiej...

Marcin

Ostrów żegna!!!

obserwator

Czyli cały czas tak samo, nic się nie zmieniło. Standard jakości wykonywanych prac na światowym poziomie. Dobrze, że nie projektowali stadionów na EURO2012 bo gralibyśmy na Orliku :) A hasło firmy "Tworzymy przestrzeń przyszłości" czy jakoś tak było to powinno być "Wracamy do ery kamienia łupanego"

wybieg forever

aż dziwne, że żadna służba nie zainteresowała się jeszcze wieloletnią znajomością [usunięte przez moderatora]

emka

Wszyscy odeszli, na Zeylanda klamkę można pocałować, w Ostrowie prąd odcięli. A [usunięte przez moderatora] faktycznie pochodzi z Ostrowa.

ciekawy

Wróbelki ćwierkają, że będzie nowa odsłona firmy projektowej, której prezesem będzie ......no kto zgadnie kto? Oczywiście pod nową nazwą, siedzibą, krs i chyba miastem. Współczuję tej osobie co tę funkcję będzie pełnić bo to samobójstwo. Nie wiem na ile to prawda ale raczej moje źródło się nie myli. I ponoć [usunięte przez moderatora]podziękował firmie za współpracę

gremplina

miejsce pochodzenia AF - Ostrów Wlkp czy aby z czymś (a raczej z KIMŚ ) to się nie kojarzy ?

Fan

Może wybiegają parę baniek na spłatę długów :) W Nowym Yorku ponoć dobrze płacą za zwycięstwo więc tylko ich tam wypatrywać. A tak na marginesie można by zorganizować półmaraton z Zeylanda, przez Kaponierę, ZDM do Sądu na Grochowe Łąki w celu wzmocnienia kondycji :)

nn

sprawdźcie czasy uczestników 3668 i 2223 ja się na tym nie znam, ale chyba chodzi tu o to żeby w razie czego szybko uciekać przed co bardziej krewkimi wierzycielami? [usunięte przez moderatora]

pytawski

A nie powinni być odrzuceni na podstawie art. 24 zamówień publicznych??? Czy może mi się tylko wydaje, że ktoś mocno skłamał?

Doktor Kłin

Wydaje mi się, że w sprawie drogi 434 nie masz dobrych informacji...

Asystentka Magda

sądząc po komentarzach pod artykułem to co niektórzy już go przeczytali ;-))) sama zawiść. A czemu w artykule jest "szef biura projektowego" zamiast "szef Fojud Holding"?

Zostaw opinię o Fojud Sp. z o.o. - Poznań

UWAGA: Pamiętaj, aby Twoja opinia była zgodna z regulaminem i jak najbardziej merytoryczna - zależy nam na tym, by nasi użytkownicy mogli - także dzięki Twojemu wpisowi - dowiedzieć się jak najwięcej o pracy w firmie Fojud Sp. z o.o.